Kalendar događaja

01
Ožu
Datum 01 Ožujak 2024, 10:00
U organizaciji Odjela za Geodeziju i geomatiku, Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Varaždin, održat će se u petak, 1. ožujka 2024. tri predavanja. Predavanja u

05
Ožu
Datum 05 Ožujak 2024, 13:00
Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja,

07
Ožu
Datum 07 Ožujak 2024, 11:00
Udruga geodeta Koprivničko-križevačke županije organizira predavanja u sklopu Godišnjeg programa

14
Ožu
Datum 14 Ožujak 2024, 12:00
Zagrebačka udruga geodeta poziva vas na stručno predavanje Utjecaj tehnološke revolucije na struku i

NEWSLETTER

.