• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti

Vijesti

Četvrtak, 16. Studeni 2017.

Poziv na natječaj (PN) za Nabavu tehničkih usluga za provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar - Pula, Gospić, Ugovor br.: SGA/ILAS-C1-1c/NCB/17/171R

Na stranicama Državne geodetske uprave objavljen je Poziv na natječaj (PN) za Nabavu tehničkih usluga za provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar - Pula, Gospić, Ugovor br.: SGA/ILAS-C1-1c/NCB/17/171R.

Poveznice: 

http://www.dgu.hr/detaljni-prikaz-vijesti.html?id=627&pre=news 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8232895.html

Izvor: www.dgu.hr 

→ Pročitaj više

Petak, 10. Studeni 2017.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

U »Narodnim novinama« broj 108/2017 od 08.11.2017. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 10. Studeni 2017.

Predavanje: „KATASTARSKE IZMJERE - ISKUSTVO U ORGANIZACIJI, KONTROLI I IZLAGANJU PODATAKA“

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Osječko-baranjske županije održati će se u četvrtak 30.11.2017. godine s početkom u 11:00 sati u Osijeku, Trg Lava Mirskog 1 (Gornji grad). Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 4/0 bodova.

Aktivnost: Predavanje
Organizator: Udruga geodeta Osječko baranjske županije
Mjesto: Osijek, Trg Lava Mirskog 1 (Gornji grad)
Vrijeme: Četvrtak, 30.11.2017.
Tema: KATASTARSKE IZMJERE - ISKUSTVO U ORGANIZACIJI, KONTROLI I IZLAGANJU PODATAKA

 

PROGRAM


OBRAZAC ZA PRIJAVU

Četvrtak, 9. Studeni 2017.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

U »Narodnim novinama« broj 108/2017 od 08.11.2017. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 9. Studeni 2017.

Javno savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka predstavlja potpuno usklađivanje sa zahtjevima Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE). Predmetno usklađivanje bilo je potrebno u području koje definira teme prostornih podataka koje su dio Nacionalne infrastrukture prostornih podataka te pravima i ograničenjima u pristupu navedenim podacima putem mrežnih usluga. Također je u okviru navedenog zakona detaljnije razrađena problematika Registara NIPP-a.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.11.2017.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 9. Studeni 2017.

Obavijest o provođenju homogenizacije 253 katastarske općine

Državna geodetska uprava će u suradnji s odabranim geodetskim Izvoditeljima izabranim na natječaju za Provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar provoditi homogenizaciju digitalnih katastarskih planova za 253 katastarske općine.

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 6. Studeni 2017.

Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

U »Narodnim novinama« broj 107/2017 od 3.11.2017. godine objavljena je Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 3. Studeni 2017.

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske

U »Narodnim novinama« broj 106/2017 od 31.10.2017. godine objavljena je Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske, temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru.

→ Pročitaj više

Utorak, 31. Listopad 2017.

Donesen Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar donio je, na temelju članka 125. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17), Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola. 
Ovim Pravilnikom se određuju zahvati u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 105/2017 i stupa na snagu osmoga dana od dana objave odnosno 4. studenog 2017. godine.

Izvor: www.mgipu.hr

→ Pročitaj više

Petak, 13. Listopad 2017.

Održan 10. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije ˝Prostorni registri za budućnost˝

Banner za power point2

→ Pročitaj više

Utorak, 10. Listopad 2017.

Održana edukacija članova stegovnih tijela HKOIG

Dana 10.10.2017. godine održana je edukacija novoizabranih članova stegovnih tijela HKOIG u mandatu 2017 – 2021.

→ Pročitaj više

Srijeda, 4. Listopad 2017.

Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Specifikacija proizvoda snimanje iz zraka i orijentacijske točke (Verzija 2.1)

Specifikacijom proizvoda snimanje iz zraka i orijentacijske točke uređuje se određivanje orijentacijskih točaka, snimanje iz zraka, sadržaj tehničke dokumentacije, kao i isporuka podataka. Prethodna verzija Specifikacija izrađena je 2014. godine, pa je istu trebalo doraditi i dopuniti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je otvoreno od 3. do 27. listopada 2017. godine.

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Subota, 30. Rujan 2017.

Održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu HKOIG na temu propisa iz područja geodetske djelatnosti koji su trenutno u izradi

Dana 30.09.2017. godine održana je sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu HKOIG na temu propisa iz područja geodetske djelatnosti koji su trenutno u izradi.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 25. Rujan 2017.

Sastanak ovlaštenih inženjera geodezije iz Područnog odbora Rijeka

U subotu 23.09.2017. od 10 do 13 sati u dvorani Građevinskog fakulteta u Rijeci na Sveučilišnom kampusu održan je sastanak na kojem je prisustvovalo tridesetak članova Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije s područja Područnog odbora Rijeka (područje županija Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske, Karlovačke).

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 25. Rujan 2017.

Usvojena Strategija Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateški plan Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017. - 2020.

Na 57. sjednici Vlade Republike Hrvatske ravnatelj Državne geodetske uprave dr.sc. Damir Šantek predstavio je Strategiju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka kao i Strateški plan Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017.-2020.

 

Izvor: www.dgu.hr

 

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 25. Rujan 2017.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta

U »Narodnim novinama« broj 95/2017 od 22.9.2017. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak izdavanja potvrde o pravu puta te oblik i sadržaj obrasca potvrde o pravu puta, postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatora, izračuna i visine naknade te načina plaćanja naknade za pravo puta za kabelsku kanalizaciju, elektroničke komunikacijske vodove koji se postavljaju izvan kabelske kanalizacije i stupove nadzemne komunikacijske mreže.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 22. Rujan 2017.

Izmjene i dopune pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

→ Pročitaj više

Srijeda, 20. Rujan 2017.

Odluka Ministarstva državne imovine o prijenosu ovlasti koji se odnosi na davanje suglasnosti glede granica i oblika katastarskih čestica u postupcima katastarskih izmjera

Dopis Državne geodetske uprave

Odluka Ministarstva državne imovine

Dopis Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

 

Traži

Kalendar događanja i najava

O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije