ODBOR ZA ETIKU, STRUČNA PITANJA I PROPISE

Odbor za etiku, stručna pitanja i propise u mandatu 2020.-2024.

Marko Mlinarić, dipl.ing.geod., predsjednik odbora

Ilija Barišić, dipl.ing.geod.

Robert Kiš, ing.geod.

Igor Matišić, mag.ing.geod. et geoinf.

Pjero Puttilli, dipl.ing.geod.

Zoran Šarić, dipl.ing.geod.

Tino Šarolić, dipl.ing.geod.

 

Kontakt: odborzaespip@hkoig.hr

Radna skupina za etiku

Zoran Šarić, dipl. ing. geod., voditelj radne skupine

Robert Kiš, ing. geod.

Damir Oštrek, dipl. ing. geod.

Lovro Gradišer, dipl. ing. geod.

Krunoslav Cukor, dipl. ing. geod.

Radna skupina za stručna pitanja

Marko Mlinarić, dipl. ing. geod., voditelj radne skupine

Tino Šarolić, dipl. ing. geod.

Dragan Furić, dipl. ing. geod.

Pjero Puttilli, dipl. ing. geod.

Irena Iličić, dipl. ing. geod.

Paolo Miljanović, mag.ing.geod. et geoinf.

Boško Matić, mag.ing.geod. et geoinf.

Radna skupina za propise

Igor Matišić, mag. ing. geod. et geoinf., voditelj radne skupine

Ilija Barišić, dipl. ing. geod.

Toni Modrušan, dipl. ing. geod.

Angelina Mrša, dipl. ing. geod.

Branko Kleković, dipl. ing. geod.

STRUČNI NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

Lista nadzornika

Dragan Furić, dipl.ing.geod.

Denis Križanac, dipl.ing.geod.

Damir Oštrek, dipl.ing.geod.

Ratko Štefek, ing.geod.

1. Mandat 2019. - 2020.

MANDAT 2019. - 2020.

Odbor za etiku, stručna pitanja i propise u mandatu 2019.-2020.

BORNA GRADEČAK, dipl.ing.geod., predsjednik Odbora

MARIO TOMIĆ, mag.ing.geod. et geoinf., zamjenik predsjednika Odbora

ADAM AGOTIĆ, dipl.ing.geod., voditelj Pododbora za propise

DAMIR OŠTREK, dipl.ing.geod., voditelj Pododbora za etiku

ROBERT KLOJČNIK, dipl.ing.geod.

ADRIJAN JADRO, dipl.ing.geod.

MLADEN RAPAIĆ, mag.ing.geod. et geoinf.

Pododbor za propise

ADAM AGOTIĆ, dipl.ing.geod., voditelj Pododbora

ILIJA BARIŠIĆ, dipl.ing.geod.

MIRKO IVOŠEVIĆ, dipl.ing.geod.

ADRIJAN JADRO, dipl.ing.geod.

IGOR MATIŠIĆ, mag.ing.geod. et geoinf.

MARKO MLINARIĆ, dipl.ing.geod.

MARKO PILIĆ, mag.ing.geod. et geoinf.