Viši stegovni sud

Viši stegovni sud Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2020. - 2024.

PREDSJEDNIK VIŠEG STEGOVNOG SUDA

Filip Nikolić, dipl.ing.geod.

ČLANOVI VIŠEG STEGOVNOG SUDA

Branko Dešman, dipl.ing.kult.tehn.

Zorana Filak, dipl.ing.geod.

Zoran Marin, dipl.ing.geod.

mr.sc. Vladimir Moser, dipl.ing.geod.

4. Mandat Višeg stegovnog suda 2018. - 2020.

MANDAT 2018. - 2020.

PREDSJEDNIK VIŠEG STEGOVNOG SUDA

BOŽEN RUMENIĆ, dipl.ing.geod.

ČLANOVI VIŠEG STEGOVNOG SUDA

VLADIMIR SLIVAC, dipl.ing.geod.

BRANKO DEŠMAN, dipl.ing.kult.tehn.

 

3. Mandat Višeg stegovnog suda 2017. - 2018.

MANDAT 2017. - 2018.

PREDSJEDNIK VIŠEG STEGOVNOG SUDA

BOŽEN RUMENIĆ, dipl.ing.geod.

ČLANOVI VIŠEG STEGOVNOG SUDA

VLADIMIR SLIVAC, dipl.ing.geod.

BRANKO DEŠMAN, dipl.ing.kult.tehn.

 

2. Mandat Višeg stegovnog suda 2013. - 2017.

MANDAT 2013. - 2017.

PREDSJEDNIK VIŠEG STEGOVNOG SUDA

GORAN LIPOVŠĆAK, dipl.ing.geod.

ČLANOVI VIŠEG STEGOVNOG SUDA

mr.sc. FRANJO AMBROŠ, dipl.ing.geod.

BRANKO DEŠMAN, dipl.ing.kult.tehn.

.  

1. Mandat Višeg stegovnog suda 2009. - 2013.

MANDAT 2009. - 2013.

PREDSJEDNIK VIŠEG STEGOVNOG SUDA

mr.sc. FRANJO AMBROŠ, dipl.ing.geod.

ČLANOVI VIŠEG STEGOVNOG SUDA

ZDRAVKO SMOLJAN, dipl.ing.geod.

GORAN LIPOVŠĆAK, dipl.ing.geod.