Pročišćeni tekst Pravilnika o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

pravilnik_hkoig

Dana 26.1.2021. na mrežnim stranicama HKOIG objavljen je pročišćeni tekst Pravilnika o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Na temelju članka 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 003-01/20-01/6, URBROJ: 507-01-21-2, od 7.1.2021., Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije utvrđuje pročišćeni tekst Pravilnika o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Pročišćeni tekst Pravilnika o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije obuhvaća Pravilnik o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 003-01/20-01/5, URBROJ: 507-01-20-8, od 17.12 2020. godine, objavljen na mrežnim stranicama Komore dana 18.12.2020. godine, te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 003-01/20-01/6, URBROJ: 507-01-21-2, od 7.1.2021., objavljen na mrežnim stranicama Komore dana 14.1.2021., kada je i stupio na snagu.

Poveznica na dokument