Donesen Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje stručnih geodetskih poslova

HKOIG

Na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije dana 23.2.2021. godine objavljen je Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje stručnih geodetskih poslova, KLASA: 003-01/21-01/1, URBROJ: 507-01-21-4, od 22.2.2021. godine.

Pravilnik stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama HKOIG.

Poveznica na Pravilnik