Odluka o dvojnom iskazivanju zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Odluka o dvojnom iskazivanju zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

 

Temeljem članka 44. a u vezi s člankom 42. stavka 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/) i Odluke o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/2022) Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na dopisnoj sjednici održanoj dana 30.8.2022. donio Odluku o dvojnom iskazivanju visine članarine, upisnine i naknada za poslove kojima Komora ostvaruje vlastite prihode, visina naknade za administrativne troškove nastale u postupku upisa, vođenja i održavanja Imenika, upisnika i evidencija Komore, troškova postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, te primitaka drugih sredstava ostvarenih u skladu s propisima.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama Komore, te se primjenjuje i na sadržaj svih obrazaca objavljenih na mrežnim stranicama HKOIG.

Ova Odluka vrijedi do isteka razdoblja obveznog dvojnog iskazivanja, do 31. prosinca 2023. u 24:00 sata.

Odluka HKOIG o dvojnom iskazivanju