Kodeks strukovne etike

etika

Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 80/2021 od 14.7.2021. objavljen je Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije. Kodeks utvrđuje skup etičkih načela i pravila kojih su se članovi Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije dužni pridržavati prilikom obavljanja poslova.

Na temelju članka 61. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine« 25/2018) Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije je na sjednici održanoj 8. srpnja 2021. donijela Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije, koji je istim danom stupio na snagu. Danom stupanja na snagu ovog Kodeksa prestaje se primjenjivati i prestaje važiti Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera geodezije od 11. prosinca 2018. (»Narodne novine« 3/2019).

Osnovni razlog za donošenje novog Kodeksa bila je nužnost njegovog usklađenja s mjerama Akcijskog plana za liberalizaciju tržišta usluga, sukladno Zaključku koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 29. travnja 2021. Mjerom 17. Akcijskog plana propisuje se „ukinuti obvezatnost smjernica Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u pogledu vremenskog opsega potrebnog za obavljanje pojedinog geodetskog posla“. S tim u vezi trebalo je u Kodeksu izmijeniti odredbe koje obvezuju članove Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na poštivanje odredbi Standarda geodetskih usluga, što je i učinjeno. Uz navedeno, u Kodeksu su izvršene još neke izmjene temeljem iskustava u primjeni Kodeksa iz 2019., a sve kako bi ovaj Kodeks postigao svoju punu svrhu.