DIGITALNI POTPISNI CERTIFIKATI HKOIG

DIGITALNI POTPISNI CERTIFIKATI HKOIG

U suradnji Agencije za komercijalnu djelatnost (AKD) i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije omogućeno je za članove HKOIG korištenje usluga digitalnih potpisnih certifikata, i to:

  • Osobnog certifikata za fizičke osobe u vidu korporativne ID kartice
  • Udaljenog potpisnog certifikata.

Korištenjem navedenih certifikata, ovlašteni inženjeri geodezije mogu digitalno potpisivati dokumente unutar Sustava digitalnih geodetski elaborata (SDGE) Državne geodetske uprave, te pristupati i potpisivati dokumente putem sustava eDozvola i eGrađevinski dnevnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i države imovine.

Razlika između ova dva certifikata je u načinu njihovog korištenja. Kod osobnog certifikata za fizičke osobe ovlaštenom inženjeru geodezije izdaje se na njegov zahtjev korporativna kartica koja sadrži potpisni certifikat. Prilikom korištenja certifikata, korporativna kartica mora biti umetnuta u odgovarajući čitač povezan s računalom. Kod udaljenog potpisnog certifikata, certifikati su pohranjeni u oblaku, a korištenje se osigurava autorizacijom putem korisničkog imena, lozinke i posebnog odobrenja putem m-aplikacije. Na taj način izostaje potreba za karticom ili drugim medijem na kojem se certifikat prenosi, budući je stalno pohranjen u oblaku. Osim navedenog, udaljeni potpisni certifikat omogućava i potpisivanje više dokumenata koristeći jednu autorizaciju (bulk potpisivanje), dok korištenjem korporativne kartice isto nije omogućeno.

Svaki ovlašteni inženjer geodezije kojem članstvo nije u mirovanju može istodobno koristiti oba digitalna certifikata a troškove njihova izdavanja snosi HKOIG.

Zahtjev za izdavanjem certifikata podnose fizičke osobe – ovlašteni inženjeri geodezije, i to ispunjavajući slijedeći zahtjev:

Obrazac zahtjeva - Kartica

Obrazac zahtjeva – Kartica *.doc

----------------------------------------------

Obrazac zahtjeva – Udaljeni potpisni certifikat

Obrazac zahtjeva – Udaljeni potpisni certifikat *.doc

Zahtjev se može ispuniti na slijedeće načine:

  • elektronički - zahtjev u PDF formatu, digitalno potpisani zahtjev* sa HKOIG karticom ili osobnom iskaznicom na e-mail adresu: ra-ured@akd.hr
  • poštom - vlastoručno potpisan Zahtjev ovjeren od strane javnog bilježnika na adresu: AKD d.o.o., Kranjčevićeva 5, 10 000 Zagreb
  • osobno - vlastoručno potpisan zahtjev uz predočenje osobne iskaznice u RA uredu AKD-a u Kranjčevićevoj 5, Zagreb.

*digitalno potpisani zahtjev može biti potpisan i elektroničkom osobnom iskaznicom

Osobni certifikat za fizičke osobe (korporativna kartica) izdaje se na rok od 3 godine, dok se udaljeni potpisni certifikat izdaje na rok od 2 godine. Posebnu pozornost korisnici certifikata trebaju obratiti na datum isteka certifikata te na vrijeme podnijeti zahtjev za njihovo ponovno izdavanje.

U slučaju poteškoća ili dodatnih upita tehničke prirode možete kontaktirati Tehničku podršku RA (kID):

Tel: 0800 0440

E-mail: helpdesk-kid@akd.hr