STRANE OVLAŠTENE OSOBE

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

PRAVILNIK O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti

IZJAVA STRANE OVLAŠTENE FIZIČKE OSOBE ZA OBAVLJANJE REGULIRANE PROFESIJE GEODETSKE STRUKE U RH NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI

Zakon o reguliranim profesijama

ZAKON O REGULIRANIM PROFESIJAMA