Kalendar događaja

19
Tra
Datum 19 Travanj 2024, 15:00
Živimo u svijetu koji se brzo mijenja i kako ulazimo u 'četvrtu industrijsku revoluciju', tempo

26
Tra
Datum 26 Travanj 2024, 16:00
Udruga geodeta Istarske županije organizira stručna predavanja na teme: Koliko je cijena efektivnog sata geodetskog

NEWSLETTER

.