Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama HKOIG

pravilnik_hkoig

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama HKOIG

Objavom na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije dana 14.1.2021. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 003-01/20-01/6, URBROJ: 507-01-21-2, od 7.1.2021.

Poveznica na Pravilnik