Sve objave u kategoriji...

GODIŠNJI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. - 31.12.2024. GODINE

r.br. ORGANIZATOR TEMA PREDAVAČI PODRUČJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA TRAJANJE/ AKADEMSKI SATI održavanje 
          oblik stručnog usavršavanja ugovoreni datum održavanja
1 Udruga geodeta Istarske županije Sjednica skupštine udruge naknadno naknadno naknadno predavanje naknadno
2 Geodetsko društvo Herceg Bosne Skupština Geodetskog društva Herceg Bosna naknadno 2+3 1+2 predavanje lipanj 2024.
3 Udruga geodeta Dalmacije Satelitske misije na primjeru Europske svemirske agencije i nekih zemalja svijeta ( SAD; Indija, Kina i japan) doc.dr.sc. Nikola Kranjčić 2 3 predavanje naknadno
4 Udruga geodeta Dalmacije Komasacijski projekti, stanje u praksi - prednosti i nedostaci izv.prof.dr. Ilija Grgić 1 3 predavanje naknadno
5 Udruga geodeta Dalmacije Novi standardi i tehnologije mjerenja dubina na moru i osposobljavanje stručnjaka dr.sc. Ljerka Vrdoljak 1 3 predavanje naknadno
6 Udruga geodeta Dalmacije Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama izv.prof.dr.sc. Goran Vojković 1 3 predavanje naknadno
7 Udruga geodeta Dalmacije Status i razvoj globalnih navigacijskih sustava (GNSS) u kontekstu moderniziranog CROPOS-a izv.prof.dr.sc. Danijel Šugar 2 3 predavanje naknadno
8 Udruga geodeta Dalmacije Uspostava okvira za prostorno planiranje morskog područja temeljem modela podataka mora Bojan Linardić, dipl.ing.arh. 1 2 predavanje naknadno
9 Udruga geodeta Dalmacije Zračni LiDAR-ski sustavi u teoriji i praksi dr.sc. Ivan Tomljenović 2 3 predavanje naknadno
10 Udruga geodeta Dalmacije Katastar i zemljišna knjiga u okviru blockchain tehnologije - da li je to put za Hrvatsku? prof.dr.sc. Ivana Racetin 1 3 predavanje naknadno
11 Udruga geodeta Dalmacije Primjena terestičkih 3D skenera doc.dr.sc. Danko Markovinović 2 3 predavanje naknadno
12 Udruga geodeta Dalmacije Prostorno planiranje morskih područja u Europi i Republici Hrvatskoj Robert Paj, dipl.ing.geod. 1 2 predavanje naknadno
13 Udruga geodeta Dalmacije Primjena geodezije u zaštiti okoliša i održivom razvoju Branimir Radun, dipl.ing.geod. 2 2 predavanje naknadno
14 Udruga geodeta Dalmacije Prednosti i potenciijali geodezije 21. stoljeća prof.dr.sc.Tomislav Bašić 2 2 predavanje naknadno
15 Udruga geodeta Dalmacije BIM, IoT i pametni gradovi prof.dr.sc. Robert Župan 2 3 predavanje naknadno
16 Umjetnost komunikacije j.d.o.o. Komunikacijske vještine dr.sc. Kristijan Sedak, Mate Petrović, Katarina Madirazza 3 16 predavanje naknadno
17 Svučilište Sjever FIG Komisija 3 - Godišnji skup i radionica naknadno naknadno naknadno predavanje 18.-19.6.2024.
18 Svučilište Sjever Izrada karata podacima otvorenog pristupa doc.dr.sc. Nikola Kranjčić, 2 3 predavanje naknadno
19 Svučilište Sjever Integracija BIM-a i GIS-a naknadno 2 6 predavanje 21.6.2024.
20 Udruga geodeta Bjelovarsko-bilogorske županije Korištenje podataka iz službenih evidencija u postupku izrade geodetskih elaborata - iskustva iz prakse Jeronim Moharić, mag.ing.geod. et geoinf. 1-2 1+1 predavanje naknadno
21 Udruga geodeta Bjelovarsko-bilogorske županije Let sa RTK dronom - prikupljanje podataka, obrada i izrada 3D modela terena Nedžad Dalipi, ing.geod. 2 2 predavanje naknadno
22 Udruga geodeta Bjelovarsko-bilogorske županije Inženjerska geodezija - teorija i praksa ili kako se to ispravno radi? izv.prof.dr.sc. Rinaldo Paar 2 2 predavanje naknadno
23 Udruga geodeta Sisačko-moslavačke županije Model područja upravljanja zemljištem LADM (iSO 19152); Geodetski poslovi u nisko i visikogradnji; Geohrvatska dr.sc. Nikola Vučić, izv.prof.dr.sc. Rinaldo Paar, dr.sc. Damir Šantek 2 6 predavanje naknadno
24 Udruga geodeta Sisačko-moslavačke županije Katastar infrastrukture - izrada digitalnog elaborata infrastrukture, Analiza zaključaka geodetskih elaborata Ognjen Vuković, mag.ing.geod. et geoinf., Branka Vorel Jurčević, dipl.ing.geod. 2 4 predavanje naknadno
25 Hrvatsko kartografsko društvo Web-kartografija i njezina primjena u obrazovanju prof.dr.sc. Robert Župan 1,2 2+9 radionica 29.6.2024.
26 Hrvatsko kartografsko društvo 20. međunarodna konferencija o geoinformacijama i kartografiji naknadno naknadno naknadno konferencija 5.-7.9.2024.
27 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Homogenizacija katastarskog plana prof.dr.sc. Miodrag Roić 2 6 radionica kontirnuirano od 15.1.2024.
28 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Aktualan status GNSS-a, nove metode pozicioniranja i modernizacije CROPOS-a izv.prof.dr.sc. Danijel Šugar 2 4 predavanje 16.2.2024.
29 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Nacionalno LIDAR snimanje Republike Hrvatske dr.sc. Luka Babić, dr.sc. Iva Odak, doc. dr. sc. Vanja Miljković 2 2 predavanje 21.3.2024.
30 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Terensko i laboratorijsko snimanje hiperspektralnim sustavom HySPEX (VNIR i SWIR) i obrada podataka dr.sc. Luka Babić, dr.sc. Iva Odak, doc. dr. sc. Vanja Miljković 2 6 predavanje 29.4.2024.
31 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Hiperspektralno zračno snimanje dr.sc. Luka Babić, dr.sc. Iva Odak, doc. dr. sc. Vanja Miljković 2 4 predavanje naknadno
32 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Primjena fotogrametrije i daljinskih istraživanja za prikupljanje prostornih podataka izv.prof.dr.sc. Mateo Gašparović 2 4 predavanje 23.2.2024., 11.10.2024. i po potrebi
33 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Kartiranje, praćenje i analiza promjena u okolišu temeljem satelitskih misija izv.prof.dr.sc. Mateo Gašparović 2 8 predavanje 24.5.2024., 22.11.2024. i po potrebi
34 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prostorni podaci u službi masovnog vrednovanja nekretnina; Intergracija videoteodolita s laserskim skenerima za potrebe strukturalnog monitoringa: RGB + D 4 SHM izv.prof.dr.sc. Hrvoje Tomić izv.prof.dr.sc. Rinaldo Paar 2 4 predavanje 2.2.2024., 23.2.2024.
35 Udruga geodeta Koprivničko-križevačke županije Digitalni blizanci; Geodetski poslovi na uređivanju nekretnina putem suda prof.dr.sc. Vlado Cetl mr.sc. Franjo Ambroš 2 5 predavanje naknadno
36 Udruga geodeta Osječko-baranjske županije Katastarske izmjere građevinskih područja - ideja, proces, dobrobiti i budući iskoraci Ivan Sambunjak, mag.ing.geod. et geoinf. Branka Vorel Jurčević, dipl.ing.geod. 2 4 predavanje naknadno
37 Udruga geodeta Osječko-baranjske županije Teorija, primjena i analiza LiDAR podataka dr.sc. Ivan Tomljenović 2 4 predavanje naknadno
38  Geo-centar d.o.o.  Neposredno iskorištavanje podataka fotogrametrija i LiDAR-a iz zraka  Verica Zalović, dipl.ing.geod. Luka Zalović, mag.ing.geod. et geoinf. 2 6  predavanje  naknadno
39  Geo-centar d.o.o.  Primjena novih tehnologija - primjeri iz prakse  Verica Zalović, dipl.ing.geod. Luka Zalović, mag.ing.geod. et geoinf. 2 6  predavanje  naknadno
40  Geo-centar d.o.o.  Lasersko skeniranje - budućnost detaljne izmjere  Verica Zalović, dipl.ing.geod. Luka Zalović, mag.ing.geod. et geoinf. 2 6  predavanje  naknadno
41  Hrvatsko geodetsko društvo  Simpozij o inženjerskoj geodeziji - SIG2024  naknadno  naknadno  naknadno  simpozij  naknadno
42   Geomir.software, vl. Miroslav Mareković  Korištenje topologija pri izradi pisanog dijela eleborata nove izmjere softverom G6CAD  Zorana Filak, dipl.ing.geod. Vanja Miletić, mag.ing.geod. et geoinf. 2 2 predavanje  naknadno
43  Zagrebačka udruga geodeta  Utjecaj tehnološke revolucije na struku i obavljanje geodetsko-geoinformatičke djelatnosti 1. DIO  izv.prof.dr.sc. Andrija Krtalić izv.prof.dr.sc. Vesna Poslončec-Petrić 3 4 predavanje  naknadno
44  Zagrebačka udruga geodeta  Utjecaj tehnološke revolucije na struku i obavljanje geodetsko-geoinformatičke djelatnosti 2. DIO  prof.dr.sc. Željko Bačić dr.sc. Zvonimir Nevistić 3 4  predavanje  naknadno
45  HKOIG   Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo - Dodatno osposobljavanje ovlaštenih inženjera geodezije  naknadno  naknadno  naknadno  radionica  naknadno
46  HKOIG   17. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije  naknadno  naknadno  naknadno  simpozij 23.-26.10.2024. 
47 HKOIG Izmjene Zakona o prostornom uređenju i njihova primjena u geodetskoj struci Snježana Đurišić, dipl.ing.građ.  dr.sc.Margareta Premužić, dipl.ing.geod. 1 3 predavanje 5.3.2024.
48 HKOIG CLGE – pregled aktivnosti i predavanje o geodetu godine naknadno 3 1 predavanje naknadno
49 HKOIG Strateško upravljanje naknadno 3 2 predavanje naknadno
50 HKOIG Komunikacijske vještine naknadno 3 2 predavanje naknadno
51 HKOIG Prodajne vještine naknadno 3 2 predavanje naknadno
52 HKOIG Marketing u geodeziji naknadno 3 2 predavanje naknadno
53 HKOIG CLGE - Generalna Skupština Cavtat naknadno naknadno naknadno predavanje 18.-21.4.2024.
54 Sveučilište Sjever Integracija BIM-a i GIS-a prof.dr.sc. Vlado Cetl, doc.dr.sc. Sanja Šamanović 2 3 predavanje naknadno
55 Sveučilište Sjever Obrada Sentinel snimki za monitornig potresa doc.dr.sc. Olaga Bjelotomić Oršulić 2 5 predavanje i radionica naknadno
56 Sveučilište Sjever Machine learning u klasifikaciji zemljišta doc.dr.sc. Olga Bjelotomić Oršulić 2 5 predavanje i radionica naknadno
57 Modri planet d.o.o. 3D Survey Marko Mesarič, Vid Peterman 2 6 konferencija naknadno
58 Prehnit d.o.o. Napredni ArcGlS tečaj Vlatko Roland 2 24 tečaj naknadno
59 Prehnit d.o.o. Napredni QGlS tečaj Vlatko Roland 2 24 tečaj naknadno
60 Prehnit d.o.o. Uvod u GIS Vlatko Roland 2 6 tečaj naknadno
61 Prehnit d.o.o. Primjena dronova u poslovanju Vlatko Roland 2 24 tečaj naknadno
62 Prehnit d.o.o. Temeljni ArcGlS tečaj Vlatko Roland 2 36 tečaj naknadno
63 Prehnit d.o.o. Temeljni QGlS tečaj Vlatko Roland 2 36 tečaj naknadno
64 Prehnit d.o.o. Ubrzani temeljni ArcGlS tečaj Vlatko Roland 2 24 tečaj naknadno
65 Prehnit d.o.o. Ubrzani temeljni QG|S tečaj Vlatko Roland 2 24 tečaj naknadno
66 Udruga geodeta lstarske Županije Ko|ika je cijena efektivnog sata geodetskog stručnjaka i ostvarujemo li to u praksi; Ponašanje (ne)odgovornog poduzetnika - problem, posljedice, rješenja Stjepan Miletić, Filip Pavelić 3 2 predavanje 26.4.2024.
67 Državna geodetska uprava Dani IPP-a 2024 mr.sc. LJ. Marić, dr.sc. I. Gašparović, dr.sc. P. Mavsar, dr.sc. A. Švab, Lenarčič, Q. Sinani, dr.sc. S. Dimova, dr.sc. B. Tundzev, O. Karanović Ćirić, mr. sc. T. Ciceli, L. Suman, prof. dr. sc. V. Cetl, J. Pezo, prof.dr.sc Ž. Bačić, A. Šustić, A.Deranja Crnokić, S.Habrun, V. Grgasović, D.S. Krnjak, M. Majcen, D. Perešin., G. Kovač, T. Antolić, V. Palčić, H. Mesić, B. Pavlinec, V. Posavec Vukelić, V. Jelavić, V. Grgesina, D. Šelendić, S. Debeljuh Novosel, B. Pavlinec, N. Mileusnić, L. Katušić, doc. dr. sc. H. Matijević, doc. dr. sc. N. Kranjčić, dr. sc. V. Poslončec-Petrić, V. Vrhovac, D. Kardum, M. Škvorc, L. Modrić, S. Grđan, T. Gal, H. Šoštarić, M. Turković, . Karuza, S. Pjanić 2 7 predavanje 28.5.2024.

Politika privatnosti

 

 O PRAVILIMA PRIVATNOSTI

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije društvo, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, OIB: 10252280242 (u daljnjem tekstu: HKOIG), kao voditelj obrade osobnih podataka potencijalnih klijenata i korisnika web stranice koji se prijavljuju na newsletter izradilo je Pravila privatnosti.

Ova Pravila o privatnosti ("pravila") objašnjavaju kako HKOIG prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su HKOIG-u dostupni korištenjem web stranice: https://hkoig.hr/.

Pravila privatnosti primjenjuju se na sve usluge koje nudi HKOIG, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati naše posjetitelje, partnere i korisnike naših usluga ( u daljnjem tekstu: ispitanici) s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. 

HKOIG  je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, HKOIG je "voditelj obrade", odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

HKOIG kao pružatelj usluga web stranice,  zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb

Hrvatska

Email: hkoig@hkoig.hr

 

Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na: ured@presido.hr

 

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

HKOIG osobne podatke prikuplja radi ispunjenja zakonskih obveza koje proizlaze iz Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 25/2018), ugovornih obveze prema suradnicima HKOIG, identifikacije ispitanika odnosno korisnika, analize i promoviranja aktivnosti, obrade upita vezanih uz izvršavanje zakonski propisanih ovlasti, odnosa s javnošću i organizaciju događaja, te radi unapređenja vašeg korisničkog iskustva.

HKOIG ima sveobuhvatan program privatnosti osmišljen za poštivanje i zaštitu prava na privatnost podataka, analize i provedbe projekta, marketinga te drugih vrsta tehničke podrške.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti HKOIG  i/ili naši pouzdani partneri, sve u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske.

Vaše osobne podatke obrađujemo zbog poštovanja pravnih obveza, ako je to nužno za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora ili za potrebe legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

 

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo direktno od vas?

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici https://hkoig.hr/ HKOIG može od korisnika zatražiti davanje određenih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne osobne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti u koje se uključujete na web stranici, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

HKOIG prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje aktivnosti putem web stranice https://hkoig.hr/ i unaprijedio rad web stranice. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Na internetskoj stranici https://hkoig.hr/, HKOIG prikuplja osobne podatke ispitanika kao što su primjerice: ime, prezime, adresu e-pošte ili drugi kontakt, mjesto rada, naziv tvrtke/organizacije koju predstavljate, IP adresa.

Za sudjelovanje na forumu HKOIG, prikuplja se i obrađuje email adresa i korisničko ime.

Ne prikupljamo podatke o vašem identitetu kada preuzimate dokumentaciju dostupnu za download s naše web stranice.

Prijenosi osobnih podataka provode se samo u svrhu ispunjenja zakonskih obveza.

Uz navedene osobne podatke koje obrađujemo prilikom posjeta internetskoj stranici, u nastavku vam detaljno navodimo i druge vrste osobnih podataka, svrhe prikupljanja i upotrebu istih, a koje prikupljamo i obrađujemo tijekom izvršavanja naših redovnih obveza vezanih uz djelatnosti HKOIG:

  •              HKOIG prikuplja i obrađuje osobne podatke od svojih zaposlenika i drugih suradnika u svrhu izvršenja ugovora o radu koji su potpisani sa zaposlenicima i ugovorima o savjetovanju i/ili ugovorima o djelu koji su potpisani sa suradnicima, a koji se odnose na kadrovske, administrativne ili druge poslovne / ugovorne poslovne svrhe. U potonjem slučaju prikupljamo i obrađujemo podatke kao što su: ime, prezime, spol; bračni status, državljanstvo, prebivalište, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj; zvanje, zanimanje, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima, podatke vezane uz zdravstveno osiguranje, radno iskustvo; podatke o broju računa (IBAN), fotografiju te potpis.
  •              Od dobavljača, sponzora i drugih klijenata prikupljamo i obrađujemo, u svrhu izvršenja ugovornih obveza podatke kao što su: ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi; kontakt podatke osobne koja je zadužena za komunikaciju i izvršavanje ugovorenih obveza; akademske i profesionalne kvalifikacije odgovornih osoba u pravnoj osobi te potpis odgovorne osobe.
  •              Od kandidata za posao, a sve u svrhu mogućeg zapošljavanja, podaci koje HKOIG prikuplja i obrađuje mogu obuhvaćati: ime, prezime, adresu, kontakt podatke (adresa elektroničke pošte, broj telefona, broj mobitela), fotografiju, stupanj obrazovanja, državljanstvo, zvanje i zanimanje, podatke o prethodnom radnom iskustvu, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima te rezultate testiranja koji mogu odražavati i sposobnost kandidata da izvršava sve radne obveze koje određena pozicija na koju se prijavljuje stavlja pred njega/nju.
  •              U skladu sa svojim zakonskim obvezama i ovlastima, HKOIG prikuplja i obrađuje podatke o članovima HKOIG-a, kao što su: ime, prezime, djevojačko prezime, ime oca, spol, OIB, potpis, datum rođenja, mjesto rođenja, državljanstvo, adresa, kontakt broj, adresa elektroničke pošte, podaci o stručnoj spremi, broj diplome, zvanje i zanimanje, podaci o stručnom usavršavanju i stručnom ispitu, mjesto rada, podaci o radno pravnom statusu, broj upisa, broj putovnice, fotografija.     

Uvid u osobne podatke mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa sa korisnicima kao što je informatička podrška te druga društva koja su povezana s HKOIG, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju HKOIG, a o čemu HKOIG vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

 

Kakva prava na privatnost imate?

 

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od HKOIG zatražiti sljedeće:

 

 

·         da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

HKOIG možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

 

·         zatražiti ispravak pogrešnih podataka

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

·         zatražiti brisanje osobnih podataka

Možete tražiti od HKOIG da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, HKOIG bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su Vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), Vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

 

·         Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

 

·         podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju HKOIG smatra legitimnom.

 

·         zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od HKOIG prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila privatnosti.

Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i sigurnim IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider) koji se nalaze na području EU.

HKOIG će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Sve ovlaštene osobe potpisuju izjavu o povjerljivosti.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što HKOIG razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. HKOIG će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje HKOIG na čuvanje podataka (više pod ˝Koliko dugo će HKOIG zadržati vaše osobne podatke? ˝ ).

U slučaju da ste nam dali privolu (primjerice, pretplatili ste se na naš newsletter, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Razmjenjuje li HKOIG podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.

HKOIG surađuje s drugim društvima. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za HKOIG mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije. U slučaju prijenosa podataka u SAD tražit ćemo vas dopuštenje s obzirom na posljedice presude ˝Schrems II˝ te proglašenje Privacy Shield-a nevaljanim. Također, ukoliko naš ugovorni partner ima sjedište u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

Svrhe u koje dijelimo podatke s našim pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe marketinga, održavanja web mjesta https://hkoig.hr/, ispunjavanje ugovornih i zakonskih obveza i drugo. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Jednom godišnje radimo reviziju svih naših partnera kako bi znali da je zaštita vaših osobnih podataka i dalje na zahtijevanoj razini te da je u skladu sa važećim propisima.

Koliko dugo će HKOIG zadržati vaše osobne podatke?

HKOIG neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, a najdulje na razdoblje od 3 godine, osim u iznimnim slučajevima kada je zakonom propisan duži rok čuvanja podataka.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših zakonskih i drugih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice i sigurnosnih razloga.

Svrhe u koje koristimo vaše podatke opisane su ovim pravilima, a ukoliko se vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.

Newsletter

HKOIG bi vam želio poslati informacije o našim aktivnostima i novostima za koje bi mogli biti zainteresirani. Imajte na umu da u svakom trenutku možete odustati od primanja istih koristeći se svojim pravima navedenim u ovim pravilima. Za prijavu na newsletter HKOIG prikuplja i obrađuje: ime, prezime i email adresu.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini HKOIG koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići".

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

 Druge web stranice

Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://hkoig.hr/ imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

HKOIG nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

HKOIG prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što je Facebook. HKOIG odnosno odgovorne osobe imenovane od strane HKOIG imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutoj društvenoj mreži, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, HKOIG ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

HKOIG koristi poslovni profil koristeći usluge Meta Platforms-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

 

 

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/policy.php

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a  ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Meta Platforms-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

HKOIG koristi određene Google usluge, više o tome možete pročitati na :

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

 ZA GOOGLE:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

https://cloud.google.com/privacy/gdpr

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Google, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

 

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

HKOIG zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

Ažurirano dana 29.03.2023. godine

GODIŠNJI PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. - 31.12.2023. GODINE

r.br. ORGANIZATOR TEMA PREDAVAČI PODRUČJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA TRAJANJE/ AKADEMSKI SATI održavanje 
          oblik stručnog usavršavanja ugovoreni datum održavanja
1 Geo-Centar d.o.o. Moderne geodetske tehnike rada u svrhu povećanja produktivnosti na terenu Verica Zalović, dipl.ing.geod.; Luka Zalović, dipl.ing.geod.; Viktor Mihoković, dipl.ing.geod. 1-2 4 online (e-learning) 22.5.2023.
2 Geo-Centar d.o.o. Snimanje bespilotnom letjelicom za geodetske potrebe Verica Zalović, dipl.ing.geod.; Luka Zalović, dipl.ing.geod.; Viktor Mihoković, dipl.ing.geod. 1-2 6 online (e-learning) 24.10.2023.
3 Geo-Centar d.o.o. Mobilno skeniranje u svrhu ubrzanja katastarske izmjere Verica Zalović, dipl.ing.geod.; Luka Zalović, dipl.ing.geod.; Viktor Mihoković, dipl.ing.geod. 1-2 6 online (e-learning) 21.3.2022.
4 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Homogenizacija Katastarskog plana dr.sc. Miodrag Roić 1 6 online (e-learning) od ožujka 2023, kontinuirana mogućnost upisa i obavljanja aktivnosti
5 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Franciskanski katastar dr.sc. Miodrag Roić 1 6 predavanje + tečaj + radionica (e-learning) 30.1.2023. 27.2.2023.
6 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Vizualizacija otvorenih podataka - kako prikazati podatke na učinkovit i privlačan način doc.dr.sc. Ana Kuveždić Divjak 2 3 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu veljača 2023.
7 Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Tehnološki razvoj i integracija videoteodolita s laserskim skenerima za potrebe strukturalnog monotoringa: RGB + D 4 SHM dr.sc. Rinaldo Paar 1-2 3 predavanje (hibridno) 3.2.2023. 24.2.2023.
8 Udruga geodeta Osječko-baranjske županije FME kao alat za obradu i manipulaciju prostornih podataka Želimir Župljanin, mag.ing.geod. et geoinf. 2 4 predavanje 27.4.2023.
9 Udruga geodeta Osječko-baranjske županije Hidrografske metode izmjere u izgradnji obnovljivih izvora energije u moru Dino Dragun, ing.geod. et geoinf. 1-2 4 predavanje jesen 2023.
10 Udruga geodeta Osječko-baranjske županije VTOL (Vertical Take off and landing) dron s kombinacijom LIDARa i visoko precizne fotogrametrije s konkretnim pokazivanjem priprema snimanja i samog snimanja i potpom obrade podataka s krajnjim ciljem izrade DSM i DTM Zdenko Kurtović, dipl.ing.geod. 1-2 3 predavanje jesen 2023.
11 Udruga geodeta Osječko-baranjske županije BIM2Field-BIMteam teoretsko i praktično pojašnjavanje Zdenko Kurtović, dipl.ing.geod. 1-2 4 predavanje 30.3.2023.
12 List Labs d.o.o. Analiza i obrada satelitskih podataka metodama daljinskih istraživanja Dragan Divjak, dip.ing.geod.; Antonija Veselski, mag.ing.geod. et geoinf.; Damir Matić, mag.ing.geod. et geoinf.; Antonio Morić Španić, mag. educ. geogr. 2 17 predavanje (2 dana) rujan 2023.
13 List Labs d.o.o. Napredne funkcionalnosti GIS-a kroz MapStore i Geoserver Damir Matić, mag.ing.geod. et geoinf.; Dragan Divjak, dip.ing.geod. 2 18 predavanje (2 dana) naknadno
14 List Labs d.o.o. Osnove funkcionalnosti i primjena GIS-a Dragan Divjak, dip.ing.geod.; Antonio Morić Španić,mag. educ. geogr. 2 16 predavanje (2 dana) naknadno
15 List Labs d.o.o. Agilno upravljanje projektima u geodeziji Ivana Lampek Pavčnik, dipl.ing.geod. 3 8 predavanje naknadno
16 List Labs d.o.o. Oblikovanje projektnih ideja i upravljanje projektima u geodeziji Ivana Lampek Pavčnik, dipl.ing.geod. 3 16 predavanje naknadno
17 List Labs d.o.o. Razvoj projektnih timova, upravljanje komunikacijom i razvoj međuljudskih odnosa Ivana Lampek Pavčnik, dipl.ing.geod. 3 16 predavanje naknadno
18 List Labs d.o.o. Upravljanje rizicima Ivana Lampek Pavčnik, dipl.ing.geod. 3 16 predavanje naknadno
19 Prehnit d.o.o. Tečaj Uvod u ArcGIS Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 6 online (e-learning) naknadno
20 Prehnit d.o.o. Tečaj Praktične osnove ArcGIS-a Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 20 online (e-learning) naknadno
21 Prehnit d.o.o. ArcGIS temeljni tečaj Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 36 online (e-learning) naknadno
22 Prehnit d.o.o. ArcGIS ubrzani temeljni tečaj Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 24 online (e-learning) naknadno
23 Prehnit d.o.o. ArcGIS napredni tečaj Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 24 online (e-learning) naknadno
24 Prehnit d.o.o. Tečaj Uvod u QGIS Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 6 online (e-learning) naknadno
25 Prehnit d.o.o. Tečaj Praktične osnove QGIS-a Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 20 online (e-learning) naknadno
26 Prehnit d.o.o. QGIS temeljni tečaj Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 36 online (e-learning) naknadno
27 Prehnit d.o.o. QGIS ubrzani temeljni tečaj Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 24 online (e-learning) naknadno
28 Prehnit d.o.o. QGIS napredni tečaj Vlatko Roland, mag.ing.el. 2 24 online (e-learning) naknadno
29 Prehnit d.o.o. Tečaj Primjena dronova u poslovanju Vlatko Roland, mag.ing.el.; Ivan Malović mag.ing.geod. et geoinf. 1-2 24 online (e-learning) naknadno
30 Geotehnički fakultete Sveučlišta u Zagrebu Bespilotne letjelice i satelitske misije - pristupanje EU fondovima doc.dr.sc. Nikola Kranjčić 2 3 online (e-learning) 19.5.2023.
31 Geotehnički fakultete Sveučlišta u Zagrebu Napredne mogućnosti ispisa u CAD-u Mario Zidar, dipl.ing.rud.; doc.dr.sc. Nikola Kranjčić 2 6 predavanje 18.5.2023.
32 Geotehnički fakultete Sveučlišta u Zagrebu Rad s blokovima i atributima u CAD okruženju Mario Zidar, dipl.ing.rud.; doc.dr.sc. Nikola Kranjčić 2 6 predavanje 17.5.2023.
33 Udruga geodeta Dalmacije Što je hidrografski elaborat? dr.sc. Ljerka Vrdoljak 1-2 3 predavanje (hibridno) naknadno
34 Udruga geodeta Dalmacije Geomatika kao podrška prostornom planiranju - nove tehnike i alati za prikupljanje i obradu prostornih podataka dr.sc. Margareta Premužić 1-2 3 predavanje (hibridno) naknadno
35 Udruga geodeta Dalmacije Prostorno planiranje morskih područja u Europi i Republici Hrvatskoj Robert Paj, dipl.ing.geod. 1 2 predavanje (hibridno) naknadno
36 Udruga geodeta Dalmacije Nacionalni plan oporavka i višegodišnji financijski okvir za EU projekte (2021.-2027.) Boris Pekić, mag.oec. 3 3 predavanje (hibridno) naknadno
37 Udruga geodeta Dalmacije Primjena geodezije u zaštiti okolša i održivom razvoju Branimir Radun, dip.ing.geod. 1-2 2 predavanje (hibridno) naknadno
38 Udruga geodeta Dalmacije Koncesijski modeli u Hrvatskoj - dokumentacija i postupak davanja dr.sc. Goran Vojković 1 3 predavanje (hibridno) naknadno
39 Udruga geodeta Dalmacije Svijet kroz točke - LIDAR prikupljanje podataka s osvrtom na osnove obrade dr.sc. Ivan Tomljenović 1-2 3 predavanje (hibridno) naknadno
40 Udruga geodeta Dalmacije Copernicus program, komponente i podaci, nove mogućnosti pristupanja EU fondovima doc.dr.sc. Nikola Kranjčić 1-2 3 predavanje (hibridno) naknadno
41 Udruga geodeta Dalmacije Građevinski projekt i njegove razvojne etape, uloga geodeta dr.sc. Nives Ostojić Škomrlj 3 2 predavanje (hibridno) naknadno
42 Udruga geodeta Dalmacije Prednosti i potencijali geodezije 21. stoljeća dr.sc. Tomislav Bašić 1 2 predavanje (hibridno) naknadno
43 Udruga geodeta Dalmacije Primjena terestričkih 3D skenera doc.dr.sc. Danko Markovinović 1-2 3 predavanje (hibridno) naknadno
44 Hrvatsko kartografsko društvo, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Agencija za odgoj i obrazovanje Tematska kartografija i njezina primjena u obrazovanju dr.sc. Josip Faričić; dr.sc. Marina Viličić; prof.emer. Miljenko Lapaine 1-2-3 8 radionica u Osijeku (hibridna) + pisana provjera znanja 28.6.2023.
45 Hrvatsko kartografsko društvo 19. međunarodna konferencija o geoinformacijama i kartografiji naknadno 1-2-3 16 konferencija u Zadaru (hibridno) + pisana provjera znanja 7.-9.9.2023.
46 Geodetsko društvo Herceg Bosne 5. kongres o katastru u BiH naknadno 2 9 Neum, BiH 27.-29.9.2023.
47 Udruga geodeta Istarske županije redovita sjednica Skupštine Udruge naknadno 1-2 4 predavanje 8.12.2023.
48 Hrvatsko geodetsko društvo XX. dani geodeta Hrvatske dr.sc. Rinaldo Paar, dr.sc. Damir Medak, dr.sc. Almin Đapo 1-2 8 konferencija 4.-7.5.2023.
49 Udruga geodeta Koprivničko-križevačke županije Inženjerska geodezija - teorija i praksa ili Kako se to ispravno radi? Katastar infrastrukture - izrada digitalnog geodetskog elaborata dr.sc. Rinaldo Paar, Ognjen Vuković mag.ing.geod. et geoinf. 1-2 4 predavanje 2.3.2022.
50 Udruga geodeta Sisačko-moslavačke županije Inženjerska geodezija - teorija i praksa ili Kako se to ispravno radi? dr.sc. Rinaldo Paar 1-2 2 predavanje (hibridno) listopad 2023.
51 Udruga geodeta Sisačko-moslavačke županije Prema višedimenzionalnim i višenamjenskim sustavima upravljanja zemljištem dr.sc. Nikola Vučić 1-2 2 predavanje (hibridno) listopad 2023.
52 Sveučilište Sjever Integracija BIM-a i GIS-a dr.sc. Vlado Cetl; doc.dr.sc. Sanja Šamanović 2 3 predavanje naknadno
53 Sveučilište Sjever Obrada Sentinel snimki za monitoriranje potresa doc.dr.sc. Olga Bjelotomić Oršulić 2 5 predavanje i radionica naknadno
54 Sveučilište Sjever Machine Learning u klasifikaciji zemljišta doc.dr.sc. Olga Bjelotomić Oršulić 2 5 predavanje i radionica naknadno
55 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije 16. simpozij OIG naknadno naknadno naknadno hibridno listopad 2023.
56 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Pravila vođenja upravnoga postupka dr.sc. Dario Đerđa 1 3 predavanje ožujak 2023.
57 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo - Dodatno osposobljavanje ovlaštenih inženjera geodezije naknadno 1-2 10 online (e-learning) naknadno
58 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije GDPR i način primjene u geodetskoj struci Ana Bačić, mag.iur. 1-3 2 online (e-learning) naknadno
59 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Geodetska inspekcija Državne geodetske uprave nad obavljanjem stručnih geodetskih poslova naknadno 1 2 online (e-learning) naknadno
60 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije CLGE - Spring Conference naknadno 2 naknadno online (e-learning) naknadno
61 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije CLGE - Autumn Conference naknadno 2 naknadno online (e-learning) naknadno
62 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Marketing u geodeziji naknadno 3 2 online (e-learning) naknadno
63 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Prodajne vještine naknadno 3 2 online (e-learning) naknadno
64 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Komunikacijske vještine naknadno 3 2 online (e-learning) naknadno
65 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Strateško upravljanje naknadno 3 2 online (e-learning) naknadno
66 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije Kava s Komorom naknadno naknadno naknadno online (e-learning) naknadno
67 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije CLGE – pregled aktivnosti i predavanje o geodetu godine dr.sc. Ivana Racetin 2 1 online (e-learning) prosinac 2023.
68 Državna geodetska uprava Provođenje katastarskih izmjera temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu Antonio Šustić, dipl. ing. geod. Diana Dudok, dipl.iur Branka Vorel Jurčević, dipl.ing.geod. Maja Pupačić, dipl. ing. geod. 1 4 predavanje siječanj-prosinac 2023.
69 Državna geodetska uprava Predočavanje podataka katastarske izmjere Andrea Simić Rukavina, dipl. iur, Ivo Đuratović, dipl.iur. 1 4 radionice siječanj-prosinac 2023
70 Modri planet d.o.o. 3D Survey Marko Mesarič, Vid Peterman 2 6 konferencija lipanj 2023.
72 Geodetska udruga Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije Analiza zaključaka DGU geodetskih elaborata, Struktura cijene geodetskih radova i Obrada snimljenih podataka katastra infrastrukture Branka Vorel Jurčević, dipl.ing.geod., Stjepan Miletić, mag. Ing. geod. et geoinf., Šimun Petričević, dipl. ing. geod. 1 3 predavanje 22.9.2023.
73 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Što nam donosi Nova godina u svijetu dronova Damir Bezik, ing.avioprometa Dijana Uljarević, dipl. ing. geod. 1 i 2 1 - pod. 1 1 - pod. 2 radionice 8.11.2023.; 11.11.2023.; 17.11.2023.
74 Državna geodetska uprava Dani geografskih imena 2023 prof.dr.sc. Josip Faričić, Marija Brnot, mr.sc. Tomislav Ciceli, mr.sc. Zvonko Štefan, Irena Magdić, prof.dr.sc. Robert Župan, izv.prof.dr.sc. Ivan Zupanac, doc.dr. Vladimir Skračić, dr.sc. Ivana Crljenko, dr.sc. Domagoj Vidović, doc.dr.sc. Ante Matan, Valter Baldaš, Dimitrije Vukadinović 1,2 1 - pod. 1 4 - pod. 2 predavanje 18.-19.10.2023.
75 CLGE IX. CLGE CONFERENCE OF EUROPEAN SURVEYOR The role of geodetic surveyors in disaster management

Elisabeth Leblanc, Jacques Desir, Michel Greuzat, Philippe Cachod, Jean-Yves Mas, Haluk Ozener, Etienne Saint-Aubin, Denis Lachaud, Andriy Hryvnyak, Yevhen Tonkopriadov, Teresa Martinez, Reche, Duncan Moss, Ali Ipek, Maja Pupačić, llija Grgić, Martin Hrdlička, Ondrej Hrdlička, Haluk Ozener, Alina Sushchyk, Pierre Briole, Fabien Palfroy

2 8 KONFERENCIJA 9.11.2023.

Pravila o korištenju kolačića

 Što su kolačići?

Kolačić je mala tekstna datoteka koju vaš preglednik pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica.

Posjetom na  https://hkoig.hr/ tražit ćemo vas privolu kako bismo koristili kolačiće koji nisu nužni za rad stanice, a podijelili smo ih na:

1.            Nužne - potrebni za ispravan rad, pravni osnov u odnosu na njihovo korištenje je legitimni interes,

2.            Fukcionalne, analitičke i kolačiće performansi - pravni osnov njihova korištenja je privola,

3.            Kolačići društvenih mreža - pravni osnov je privola.

4.            Ostali - pravni osnov je privola.

Prije davanja privole obavijestiti ćemo vas o svrhama kolačića koji pripadaju pojedinoj kategoriji, a o nazivima i trajanju možete pročitati i u daljnjem tekstu.

Voditelj obrade podataka koji se prikupljaju na  https:///hkoig.hr/  je:

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije,

Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska

Službeniku za zaštitu podataka možete se javiti putem e-mail adrese: ured@presido.hr

Detaljnije o načinu korištenja kolačića pročitajte u nastavku.

 

 

Na koji se način koristimo kolačićima?

https://hkoig.hr/  upotrebljava kolačiće i slične tehnologije za nekoliko svrha, ovisno o kontekstu ili proizvodu, uključujući:

1 )privremene korisničke kolačiće unosa (session-id) i/ili trajne kolačiće ograničene na nekoliko sati u nekim slučajevima – koristimo ih za pohranjivanje vaših preferencija i postavki na vašem uređaju te za poboljšavanje vašeg iskustva. Na primjer, spremanje vaših osobnih preferenci u kolačiće što vam omogućuje da ne morate stalno iznova postavljati preference. Također, ako odustanete od oglasa utemeljenih na interesima, mi pohranjujemo vaše odabire za odustajanje u kolačić na vašem uređaju;

2) kolačiće za provjeru autentičnosti, koji se koriste za autentifikacijske usluge, tijekom trajanja pregleda stranice- koristimo ih da bismo provjerili vašu autentičnost. Taj vam kolačić omogućuje kretanje od stranice do stranice bez potrebe za ponovnim prijavljivanjem na svakoj stranici. Možete spremiti i podatke za prijavu tako da se ne morate prijaviti svaki put kada se vratite na web-mjesto;

3) korisničke sigurnosne kolačiće, koji se koriste za otkrivanje zloupotreba autentičnosti, ograničenog trajanja - koristimo ih za obradu informacija koje nam omogućuju sigurnost te za utvrđivanje prevare i zloupotrebe;

4) kolačiće multimedijskih sadržaja, kao što su kolačići za flash player, za vrijeme trajanja pregleda stranice;

5) kolačiće omogućavanja učitavanja, tijekom trajanja pregleda stranice -  koristimo ih da bismo zapamtili informacije koje nam dajete, te podatke pohranjujemo u kolačić kako bismo mogli zapamtiti te podatke;

6) trajne kolačiće za prilagodbu korisničkog sučelja za vrijeme trajanja pregleda stranice (ili malo duže)- kolačiće koristimo da bi vam omogućili davanje povratnih informacija na web-mjestu;

7) kolačiće trećih strana za dijeljenje dodataka društvenih mreža za prijavljene članove društvene mreže- neka naša web-mjesta uključuju kolačiće društvenih medija, uključujući one koji korisnicima koji su prijavljeni na društvenu mrežu omogućuju dijeljenje sadržaja preko te mreže.To se događa na web stranicama koje vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko dijelite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ gumba). Konkretni utjecaj na vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvene mreže te ovisi o postavkama privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim web stranicama.

Uz navedene kolačiće koristimo i:

1. kolačiće dodataka društvenih mreža namijenjene praćenju;

2. kolačiće za razvoj te poboljšanje proizvoda i usluga (promidžbeni kolačići trećih strana)- upotrebljavamo kolačiće za prikupljanje podataka o vašoj aktivnosti na mreži i prepoznavanju vaših interesa tako da vam možemo prikazati oglase koji bi vas mogli najviše zanimati. Primanje oglasa utemeljenih na interesima koje vam šaljemo možete i otkazati, kao što je opisano u našim Pravilima privatnosti. Također, upotrebljavamo kolačiće da bi zabilježili, primjerice, koliko je posjetitelja kliknulo na oglas i koje ste oglase vidjeli tako da vam se više puta ne prikazuju isti.

3. funkcionalne kolačiće (analitičke (statističke)kolačiće) - koristimo kolačiće prve i treće strane te druge identifikatore za prikupljanje podataka o upotrebi i performansama, na primjer: možemo ih koristiti za brojanje jedinstvenih posjetitelja na nekom web-mjestu ili servisu te za razvoj drugih statistika o radu naših web-mjesta i proizvoda ili da bi saznali kakve su performanse naših proizvoda da bi ih mogli poboljšati (na primjer, kolačiće koristimo da bismo prikupili podatke koji pomažu u raspodjeli opterećenja).To omogućuje da naša web-mjesta mogu funkcionirati.

O korištenju kolačića od strane Facebook-a i načinu na koji ih možete regulirati možete saznati na: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/

Meta Platforms Ltd. prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke kada posjetite to web-mjesto i aplikacije, uključujući podatke o uređaju te podatke o vašoj aktivnosti bez ikakvog dodatnog djelovanja s vaše strane. To se događa bez obzira na to imate li Facebook  korisnički račun i jeste li na istome prijavljeni ili ne.

HKOIG ne može u potpunosti utjecati na obradu osobnih podataka koju provode treće strane.

HKOIG kolačiće ne koristi za drugu svrhu osim one opisane u našim Pravilima privatnosti i zaštite podataka te ovim Pravilima.

Uz sve, važno je napomenuti da neki videozapisi ugrađeni na naše stranice upotrebljavaju kolačić za anonimno prikupljanje statistika o tome kako ste došli i videozapise koje ste posjetili.

Omogućavanje ovih kolačića nije strogo potrebno za web stranicu, ali će vam pružiti bolji doživljaj pregledavanja.

Možete izbrisati ili blokirati te kolačiće, ali ako to činite, neke značajke ove web stranice možda neće funkcionirati.

Koje kolačiće koristi Meta Platforms Ireland Ltd. prilikom korištenja Facebooka?

https://hkoig.hr/ prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze i na Facebook page-u „Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije HKOIG˝ i koji su dostupni korištenjem spomenutog page-a.

Facebook upotrebljava kolačiće ako imate korisnički račun za Facebook, ako upotrebljavate Facebook-ove proizvode, uključujući naš Facebook page i aplikacije, ili ako posjetite druga web-mjesta i aplikacije koji upotrebljavaju Facebook-ove proizvode (uključujući gumb „sviđa mi se” ili druge Facebook-ove tehnologije).

Kolačići omogućuju Meta Platforms Ireland Ltd. da vam nudi Facebook-ove proizvode i da razumije podatke koje prima u vezi s vama, uključujući podatke o vašoj upotrebi drugih web-mjesta i aplikacija, bez obzira na to jeste li registrirani ili prijavljeni.

Kolačići pomažu pružati, zaštititi i poboljšati Facebook-ove proizvode, primjerice personalizacijom sadržaja, prilagođavanjem i mjerenjem oglasa te omogućavanjem sigurnijeg okruženja. Premda se kolačići koje Facebook upotrebljava mogu povremeno mijenjati u skladu s poboljšanjima i ažuriranjima Facebook-ovih proizvoda, upotrebljavaju se za sljedeće svrhe: provjeru autentičnosti; sigurnost i integritet web-mjesta i proizvoda; suzbijanje aktivnosti kojima se krše Facebook pravila ili na druge načine onemogućuje odgovarajuće pružanje Facebook-ovih proizvoda; oglašavanje, preporuke, analitiku i mjerenje; mjerenje uspješnosti oglašivačkih kampanja za društva koja se koriste Facebook-ovim proizvodima; omogućavanje da na Facebooku isključite prikaz oglasa na temelju aktivnosti na drugim web-mjestima; pružanje sadržaja koji su relevantni za područje na kojem se nalazite; performanse; analitiku i istraživanje.

Kolačići koje koristi Facebook se postavljaju na vaše računalo ili uređaj i ukoliko se koriste proizvodi koje pružaju drugi članovi Facebook-ovih tvrtki te web-mjesta i aplikacije koje pružaju druga društva koja upotrebljavaju Facebook-ove proizvode, uključujući društva koja ugrađuju Facebook-ove tehnologije u svoja web-mjesta i aplikacije. Spomenuto znači da vaše podatke pod određenim okolnostima mogu osim voditelja obrade stranice weekendfoodfestival.com prikupljati i drugi partneri Facebook-a kao i druga društva koja možda koriste usluge Facebook-a.

Facebook se koristi kolačićima i prima podatke kada posjetite njegova web-mjesta i aplikacije, uključujući podatke o uređaju i podatke o vašoj aktivnosti bez ikakvog dodatnog djelovanja s vaše strane. To se događa bez obzira na to imate li Facebook-ov korisnički račun i jeste li prijavljeni ili ne.

Koriste li se i druge strane kolačićima povezanim s Facebook-ovim proizvodima?

Da, druge se strane mogu koristiti kolačićima na Facebook-ovim proizvodima radi pružanja usluga nama i poduzećima koje se oglašavaju na Facebook-u.

Facebook-ovi i naši partneri za mjerenja, primjerice, koriste se kolačićima na Facebook-ovim proizvodima da bi pomogli oglašivačima razumjeti učinkovitost oglašivačkih kampanja na Facebook-u te usporedili učinak tih kampanja s oglasima koji se prikazuju na drugim web-mjestima i u drugim aplikacijama.

Treće strane također upotrebljavaju kolačiće na vlastitim web-mjestima i u vlastitim aplikacijama u vezi s Facebook-ovim proizvodima. Da biste saznali na koje se načine druge strane koriste kolačićima, pregledajte njihova pravila.

Kako upravljati načinom na koji Facebook upotrebljava kolačiće za prikaz oglasa?

Načinom na koji se Facebook koristi podacima za prikaz oglasa možete upravljati pomoću alata opisanih u nastavku i na taj dio voditelj obrade ne može utjecati.

Svi:

Prikaz internetskih interesnih oglasa koje prikazuju Facebook i druga društva možete isključiti putem udruge Digital Advertising Alliance u SAD-u, Digital Advertising Alliance of Canada u Kanadi ili Europske udruge za interaktivno digitalno oglašavanje u Europi ili putem postavki mobilnog uređaja. Imajte na umu da softver za blokiranje oglasa i alati koji ograničavaju našu upotrebu kolačića mogu ometati te kontrole.

Dodatne informacije o oglašavanju na internetu:

Oglašivačka društva s kojima Facebook surađuje uglavnom se služe kolačićima i sličnim tehnologijama u sklopu svojih usluga. Da biste saznali više o načinu na koji oglašivači općenito upotrebljavaju kolačiće i odabirima koje nude, istražite sljedeće resurse: Digital Advertising Alliance, Digital Advertising Alliance of Canada te Europska udruga za interaktivno digitalno oglašavanje.

Upravljanje kolačićima u pregledniku:

Uz sve navedeno, vaš preglednik ili uređaj mogu sadržavati postavke koje vam omogućuju da odaberete hoće li se kolačići spremati u pregledniku te mogućnosti brisanja kolačića. Dodatne informacije o tim kontrolama potražite u pomoći za preglednik ili uređaj.

Koje kolačiće koristi Google LLc i s njim povezana društva?

https://hkoig.hr/  koristi i određene Google usluge na osnovi kojih, putem kolačića i Google LLC prikuplja određene osobne podatke (dalje u tekstu: Google).

Kada govorimo o Google uslugama pod spomenutim pojmom smatraju se:

- Google-ove aplikacije,

- web-lokacije i

- uređaji kao što su Pretraživanje, YouTube i Google Home platforme kao što su preglednik Chrome i operativni sustav Android

- proizvode koji su integrirani u aplikacije i web-lokacije trećih strana kao što su oglasi i

- ugrađene Google karte.

Kada ste prijavljeni i stupite u interakciju s nekim Google-ovim uslugama, primjerice objavite komentar za videozapis na YouTubeu, pored vaših aktivnosti prikazivat će se vaše ime i slika. Te podatke Google može prikazivati i u oglasima, ovisno o vašim postavkama.

Pojedine kategorije podataka Google može dijeliti javno i sa svojim partnerima, primjerice oglašivačima ili razvojnim programerima. Isto tako, određenim partnerima Google dopušta da prikupljaju podatke iz vašeg preglednika ili s uređaja u oglašivačke i mjerne svrhe putem vlastitih kolačića ili sličnih tehnologija.

Google se koristi kolačićima za mnoge namjene. Na primjer, kako bi zapamtili vaše postavke sigurnog pretraživanja, kako bi vam oglasi koje vidite bili relevantniji, kako bi prebrojili posjetitelje pojedine stranice, kako bi vam pomogli registrirati se za pojedine Google usluge, kako bi zaštitili vaše podatke ili zapamtili vaše postavke oglasa.

U nastavku možete vidjeti popis vrsta kolačića koje upotrebljava Google i ujedno doznati kako Google i njegovi partneri upotrebljavaju kolačiće u oglašavanju.

1. Upotreba kolačića ˝Postavke˝

Ti kolačići omogućuju Google web-lokacijama da zapamte informacije koje mijenjaju način ponašanja ili izgled web-lokacije, primjerice odabrani jezik ili područje na kojem se nalazite. Na primjer, kada zapamti na kojem ste području, web-lokacija može ponuditi lokalnu vremensku prognozu ili vijesti o stanju prometa. Ti vam kolačići također mogu pomoći da promijenite veličinu teksta, font i druge dijelove web-stranica koje možete prilagoditi.

Ako se izgube informacije pohranjene u kolačiću postavki, upotreba web-lokacije može izgubiti na funkcionalnosti, ali to ne bi smjelo spriječiti rad web-lokacije.

Primjer:

Većina Google-ovih korisnika u pregledniku ima kolačić postavki koji se zove "NID". Preglednik šalje taj kolačić sa zahtjevima Google-ovim web-lokacijama. Kolačić "NID" sadrži jedinstveni ID koji Google upotrebljava za pohranjivanje vaših postavki i drugih informacija, primjerice, vašeg odabranog jezika (npr., hrvatski), koliko rezultata pretraživanja želite da se prikazuje na stranici (npr., 10 ili 20) te želite li da Google-ov filtar za sigurno pretraživanje bude uključen.

2. Upotreba kolačića  ˝Sigurnost˝

Google sigurnosne kolačiće upotrebljava za provjeru autentičnosti korisnika i zaštitu korisničkih podataka od neovlaštenih strana.

Primjer:

Google upotrebljava kolačiće "SID" i "HSID" koji sadrže digitalno potpisane i kriptirane zapise ID-a korisnikova Google računa i vrijeme posljednje prijave. Kombinacija tih dvaju kolačića omogućuje Google-u blokiranje mnogih vrsta napada, primjerice, pokušaja krađe sadržaja obrazaca koje ste ispunili na web-stranicama.

3. Upotreba kolačića  ˝Procesi˝

Kolačići procesa pomažu web-lokacijama u radu i pružanju usluga koje posjetitelji web-lokacije očekuju, na primjer, pomažu pri kretanju po web-stranicama ili pristupanju osiguranim područjima web-lokacije. Bez tih kolačića web-lokacija ne može pravilno funkcionirati.

Primjer:

Google upotrebljava kolačić zvan "lbcs" koji Google dokumentima omogućuje otvaranje više dokumenata u jednom pregledniku. Blokiranje tog kolačića spriječilo bi pravilan rad Google dokumenata.

4. Upotreba kolačića˝Oglašavanje˝

Ova katergorija kolačića Google-u pomažu da oglašavanje postane zanimljivije korisnicima i vrijednije izdavačima i oglašavačima. Kolačići se obično upotrebljavaju za odabir oglasa na temelju njihove relevantnosti korisniku, za poboljšavanje izvješćivanja o uspješnosti kampanje i za izbjegavanje ponovnog prikazivanja istih oglasa pojedinom korisniku.

Primjer:

Kolačići NID i SID, Google koristi radi prilagođavanja oglasa na Googleovim proizvodima kao što je Google pretraživanje. Na primjer, Google upotrebljava te kolačiće kako bi zapamtio vaša posljednja pretraživanja, vaše prethodne interakcije s oglasima ili rezultatima pretraživanja oglašavača i vaše posjete web-lokacijama oglašavača. Potonje omogućuje prikazivanje prilagođenih oglasa na Googleu.

Google upotrebljava i jedan ili više kolačića za oglase koje poslužuje na webu. Jedan od glavnih oglašivačkih kolačića na web-lokacijama koje nisu Googleove zove se "IDE", a u preglednicima se pohranjuje pod domenom doubleclick.net. Drugi istovrsni kolačić se pohranjuje pod domenom google.com i naziva se "ANID".

Google upotrebljava i DSID, FLC, AID, TAID i exchange_uid. Ostali Googleovi proizvodi, primjerice YouTube, također mogu upotrebljavati te kolačiće za prikazivanje relevantnijih oglasa.

Ponekad oglašivački kolačići mogu biti postavljeni na domeni web-lokacije koju ste posjetili. U slučaju oglašavanja koje Google poslužuje na cijelom webu, na domenu posjećene web-lokacije mogu se postaviti kolačići "__gads" ili "__gac".

Za razliku od kolačića koji su postavljeni na Googleovim domenama, Google ne može očitati te kolačiće kada ste na web-lokacijama na kojima nisu postavljeni.

Svrha im je mjerenje interakcija s oglasima na toj domeni i sprječavanje pretjeranog prikazivanja istih oglasa korisnicima.

Google, također, upotrebljava kolačiće konverzije čija je glavna svrha pomoći oglašivačima da utvrde koliko puta osobe koje kliknu njihov oglas doista kupe njihove proizvode.

5. Upotreba kolačića ˝Stanje sesije˝

Web-lokacije često prikupljaju informacije o načinu interakcije korisnika s web-lokacijom. To može uključivati podatke o tome koje stranice korisnici najčešće posjećuju te dobivaju li poruke o pogreškama s određenih stranica. Ti "kolačići stanja sesije" pomažu Google-u da poboljša svoje usluge kako bi korisnicima pružili bolji doživljaj pregledavanja.

Blokiranje ili brisanje tih kolačića neće učiniti web-lokaciju neupotrebljivom.

Spomenuti se kolačići, također, mogu upotrebljavati za anonimno mjerenje učinkovitosti PPC-a (plaćanja po kliku) i udruženog oglašavanja.

Primjer:

Kolačić zvan "recently_watched_video_id_list" koristi se kako bi usluga YouTube zabilježila koje je videozapise određeni preglednik gledao u posljednje vrijeme.

6. Upotreba kolačića ˝Analytics˝

Google Analytics Googleov je alat za analitiku koji pomaže vlasnicima web-lokacija pa i vlasnicima web lokacije woolf.hr, ali i aplikacija da saznaju kako se njihovi posjetitelji koriste opcijama njihovih web-lokacija i aplikacija. Može se poslužiti skupom kolačića za prikupljanje informacija i izvješćivanje o statistici upotrebe web-lokacije, a da pritom Google-u ne otkrije identitet pojedinačnih korisnika. Glavni je kolačić Google Analyticsa "_ga".

Osim izvješćivanja o statistici upotrebe web-lokacije, Google Analytics može se upotrebljavati, zajedno s nekim prethodno opisanim oglašivačkim kolačićima, i za prikazivanje relevantnijih oglasa na Googleovim proizvodima (npr. na Google pretraživanju) i na webu te za mjerenje interakcija s oglasima koje prikazujemo.

Više saznajte na https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hr.

Izvoz i brisanje podataka koji se prikupljaju putem kolačića korištenjem Google usluga

U bilo kojem trenutku možete izvesti kopiju svojih podataka ili ih izbrisati sa svojeg Google računa.

Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.

Da biste izbrisali svoje podatke, možete:

  • Izbrisati sadržaj s određenih Googleovih usluga.
  • Potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost.
  • Izbrisati određene Googleove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani.
  • Izbrisati cijeli Google račun.

A.1. Brisanje svih kolačića s računala:

Ako uklonite kolačiće, odjavit ćete se s web-lokacija, a vaše bi se spremljene postavke mogle izbrisati.

Kako to učiniti:

1.            Otvorite Chrome na računalu.

2.            U gornjem desnom kutu kliknite ˝Više˝ , a zatim ˝Postavke˝.

3.            Pri dnu kliknite ˝Napredno˝.

4.            U odjeljku ˝Privatnost i sigurnost˝ kliknite ˝Postavke sadržaja˝.

5.            Kliknite stavku ˝Kolačići˝.

6.            Pod stavkom ˝Svi kolačići i podaci web-lokacije˝ kliknite ˝Ukloni sve˝.

7.            Potvrdite tako što ćete kliknuti ˝Izbriši sve˝.

A.2. Brisanje kolačića određene web lokacije:

Kako to učiniti:

1.            Otvorite Chrome na računalu.

2.            U gornjem desnom kutu kliknite ˝Više˝, a zatim ˝Postavke˝.

3.            Pri dnu kliknite ˝Napredno˝.

4.            U odjeljku ˝Privatnost i sigurnost˝ kliknite ˝Postavke sadržaja˝.

5.            Kliknite stavku ˝Kolačići˝.

6.            Pod stavkom ˝Svi kolačići i podaci web-lokacije˝ potražite naziv web-lokacije.

7.            Desno od web-lokacije kliknite ˝Ukloni˝ .

A.3. Brisanje kolačića određenih razdoblja:

Kako to učiniti:

1.            Otvorite Chrome na računalu.

2.            U gornjem desnom kutu kliknite ˝Više˝ .

3.            Kliknite ˝Više alata˝, a zatim ˝Izbriši podatke o pregledavanju˝.

4.            Pri vrhu dodirnite padajući izbornik pored stavke ˝Izbrišite sljedeće stavke˝.

5.            Odaberite razdoblje, na primjer protekli sat ili protekli dan.

6.            Stavite kvačicu u okvir opcije ˝Kolačići i ostali podaci web-lokacije˝. Uklonite kvačice za sve ostale opcije.

7.            Kliknite ˝Izbriši podatke o pregledavanju˝.

Promjena postavki Google kolačića

 

Kolačiće koje spremaju web-lokacije možete dopustiti ili blokirati.

B.1. Dopuštanje ili blokiranje kolačića prema zadanim postavkama

1. Otvorite Chrome na računalu.

2. U gornjem desnom kutu kliknite ˝Više˝, a zatim ˝Postavke˝.

3. Pri dnu kliknite ˝Napredno˝.

4. U odjeljku ˝Privatnost i sigurnost˝ kliknite ˝Postavke sadržaja˝.

5. Kliknite stavku ˝Kolačići˝.

6. Uključite ili isključite ˝Dopusti web-lokacijama spremanje i čitanje podataka kolačića˝.

B.2. Blokiranje kolačića s drugih web-lokacija

Kada posjetite neku web-lokaciju, možete dopustiti kolačiće s te web-lokacije, a blokirati one s ostalih web-lokacija koje posjeduju oglase ili slike na toj web-stranici. Da biste blokirali kolačiće trećih strana, uključite Blokiraj kolačiće trećih strana.

Blokirat će se svi kolačići i podaci web-lokacije s drugih web-lokacija, čak i ako je web-lokacija dopuštena na popisu iznimaka.

B.3. Dopuštanje ili blokiranje kolačića određene web-lokacije

Ako dopustite kolačiće prema zadanim postavkama, još uvijek možete blokirati kolačiće s određene web-lokacije.

1.Otvorite Chrome na računalu.

2. U gornjem desnom kutu kliknite ˝Više˝ , a zatim ˝Postavke˝.

3. Pri dnu kliknite ˝Napredno˝.

4. U odjeljku ˝Privatnost i sigurnost˝ kliknite ˝Postavke sadržaja˝.

5. Kliknite stavku ˝Kolačići˝.

6. Pored stavki ˝Blokiraj˝, ˝Izbriši pri izlazu˝ ili ˝Dopusti˝ kliknite ˝Dodaj˝.

7. Unesite web-adresu.

8. Da biste napravili iznimku za cijelu domenu, umetnite [*.] ispred naziva domene. Na primjer, [*.]google.com odnosit će se na drive.google.com i calendar.google.com.

Možete navesti i IP adresu ili web-adresu koja ne počinje s http://.

9. Kliknite ˝Dodaj˝.

10. Da biste uklonili iznimku koju više ne želite, desno od web-lokacije kliknite Više , a zatim Ukloni.

Napomena: ako Chromebook upotrebljavate na poslu ili u školi, možda nećete moći promijeniti tu postavku. Ako vam je potrebna dodatna pomoć, obratite se administratoru.

B.4. Brisanje kolačića nakon zatvaranja Chromea

Web-lokacijama možete dopustiti da pamte informacije tijekom sesije pregledavanja, ali da automatski izbrišu kolačiće kada zatvorite Chrome.

1.Otvorite Google Chrome na računalu.

2.U gornjem desnom kutu kliknite ˝Više˝ , a zatim ˝Postavke˝.

3.Pri dnu kliknite ˝Napredno˝.

4.U odjeljku ˝Privatnost i sigurnost˝ kliknite ˝Postavke sadržaja˝.

5.Kliknite stavku ˝Kolačići˝.

6.Uključite ˝Zadrži lokalne podatke samo dok ne napustim preglednik˝.

Ukoliko imate više pitanja ili postoje određene nejasnoće, možete kontaktirati Google i njihov  ured za zaštitu privatnosti, a možete se obratiti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Kolačići koji se koriste na ovoj internetskoj stranici

NAZIV

VRSTA KOLAČIĆA/TRAJANJE/KOLAČIĆ PRVE STRANE ILI TREĆE STRANE

KRATAK OPIS FUNKCIJE KOLAČIĆA

 _ga           

 Analitički / 2 godine /  googletagmanager.com  Registrira jedinstveni ID koji se koristi za generiranje statističkih podataka o tome kako posjetitelj koristi web stranicu.

 72142a3c00bdb16ab664b6d0e7459d66

 Nužni / sesija /  hkoig.hr  Služi za sigurno korištenje prihvaća samo veze sa sigurnih web lokacija

 _ga_39PZNGTHBD

 Analitički / 2 godine /  googletagmanager.com Google Analytics koristi ovaj kolačić za razlikovanje korisnika.

 cookieconsent_status

 Nužni / 1 godina / hkoig.hr   Pohranjuje stanje pristanka kolačića korisnika za trenutnu domenu

 c_user             

 Funkcionalni /365dana/ .hkoig  Kolačić c_user sadrži korisnički ID trenutno prijavljenog  korisnika.

 datr

 Marketinški / 638dana/ .facebook.com  Svrha datr kolačića je identificirati web preglednik koji se koristi za povezivanje s Facebookom neovisno o prijavljenom korisniku. Ovaj kolačić igra ključnu ulogu u Facebook-ovim značajkama sigurnosti i integriteta web mjesta.

 sb

 Marketinški / 2 godine / .facebook.com  Koristi se od strane Facebooka za isporuku niza oglasa za kanale kao što je nadmetanje u stvarnom vremenu za treću stranu
oglašivači.

 xs

 Marketinški/ 365dana/ .facebook.com  Koristi se od strane Facebooka za isporuku niza oglasa za kanale kao što je nadmetanje u stvarnom vremenu za treću stranu
oglašivači.

 tr

 Marketinški / Sesija / .facebook.com  Facebook piksel za praćenje koji se koristi za identifikaciju posjetitelja za personalizirano oglašavanje.

 fr

 Marketinški / 3 mjeseca / .facebook.com  Koristi ga Facebook za prikupljanje jedinstvenog preglednika i korisničkog ID-a, koji se koristi za ciljano oglašavanje
hex (32)  Nužni / sesija /  hkoig.hr Koristi se za upravljanje pozivima poslužitelja prema potpornim sustavima web stranice.

 

Kako možete kontrolirati kolačiće?

Kolačiće možete kontrolirati u svakom trenutku što znači da možete svakim posjetom na  https://hkoig.hr/ odabrati drugu kategoriju kolačića ili ih pak možete izbrisati. Svakako vam napominjemo kako nužne kolačiće ne možete kontrolirati s obzirom da bez njih web mjesto ne može funkcionirati,  osobito ne na razini koju svi naši korisnici (ispitanici) očekuju.

Kao voditelj obrade stranice  https://hkoig.hr/ navedeno smo vam omogućili putem skočnog prozora.

U svakom trenutku svoje odabire možete promijeniti i putem postavki preglednika kojeg koristite

Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na računalu, a postavke većine preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića. Ako blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web-mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne.

Kako obrisati kolačiće?

Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim web stranicama:

www.allaboutcookies.org

 

www.youronlinechoices.com/hr

 

www.aboutads.info/choices

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

 

Uz navedeno od velike pomoći mogu vam biti i sljedeće web stranice

 European Interactive Digital Advertising Alliance (EU)        

Apple Safari

Internet Advertising Bureau (US)        

Android

Internet Advertising Bureau (EU)

Opera

Google Chrome

 

Microsoft Edge

 

Mozilla Firefox

 

Ostala pitanja

Ukoliko nas želite kontaktirati u vezi ovih Pravila ili načina na kojeg web stranica koristi vaše podatke, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

 

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Ulica grada Vukovara 271/II,

10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 10252280242

 

 

 

Ponovno reguliranje i kontroliranje kolačića

Svakim posjetom naše web stranice možete se odlučiti na ponovno/reguliranje i kontroliranje kolačića te ih u svakom trenutku možete obrisati i/ili izmijeniti.

HKOIG zadržava pravo izmjena ovih Pravila u svakom trenutku.

HKOIG će u slučaju promjena kolačića koji su navedeni u ovim Pravilima, uvođenja novih, izmijeniti ova Pravila i tražiti, ukoliko je potrebno, novu privolu od ispitanika, sve navedeno najduže u roku od 7 dana od nastupa okolnosti koje su dovele do promjena ovih Pravila.

Našeg službenika za zaštitu podataka možete dobiti na ured@presido.hr.

Ažurirano dana 29.03.2023. godine

 

Image

Hrvatska komora
ovlaštenih inženjera geodezije

Skraćeni naziv: HKOIG
Naziv na engleskom jeziku:
Croatian Chamber of Chartered Geodetic Engineers

Ulica grada Vukovara 271/II
10000 Zagreb, Hrvatska
MB 2532026
OIB 10252280242
IBAN HR9723600001102092351