Sve objave u kategoriji...

Donesen Standard geodetskih usluga

Na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije dana 23.2.2021. godine objavljen je Standard geodetskih usluga, KLASA: 003-01/21-01/1, URBROJ: 507-01-21-3, od 22.2.2021. godine.

standardi_hkoig

Donesen Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije dana 23.2.2021. godine objavljen je Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje stručnih geodetskih poslova, KLASA: 003-01/21-01/1, URBROJ: 507-01-21-4, od 22.2.2021. godine.

HKOIG

Donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stegovnom postupanju Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. povlaka 7. Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (Narodne novine, broj 109/2018), Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, na 10. redovitoj virtualnoj sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine, donijela je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stegovnom postupanju Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stegovnom postupanju Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
Image

Hrvatska komora
ovlaštenih inženjera geodezije

Skraćeni naziv: HKOIG
Naziv na engleskom jeziku:
Croatian Chamber of Chartered Geodetic Engineers

Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb, Hrvatska
MB 2532026
OIB 10252280242
IBAN HR9723600001102092351