• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti

Vijesti

Ponedjeljak, 22. Svibanj 2017.

Objava o produljenju roka za glasovanje za izbor članova Skupštine HKOIG

U točki 6. Poziva na kandidiranje za izbor članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2017.-2021. Izborno povjerenstvo utvrdilo ja da će se izbor članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije obaviti pisanim putem, te da će se glasovanje provoditi putem glasačkih listića zaključno sa 22.05.2017. godine u 12,00 sati.

Obzirom da poštanski put glasačkih listića, prema pojedinim biračima, traje dulje od očekivanog Izborno povjerenstvo HKOIG, dana 22.05.2017. godine donijelo je Odluku kojom se produljuje glasovanje za izbor članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije do zaključno sa 26.05.2017. u 12,00 sati, a kako bi se omogućilo svim biračima da ostvare svoje pravo glasa.

Izborno povjerenstvo

U Zagrebu, 22. svibnja 2017. godine

Nedjelja, 21. Svibanj 2017.

SAJAM INTERGEO 2017, BERLIN, 26. – 28.09.2017., POZIV NA ISKAZ INTERESA

Poštovani članovi,
sajam INTERGEO ove godine održava se od 26. – 28. rujna 2017. godine u BERLINU.
U svrhu što boljeg praćenja novih trendova i tehnologija u geodetskoj profesiji obavještavamo Vas da Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (kao i 2015. godine) planira za svoje članove organizirati zajednički posjet sajmu. Troškove puta (najam autobusa) snositi će HKOIG dok će troškove smještaja i posjeta sajmu snositi članovi.
Stoga, ovim putem, pozivamo zainteresirane članove da nam elektroničkim putem dostave svoje iskaze interesa za sudjelovanje u navedenom putovanju. Iskaz interesa neće biti obavezujući ali će se uzimati u obzir kod razmatranja samih prijava za putovanje i organizacije plana puta. Broj mjesta za putovanje biti će ograničen i definiran na temelju Vaših pristiglih iskaza interesa.
Iskaz interesa pošaljite na adresu hkoig@hkoig.hr s naslovom INTERGEO 2017.

S poštovanjem,

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

→ Pročitaj više

Četvrtak, 18. Svibanj 2017.

10. SIMPOZIJ OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE: „Prostorni registri za budućnost˝, 19.–22. listopad 2017., Opatija, Hrvatska

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije - HKOIG organizira 10. SIMPOZIJ OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE: „Prostorni registri za budućnost˝, koji će se održati u Opatiji, u Grand Hotelu 4 Opatijska cvijeta, od 19. do 22. listopada 2017. godine.
Simpozij, koji se tradicionalno održava svake godine, ima za cilj prikazati aktualne prostorne registre u Hrvatskoj i Europi – stanje i praksu, smjer njihova unaprjeđenja i modernizacije, te probleme i izazove koji tome predstoje.

P R V A  O B A V I J E S T 

→ Pročitaj više

Utorak, 16. Svibanj 2017.

Obavijest o promjeni datuma održavanja radionice UREĐENJE MEĐE U POSTUPCIMA IZMJERE ZEMLJIŠTA I SUDSKOJ PRAKSI, Novi datum: 23. svibnja 2017.

Obavještavamo sve zainteresirane da će se radionica UREĐENJE MEĐE U POSTUPCIMA IZMJERE ZEMLJIŠTA I SUDSKOJ PRAKSI organizatora NOVI INFORMATOR d.o.o. koja je bila najavljena za 19. svibnja 2017. godine održati u novom terminu 23. svibnja 2017. (utorak) u 9.30 sati.

Mjesto održavanja ostaje kako je prvotno predviđeno - Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553
seminari@novi-informator.net

PROGRAM

Bodovanje: Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 4/2 boda.

Četvrtak, 11. Svibanj 2017.

Izborno povjerenstvo HKOIG objavljuje verificiranu kandidacijsku listu za izbor članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

→ Pročitaj više

Petak, 28. Travanj 2017.

Poziv na kandidiranje za izbor članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2017. - 2021.

U skladu s Odlukom KLASA: 003-000/17-01/1, URBROJ: 507-01-17-2, od 31.03.2017. godine o raspisivanju izbora za tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2017. – 2021. raspisuju se Izbori za članove Skupštine HKOIG u mandatu 2017. – 2021. za:

- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Osijek,
- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Varaždin,
- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Rijeka,
- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Split i
- 7 članova Skupštine Komore s područja područnog odbora Zagreb.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 27. Travanj 2017.

Izmjene Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 24. Travanj 2017.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Zakon uređuje obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastra nekretnina i katastra vodova, stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja i gradnje, stručnih geodetskih poslova za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta, stručnih geodetskih poslova za zaštićena i štićena područja i drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama te temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti i članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2017.

→ Pročitaj više

Utorak, 18. Travanj 2017.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020 sa Strateškim planom NIPP-a

Državna geodetska uprava je u svojstvu Nacionalne kontaktne točke za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP) izradila nacrt prijedloga Strategije NIPP-a 2020. u sklopu koje je detaljno razrađen Strateški plan i aktivnosti za razdoblje 2017. – 2018. godine. Cilj NIPP-a je učiniti prostorne podatke u nadležnosti tijela javne vlasti dostupne na jednostavan način te omogućiti interoperabilnost i ponovnu uporabu navedenih podataka. Namjena Strategije NIPP-a je dati glavne smjernice uspostave NIPP-a, s posebnim osvrtom na provedbu Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE), za vremensko razdoblje od 2017. - 2020. Strategija uključuje definiciju vizije, misije, analizu trenutnog stanja, pregled razvojnih prioriteta NIPP-a te vremenski okvir, s razradom strateških ciljeva i aktivnosti. Plan održavanja i razvoja NIPP-a temelji se na nacionalnim potrebama i zahtjevima koji proizlaze iz hrvatskog pristupanja Europskoj uniji.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.5.2017.

→ Pročitaj više

Utorak, 18. Travanj 2017.

Uredba o izmjenama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi stupila na snagu

Izmjenama Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 20/17) propisano je novo razvrstavanje građevina na 3 umjesto 5 dosadašnjih skupina. Stoga je potrebno izmjenom Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi propisati upravne pristojbe za izdavanje građevinske i uporabne dozvole za građevine razvrstane u nove 3 skupine.

Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 37/2017.  od 14.04.2017. godine i stupila je na snagu prvog dana od dana objave.

Izvor: www.mgipu.hr

→ Pročitaj više

Utorak, 11. Travanj 2017.

Objašnjenje Državne geodetske uprave o postupanju katastarskih ureda vezano uz evidentiranje zgrada i drugih građevina u katastarskom operatu sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17)

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 3. Travanj 2017.

Pravilnik o katastru infrastrukture

Tekst Pravilnika objavljen je u »Narodnim novinama« broj 29/2017 od 31.03.2017. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Subota, 1. Travanj 2017.

Odluka o raspisivanju izbora za tijela HKOIG u mandatu 2017. - 2021.

Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na 10. sjednici održanoj 31.03.2017. donijela je Odluku o raspisivanju izbora za tijela HKOIG u mandatu 2017. - 2021.

→ Pročitaj više

Petak, 31. Ožujak 2017.

Puštena u rad aplikacija e - Oglasna ploča - Obavijesti o tekućim i planiranim građevinskim radovima na fizičkoj infrastrukturi mrežnih operatera

U petak 31. ožujka u Državnoj geodetskoj upravi predstavljena je i puštena u rad aplikacija e - Oglasna ploča - Obavijesti o tekućim i planiranim građevinskim radovima. Ova aplikacija omogućuje objavljivanje i pristup informacijama o tekućim i planiranim građevinskim radovima i kao takva predstavlja prvu fazu uspostave jedinstvene informacijske točke.

Poveznica: e - Oglasna ploča - Obavijesti o tekućim i planiranim građevinskim radovima

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Četvrtak, 23. Veljača 2017.

Izmjene Programa vježbeničke prakse s načinom provedbe

→ Pročitaj više

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

IZBORI 2017

slikaizbori 2017


NOVA ULOGA OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE 

 NovaulogaNaslovnica


5. EuropskI dan geodezije i geoinformacija posvećena Ruđeru Boškoviću, geodetu 2016. godine

RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI

 

Aktivnosti tijela Komore:

09.05.2017.

- održana 36. sjednica Stegovnog tužitelja HKOIG

06.05.2017.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu

05.05.2017.

- održana 37. sjednica Upravnog odbora

27.04.2017.

- održana 45. sjednica Odbora za upis

31.03.2017.

- održana 6. sjednica Stegovnog vijeća HKOIG

24.03.2017.

- održana 44. sjednica Odbora za upis

14.03.2017.

- održana 35. sjednica Stegovnog tužitelja HKOIG

24.02.2017.

- održana 43. sjednica Odbora za upis

21.01.2017.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu

20.01.2017.

- održana 35. sjednica Upravnog odbora

- održana 42. sjednica Odbora za upis

15.12.2016.

- održana 41. sjednica Odbora za upis HKOIG

13.12.2016.

- održana 34. sjednica Stegovnog tužitelja HKOIG

- održane glavne rasprave pred Stegovnim sudom HKOIG

18.11.2016.

- održana 40. sjednica Odbora za upis HKOIG

12.11.2016.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu HKOIG

20.10.2016.

- održana 39. sjednica Odbora za upis HKOIG

30.09.2016.

- održana 38. sjednica Odbora za upis HKOIG

27.09.2016.

- održana 33. sjednica Stegovnog tužitelja HKOIG

- održane glavne rasprave pred Stegovnim sudom HKOIG

16.09.2016.

- održana proširena sjednica Upravnog odbora i Područnog odbora Rijeka

02.09.2016.

- održane sjednice Odbora za upis i Odbora za strance

26.08.2016.

- održana sjednica Upravnog odbora

13.07.2016.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu

07.07.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

10.06.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

02.06.2016.

- održana sjednica Odbora za SPIR

20.05.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

31.03.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

12.02.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

16.01.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

- održana sjednica Odbora za strance

15.01.2016.

- održana sjednica Upravnog odbora Komore


17.12.2015

- održan sastanak Radne skupine za izradu prijedlog dokumenta ˝Geodetska politika˝

12.12.2015.

- Održana sjednica Upravnog odbora Komore

11.12.2015.

- održana sjednica Skupštine Komore

- održana sjednica Odbora za upis

- održan sastanak Koordinacijskog tijela za promociju Ruđera Boškovića


06.11.2015.

- održana 28. sjednica Stegovnog tužitelja


22.10.2015.

- održana 27. sjednica Odbora za upis


16.09.2015.

- održana 26. sjednica Odbora za upis


28.08.2015.

- održana 22. sjednica Upravnog odbora Komore

- održana glavna rasprava pred Stegovnim sudom

- održana 27. sjednica Stegovnog tužitelja


31.07.2015.

- održana 25. sjednica Odbora za upis


10.07.2015.

- održana 21. sjednica Upravnog odbora Komore


19.06.2015.

- održana 24. sjednica Odbora za upis


29.05.2015.

- održane glavne rasprave pred Stegovnim sudom

- održana 26. sjednica Stegovnog tužitelja

27.05.2015.

- održana 23. sjednica Odbora za upis

09.05.2015.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu


25.04.2015.

- održana 20. sjednica Upravnog odbora Komore

- održana sjednica Nadzornog odbora Komore


24.04.2015.

- obilježen 4. Europski dan geodezije i geoinformacija

- održana 1. sastanak Koordinacijskog tijela za promociju Ruđera Boškovića

- održana sjednica Odbora za upis


20.02.2015.

- održana radionica predstavljanja pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

- održana je sjednica Odbora za trajno stručno usavršavanje

- održana 20. sjednica Odbora za upis


 19.02.2015.

- održana zajednička sjednica Upravnog odbora Komore i PO Varaždin


 23.01.2015.

- održana 19. sjednica Odbora za upis

 

Više...


fiskalizacijaimagesCAWK6MI8.jpg 

 


O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Stipetić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije