• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti

Vijesti

Četvrtak, 6. Prosinac 2018.

Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije objavljen u »Narodnim novinama«

Dana 05.12.2018. godine u »Narodnim novinama« broj 109/2018, objavljen je Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije koji stupa na snagu dana 13.12.2018. godine.

→ Pročitaj više

Utorak, 4. Prosinac 2018.

Radionica: Evidentiranje nekretnina, porezi i javna davanja vezana za nekretnine

Obavještavamo sve zainteresirane da će se radionica Evidentiranje nekretnina, porezi i javna davanja vezana za nekretnine organizatora NOVI INFORMATOR d.o.o. održati 12. prosinca 2018. (srijeda) u 9.30 sati.

Mjesto održavanja: Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553
seminari@novi-informator.net

Bodovanje: Prema programu stručnog usavršavanja 2018/2019 sudionicima predavanja dodijelit će se 2/1 boda.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 3. Prosinac 2018.

Hrvatski sabor usvojio Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Nakon zaključene rasprave u Hrvatskom saboru dana 28. studenog 2018. godine, Hrvatski sabor je na svojoj 10. sjednici održanoj 3. prosinca 2018. godine usvojio Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina sa 97 glasova „za“ i 3 „suzdržana“.

Pitanja koja se Zakonom uređuju odnose se na državnu izmjeru, katastar nekretnina, katastar infrastrukture, registar prostornih jedinica, registar geografskih imena, obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina, poslovi Državne geodetske uprave te čuvanje i korištenje podataka državne izmjere i katastra nekretnina.

Ciljevi donošenja novog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina su unaprjeđenje postupanja u okviru upravnih područja katastra nekretnina i državne izmjere, unaprjeđenje čuvanja i korištenja podataka državne izmjere i katastra nekretnina, unaprjeđenje katastra infrastrukture, uspostavljanje registra zgrada, unaprjeđenje registra prostornih jedinica, unaprjeđenje registra geografskih imena, osiguravanje kvalitete prostornih podataka Državne geodetske uprave kao i osiguravanje učinkovitijeg planiranja i provedbe unaprjeđenja sustava zemljišne administracije (katastra i zemljišnih knjiga).

→ Pročitaj više

Petak, 30. Studeni 2018.

Održana 5. CROPOS konferencija

Dana 30. studenoga 2018. godine na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je 5. CROPOS konferencija kojom je obilježeno i deset godina uspješnog rada CROPOS sustava. Konferenciju su zajedno organizirali Državna geodetska uprava, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko geodetsko društvo i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije.

→ Pročitaj više

Petak, 30. Studeni 2018.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zemljišnim knjigama

Opis savjetovanja: Reforma zemljišnih knjiga i katastra provodi se kontinuirano kroz duže vremensko razdoblje s ciljem uspostave modernog, efikasnog i transparentnog sustava vođenja zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka u elektroničkom obliku. U tom smislu provedene su značajnije promjene u važećem Zakonu o zemljišnim knjigama (dalje: ZZK), a ovim Nacrtom prijedloga Zakona o zemljišnim knjigama (dalje: Nacrt prijedloga), sve dosadašnje izmjene i dopune ZZK-a objedinile bi se u jedinstveni tekst novoga zakona, pa se predlaže novi integralni tekst sa svim relevantnim promjenama u postupku reforme zemljišnoknjižnog sustava. Činjenica velikog broja izmjena i dopuna ZZK-a upućuje na izuzetnu dinamiku promjena u zemljišnoknjižnom sustavu, prije svega u poslovnim procesima i organizaciji rada koji su utemeljeni na novim informatičkim tehnologijama te ih je bilo nužno i pravno definirati radi njihove primjene. Ovim Nacrtom prijedloga, između ostaloga, znatno se pojednostavljuje postupanje u pojedinačnom ispravnom postupku, redefiniraju se poslovni procesi za provedbu zemljišnoknjižnih postupaka koji se uz to određuje i kao hitan postupak, nadalje određuje se rok za donošenje rješenja u redovnim zemljišnoknjižnim postupcima te se podaci zemljišne knjige, osim što su javni, proglašavaju i elektronički dostupnima itd. Nacrtom prijedloga ostvaruju se pretpostavke za postupni potpuni prelazak na elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.12.2018.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 29. Studeni 2018.

Novi Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 104/2018 od 28.11.2018. godine objavljen je novi Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za sigurnu uporabu bespilotnih zrakoplova operativne mase do i uključujući 150 kilograma te uvjeti kojima moraju udovoljavati osobe koje sudjeluju u izvođenju letova tim zrakoplovima.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. prosinca 2018. godine. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova (»Narodne novine«, broj 49/15 i 77/15).

→ Pročitaj više

Srijeda, 28. Studeni 2018.

CLGE Students' Contest 2018 - 2019

U suradnji sa GSA (the European GNSS Agency) Europsko vijeće geodeta – CLGE, pokrenulo je osmi po redu CLGE European Students’ Contest za akademsku godinu 2018 - 2019.

CLGE Students' Contest Regulations

→ Pročitaj više

Četvrtak, 22. Studeni 2018.

Novi list objavio je intervju s predsjednikom Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vladimirom Krupom dipl.ing.geod.

 intervjuNoviList

Utorak, 13. Studeni 2018.

Zajednički sastanak HUP_UGGS, HKOIG, HGD i DGU

U ponedjeljak, 12. studenog 2018. godine u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca održan je zajednički sastanak predsjednika HUP-Udruge geodetsko-geoinformatičke struke Željka Perića, predsjednika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vladimira Krupe, predsjednika Hrvatskog geodetskog društva Rinalda Paara i ravnatelja Državne geodetske uprave Damira Šanteka.

U cilju unapređenja geodetsko geoinformatičke djelatnosti razgovaralo se o nizu pitanja i izazova s kojima se ova djelatnost susreće. Jedno od aktualnih pitanja koje se na sastanku razmatralo je i pitanje geodetskog projekta.

Svi nazočni složili su se da je za unaprjeđenje djelatnosti važno nastupati s zajedničkim i usuglašenim stavovima te je zaključeno će se zajednički sastanci nastaviti kontinuirano održavati.

Na sastanku su uz navedene sudjelovali zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković, načelnik Sektora za katastar nekretnina  Antonio Šustić i direktorica HUP-Udruge geodetsko-geoinformatičke struke Marijana Filipić.

sastanak HKOIG HUP DGU HGD 20181112

Ponedjeljak, 12. Studeni 2018.

5. CROPOS konferencija – druga obavijest

Državna geodetska uprava, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko geodetsko društvo i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije organiziraju 5. CROPOS konferenciju koja će se održati dana 30. studenoga 2018. godine na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26. Na 5. CROPOS konferenciji obilježit će se deset godina uspješnog rada CROPOS sustava koji je pušten u službenu upotrebu 9. prosinca 2008. godine i upoznati sudionike s aktivnostima održavanja i planovima za nadogradnju sustava te kroz razmjenu domaćih i međunarodnih iskustava vezanih uz rad i korištenje permanentnih GNSS mreža proširiti i unaprijediti primjenu CROPOS sustava.

→ Pročitaj više

Srijeda, 7. Studeni 2018.

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Istarske županije, Pazin, 07.12.2018.

Udruga geodeta Istarske županije organizira stručna predavanja koje će se održati 07.12.2018. godine s početkom u 15.00 sati, Hotel Lovac, Šime Kurelića 4A, Pazin.

Program predavanja 

Prijavni obrazac

U skladu sa Odlukom Odbora za trajno stručno usavršavanje HKOIG i Jednogodišnjim programom stručnog usavršavanja za razdoblje 01.04.2018. - 31.03.2019. polaznici predavanja ostvaruju ukupno 4/1 boda.

Srijeda, 31. Listopad 2018.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrt konačnog prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 123. sjednici održanoj 31. listopada 2018. godine usvojila Nacrt konačnog  prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koji je Vladi Republike Hrvatske predložila Državna geodetska uprava. Nacrt konačnog prijedloga ZDIKN možete pregledati ovdje.

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 29. Listopad 2018.

Novi pravilnici iz područja naftnog rudarstva objavljeni u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 95/2018 od 26.10.2018. godine objavljeni su novi pravilnici iz područja naftnog rudarstva.

Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu

Navedenim pravilnicima se između ostalog propisuje sadržaj glavnog projekta naftno-rudarskog objekta i postrojenja, sadržaj izjave ovlaštenog inženjera geodezije i obaveza polaganja stručnog ispita.

→ Pročitaj više

Petak, 26. Listopad 2018.

Predavanje: PRIMJENA GIS-a I LOKALNIH KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA U GEODETSKOJ PRAKSI

Udruga geodeta Osječko-baranjske županije organizira stručno predavanje koje će se održati 22. studenog 2018. godine s početkom u 11.00 sati u Osijeku, Trg Lava Mirskog 1 (gradska četvrt Gornji grad).

Program predavanja 

Prijavni obrazac

U skladu sa Odlukom Odbora za trajno stručno usavršavanje HKOIG i Jednogodišnjim programom stručnog usavršavanja za razdoblje 01.04.2018. - 31.03.2019. polaznici predavanja ostvaruju ukupno 4/0 boda.

Srijeda, 17. Listopad 2018.

11. SIMPOZIJ OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE, OPATIJA, 19. - 21. 10. 2018.

foto 11SOIG

ZAKLJUČCI

 

  1. Geodezija je interdisciplinarna znanost i struka koja je nezaobilazna pomoć svim ostalim tehničkim strukama: arhitektonskim, građevinskim, elektrotehničkim, strojarskim itd.,
  2. Geodezija i geoinformatika  kroz katastarski sustav moraju osigurati prostornu i zemljišno-knjižnu sigurnost,
  3. Geodetski prikljupljeni i geoinformatički obrađeni prostorni podaci temelj su razvojnih, ekonomskih analiza i projekata jedne države te stoga Geodeziju treba smatrati interdisciplinarnom znanosti i strukom od posebnog značaja za državu,
  4. Mi, geodeti, moramo širiti paletu svojih geodetskih usluga, na način da dodamo vrijednost postojećim uslugama, napravimo nove proizvode i ohrabrimo se u tome, odnosno da izađemo iz svojih  kalupa i svakodnevnih problema te se otvorimo prema drugima,
  5. Prostorni podaci koje mi, geodeti, prikupljamo, obrađujemo, analiziramo i prezentiramo su neophodni svima i toj činjenici treba pridati značaj kako bismo se izborili za bolji status na tržištu. Danas, svaka informacija u sebi sadrži geoprostornu komponentu!
  6. Promjene su nužne i poželjne jer vode ka unapređenju struke, pojednostavljenju i ubrzavanju poslovnih procedura i procesa, no nužno ih je uvoditi postepeno i polako, malim koracima...

U Opatiji, 20. listopada 2018. godine 

Foto galerija

 

slikaCover11Zbornik

→ Pročitaj više

Srijeda, 17. Listopad 2018.

Omogućeno podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti i potvrde putem e-usluge

Od dana 16.10.2018. godine omogućeno je podnošenje e-zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova te podnošenje e-zahtjeva i izdavanje e-potvrde o izdanoj suglasnosti po novom Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18) uz plaćanje e-pristojbe.

Pristup je moguć na poveznici: https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp

Izvor: www.dgu.gov.hr

Ponedjeljak, 15. Listopad 2018.

Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vladimir Krupa izabran je za dopredsjednika CLGE

Na generalnoj skupštini CLGE (Council of European Geodetic Surveyors - Comité de Liaison des Géomètres Européens) održanoj 5. listopada 2018. u Barceloni predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vladimir Krupa izabran je za dopredsjednika CLGE.

Za predsjednika CLGE ponovno je izabran Maurice Barbieri (Švicarska), za generalnog tajnika Vladimir Tikhonov (Rusija), dok je za novog blagajnika izabran Nicolas Smith (Francuska). Thomas Jacubeit (Njemačka), Michalis Kalogiannakis (Grčka ), Mairolt Kakko (Estonia), Álvaro Mateo (Španjolska) i Vladimir Krupa (Hrvatska) novi su dopredsjednici CLGE u slijedećem mandatu.

Europsko vijeće geodeta (CLGE) matična je organizacija nacionalnih profesionalnih udruženja geodeta u Europi i trenutno okuplja 39 zemalja članica. Republika Hrvatska punopravni je član CLGE od 2009. godine, a izbor predsjednika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vladimira Krupe za dopredsjednika CLGE potvrda je i kvalitetnog rada HKOIG.

→ Pročitaj više

Utorak, 9. Listopad 2018.

Novi pravilnici iz područja geodetske djelatnosti objavljeni u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 90/2018 od 10.10.2018. godine objavljeni su novi pravilnici iz područja geodetske djelatnosti.

Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova  (Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2019.)

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije (Pravilnik stupa na snagu 18. listopada 2018.)

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (Pravilnik stupa na snagu 18. listopada 2018.)

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 8. Listopad 2018.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o snimanju iz zraka

Opis savjetovanja: Uredbom o snimanju iz zraka propisuje se izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka državnog područja Republike Hrvatske koje obavljaju pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost snimanja iz zraka te izdavanje odobrenja za umnožavanje, objavljivanje i iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske, kao i način pregledavanja zračnih snimaka prije njihovog korištenja.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.11.2018.

 

→ Pročitaj više

Petak, 5. Listopad 2018.

Održan sastanak predstavnika DGU-a i HKOIG-a

U srijedu, 3. listopada 2018. godine u prostorijama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave u Zagrebu, održan je sastanak predstavnika Državne geodetske uprave i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije. Od strane Državne geodetske uprave sastanku su prisustvovali ravnatelj Državne geodetske uprave dr.sc. Damir Šantek, dipl.ing.geod., zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković, dipl.ing.geod. i tajnica Kabineta ravnatelja Ivana Medarić, dipl.iur. Od strane Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije sastanku su prisustvovali predsjednik HKOIG Vladimir Krupa, dipl.ing.geod., predsjednik Nadzornog odbora HKOIG Zdravko Zorić, dipl.ing.geod., te članovi Upravnog odbora HKOIG Borna Gradečak, dipl.ing.geod., Robert Klojčnik, dipl.ing.geod., Goran Lipovšćak, dipl.ing.geod. i Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

Na sastanku se razgovaralo o aktualnostima vezanim uz primjenu Sustava digitalnih geodetskih elaborata, pripremu Nacrta Konačnog prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina za slanje u proceduru donošenja, donošenje Statuta i ostalih općih akata HKOIG-a koji proizlaze iz novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) te aktivnostima HKOIG u organizaciji 11. Simpozija ovlaštenih inženjera geodezije koji će se od 19. do 21. listopada 2018. godine održati u Opatiji.

U ovom trenutku primjena Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti ocjenjena je zadovoljavajućom te je analizirano stanje i dogovorena dinamika donošenja općih akata HKOIG-a koji se donose na temelju tog Zakona.

Dogovoreno je da se prije upućivanja Konačnog prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina u proceduru donošenja na zajedničkom sastanku raspravi tekst Konačnog prijedloga.

Predstavnici HKOIG izvijestili su o aktivnostima na organizaciji 11. Simpozija ovlaštenih inženjera geodezija nakon čega su dogovoreni detalji oko učešća predstavnika DGU na 11. Simpoziju.

Na početku rasprave o primjeni Sustava digitalnih geodetskih elaborata Predsjednik HKOIG upoznao je ravnatelja Državne geodetske uprave sa zaključcima Upravnog odbora i sjednica Područnih odbora HKOIG.

Zaključci 27. sjednice Upravnog odbora HKOIG - LINK

Predsjednik HKOIG istaknuo je da će se Komora kao i uvijek uključiti u organiziranje edukacije financijski i organizacijski ali i podsjetio na činjenicu da Komora nakon što je iskazala zainteresiranost za organizaciju u prvom dijelu godine nije do sada bila pozvana odnosno uključena, niti je bila u mogućnosti organizirati edukaciju obzirom na specifičnost tematike. Dogovoreni su daljnji koraci u organizaciji edukacije koja bi zajedničkim nastupom trebala biti obavljena u znatno kraćem vremenu.

Ravnatelj DGU ponovio je da je svim ovlaštenim geodetskim izvoditeljima do izdavanja korisničkih imena i lozinki omogućeno neometano izrađivanje geodetskih elaborata budući da se elaborati i dalje mogu izrađivati u analognom obliku uz pripadajući digitalni zapis. Istaknuo je da nije moguće izbjeći naplatu troškova za izdavanje katastarskih podataka potrebnih za izradu geodetskih elaborata, a koji se traže predajom zahtjeva u katastarski ured  zbog važećih propisa. Predstavnici Komore su istaknuli kako se njeni članovi stavljaju u međusobno neravnopravan položaj  jer oni koji nemaju pristup SDGE moraju plaćati katastarske podatke za potrebe izrade geodetskih elaborata te čekati njihovo izdavanje za razliku od kolega koji imaju pristup SDGE i do podataka mogu doći u realnom vremenu.

Predsjednik HKOIG iznio je prijedlog Komore o žurnom izdavanju korisničkih imena i lozinki bez uvjetovanja završene edukacije čime bi se svim ovlaštenicima omogućio pristup sustavu, posebno izdavanju podataka pod jednakim uvjetima. Ravnatelj DGU odgovorio je da u ovom trenutku nije moguće izdavanje korisničkih imena i lozinki bez odgovarajuće edukacije.

Ravnatelj DGU je također naglasio da će se elaborati koji su započeti prije stupanja na snagu novih propisa, a zbog opravdanih razloga (prikupljanje potrebnih potvrda u nadležnim uredima, čekanja potpisa stranaka i sl. ) nisu mogli biti predani na pregled i potvrđivanje do tog datuma, pregledavati prema propisima koji su vrijedili u vrijeme započinjanja izrade elaborata.

Ravnatelj DGU izjavio je da će se nakon što službenim putem zaprimi zaključke Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o njima očitovati.

Predstavnici HKOIG istaknuli su da se nadaju da će DGU prihvatiti predložene prijedloge i na taj način otkloniti probleme u implementaciji SDGE. Na taj način će svim ovlaštenicima biti omogućeni jednaki uvjeti u obavljanju stručnih geodetskih poslova do pune implementacije sustava te osigurana kvalitetnija priprema za prilagođavanje poslovanja novom sustavu.

→ Pročitaj više

Utorak, 2. Listopad 2018.

Dostupna prezentacija HKOIG o Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Obavještavamo članove da je prezentacija o Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) sa otvorenih sjednica područnih odbora HKOIG održanih u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zagrebu i Čakovcu dostupna putem slijedećih poveznica:

PDF

PowerPoint

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 1. Listopad 2018.

Održana otvorena sjednica Područnog odbora Zagreb na temu novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Nakon otvorenih sjednica područnih odbora HKOIG u Osijeku, Rijeci i Splitu u Zagrebu je u petak,  28.09.2018. godine održana otvorena sjednica Područnog odbora Zagreb na temu novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18). Sjednicu kojoj je prisustvovalo više od 100 zainteresiranih vodila je  predsjednica Područnog odbora Zagreb gospođa Sandra Lacković, mag.ing.geod. et geoinf., a prezentaciju novog Zakona održao je stručni tajnik HKOIG Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

U nastavku sjednice nakon rasprave o novom Zakonu prisutnima se obratio predsjednik HKOIG Vladimir Krupa, dipl.ing.geod., te ih izvijestio o zaključcima netom završene sjednice Upravnog odbora HKOIG koji će biti upućeni Državnoj geodetskoj upravi kao prijedlozi Komore sa ciljem olakšavanja implementacije Sustava digitalnih geodetskih elaborata.

Predsjednik HKOIG je upoznao prisutne sa aktivnostima predstavnika HKOIG koji su sudjelovali kao članovi Povjerenstva za izradu Pravilnika o geodetskim elaboratima zajedno sa kolegama iz DGU, zahvalio svima na uloženom trudu te istaknuo da predstavnici HKOIG nisu sudjelovali u izradi predložaka i pripadajućih tehničkih specifikacija.

Predsjednik je naglasio da će Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, kao i uvijek dosada,  podržati svaku aktivnost koja doprinosi unapređenju obavljanja stručnih geodetskih poslova te da će se u suradnji sa Državnom geodetskom upravnom aktivno uključiti u edukaciju članova HKOIG za rad u Sustavu digitalnih geodetskih elaborata. Namjera je da se kroz zajedničku suradnju DGU i HKOIG edukacija završi u što je mogućem kraćem vremenskom okviru i za sve zainteresirane ovlaštenike, odnosno da se žurno omogući svim zainteresiranim ovlaštenicima pristup Sustavu digitalnih geodetskih elaborata.

Nakon rasprave koja je uslijedila prisutni članovi Područnog odbora Zagreb su jednoglasno donijeli slijedeće zaključke:

1. Traži se odgoda obaveze predaje geodetskih elaborata u katastarske urede prema odredbama Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) i vezanih Tehničkih specifikacija dok svim podnositeljima Zahtjeva za odobravanje korisničkog imena i lozinke za prijavu u Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) i One Stop Shop (OSS) sustav ne budu dostavljena korisnička imena i lozinke i omogućeno pohađanje edukacije za rad sa navedenim sustavima.

2. Traži se da se do dostave korisničkih imena i lozinki i pohađanja edukacije za rad sa SDGE i OSS sustavima svih podnositelja Zahtjeva za odobravanje korisničkog imena i lozinke za prijavu u Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) i One Stop Shop (OSS) ne naplaćuje preuzimanje analognih ili digitalnih podataka potrebnih za izradu geodetskih elaborata.

Petak, 28. Rujan 2018.

Obavijest o odgodi radionice u organizaciji Novog informatora

Obavještavamo sve zainteresirane da se odgađa radionica „ULOGA I STANJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI) U RH“ koje je Programom stručnog usavršavanja 2018./2019. najavljena za 17.10.2018. godine. 

Novi termin biti će objavljen naknadno. 

Četvrtak, 27. Rujan 2018.

Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije sazvao je sjednicu Upravnog odbora

U petak 28. rujna 2018. godine održat će se sjednica Upravnog odbora Komore na kojoj će se raspravljati o donošenju novih akata Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, konačnom prijedlogu Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, 11. simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije i Pravilniku o geodetskim elaboratima te korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE).

Nakon sjednice Upravnog odbora Komore održati će se otvorena sjednica Područnog odbora Zagreb na temu novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti. U okviru otvorene sjednice ovlašteni inženjeri geodezije raspravljati će i o funkcionalnosti SDGE i problemima sa kojima se susreću pri predaji elaborata.

Zajednički sastanak predstavnika Državne geodetske uprave i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije najavljen je za srijedu 03. listopada 2018. godine u Državnoj geodetskoj upravi. Sastanku će prisustvovati predsjednik Komore, članovi Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora sa zajedničkim ciljem pronalaženja rješenja kojim se treba osigurati neometana izrada i predavanje geodetskih elaborata putem SDGE.

Utorak, 25. Rujan 2018.

Održan sastanak ravnatelja DGU-a i predsjednika HKOIG-a

Na inicijativu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije održan je u petak, 21. rujna 2018. godine u prostorijama Državne geodetske uprave sastanak ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka, dipl. ing. geod., načelnika Sektora za katastar nekretnina Antonia Šustića, dipl. ing. geod. i predsjednika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije g. Vladimira Krupe, dipl. ing. geod.

Razgovarano je o trenutnom stanju geodetske struke te o planiranim aktivnostima i projektima.

Predsjednik HKOIG Vladimir Krupa, dipl. ing. geod., upoznao je ravnatelja Državne geodetske uprave dr.sc. Damira Šanteka, dipl. ing. geod., sa zaključcima do sada održanih sjednica područnih odbora HKOIG-a te iznio prijedloge Komore za otklanjanje uočenih poteškoća u primjeni Sustava digitalnih geodetskih elaborata.

Predstavnici DGU istaknuli su da se uočeni problemi rješavaju te da je svim ovlaštenim geodetskim izvoditeljima do izdavanja korisničkih imena i lozinki omogućeno neometano izrađivanje geodetskih elaborata budući da se elaborati i dalje mogu izrađivati u analognom obliku.

Predsjednik HKOIG naglasio je da će Komora podržati sve aktivnosti za koje se procijeni da su usmjerene u cilju učinkovitog obavljanja stručnih geodetskih poslova do pune implementacije sustava za sve ovlaštenike.

Dogovoreno je intenziviranje suradnje sa ciljem ubrzanja i olakšavanja implementacije Sustava digitalnih geodetskih elaborata.

Srijeda, 12. Rujan 2018.

Postupanja ovlaštenih osoba do izdavanja korisničkog imena i lozinke

Vezano uz primjenu odredbi Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18), a nastavno na već objavljenu obavijest o početku podnošenja zahtjeva za izdavanje odobravanja korisničkog imena i lozinke za dohvat podataka sukladno članku 20. stavak 4. Pravilnika, obavještavamo da su po svim zahtjevima pokrenuti postupci, a o vremenu preuzimanja odobrenja će se podnositelji zahtjeva obavijestiti.

Kod preuzimanja odobrenja za korištenje korisničkog imena i lozinke Državna geodetska uprava će za sve korisnike organizirati i edukaciju u cilju osposobljavanja za korištenje Sustava digitalnih geodetskih elaborata.

Do preuzimanja korisničkog imena i lozinke sustavu (SDGE) možete pristupiti i kao „gost“ korisnik sa korisničkim imenom i lozinkom „Gost“, za korištenje funkcionalnosti kontrole kvalitete grafičkog dijela geodetskog elaborata.

Do preuzimanja korisničkog imena i lozinke geodetski elaborati izrađuju se u analognom obliku. Katastarski i zemljišnoknjižni podaci o katastarskim česticama potrebni za izradu elaborata (izvadak iz katastarskog plana, izvadak ili prijepis posjedovnog lista, zemljišnoknjižni izvadak ili izvadak iz BZP-a), prilažu se elaboratu kao neslužbeni dokumenti, dok se za preuzeti digitalni katastarski plan elaboratu prilaže dokaz o izdanim podacima digitalnog katastarskog plana u katastarskom uredu.

Zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje elaborata ovlaštena osoba koja je izradila elaborat u analognom obliku, može podnijeti nadležnom katastarskom uredu i u analognom obliku, a zahtjevu se prilaže elaborat izrađen u analognom obliku uz koji se prilaže digitalni zapis sa izrađenim sastavnim dijelovima geodetskog elaborata sukladno tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.

Slijedom svega navedenog ovlaštene geodetske tvrtke neometano mogu izrađivati geodetske elaborate do izdavanja odobrenja korisničkog imena i lozinke.

Izvor: Državna geodetska uprava

→ Pročitaj više

Srijeda, 12. Rujan 2018.

14th International Conference on Geoinformation and Cartography

Hrvatsko kartografsko društvo od 27. do 29. rujna 2018. godine organizira stručni skup: 14. međunarodna konferencija o geoinformacijama i kartografiji.
Prema programu stručnog usavršavanja za razdoblje 2018./2019. sudionicima skupa dodijelit će se 8/0 bodova.

→ Pročitaj više

Utorak, 11. Rujan 2018.

Svečano puštanje u rad sustava Digitalnih geodetskih elaborata (SDGE)

U ponedjeljak 10. rujna 2018. godine, u 11 sati u Državnoj geodetskoj upravi svečano je pušten u rad Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE).

Navedenim sustavom kreće se u dodatno elektroničko poslovanje u Državnoj geodetskoj upravi te kod ovlaštenih geodetskih tvrtki. U okviru navedenog sustava omogućava se preuzimanje svih potrebnih podataka za izradu geodetskih elaborata, njegova izrada i predaja u katastarske urede elektroničkim putem.

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Četvrtak, 6. Rujan 2018.

Obavijest o promjeni termina radionice „TEHNIČKI, UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI U EVIDENTIRANJU NEKRETNINA“

Radionica „TEHNIČKI, UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI U EVIDENTIRANJU NEKRETNINA“ koja je Programom stručnog usavršavanja 2018./2019. najavljena za 19.09.2018. pomiče se na termin 27.09.2018.

Prema programu stručnog usavršavanja 2018./2019. sudionicima predavanja dodijelit će se 2/2 boda.

Sve informacije vezane za navedenu radionicu mogu se dobiti od organizatora aktivnosti Novi informator d.o.o.

→ Pročitaj više

Srijeda, 5. Rujan 2018.

Obavijest o održavanju otvorenih sjednica područnih odbora HKOIG na temu novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Ovim putem obavještavamo naše članstvo da je zaključkom sa sjednice Upravnog odbora HKOIG od 15. lipnja 2018. godine u sklopu redovnih aktivnosti HKOIG u rujnu 2018. predviđeno održavanje otvorenih sjednica područnih odbora HKOIG na temu novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18). Na sjednicama će od strane predstavnika HKOIG biti održano predavanje na temu novog Zakona s naglaskom na najvažnije promjene u pravima i obvezama ovlaštenih inženjera geodezije koje Zakon donosi, a nakon čega će se održati rasprava o toj temi.

Sjednice će se održati prema slijedećem rasporedu:

Osijek – 13.09.2018. godine, od 14.00 do 17.00 sati, Vikarijat Osijek, Ulica Josipa Jurja Strossmayera 58, Osijek

Rijeka – 14.09.2018. godine, od 14.00 do 17.00 sati, Kampus Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet, predavaonica F-006, Rijeka

Split – 21.09.2018. godine, od 16.00 do 19.00 sati, Zajednica udruga inženjera Splita, Starčevićeva 24 c, Split

Zagreb – 28.09.2018. godine, od 17.00 do 20.00 sati, Chromosov toranj - prizemlje, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Varaždin – 02.10.2018. godine, od 15.00 do 18.00 sati, kongresna dvorana hotela Park, Zrinsko-frankopanska 14, Čakovec

Prisustvovanje sjednicama je slobodno uz obaveznu prijavu na registracijskom mjestu i predočenje iskaznice ovlaštenog inženjera geodezije. Prisustvovanje sjednicama bodovati će se sa 2/2 boda iz programa stručnog usavršavanja HKOIG.

Srijeda, 5. Rujan 2018.

Obavijest o odgodi predavanja u organizaciji Sveučilišta Sjever

Obavještavamo Vas da se odgađa predavanje „Masovna procjena vrijednosti nekretnina i prostorni registri“ koje je Programom stručnog usavršavanja 2018./2019. najavljeno za 06.09.2018. godine i predavanja ˝Opća uredba o zaštiti osobnih podataka i prostorni podaci˝ i ˝Infrastruktura prostornih podataka u radu ovlaštenih inženjera geodezije˝ najavljena za 14.09.2018. godine.

Novi termini biti će objavljeni naknadno. 

Ponedjeljak, 3. Rujan 2018.

Omogućeno podnošenje Zahtjeva za odobravanje korisničkog imena i lozinke za prijavu u Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) i One Stop Shop (OSS) sustav

Korisničko ime i lozinku sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018), na temelju Zahtjeva za odobravanje korisničkog imena i lozinke izdaje Državna geodetska uprava.

Obrazac Zahtjeva za odobravanje korisničkog imena i lozinke možete preuzeti na web stranici Državne geodetske uprave www.dgu.gov.hr.

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 3. Rujan 2018.

Uvođenje u produkcijski rad Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE)

Od 01. rujna 2018. godine, Državna geodetska uprava omogućila je korištenje Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE).

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Nedjelja, 2. Rujan 2018.

Poziv za predavanja iz programa cjeloživotnog stjecanja znanja i vještina Udruge geodeta Dalmacije

Dana 7. rujna 2018. (petak) od 16 do 20 h održat će se predavanja u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije.

Predavanja su sljedeća:

1. Dr.sc. Ivan Landek:

Zakonska regulativa povezana s odobrenjem snimanja iz zraka za dronove, zrakoplove i satelite u RH

Unapređenje modela topografskih podataka u RH,

2. Prof. dr.sc. Jozo Čizmić:

Pravo - pojam, pravni izvori, statusna prava i organizacijski oblici - značaj poznavanje za magistre geodezije i geoinformatike.

Predavanja se održavaju u prostorijama ZUIS-a (Starčevićeva 24/c, Split) i boduju se sa 6/4 bodova.

 

Sudionici obavljaju uplatu na žiro račun Udruge geodeta Dalmacije:

IBAN: HR6423300031100007748 - Splitska banka.

Model: 00

Poziv na broj: upisati OIB uplatitelja

Opis plaćanja: Predavanje 07.09.2018. ‐ ime i prezime sudionika

Cijena sudjelovanja na predavanjima iznosi 600 HRK, a za članove Udruge geodeta Dalmacije (za 2018. godinu) cijena iznosi 550 HRK.

Predavanja su otvorenog tipa.

Petak, 24. Kolovoz 2018.

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018)

U Narodnim novinama broj 68/2018, od 27.07.2018. objavljen je Zakon o komunalnom gospodarstvu. Zakonom se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

→ Pročitaj više

Srijeda, 1. Kolovoz 2018.

Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba

Savjetovanje je otvoreno do: 31.08.2018.

→ Pročitaj više

Srijeda, 1. Kolovoz 2018.

Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova

Opis savjetovanja: Pravilnikom se propisuje sadržaj podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova iz članka 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 25/18).

Savjetovanje je otvoreno do: 31.08.2018.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 26. Srpanj 2018.

Objašnjenje MGIPU vezano za izdavanje uporabne dozvole i evidentiranje građevina u katastru

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dalo je objašnjenje u svrhu ujednačene provedbe Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13 i 20/17) kao i otklanjanja nedosljednosti, odnosno dvojbi uočenih u praksi, a s obzirom na evidentiranje građevina u katastru te s tim u vezi dokumentacijom koja se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.

→ Pročitaj više

Srijeda, 25. Srpanj 2018.

Tehničke specifikacije iz članka 39. i 53. Pravilnika o geodetskim elaboratima

Sukladno članku 93. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/2018) prilog Pravilniku su tehničke specifikacije iz članka 39. i 53. koje se objavljuju na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

Uz tehničke specifikacije na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave objavljeni su i dodaci tehničkim specifikacijama kao i primjeri izrađenih geodetskih elaborata.

Tehničke specifikacije se primjenjuju od 1. rujna 2018. godine.

Izvor: www.dgu.gov.hr

 

Poveznice:

Upute i objašnjenje.zip

Primjeri elaborata.zip

Dodaci Tehničkim specifikacijama za izradu DKP i DGE.zip

Tehničke specifikacije za geodetske elaborate.pdf

Tehničke specifikacije za izradu DKP i DGE.pdf

Dodaci Tehničkim specifikacijama za geodetske elaborate.zip

Tehničke specifikacije za određivanje koordinata.pdf

→ Pročitaj više

Četvrtak, 19. Srpanj 2018.

Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

Opis savjetovanja: Pravilnikom se propisuje način polaganja stručnog ispita, detaljan popis propisa koji su predmetom stručnog ispita za stjecanje svojstva odgovorne osobe, stručnog suradnika i suradnika, visinu naknade za troškove stručnog ispita, način rada i sastav ispitnog povjerenstva, sadržaj i oblik obrazaca za provedbu stručnog ispita i uvjerenja o položenom stručnom ispitu te detaljan sadržaj i način vođenja evidencija iz kojih se izdaju potvrde o položenom ili priznatom stručnom ispitu.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.8.2018.

→ Pročitaj više

Utorak, 17. Srpanj 2018.

Objavljena Zbirka kartografskih znakova mjerila od 1: 500 do 1: 25 000

Sukladno članku 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima (NN 59/2018) na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave objavljen je prilog navedenom Pravilniku – Zbirka kartografskih znakova mjerila od 1: 500 do 1: 25 000.

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Utorak, 17. Srpanj 2018.

Obavijest o početku rada HR BIM TASK GRUPE

U svrhu poticanja i promoviranja inovacija u području graditeljstva i prostornoga uređenja Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja aktivno se uključilo u rad  EU BIM Task grupe čiji je cilj promoviranje i razmjena najbolje prakse BIM-a na EU razini. Više o radu EU BIM Task grupe možete doznati ovdje.

S tim u vezi osnovana je pri MGIPU HR BIM Task grupa u rad koje su osim djelatnika Ministarstva uključeni i predstavnici inženjerskih komora pa tako i predstavnici Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije koju u navedenoj radnoj grupi predstavljaju član Upravnog odbora i predsjednik Odbora za SPIR HKOIG Borna Gradečak, dipl.ing.geod. i član Odbora za SPIR HKOIG Mladen Rapaić, mag.ing.geod. et geoinf.

Na početnim sastancima određeni su primarni ciljevi i aktivnosti grupe:

-        osmisliti NACIONALNI STANDARD za BIM

-        izraditi informativnu knjižicu s primjerima projekata u Hrvatskoj kojima bi se BIM približio javnosti

-        na budućim skupovima u organizaciji komora sazvati sve zainteresirane za BIM te uz pozive proslijediti i Priručnik o BIM-u predstavljen od EU javnog sektora.

U vezi s navedenim pozivamo zainteresirane članove HKOIG da nam se jave sa primjerima BIM projekata u kojima su sudjelovali te isto tako sa svojim pitanjima i prijedlozima vezanim za BIM tematiku. Navedeno molimo dostaviti na mail adresu: hkoig@hkoig.hr sa naslovom HR BIM.

HKOIG će nastaviti redovno informirati svoje članstvo o rezultatima rada HR BIM Task grupe.

Petak, 13. Srpanj 2018.

Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Opis savjetovanja: Pravilnikom se propisuje stručna sprema, stručni ispit i radno iskustvo projektanta projekata građenja, revidenta, glavnog nadzornog inženjera, nadzornog inženjera, glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i voditelja radova, odgovornog voditelja probne eksploatacije, obvezni sadržaj i elementi projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, način opremanja i označivanja projekta, sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera, sadržaj izjave ovlaštenog inženjera geodezije, sadržaj programa probne eksploatacije i izvješća o obavljenoj probnoj eksploataciji, način obavljanja tehničkog pregleda te ostali detalji vezani za gradnju naftno-rudarskih objekata.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.8.2018.

→ Pročitaj više

Petak, 13. Srpanj 2018.

Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu

Opis savjetovanja: Pravilnikom se propisuje program, uvjeti i način polaganja stručnog ispita iz područja naftnog rudarstva, ustroj i način rada ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz područja naftnog rudarstva, prijave osoba za polaganje stručnog ispita iz područja naftnog rudarstva, kao i uvjeti koji se moraju ispuniti za polaganje stručnog ispita iz područja naftnog rudarstva i druga pitanja u svezi sa stručnom osposobljenosti, provjerom stručne osposobljenosti i stručnim usavršavanjem u vezi s određenim poslovima naftno-rudarskih radova

Savjetovanje je otvoreno do: 13.8.2018.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 9. Srpanj 2018.

Katalog proizvoda Državne geodetske uprave

Sukladno članku 6. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 59/2018) koji stupa na snagu 1. rujna 2018. godine, izrađen je Katalog podataka državne izmjere i katastra nekretnina. Cilj Kataloga je dati detaljniji pregled i dodatni opis podataka i standardnih proizvoda Državne geodetske uprave.

Katalog se primjenjuje od 1. rujna 2018. godine

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Četvrtak, 5. Srpanj 2018.

Novi pravilnici iz područja geodetske djelatnosti objavljeni u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 59/2018 od 04.07.2018. godine objavljeni su novi pravilnici iz područja geodetske djelatnosti.

Pravilnik o geodetskim elaboratima

Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima

Pravilnici stupaju na snagu 01.09.2018. godine.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 2. Srpanj 2018.

Prihvaćen PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, prvo čitanje

Na 8. sjednici Hrvatskog sabora 29. lipnja 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (85 glasova "za", 2 "protiv“, 5 "suzdržanih").

→ Pročitaj više

Četvrtak, 21. Lipanj 2018.

The CLGE Students’ Contest 2017 - 2018

→ Pročitaj više

Petak, 15. Lipanj 2018.

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 54/2018 od 13.06.2018. godine objavljen je Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Pravilnikom se propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova ovlaštenom inženjeru geodezije, zajedničkom geodetskom uredu i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti, dokumentacija koja se predaje uz zahtjev, sadržaj suglasnosti kao i sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim suglasnostima za obavljanje stručnih geodetskih poslova i rješenjima o ukidanju tih suglasnosti.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 21.06.2018. godine.

→ Pročitaj više

Petak, 15. Lipanj 2018.

Vlada Republike Hrvatske usvojila Prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 101. sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine usvojila je Prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koji je Vladi predložila Državna geodetska uprava

Više – izvor DGU: https://dgu.gov.hr/vijesti/vlada-republike-hrvatske-usvojila-prijedlog-zakona-o-drzavnoj-izmjeri-i-katastru-nekretnina/4725

→ Pročitaj više

Petak, 15. Lipanj 2018.

5. CROPOS konferencija – prva obavijest

Državna geodetska uprava, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko geodetsko društvo i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije organiziraju 5. CROPOS konferenciju koja će se održati dana 30. studenoga 2018. godine na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26.

→ Pročitaj više

Petak, 15. Lipanj 2018.

Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije

Opis savjetovanja: Pravilnikom se propisuje način izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.07.2018.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 14. Lipanj 2018.

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Bjelovarsko - bilogorske županije, Bjelovar, 29.06.2018.

Predavanja:
1. Inženjerska geodezija u održavanju objekata autocesta
2. Višekriterijsko vrednovanje u postupku komasacije

Udruga geodeta Bjelovarsko - bilogorske županije (BBŽ) u petak 29.06.2018. godine od 15:00 - 18:00 sati održat će predavanja :
1. Doc. dr. sc. Rinaldo Paar i Doc. dr. sc. Ante Marendić: Inženjerska geodezija u održavanju objekata autocesta
2. Doc. dr. sc. Hrvoje Tomić: Višekriterijsko vrednovanje u postupku komasacije

 

Aktivnost: Predavanje
Organizator: Udruga geodeta BBŽ
Tema: „Inženjerska geodezija u održavanju objekata autocesta „
Predavači: Doc. dr. sc. Rinaldo Paar i Doc. dr. sc. Ante Marendić
Mjesto: zgrada Županijske komore Bjelovar, P. Preradovića 4A
Vrijeme: petak 29. 06. 2018.godine, 15:00 sati 

Aktivnost: Predavanje
Organizator: Udruga geodeta BBŽ
Tema: „Višekriterijsko vrednovanje u postupku komasacije „
Predavač: Doc. dr. sc. Hrvoje Tomić
Mjesto: Županijska komora Bjelovar, P. Preradovića 4A
Vrijeme: petak 29. 06. 2018.godine, 17:00 sati 

Za sve informacije možete se obratiti na dragan.curkovic@dgu.hr
Prema programu stručnog usavršavanja 2018/2019 sudionicima predavanja dodijelit će se 6/0 bodova.

PRIJAVA

Petak, 8. Lipanj 2018.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 52/2018 od 06.06.2018. godine objavljen je  Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 8. Lipanj 2018.

Zakon o upravljanju državnom imovinom objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 52/2018 od 06.06.2018. godine objavljen je Zakon o upravljanju državnom imovinom.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 8. Lipanj 2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju

Opis savjetovanja: Predmet Odluke je određivanje relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju, prema članku 284. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi, a kojim čelnik središnjeg tijela državne uprave može javnim naručiteljima iz svog djelokruga odlukom odrediti relativne pondere za pojedine vrste predmeta nabave.

U Radnoj skupini koja je sudjelovala u izradi Nacrta Odluke radili su i predstavnici HKOIG, članovi Upravnog odbora HKOIG Goran Lipovšćak, dipl.ing.geod. i Robert Klojčnik, dipl.ing.geod.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.7.2018.

→ Pročitaj više

Petak, 8. Lipanj 2018.

Vlada prihvatila prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu

Na 100. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 07.06.2018. godine prihvaćen je konačni prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu kojim se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje infrastrukture, plaćanje doprinosa i naknada, održavanje reda i druga značajna pitanja, te je isti upućen u saborsku proceduru.

→ Pročitaj više

Petak, 8. Lipanj 2018.

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta dalmacije, Split, 15.06.2018.

Predavanja:
1. Primjena robotiziranih mjernih stanica s integriranim slikovnim senzorima u Inženjerskoj geodeziji - 1. dio
2. Primjena robotiziranih mjernih stanica s integriranim slikovnim senzorima u Inženjerskoj geodeziji - 2. dio

Organizator: Udruga geodeta Dalmacije

Vrijeme i mjesto održavanja: 15.06.2018., 16:00 - 20:00, ZUIS (DIT) - Starčevićeva 24/c , Split

→ Pročitaj više

Utorak, 29. Svibanj 2018.

Predavanje: „Masovna procjena vrijednosti nekretnina i prostorni registri“, Varaždin, 13.06.2018.

Predavanje u organizaciji Sveučilišta Sjever održati će se 13. lipnja 2018. godine s početkom u 17.00 sati u Varaždinu, Zgrada UNIN 2, dvorana 115/I kat.

Aktivnost: Predavanje
Organizator: Sveučilište Sjever
Mjesto: Varaždin, Zgrada UNIN 2, dvorana 115/I kat, J. Križanića 31b - vidi lokaciju
Vrijeme: Srijeda, 13.06.2018., 17:00

Tema predavanja/predavači:
„Masovna procjena vrijednosti nekretnina i prostorni registri“
predavači doc. dr. sc. Milan Rezo, doc. dr. sc. Danko Markovinović i prof. dr. sc. Siniša Mastelić Ivić

Prema programu stručnog usavršavanja 2018./2019. sudionicima predavanja dodijelit će se 3/0 boda.
Mole se sudionici (obveznici stručnog usavršavanja) da popunjeni Obrazac za prijavu sudjelovanja na predavanju s dokazom uplate o kotizaciji, te eventualna pitanja, pošalju na el. poštu: graditeljstvo_su@unin.hr.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Ponedjeljak, 28. Svibanj 2018.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation)

Dana 25. svibnja 2018. započela je primjena Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.), a istog dana na snagu je stupio i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine” broj 42/18).

→ Pročitaj više

Utorak, 22. Svibanj 2018.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

U »Narodnim novinama« broj 46/2018 od 18.5.2018. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 21. Svibanj 2018.

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

U »Narodnim novinama« broj 46/2018 od 18.5.2018. godine objavljen je Pravilnik o tehničkom pregledu građevine.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 17. Svibanj 2018.

Radionica: ZAKON O CESTAMA - GEODETSKA IZMJERA I UPIS CESTA U KATASTRU I ZEMLJIŠNOJ KNJIZI, Zagreb, 12.06.2018.

Obavještavamo sve zainteresirane da će se radionica ZAKON O CESTAMA - GEODETSKA IZMJERA I UPIS CESTA U KATASTRU I ZEMLJIŠNOJ KNJIZI organizatora NOVI INFORMATOR d.o.o. održati 12. lipnja (srijeda) 2018. godine s početkom u 9:00 sati

Mjesto održavanja: Hotel Central, Branimirova 3, Zagreb (dvorana Tomislav)

Dodatne informacije:
tel: 01/7888-854
faks: 01/4612-553
seminari@novi-informator.net

PROGRAM i PRIJAVA

Bodovanje: Prema programu stručnog usavršavanja 2018/2019 sudionicima predavanja dodijelit će se ukupno 2/1 boda.

Petak, 11. Svibanj 2018.

Održana radionica o elektroničkim podacima o terenu i preprekama u RH u suradnji s EUROCONTROL-om

Dana 07. i 08. svibnja 2018. godine održana je radionica o elektroničkim podacima o terenu i preprekama u Republici Hrvatskoj u suradnji s Europskom organizacijom za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL).

→ Pročitaj više

Četvrtak, 3. Svibanj 2018.

Predavanja: Utjecaj modernizacije postojećih (GPS, GLONASS) i uspostave novih satelitskih sustava (Galileo, BeiDou) na pozicioniranje - određivanje koordinata u HTRS96 i Geodetska mjerenja i promjene razine more

Udruga geodeta Dalmacije u petak 04.05.2018. godine održati će predavanja :

1. Utjecaj modernizacije postojećih (GPS, GLONASS) i uspostave novih satelitskih sustava
(Galileo, BeiDou) na pozicioniranje - određivanje koordinata u HTRS96

2. Geodetska mjerenja i promjene razine more

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 30. Travanj 2018.

Predavanja u organizaciji Sveučilišta Sjever

Predavanja u organizaciji Sveučilišta Sjever održati će se 10. svibnja 2018. s početkom u 15.00 sati u Varaždinu, Zgrada UNIN 2, dvorana 115/I kat.

Aktivnost: Predavanje

Organizator: Sveučilište Sjever

Mjesto: Varaždin, Zgrada UNIN 2, dvorana 115/I kat, J. Križanića 31b - vidi lokaciju 

Vrijeme: Četvrtak, 10.05.2018., 15:00

Teme predavanja:
„Opća uredba o zaštiti osobnih podataka i prostorni registri“, predavači prof. dr. sc. Vlado Cetl i doc. dr. sc. Danko Markovinović
„Infrastruktura prostornih podataka u radu ovlaštenih inženjera geodezije“, predavači prof. dr. sc. Vlado Cetl, doc. dr. sc. Danko Markovinović i doc. dr. sc. Milan Rezo

Prema programu stručnog usavršavanja 2018./2019. sudionicima predavanja dodijelit će se 6/3 bodova.

Mole se sudionici (obveznici stručnog usavršavanja) da popunjeni Obrazac za prijavu sudjelovanja na predavanjima s dokazom uplate o kotizaciji, te eventualna pitanja, pošalju na el. poštu: graditeljstvo_su@unin.hr.

Obrazac za prijavu

Ponedjeljak, 30. Travanj 2018.

Obavijest o promjeni termina predavanja „Masovna procjena vrijednosti nekretnina i prostorni registri“

Predavanje „Masovna procjena vrijednosti nekretnina i prostorni registri“ koje je Programom stručnog usavršavanja 2018./2019. najavljeno za 07.06.2018. pomiče se na termin 13.06.2018. s početkom u 17:00. Organizator aktivnosti je Sveučilište Sjever a sve informacije vezane za navedeno predavanje biti će objavljene uskoro.

Petak, 27. Travanj 2018.

Članak iz Zbornika radova 10. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije objavljen u Geodetskom vestniku u Sloveniji

Zbornik radova Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije čita se i izvan Hrvatske. Uz odobrenje autora, kolega Miran Brumec iz Ljubljane preveo je i objavio članak „Poboljšanje katastarskih planova grafičke izmjere (homogenizacija)“ u Geodetskom vestniku br. 1/2018.

→ Pročitaj više

Petak, 6. Travanj 2018.

Jednogodišnji program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

predavanjeHrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije objavljuje Jednogodišnji program stručnog usavršavanja za razdoblje 01. travnja 2018. – 31. ožujka 2019. godine.

Jednogodišnji program nositelja i dobivenu suglasnost Državne geodetske uprave možete preuzeti u rubrici stručno usavršavanje.

U suradnji sa organizatorima, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije će redovito objavljivati informacije o svim aktivnostima iz Programa. 

Jednogodišnji program za razdoblje 01. travnja 2018. – 31. ožujka 2019. godine

Suglasnost Državne geodetske uprave

→ Pročitaj više

Četvrtak, 5. Travanj 2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Opis savjetovanja: Pravilnikom se propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova ovlaštenom inženjeru geodezije, zajedničkom geodetskom uredu i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti, dokumentacija koja se predaje uz zahtjev, sadržaj suglasnosti kao i sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim suglasnostima za obavljanje stručnih geodetskih poslova i rješenjima o ukidanju tih suglasnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.5.2018.

→ Pročitaj više

Petak, 30. Ožujak 2018.

Sretan Uskrs!

Uskrs18

Ponedjeljak, 26. Ožujak 2018.

Obavijesti vezano za upise u Imenik i evidencije HKOIG prema odredbama novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Stupanjem na snagu novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) na dan 22. ožujka 2018. godine izmijenjeni su uvjeti koji se odnose na upis u Imenik i evidencije HKOIG te obavljanje vježbeničke prakse.

S tim u vezi na internetskim stranicama HKOIG dostupni su novi obrasci zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, Evidenciju vježbenika-kandidata, Evidenciju stručnih suradnika i suradnika, Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije, Upisnik zajedničkih geodetskih ureda, reguliranje statusa vježbenika-kandidata, obrasci Dnevnik rada vježbeničke prakse, Izvještaj mentora i Dnevnik rada (potvrda o stručnom radu) pod nadzorom, u kojima su popisi obaveznih priloga usklađeni sa odredbama novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

Nadalje, odredbama članka 67. Zakona o obavljanu geodetske djelatnosti (NN 25/18) propisano je trajanje vježbeničkog staža od najmanje dvije godine. Sukladno tome zahtjev za zaključenjem vježbeničkog staža može se podnijeti nakon dvije godine obavljenog vježbeništva ako je vježbenik u tom razdoblju sakupio najmanje 20/4 bodova godišnje iz programa stručnog usavršavanja HKOIG.

HKOIG će nastaviti kontinuirano putem elektronskih medija obavještavati svoje članove o novostima vezanim za primjenu novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti a za sva dodatna pitanja vezana za ovu temu možete se obratiti Tajništvu HKOIG na e-mail: hkoig@hkoig.hr ili tel. 01 55 08 402.

Petak, 23. Ožujak 2018.

Novi propisi

U "Narodnim novinama" objavljeni Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti prirode i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o okolišnoj dozvoli.

→ Pročitaj više

Srijeda, 21. Ožujak 2018.

21. ožujak, Svjetski dan geodeta (Global Surveyors Day)

Svim kolegama geodetima, u Hrvatskoj, Europi i cijelom svijetu koji danas slave svoj dan HKOIG želi sretan Svjetski dan geodeta!

http://surveyorsday.com/

GlobalSurveyorsDay

→ Pročitaj više

Nedjelja, 18. Ožujak 2018.

21. ožujak, Svjetski dan geodeta (Global Surveyors Day)

Europsko vijeće geodeta (The Council of European Geodetic Surveyors - CLGE), zajedno sa Nacionalnim udruženjem profesionalnih geodeta SAD-a (National Society of Professional Surveyors  - NSPS) i Međunarodnom udrugom geodeta (International Federation of Surveyors  - FIG) proglasili su 21. ožujak Svjetskim danom geodeta.

Land Conference 2017

→ Pročitaj više

Četvrtak, 15. Ožujak 2018.

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 25/2018 od 14.3.2018. godine objavljen je Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti.

Ovim se Zakonom uređuje obavljanje geodetske djelatnosti i stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastra nekretnina, katastra zgrada i katastra infrastrukture te drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama, stručni ispit i stručno usavršavanje te uvjeti za strane osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove.

Također, ovim se Zakonom uređuje temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti i članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije tako da se uređuje javnost rada Komore, tijela Komore, opći akti koje donosi Komora, upisi u Imenik, upisnike i evidencije Komore, mirovanje i prestanak članstva u Komori, stegovna tijela i stegovni postupak te nadzor nad provođenjem ovoga Zakona.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 22.3.2018. godine.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 12. Ožujak 2018.

VI. Hrvatski Kongres o Katastru i Land Administration Domain Model 2018 radionica, 11.-14. travanj 2018., Zagreb

Hrvatsko geodetsko društvo (FIG član), u suradnji s Državnom geodetskom upravom (FIG pridruženi član), Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (FIG akademski član), TU Delft, Katastrom Nizozemska (FIG pridruženi član) i Međunarodnom udrugom geodeta (FIG), Komisija 7 – Katastar i upravljanje zemljištem organizira Međunarodnu konferenciju VI. Hrvatski kongres o katastru (Upravljanje zemljištem, globalizacija i integracija) i Land Administration Domain Model 2018 radionicu (VI.HKK&LADM2018). Kongres će se održati u Zagrebu od 11. do 14. travnja 2018. godine u Hotelu Antunović.

→ Pročitaj više

Srijeda, 7. Ožujak 2018.

Predavanje: Evidentiranje cesta po Zakonu o cestama

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Osječko-baranjske županije održati će se 22. ožujka 2018. s početkom u 11.00 sati u Osijeku, Trg Lava Mirskog 1 (gradska četvrt Gornji grad).

Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 4/1 boda.

Aktivnost: Predavanje
Organizator: Udruga geodeta Osječko baranjske županije
Mjesto: Osijek, Trg Lava Mirskog 1 (Gornji grad)
Vrijeme: Četvrtak, 22.03.2018., 11:00
Tema: EVIDENTIRANJE CESTA PO ZAKONU O CESTAMA

PROGRAM

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Subota, 3. Ožujak 2018.

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti donesen je na 7. sjednici Hrvatskog sabora 02. ožujka 2018. godine

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 169 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti donesen je na 7. sjednici Hrvatskog sabora 02. ožujka 2018. godine, nakon što je Vlada Republike Hrvatske na 83. sjednici, 01. ožujka 2018. godine prihvatila amandman Kluba zastupnika HDZ-a i Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata.  


Rasprava je zaključena 28. veljače 2018.

Zakon je donesen na 7. sjednici 2. ožujka 2018. (114 glasova "za", 3 "protiv", 2 "suzdržana"). 

Izvor: http://www.sabor.hr/sjednica-sabora

Petak, 2. Ožujak 2018.

Vlada Republike Hrvatske jednoglasno je prihvatila amandman kojim je osigurana samostalnost rada Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Vlada Republike Hrvatske na 83. sjednici, 01. ožujka 2018. godine, prihvatila je amandman na Konačni prijedlog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, drugo čitanje, P.Z.E. br. 169 Kluba zastupnika HDZ-a i Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, a kojim je osigurana samostalnost rada Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije odnosno samostalnost Skupštine Komore pri odlučivanju o visini upisnine, članarine i naknade za usluge članovima Komore. Amandman na članak 49. stavak 2. podstavak 1. Zakona obrazložio je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar.

→ Pročitaj više

Petak, 2. Ožujak 2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima

Opis savjetovanja: Nacrtom Pravilnika o geodetskim elaboratima propisuje se sadržaj i oblik geodetskih elaborata te način njihove izrade, pregledavanja i potvrđivanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.03.2018.

→ Pročitaj više

Petak, 2. Ožujak 2018.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 20/2018 od 1.3.2018. godine objavljen je Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Ovim se Zakonom uređuje održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje poljoprivrednog zemljišta, promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  i Zemljišni fond.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 1. Ožujak 2018.

U Hrvatskom saboru održana rasprava o Zakonu o obavljanju geodetskoj djelatnosti

U Hrvatskom saboru dana 28. veljače 2018. godine održana je rasprava o Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti u drugom čitanju. Snimku rasprave i ostale vezane informacije mogu se naći na poveznici http://www.sabor.hr/konacni-prijedlog-zakona-o-obavljanju-geodetske-dj

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 26. Veljača 2018.

Predavanja: Geodetsko visoko obrazovanje za potrebe gospodarstva - Hrvatski kvalifikacijski okvir i Praćenje pomaka i deformacija brana

Udruga geodeta Dalmacije u petak 02.03.2018. godine održati će predavanja :

1. Geodetsko visoko obrazovanje za potrebe gospodarstva - Hrvatski kvalifikacijski okvir

2. Praćenje pomaka i deformacija brana

 

Aktivnost: Predavanje

Organizator: Udruga geodeta Dalmacije

Tema: „Geodetsko visoko obrazovanje za potrebe gospodarstva - Hrvatski kvalifikacijski okvir“

Predavači: Prof. dr. sc. Damir Medak

Mjesto: ZUIS (DIT) - Starčevićeva 24/c , Split

Vrijeme: petak 02. 03. 2018.godine,  16:00 sati


Aktivnost: Predavanje

Organizator: Udruga geodeta Dalmacije

Tema:  „Praćenje pomaka i deformacija brana“

Predavači:  Doc. dr. sc. Ilija Grgić

Mjesto: ZUIS (DIT) - Starčevićeva 24/c , Split

Vrijeme: petak 02. 03. 2018.godine,  18:00 sati

 

Za sve informacije možete se obratiti na ugd@ugd.hr 

Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 6/1 bodova. 

Ponedjeljak, 26. Veljača 2018.

Poziv inženjerima na konzultacije - ZPU i ZG - Osječko - baranjska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko–baranjske županije poziva ovlaštene arhitekte, inženjere građevinarstva i inženjere geodezije na sastanak koji će se održati dana 28. veljače 2018. godine u 10:00 sati u Velikoj vijećnici, Osijek, Županijska 4.

→ Pročitaj više

Srijeda, 14. Veljača 2018.

e-aplikacija za prijavu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu

Dana 13. veljače 2018. godine puštena je u službenu upotrebu nova e-usluga u sustavu e-Građani - Prijava za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu.

→ Pročitaj više

Srijeda, 14. Veljača 2018.

Predavanje: Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske

Organizator: Geodetski fakultet u Zagrebu

Tema: Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske

Predavači: prof. dr. sc. Mario Brkić i dr. sc. Marko Pavasović

Mjesto: Geodetski fakultet, Kačićeva 26, Zagreb

Vrijeme: petak 23. 02. 2018.godine,  10:00 sati

Prijavnicu za sudjelovanje na predavanju  je potrebno ispuniti i obavezno s potvrdom o uplati kotizacije poslati na e-mail: strucno.usavrsavanje@geof.hr ili rpaar@geof.hr. Također sve potrebne materijale možete pronaći i na web stranicama Geodetskog fakulteta pod rubrikom cjeloživotno/program HKOIG.

Odbor za trajno stručno usavršavanje HKOIG predavanje je vrednovao sa 6/0 bodova. 

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na: strucno.usavrsavanje@geof.hr ili rpaar@geof.hr.

→ Pročitaj više

Utorak, 6. Veljača 2018.

Predavanja u organizaciji Zagrebačke udruge geodeta, 02.03.2018.

Predavanja u organizaciji Zagrebačke udruga geodeta održati će se u petak 2. ožujka 2018. s početkom u 17.00 sati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza u Zagrebu, Berislavićeva 6/I kat.

Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 6/2 bodova.

Aktivnost: Predavanje
Organizator: Zagrebačka udruga geodeta
Mjesto: Zagreb, Berislavićeva 6/1
Vrijeme: Petak, 02.03.2018.

Program predavanja:

17:00 – 17:15 Uvod u predavanje

17:15 – 18:45 Damir Pahić, dipl. ing., Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb
PRAVNI OKVIR U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA DJELOVANJE GEODETSKE STRUKE

18:45 – 19:15 Pauza za kavu i osvježenje

19:15 – 20:45 Doc. dr. sc. Mario Miler, dipl. ing. geod. i Dr. sc. Marijan Grgić, mag. ing. geod. i geoinf., Geodetski fakultet u Zagrebu
OSNOVE COPERNICUS PROGRAMA I PRIMJENA SATELITSKIH I IN SITU PODATAKA ZA
ANALIZU VEGETACIJSKOG POKROVA

Uvodničar u predavanja:

Prof. dr. sc. Željko Bačić, dipl. ing. geod., Geodetski fakultet u Zagrebu, predsjednik Odbora za stručno usavršavanje, znanost i istraživanje Zagrebačke udruge geodeta

Prijava se podnosi najkasnije do 01.03.2018., a šalje se mailom zajedno s potvrdom o uplati kotizacije na e-mail udruge: zgug1993@gmail.com.

POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU 

Četvrtak, 25. Siječanj 2018.

Prijedlog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti prihvaćen na sjednici Vlade RH

Na 77. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 24.01.2018. godine prihvaćen je Prijedlog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (ZOGD) te je upućen u saborsku proceduru na drugo čitanje.

Budući da se tekst Prijedloga ZOGD u bitnom razlikuje od teksta u čijoj izradi su sudjelovali predstavnici HKOIG i koji je bio upućen na prvo čitanje u Hrvatski sabor te nenajavljeno unosi nova rješenja koja značajno smanjuju samostalnost HKOIG u osnovama funkcioniranja, Upravni odbor HKOIG će nakon razmatranja posljedica koje proistječu iz takvog teksta izvijestiti članstvo te sve nadležne društvene i političke  institucije o stavovima i daljnjem postupanju HKOIG.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 25. Siječanj 2018.

Poziv za prijavu aktivnosti u Program stručnog usavršavanja za razdoblje 2018. - 2019.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, kao nositelj programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove, poziva zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave prijedloge za uvrštavanje tečajeva, skupova, predavanja, okruglih stolova ili radionica koje namjeravaju organizirati u programu stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove u razdoblju od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine.

Prijava aktivnosti u Program stručnog usavršavanja dostavlja se nositelju programa (HKOIG) najkasnije do 21.02.2018. godine.

→ Pročitaj više

Srijeda, 24. Siječanj 2018.

Predavanje Ciljevi moderne komasacije

Organizator aktivnosti: Geodetski fakultet u Zagrebu

Predavači: prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić, doc. dr. sc. Hrvoje Tomić

Mjesto i vrijeme održavanja:

Geodetski fakultet u Zagrebu, Kačićeva 26, Zagreb

16. veljače 2018., 14:00

Predviđeno trajanje: 4 h

Bodovanje: Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 6/2 boda.

PRIJAVA I SAŽETAK PREDAVANJA

Srijeda, 24. Siječanj 2018.

Predavanje Uloga geodezije u procesu gospodarenja autocestama i pripadajućim objektima

Organizator aktivnosti: Geodetski fakultet u Zagrebu

Predavači: doc. dr. sc. Rinaldo Paar, doc. dr. sc. Ante Marendić

Mjesto i vrijeme održavanja:

Geodetski fakultet u Zagrebu, Kačićeva 26, Zagreb

16. veljače 2018., 09:00 

Predviđeno trajanje: 4 h

Bodovanje: Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 6/2 boda.

PRIJAVA I SAŽETAK PREDAVANJA

Ponedjeljak, 22. Siječanj 2018.

Održana proširena sjednica Upravnog odbora i konstituirajuća sjednica Područnog odbora Osijek

Dana 20.01.2018. godine u Slavonskom Brodu održana je konstituirajuća sjednica Područnog odbora Osijek na kojoj su sudjelovali članovi Upravnog odbora Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i članovi Područnog odbora Osijek.
Za predsjednika PO Osijek izabran je Mario Tomić, mag.ing.geod. et geoinf.

→ Pročitaj više

Petak, 19. Siječanj 2018.

Pojašnjenje odluke Ministarstva državne imovine o prijenosu ovlasti u dijelu koji se odnosi na davanje suglasnosti glede granica i oblika katastarskih čestica u postupcima katastarskih izmjera, na stvarno i mjesno nadležna državna odvjetništva

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske dalo je pojašnjenje odluke Ministarstva državne imovine o prijenosu ovlasti u dijelu koji se odnosi na davanje suglasnosti glede granica i oblika katastarskih čestica u postupcima katastarskih izmjera, na stvarno i mjesno nadležna državna odvjetništva (KLASA:371-01/17-01/547, URBROJ: 536-03-02/01-17-04 od 14. srpnja 2017. godine).

→ Pročitaj više

Petak, 19. Siječanj 2018.

Radionica UREĐENJE MEĐE U POSTUPCIMA IZMJERE ZEMLJIŠTA I SUDSKOJ PRAKSI

Obavještavamo sve zainteresirane da će se radionica UREĐENJE MEĐE U POSTUPCIMA IZMJERE ZEMLJIŠTA I SUDSKOJ PRAKSI organizatora NOVI INFORMATOR d.o.o. održati 24. siječnja 2018. (srijeda) u 9.30 sati.

Mjesto održavanja: Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553
seminari@novi-informator.net

Bodovanje: Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 4/2 boda.

→ Pročitaj više

Srijeda, 17. Siječanj 2018.

Podsjetnik na obavezu dostave podataka iz Upisnika obavljanja geodetske djelatnosti u obliku Godišnjeg izvješća

Podsjećamo naše članove na odredbe iz članka 6. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja upisnika obavljanja geodetske djelatnosti (NN 67/09) po kojima su ovlaštene osobe, pod što se podrazumijevaju pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova, ovlašteni inženjeri geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu, obavezne jednom godišnje do 31. siječnja za prethodno jednogodišnje razdoblje dostaviti Državnoj geodetskoj upravi podatke iz Upisnika obavljanja geodetske djelatnosti u obliku Godišnjeg izvješća.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 15. Siječanj 2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima

Opis savjetovanja: Ažuriranje i prilagodba Pravilnika o kartografskim znakovima te Zbirke kartografskih znakova mjerila od 1: 500 do 1:25 000 novim propisima i potrebama.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.01.2018.

→ Pročitaj više

Petak, 29. Prosinac 2017.

Objavljeni rezultati Savjetovanja o Prijedlogu iskaza i Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

→ Pročitaj više

Srijeda, 27. Prosinac 2017.

Prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu prihvaćen na sjednici Vlade RH

Na 72. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 21.12.2017. godine prihvaćen je Prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu te je upućen u saborsku proceduru.

Donošenjem predloženog Zakona omogućit će se, između ostalog, jednostavno i brzo evidentiranje u katastru i upis u zemljišne knjige komunalne  infrastrukture izgrađene  do  stupanja  na  snagu  novog Zakona o  komunalnom gospodarstvu.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 21. Prosinac 2017.

Sretan Božić i Nova godina

blagdanska cestitka 2018

Srijeda, 20. Prosinac 2017.

Održana treća redovita i svečana sjednica Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

U utorak 19. prosinca 2017. godine u dvorani Zagreb poslovnog tornja Chromos održana je treća redovita i svečana sjednica Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

20171219 152231

→ Pročitaj više

Utorak, 5. Prosinac 2017.

Savjetovanje o Prijedlogu iskaza i Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis savjetovanja: Glavni ciljevi predlaganja donošenja novog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina su unaprjeđenje katastra nekretnina, unaprjeđenje čuvanja i korištenja podataka državne izmjere i katastra nekretnina, unaprjeđenje katastra infrastrukture, uspostavljanje registra zgrada, unaprjeđenje registra prostornih jedinica i unaprjeđenje registra geografskih imena. Navedenim Nacrtom prijedloga Zakona uređuje se državna izmjera, katastar nekretnina, katastar infrastrukture, registar zgrada, registar prostornih jedinica, registar geografskih imena, geodetski poslovi u lokalnoj samoupravi i čuvanje i korištenje podataka državne izmjere i katastra nekretnina. Definiraju se prava i obveze službenika pri obavljanju poslova državne izmjere i katastra nekretnina, te prava i obveze nositelja prava na katastarskim česticama. Nadalje, definira se ustrojstvo i djelokrug Državne geodetske uprave.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.12.2017. god.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 4. Prosinac 2017.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

Opis savjetovanja: Glavni ciljevi donošenja novog Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina je ažuriranje popisa proizvoda i podataka u nadležnosti Državne geodetske uprave, jasnije definiranje uvjeta korištenja podataka te uvođenje elektroničkog izdavanja podataka, odnosno javnih isprava. Novim prijedlogom Pravilnika, omogućava se dostupnost novim podacima i proizvodima, u pravilu se smanjuju stvarni troškovi (naknade) uporabe podataka te se predviđa mogućnost uporaba podataka putem mrežnih usluga.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.12.2017.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 30. Studeni 2017.

Specifikacija proizvoda snimanje iz zraka i orijentacijske točke verzija 2.1.

Odlukom ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka, dipl. ing. geod., od 28. studenoga 2017. godine u službenu uporabu stavljene su Specifikacije proizvoda snimanje iz zraka i orijentacijske točke verzija 2.1.
Ovim Specifikacijama uređuje se određivanje orijentacijskih točaka, snimanje iz zraka, sadržaj tehničke dokumentacije, kao i isporuka podataka.

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 27. Studeni 2017.

Održana proširena sjednica Upravnog odbora i konstituirajuća sjednica Područnog odbora Varaždin

Dana 25.11.2017. godine u Štrigovi održana je proširena sjednica na kojoj su sudjelovali članovi Upravnog odbora Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i članovi Područnog odbora Varaždin.

→ Pročitaj više

Petak, 24. Studeni 2017.

Član Upravnog odbora HKOIG Siniša Ramić imenovan članom Vijeća NIPP-a

Na zatvorenom dijelu 67. sjednice Vlade RH održane dana 23.11.2017. godine razriješen je dio dosadašnjih članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, i to: Bernard Gršić, doc. dr. sc., Nenad Leder te Robert Paj. Imenovan je dio  novih članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, kao predstavnici Ministarstva uprave, Hrvatskoga hidrografskog instituta i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije: Darko Nekić, Vinka Kolić i Siniša Ramić.

→ Pročitaj više

Utorak, 21. Studeni 2017.

Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

U »Narodnim novinama« broj 112/2017 od 17.11.2017. godine objavljen je Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra. Ovim Poslovnikom uređuju se nadležnosti, opseg, način rada i rokovi obavljanja poslova u Zajedničkom informacijskom sustavu zemljišnih knjiga i katastra (ZIS).

Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Utorak, 21. Studeni 2017.

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

U »Narodnim novinama« broj 112/2017 od 17.11.2017. godine objavljen je Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne i druge građevine i radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja te se propisuje obveza prijave početka građenja i stručni nadzor građenja tih građevina, odnosno izvođenja radova.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Utorak, 21. Studeni 2017.

Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

U »Narodnim novinama« broj 112/2017 od 17.11.2017. godine objavljen je Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova. Ovim Pravilnikom propisuje se način izvođenja osnovnih geodetskih radova, uspostavljanje i održavanje stalnih točaka geodetske osnove, izradba, sadržaj i izgled tehničke dokumentacije te pohranjivanje podataka.

Pravilnik ima priloge i zapisnike koji su objavljeni na mrežnoj stranici Državne geodetske uprave.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 16. Studeni 2017.

Poziv na natječaj (PN) za Nabavu tehničkih usluga za provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar - Pula, Gospić, Ugovor br.: SGA/ILAS-C1-1c/NCB/17/171R

Na stranicama Državne geodetske uprave objavljen je Poziv na natječaj (PN) za Nabavu tehničkih usluga za provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar - Pula, Gospić, Ugovor br.: SGA/ILAS-C1-1c/NCB/17/171R.

Poveznice: 

http://www.dgu.hr/detaljni-prikaz-vijesti.html?id=627&pre=news 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8232895.html

Izvor: www.dgu.hr 

→ Pročitaj više

Petak, 10. Studeni 2017.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

U »Narodnim novinama« broj 108/2017 od 08.11.2017. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 10. Studeni 2017.

Predavanje: „KATASTARSKE IZMJERE - ISKUSTVO U ORGANIZACIJI, KONTROLI I IZLAGANJU PODATAKA“

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Osječko-baranjske županije održati će se u četvrtak 30.11.2017. godine s početkom u 11:00 sati u Osijeku, Trg Lava Mirskog 1 (Gornji grad). Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 4/0 bodova.

Aktivnost: Predavanje
Organizator: Udruga geodeta Osječko baranjske županije
Mjesto: Osijek, Trg Lava Mirskog 1 (Gornji grad)
Vrijeme: Četvrtak, 30.11.2017.
Tema: KATASTARSKE IZMJERE - ISKUSTVO U ORGANIZACIJI, KONTROLI I IZLAGANJU PODATAKA

 

PROGRAM


OBRAZAC ZA PRIJAVU

Četvrtak, 9. Studeni 2017.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

U »Narodnim novinama« broj 108/2017 od 08.11.2017. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 9. Studeni 2017.

Javno savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka predstavlja potpuno usklađivanje sa zahtjevima Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE). Predmetno usklađivanje bilo je potrebno u području koje definira teme prostornih podataka koje su dio Nacionalne infrastrukture prostornih podataka te pravima i ograničenjima u pristupu navedenim podacima putem mrežnih usluga. Također je u okviru navedenog zakona detaljnije razrađena problematika Registara NIPP-a.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.11.2017.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 9. Studeni 2017.

Obavijest o provođenju homogenizacije 253 katastarske općine

Državna geodetska uprava će u suradnji s odabranim geodetskim Izvoditeljima izabranim na natječaju za Provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar provoditi homogenizaciju digitalnih katastarskih planova za 253 katastarske općine.

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 6. Studeni 2017.

Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

U »Narodnim novinama« broj 107/2017 od 3.11.2017. godine objavljena je Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 3. Studeni 2017.

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske

U »Narodnim novinama« broj 106/2017 od 31.10.2017. godine objavljena je Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske, temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru.

→ Pročitaj više

Utorak, 31. Listopad 2017.

Donesen Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar donio je, na temelju članka 125. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17), Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola. 
Ovim Pravilnikom se određuju zahvati u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 105/2017 i stupa na snagu osmoga dana od dana objave odnosno 4. studenog 2017. godine.

Izvor: www.mgipu.hr

→ Pročitaj više

Petak, 13. Listopad 2017.

Održan 10. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije ˝Prostorni registri za budućnost˝

Banner za power point2

→ Pročitaj više

Utorak, 10. Listopad 2017.

Održana edukacija članova stegovnih tijela HKOIG

Dana 10.10.2017. godine održana je edukacija novoizabranih članova stegovnih tijela HKOIG u mandatu 2017 – 2021.

→ Pročitaj više

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

Pitanja i odgovori

 10. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije

LogoZaSlidoKompozicija


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI

 

O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije