• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti

Vijesti

Ponedjeljak, 20. Ožujak 2017.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

Tekst Pravilnika objavljen je u »Narodnim novinama« broj 23/2017 od 15.03.2017. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 17. Ožujak 2017.

Guillaume - Henri Dufour - Europski geodet godine 2017.

15. ožujka 2017. godine u Geodetskoj kući u Bruxellesu predstavljen je Europski geodet godine 2017. Guillaume - Henri Dufour izabran od Vijeća Europskih geodeta (CLGE).

DufourGuillaume - Henri Dufour (1787, Constance – 1875, Les Eaux-Vives – danas Geneva) bio je general širokog polja djelovanja: inženjer, kartograf, političar. Autor je prve karte Švicarske precizne topografske izmjere koja je poznata pod nazivom karta Dufour i jedan od osnivača humanitarne organizacije Crveni križ.

U Hrvatskoj će se tradicionalno i ove godine obilježiti Europski dan geodezije i geoniformacija te ćemo se na taj način pridružiti brojnim europskim zemljama u proslavi ovog važnog dana za geodetsku struku.

Više o životu i djelu Guillaume - Henria Dufoura

Srijeda, 15. Ožujak 2017.

Nova savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Dana 14.03.2017. godine na internetskim stranicama Državne geodetske uprave objavljena su tri nova savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i to za: Specifikacija proizvoda TK50 verzija 1.0, Specifikacija proizvoda TK25 verzija 2.0 i Specifikacija proizvoda Topografski podaci verzija 2.0.

Savjetovanja su otvorena do 31.03.2017. godine.

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Četvrtak, 9. Ožujak 2017.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

Tekst Zakona objavljen je u »Narodnim novinama« broj 20/2017 od 08.03.2017. godine i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 3. Ožujak 2017.

Puštanje u primjenu elektroničkog podnošenja zahtjeva i izdavanja katastarskih podataka putem OSS-a i sustava e-Građani

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, mr. sc. Andrej Plenković je uz prisustvo ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka obilježio dovršetak aktivnosti na uspostavi Zajedničkog informacijskog sustava katastra i zemljišnih knjiga, te njegovog podsustava One Stop Shopa.

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Utorak, 28. Veljača 2017.

Bespilotne letjelice i skeneri - korištenje u geodetskoj struci, predavanje u organizaciji Udruge geodeta Osječko - baranjske županije

→ Pročitaj više

Petak, 17. Veljača 2017.

Vlada RH prihvatila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

Vlada RH je na sjednici od 16. veljače 2017. prihvatila izmjene i dopune Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13) kako ih je predložilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Izvor: www.mgipu.hr

→ Pročitaj više

Srijeda, 15. Veljača 2017.

Dopuna Upute za izradu i ovjeru geodetskih podloga za građevine i zahvate u prostoru

→ Pročitaj više

Četvrtak, 9. Veljača 2017.

VLADA RH PRIHVATILA PROPISE IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Vlada RH je na sjednici od 9. veljače 2017. prihvatila izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12 i 143/13) i Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) kako ih je predložilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Izvor: www.mgipu.hr

→ Pročitaj više

Srijeda, 8. Veljača 2017.

Pravilnik o katastru infrastrukture na javnom savjetovanju

Opis savjetovanja: Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način izradbe i vođenja katastra infrastrukture te uspostava jedinstvene baze podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, dostupnost podataka o infrastrukturi i tekućim ili planiranim građevinskim radovima, način dostavljanja te vrstu i strukturu podataka o infrastrukturi, promjenama na infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

Savjetovanje je otvoreno do 23.02.2017. godine.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 6. Veljača 2017.

Objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

→ Pročitaj više

Subota, 4. Veljača 2017.

Objavljen Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 121 od 23. prosinca 2016. te je u „Narodnim novinama“ broj 09 od 01. veljače 2017. objavljen ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

U članku 4., u izmijenjenom članku 96., stavak 1. treba glasiti:

»U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.«.

→ Pročitaj više

Subota, 4. Veljača 2017.

Nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi stupila na snagu

Dana 01. siječnja 2017. godine stupio na snagu Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16), a dana 01. veljače 2017. stupila je na snagu Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17) kojom su propisane opće pristojbe i pristojbe u posebnim područjima za pojedina pismena i radnje.

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Petak, 3. Veljača 2017.

Predstavljene preporuke Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike

Vijeće za gospodarska pitanja Predsjednice RH objavilo je 1. veljače "Preporuke" gdje se između ostalog navodi:

„ZEMLJIŠNO KNJIŽNA PROBLEMATIKA - Sređene zemljišne evidencije jedna su od osnova i temelja društva, gospodarstva i pravne države. Podaci hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije pokazuju kako je samo mali dio zemljišno-knjižnih podataka ispravno i pokazuje stvarno stanje. Ovo ukazuje na to kako je, radi netočnosti i nepovjerenja prema našim zemljišnim knjigama, često gotovo nemoguće započeti s poslovnim i infrastrukturnim projektima na području Republike Hrvatske. Za oko 70 posto površine Republike Hrvatske, osnova za grafičke i druge podatke iz zemljišnih evidencija je grafička izmjera iz 19. stoljeća. Ostalih 30 posto su različite izmjere starije od 30-ak godina. Za pojedine dijelove Hrvatske nikada nije uspostavljena Zemljišna knjiga pa je u tim dijelovima pravo vlasništva upitno, a pravno siguran promet nekretninama potpuno blokiran. Ova situacija drži veliki broj naših razvojnih potencijala zaključanim u administrativnoj klopci koja zahtijeva dugogodišnje napore za pojedinačno rješavanje. Ovo odvraća i obeshrabruje potencijalne ulagače, kako domaće tako i strane, u pokretanju svojih projekata, a negativna iskustva služe kao upozorenje i alat za odvraćanje. Štoviše, nesređenost podataka stoji i na putu realizaciji većeg broja strateških državnih projekata, koji ponovno, sa svoje strane, predstavljaju platformu zdravog i čvrstog razvoja poduzetništva i privatnog dijela gospodarstva Republike Hrvatske. Ažurne, točne i brzo dostupne informacije o prostoru mogu postati poluge razvoja i gospodarskog rasta, pridonijeti zaštiti vlasništva, ali i utjecati na kredibilitet i vjerodostojnost države u odnosu na sve hrvatske građane, vlasnike nekretnina i potencijalne ulagače. Razni nesređeni registri i gruntovnica moraju se temeljito obnoviti. Ako se ne poduzmu konkretne aktivnosti k ubrzanju postupka, ne mogu se očekivati konkretniji rezultati u slijedećih 30-ak i više godina. Vijeće će i u daljnjem radu kao jednu od početnih i najvažnijih tema imati upravo sređivanje ove zatečene situacije te će se usmjeriti na konkretan model njegova rješavanja, a ne samo na opću preporuku i poziv da se isti riješi.“

→ Pročitaj više

Četvrtak, 2. Veljača 2017.

Predavanja u organizaciji Novog informatora: Elektroničke komunikacijske mreže velikih brzina

21. veljače 2017. u organizaciji Novog informatora održati će se predavanja vezana za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu. Teme su usmjerene na telekomunikacijsku infrastrukturu i njen značaj za zajednicu i mogu biti interesantne ovlaštenim inženjerima geodezije, arhitekture, građevine, strojarstva i elektrotehnike, jer prethodi sustavnom ažuriranju prostornih planova, projektiranju, izvođenju građevinskih radova te aktualizaciji poslova na katastru infrastrukture.

Navedena predavanja nisu u programu trajnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera. Odbor za trajno stručno usavršavanje HKOIG-a može naknadno dodijeliti bodove polaznicima po pojedinačnim zahtjevima.

Detaljan program možete preuzeti ovdje.

Obrazac zahtjeva za pojedinačno vrednovanje različitih oblika stručnog usavršavanja koji nisu u programu HKOIG možete preuzeti ovdje.

Utorak, 31. Siječanj 2017.

Podsjetnik na obavezu dostave podataka iz Upisnika obavljanja geodetske djelatnosti u obliku Godišnjeg izvješća

Podsjećamo naše članove na odredbe iz članka 6. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja upisnika obavljanja geodetske djelatnosti (NN 67/09) po kojima su ovlaštene osobe, pod što se podrazumijevaju pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova, ovlašteni inženjeri geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu, obavezne jednom godišnje do 31. siječnja za prethodno jednogodišnje razdoblje dostaviti Državnoj geodetskoj upravi podatke iz Upisnika obavljanja geodetske djelatnosti u obliku Godišnjeg izvješća.

→ Pročitaj više

Utorak, 31. Siječanj 2017.

Poziv za prijavu aktivnosti u Program stručnog usavršavanja za razdoblje 2017. - 2018.

tsuslikaHrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, kao nositelj programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove, poziva zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave prijedloge za uvrštavanje tečajeva, skupova, predavanja, okruglih stolova ili radionica koje namjeravaju organizirati u programu stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove u razdoblju od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine.

Rok za podnošenje prijave je 20.02.2017.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 30. Siječanj 2017.

Komemoracija za prof. dr. sc. Vlastu Ščurić-Čudovan

U organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoga društva za geometriju i grafiku održat će se komemoracija za prof. dr. sc. Vlastu Ščurić-Čudovan u subotu 4. veljače 2017. u Vijećnici AGG fakulteta u 10:30 sati (vidi prilog).

Izvor: www.geof.unizg.hr

Četvrtak, 26. Siječanj 2017.

Predsjednica saborskog Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo gospođa Anka Mrak – Taritaš primila predstavnike HKOIG

U srijedu 25. siječnja 2017. godine u prostorijama Hrvatskog Sabora predstavnike HKOIG primila je predsjednica saborskog Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo gospođa Anka Mrak – Taritaš. Ispred Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije sastanku su prisustvovali predsjednik HKOIG Vladimir Krupa i član Upravnog odbora Robert Paj.

Razgovaralo se o poboljšanju regulatornih okvira geodetske profesije, a predsjednica saborskog Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo dala je podršku stavovima HKOIG koji su prezentirani kroz dokument ˝Nova uloga ovlaštenog inženjera geodezije˝.

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

 NovaulogaNaslovnica

 

RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI

 

Aktivnosti tijela Komore:

14.03.2017.

- održana 35. sjednica Stegovnog tužitelja HKOIG

24.02.2017.

- održana 43. sjednica Odbora za upis

21.01.2017.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu

20.01.2017.

- održana 35. sjednica Upravnog odbora

- održana 42. sjednica Odbora za upis

15.12.2016.

- održana 41. sjednica Odbora za upis HKOIG

13.12.2016.

- održana 34. sjednica Stegovnog tužitelja HKOIG

- održane glavne rasprave pred Stegovnim sudom HKOIG

18.11.2016.

- održana 40. sjednica Odbora za upis HKOIG

12.11.2016.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu HKOIG

20.10.2016.

- održana 39. sjednica Odbora za upis HKOIG

30.09.2016.

- održana 38. sjednica Odbora za upis HKOIG

27.09.2016.

- održana 33. sjednica Stegovnog tužitelja HKOIG

- održane glavne rasprave pred Stegovnim sudom HKOIG

16.09.2016.

- održana proširena sjednica Upravnog odbora i Područnog odbora Rijeka

02.09.2016.

- održane sjednice Odbora za upis i Odbora za strance

26.08.2016.

- održana sjednica Upravnog odbora

13.07.2016.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu

07.07.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

10.06.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

02.06.2016.

- održana sjednica Odbora za SPIR

20.05.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

31.03.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

12.02.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

16.01.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

- održana sjednica Odbora za strance

15.01.2016.

- održana sjednica Upravnog odbora Komore


17.12.2015

- održan sastanak Radne skupine za izradu prijedlog dokumenta ˝Geodetska politika˝

12.12.2015.

- Održana sjednica Upravnog odbora Komore

11.12.2015.

- održana sjednica Skupštine Komore

- održana sjednica Odbora za upis

- održan sastanak Koordinacijskog tijela za promociju Ruđera Boškovića


06.11.2015.

- održana 28. sjednica Stegovnog tužitelja


22.10.2015.

- održana 27. sjednica Odbora za upis


16.09.2015.

- održana 26. sjednica Odbora za upis


28.08.2015.

- održana 22. sjednica Upravnog odbora Komore

- održana glavna rasprava pred Stegovnim sudom

- održana 27. sjednica Stegovnog tužitelja


31.07.2015.

- održana 25. sjednica Odbora za upis


10.07.2015.

- održana 21. sjednica Upravnog odbora Komore


19.06.2015.

- održana 24. sjednica Odbora za upis


29.05.2015.

- održane glavne rasprave pred Stegovnim sudom

- održana 26. sjednica Stegovnog tužitelja

27.05.2015.

- održana 23. sjednica Odbora za upis

09.05.2015.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu


25.04.2015.

- održana 20. sjednica Upravnog odbora Komore

- održana sjednica Nadzornog odbora Komore


24.04.2015.

- obilježen 4. Europski dan geodezije i geoinformacija

- održana 1. sastanak Koordinacijskog tijela za promociju Ruđera Boškovića

- održana sjednica Odbora za upis


20.02.2015.

- održana radionica predstavljanja pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

- održana je sjednica Odbora za trajno stručno usavršavanje

- održana 20. sjednica Odbora za upis


 19.02.2015.

- održana zajednička sjednica Upravnog odbora Komore i PO Varaždin


 23.01.2015.

- održana 19. sjednica Odbora za upis

 

Više...


fiskalizacijaimagesCAWK6MI8.jpg 

 


O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Stipetić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije