• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti

Vijesti

Ponedjeljak, 24. Travanj 2017.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Zakon uređuje obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastra nekretnina i katastra vodova, stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja i gradnje, stručnih geodetskih poslova za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta, stručnih geodetskih poslova za zaštićena i štićena područja i drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama te temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti i članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.5.2017.

→ Pročitaj više

Utorak, 18. Travanj 2017.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020 sa Strateškim planom NIPP-a

Državna geodetska uprava je u svojstvu Nacionalne kontaktne točke za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP) izradila nacrt prijedloga Strategije NIPP-a 2020. u sklopu koje je detaljno razrađen Strateški plan i aktivnosti za razdoblje 2017. – 2018. godine. Cilj NIPP-a je učiniti prostorne podatke u nadležnosti tijela javne vlasti dostupne na jednostavan način te omogućiti interoperabilnost i ponovnu uporabu navedenih podataka. Namjena Strategije NIPP-a je dati glavne smjernice uspostave NIPP-a, s posebnim osvrtom na provedbu Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE), za vremensko razdoblje od 2017. - 2020. Strategija uključuje definiciju vizije, misije, analizu trenutnog stanja, pregled razvojnih prioriteta NIPP-a te vremenski okvir, s razradom strateških ciljeva i aktivnosti. Plan održavanja i razvoja NIPP-a temelji se na nacionalnim potrebama i zahtjevima koji proizlaze iz hrvatskog pristupanja Europskoj uniji.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.5.2017.

→ Pročitaj više

Utorak, 18. Travanj 2017.

Uredba o izmjenama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi stupila na snagu

Izmjenama Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 20/17) propisano je novo razvrstavanje građevina na 3 umjesto 5 dosadašnjih skupina. Stoga je potrebno izmjenom Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi propisati upravne pristojbe za izdavanje građevinske i uporabne dozvole za građevine razvrstane u nove 3 skupine.

Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 37/2017.  od 14.04.2017. godine i stupila je na snagu prvog dana od dana objave.

Izvor: www.mgipu.hr

→ Pročitaj više

Utorak, 11. Travanj 2017.

Objašnjenje Državne geodetske uprave o postupanju katastarskih ureda vezano uz evidentiranje zgrada i drugih građevina u katastarskom operatu sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17)

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 3. Travanj 2017.

Pravilnik o katastru infrastrukture

Tekst Pravilnika objavljen je u »Narodnim novinama« broj 29/2017 od 31.03.2017. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Subota, 1. Travanj 2017.

Odluka o raspisivanju izbora za tijela HKOIG u mandatu 2017. - 2021.

Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na 10. sjednici održanoj 31.03.2017. donijela je Odluku o raspisivanju izbora za tijela HKOIG u mandatu 2017. - 2021.

→ Pročitaj više

Petak, 31. Ožujak 2017.

Puštena u rad aplikacija e - Oglasna ploča - Obavijesti o tekućim i planiranim građevinskim radovima na fizičkoj infrastrukturi mrežnih operatera

U petak 31. ožujka u Državnoj geodetskoj upravi predstavljena je i puštena u rad aplikacija e - Oglasna ploča - Obavijesti o tekućim i planiranim građevinskim radovima. Ova aplikacija omogućuje objavljivanje i pristup informacijama o tekućim i planiranim građevinskim radovima i kao takva predstavlja prvu fazu uspostave jedinstvene informacijske točke.

Poveznica: e - Oglasna ploča - Obavijesti o tekućim i planiranim građevinskim radovima

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 20. Ožujak 2017.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

Tekst Pravilnika objavljen je u »Narodnim novinama« broj 23/2017 od 15.03.2017. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 17. Ožujak 2017.

Guillaume - Henri Dufour - Europski geodet godine 2017.

15. ožujka 2017. godine u Geodetskoj kući u Bruxellesu predstavljen je Europski geodet godine 2017. Guillaume - Henri Dufour izabran od Vijeća Europskih geodeta (CLGE).

DufourGuillaume - Henri Dufour (1787, Constance – 1875, Les Eaux-Vives – danas Geneva) bio je general širokog polja djelovanja: inženjer, kartograf, političar. Autor je prve karte Švicarske precizne topografske izmjere koja je poznata pod nazivom karta Dufour i jedan od osnivača humanitarne organizacije Crveni križ.

U Hrvatskoj će se tradicionalno i ove godine obilježiti Europski dan geodezije i geoniformacija te ćemo se na taj način pridružiti brojnim europskim zemljama u proslavi ovog važnog dana za geodetsku struku.

Više o životu i djelu Guillaume - Henria Dufoura

Srijeda, 15. Ožujak 2017.

Nova savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Dana 14.03.2017. godine na internetskim stranicama Državne geodetske uprave objavljena su tri nova savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i to za: Specifikacija proizvoda TK50 verzija 1.0, Specifikacija proizvoda TK25 verzija 2.0 i Specifikacija proizvoda Topografski podaci verzija 2.0.

Savjetovanja su otvorena do 31.03.2017. godine.

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Četvrtak, 9. Ožujak 2017.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

Tekst Zakona objavljen je u »Narodnim novinama« broj 20/2017 od 08.03.2017. godine i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 3. Ožujak 2017.

Puštanje u primjenu elektroničkog podnošenja zahtjeva i izdavanja katastarskih podataka putem OSS-a i sustava e-Građani

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, mr. sc. Andrej Plenković je uz prisustvo ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka obilježio dovršetak aktivnosti na uspostavi Zajedničkog informacijskog sustava katastra i zemljišnih knjiga, te njegovog podsustava One Stop Shopa.

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Utorak, 28. Veljača 2017.

Bespilotne letjelice i skeneri - korištenje u geodetskoj struci, predavanje u organizaciji Udruge geodeta Osječko - baranjske županije

→ Pročitaj više

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

 NovaulogaNaslovnica

 

RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI

 

Aktivnosti tijela Komore:

31.03.2017.

- održana 6. sjednica Stegovnog vijeća HKOIG

24.03.2017.

- održana 44. sjednica Odbora za upis

14.03.2017.

- održana 35. sjednica Stegovnog tužitelja HKOIG

24.02.2017.

- održana 43. sjednica Odbora za upis

21.01.2017.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu

20.01.2017.

- održana 35. sjednica Upravnog odbora

- održana 42. sjednica Odbora za upis

15.12.2016.

- održana 41. sjednica Odbora za upis HKOIG

13.12.2016.

- održana 34. sjednica Stegovnog tužitelja HKOIG

- održane glavne rasprave pred Stegovnim sudom HKOIG

18.11.2016.

- održana 40. sjednica Odbora za upis HKOIG

12.11.2016.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu HKOIG

20.10.2016.

- održana 39. sjednica Odbora za upis HKOIG

30.09.2016.

- održana 38. sjednica Odbora za upis HKOIG

27.09.2016.

- održana 33. sjednica Stegovnog tužitelja HKOIG

- održane glavne rasprave pred Stegovnim sudom HKOIG

16.09.2016.

- održana proširena sjednica Upravnog odbora i Područnog odbora Rijeka

02.09.2016.

- održane sjednice Odbora za upis i Odbora za strance

26.08.2016.

- održana sjednica Upravnog odbora

13.07.2016.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu

07.07.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

10.06.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

02.06.2016.

- održana sjednica Odbora za SPIR

20.05.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

31.03.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

12.02.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

16.01.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

- održana sjednica Odbora za strance

15.01.2016.

- održana sjednica Upravnog odbora Komore


17.12.2015

- održan sastanak Radne skupine za izradu prijedlog dokumenta ˝Geodetska politika˝

12.12.2015.

- Održana sjednica Upravnog odbora Komore

11.12.2015.

- održana sjednica Skupštine Komore

- održana sjednica Odbora za upis

- održan sastanak Koordinacijskog tijela za promociju Ruđera Boškovića


06.11.2015.

- održana 28. sjednica Stegovnog tužitelja


22.10.2015.

- održana 27. sjednica Odbora za upis


16.09.2015.

- održana 26. sjednica Odbora za upis


28.08.2015.

- održana 22. sjednica Upravnog odbora Komore

- održana glavna rasprava pred Stegovnim sudom

- održana 27. sjednica Stegovnog tužitelja


31.07.2015.

- održana 25. sjednica Odbora za upis


10.07.2015.

- održana 21. sjednica Upravnog odbora Komore


19.06.2015.

- održana 24. sjednica Odbora za upis


29.05.2015.

- održane glavne rasprave pred Stegovnim sudom

- održana 26. sjednica Stegovnog tužitelja

27.05.2015.

- održana 23. sjednica Odbora za upis

09.05.2015.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu


25.04.2015.

- održana 20. sjednica Upravnog odbora Komore

- održana sjednica Nadzornog odbora Komore


24.04.2015.

- obilježen 4. Europski dan geodezije i geoinformacija

- održana 1. sastanak Koordinacijskog tijela za promociju Ruđera Boškovića

- održana sjednica Odbora za upis


20.02.2015.

- održana radionica predstavljanja pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

- održana je sjednica Odbora za trajno stručno usavršavanje

- održana 20. sjednica Odbora za upis


 19.02.2015.

- održana zajednička sjednica Upravnog odbora Komore i PO Varaždin


 23.01.2015.

- održana 19. sjednica Odbora za upis

 

Više...


fiskalizacijaimagesCAWK6MI8.jpg 

 


O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Stipetić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije