Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta HKOIG

pravilnik_hkoig

Na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije dana 18.3.2021. godine objavljen je  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 003-04/21-01/5, URBROJ: 507-21-3, od 17.3.2021.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta HKOIG stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama HKOIG.

Poveznica na Pravilnik

Obrazloženje izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta HKOIG

Kako je zapošljavanjem dosadašnjeg stručnog tajnika na mjesto glavnog tajnika HKOIG mjesto stručnog tajnika ostalo upražnjeno, a kako je isto nužno za učinkovito funkcioniranje Komore poglavito u stručnom djelokrugu njezina rada, potrebno je žurno popuniti radno mjesto Stručni tajnik HKOIG.

Nanovo procjenjujući propisane uvjete za radno mjesto Stručni tajnik HKOIG, Upravni odbor HKOIG zaključio je kako bi iste trebalo izmijeniti a sve u svrhu proširenja kruga zainteresiranih kandidata. Naime, jedan od važećih uvjeta za navedeno radno mjesto glasi, citiramo „najmanje 5 godina u statusu ovlaštenog inženjera geodezije“. Navedeni uvjet ocijenjen je prestrogim uzimajući u obzir velik broj naših kolegica i kolega koji jednako kvalitetno obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu ovlaštenog inženjera geodezije u mirovanju, tj. stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, ili radeći na stručnim poslovima državne izmjere i katastra nekretnina u tijelima državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, i sl.

Stoga se ovim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije taj uvjet mijenja tako da glasi, citiramo „najmanje pet godina radnog iskustva u geodetskoj struci“