Donesen novi Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

Donesen novi Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

Na sjednici održanoj dana 29.12.2022. godine Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije donijela je novi Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove. Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine i objavljuje se na mrežnim stranicama HKOIG (PDF, HTML poveznice)

Odredbama ovog Pravilnika u bitnom se ostvaruju sljedeći ciljevi.

Smanjivanjem uvjeta za dostizanje Razine A i Razine B stručnog usavršavanja s 30 na 20 i s 15 na 10 akademskih sati, razina obveznog godišnjeg stručnog usavršavanja približava obveznim razinama drugih strukovnih Komora te se smanjuje pritisak na obveznike stručnog usavršavanja u pogledu utroška vremena i financijskih sredstava potrebnog za ostvarivanje minimalnih uvjeta za dostizanje pojedinih razina. Usporedno s ovom mjerom Komora se obvezuje nastaviti raditi na poboljšanju kvalitete sadržaja aktivnosti stručnog usavršavanja.

Kako bi se polaznicima stručnog usavršavanja omogućio slobodniji odabir područja iz kojih se žele usavršavati, dosadašnjih šest područja stručnog usavršavanja redefinira se i objedinjuje u tri područja, uz ukidanje obveze stručnog usavršavanja s minimalno određenim brojem akademskih sati za svako pojedino područje. Jedino je zadržan minimalan broj akademskih sati u području primjene zakonodavstva, a za dostizanje Razine A. Ovoj izmjeni pristupilo iz razloga jer su se dosadašnjih šest područja i minimalan broj akademskih sati pokazali nepraktičnim i složenim za praćenje, u prvome redu obveznicima.

Pravilnikom se propisuje i umanjenje obveze stručnog usavršavanja za vrijeme privremene nesposobnosti polaznika za rad, za vrijeme komplikacija u trudnoći, rodiljnog  i/ili roditeljskog dopusta, a s ciljem dovođenja osoba koje u privremeno onemogućene u obavljanju svojih zadaća u ravnopravan položaj s ostalim obveznicima stručnoga usavršavanja.

Iako se postojeće procedure provedbe usavršavanja u suštini minimalno mijenjaju, Pravilnik je strukturalno izmijenjen, kako bi bio jednostavniji i razumljiviji. Jasnije su definirana postupanja Komore, Odbora za stručno usavršavanje te način predlaganja aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja.

Po stupanju ovoga Pravilnika na snagu Komora će nastaviti pratiti stručno usavršavanje obveznika, programe stručnoga usavršavanja i organizatore stručnoga usavršavanja. Također, pratit će se i ostale aktivnosti poput promjene zakonodavstva, a koje mogu biti od utjecaja na stručno usavršavanje, eventualno uvođenje novih obrazovnih sadržaja ili ukidanje postojećih, kao i eventualne izmjene broja akademskih sati nužnih za stručno osposobljavanje osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove.