• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti

Vijesti

Utorak, 19. Srpanj 2016.

DONESEN PRAVILNIK O TOPOGRAFSKOJ IZMJERI I IZRADI DRŽAVNIH KARATA

Tekst Pravilnika objavljen je u Narodnim novinama broj 65/2016 od 15.07.2016. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 7. Srpanj 2016.

DONESEN PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU PROJEKATA GRAĐEVINA

Tekst Pravilnika objavljen je u Narodnim novinama broj 61/2016 od 06.07.2016. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

→ Pročitaj više

Utorak, 5. Srpanj 2016.

Državna geodetska uprava implementirala ZIS u sve katastarske urede

Više možete pročitati ovdje.

Četvrtak, 16. Lipanj 2016.

9. SIMPOZIJ OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE: „Geodezija kao profesija – Doing Business in Croatia˝

 

8GRAND hotel 4 OPATIJSKA CVIJETA1

21.–23. listopad 2016., Opatija

 

→ Pročitaj više

Srijeda, 15. Lipanj 2016.

Skupština HKOIG je na svojoj sedmoj redovitoj i izbornoj sjednici koja je održana 10.06.2016. godine donijela Zaključak vezan uz Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti s konačnim prijedlogom Zakona

→ Pročitaj više

Srijeda, 8. Lipanj 2016.

Očitovanje HKOIG na sadržaj i način izrade Nacrta prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti s konačnim prijedlogom zakona

Dana 3. lipnja 2016. godine Državna geodetska uprava otvorila je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti na internetskoj stranici Vlade RH e-Savjetovanja. Kako se objavljeni tekst Nacrta prijedloga Zakona u bitnome razlikuje od smjernica po kojima je radilo Povjerenstvo za izradu nacrta prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti imenovano od strane ravnatelja Državne geodetske uprave a u čijem radu su sudjelovala i četiri člana naše Komore, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije ovim putem želi obavijestiti svoje članstvo i širu javnost o neslaganju sa sadržajem i načinom izrade Nacrta prijedloga Zakona.
U prilog tome stavljamo na uvid tekst ostavke članova Povjerenstva za izradu nacrta prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (ovdje) kao i tekst Nacrta prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti s konačnim prijedlogom zakona u koji su ugrađeni prijedlozi i primjedbe Komore izrađeni u skladu sa smjernicama po kojima je radilo imenovano Povjerenstvo (ovdje).

 

Utorak, 7. Lipanj 2016.

Predstavnici HKOIG dali ostavke na rad u Povjerenstvu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

S obzirom da je Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti s konačnim prijedlogom zakona stavljen dana 03. lipnja 2016. godine na javno savjetovanje na internetskoj stranici Vlade RH e-Savjetovanja u bitnome različit od smjernica po kojima je radilo Povjerenstvo za izradu nacrta prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti imenovano od strane ravnatelja Državne geodetske uprave, predstavnici HKOIG dali su ostavke na rad u navedenom Povjerenstvu. Tekst ostavke na rad u Povjerenstvu možete pogledati ovdje.
Napominjemo da su ostavke na rad u Povjerenstvu iz istih razloga podnijeli i predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca - Udruge geodetsko-geoinformatičke struke.

Ponedjeljak, 6. Lipanj 2016.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti s konačnim prijedlogom zakona

Opis savjetovanja: Zakon uređuje obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastra nekretnina i katastra vodova, stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja i gradnje, stručnih geodetskih poslova za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta, stručnih geodetskih poslova za zaštićena i štićena područja i drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama te temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti i članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije.
Savjetovanje je otvoreno do 20.06.2016. godine a moguće mu je pristupiti ovdje.

Ponedjeljak, 6. Lipanj 2016.

Savjetovanje o Prijedlogu Akcijskog plana u području reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Akcijski plan predstavlja niz mjera i aktivnosti koje će se provoditi od 2016. do 2018. godine u svrhu ispunjenja postavljenoga cilja, a to je nositeljima stručnih kvalifikacija omogućiti olakšan pristup i obavljanje pojedinih reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj.
Savjetovanje je otvoreno do 21.06.2016. godine a moguće mu je pristupiti ovdje.

Četvrtak, 2. Lipanj 2016.

Savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Otvoreno je savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
Savjetovanje je otvoreno do 16.06.2016. godine a moguće mu je pristupiti ovdje.

Srijeda, 1. Lipanj 2016.

Code of Professional Qualifications for Property Surveyors

Na sastanku u Brusselu 14.03.2016. godine predstavnici sedam članica CLGE IG-PARLS (Interest Group of Publicly Appointed and Related Liberal Surveyors, www.clge.eu/ge), među kojima je i Hrvatska, potpisali su dokument „Code of Professional Qualifications for Property Surveyors” kojim CLGE IG-PARLS kao organizacija koja okuplja zemlje u kojima se geodetska profesija obavlja po načelu javnog imenovanja ili kao regulirana profesija (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Danska, Francuska, Njemačka, Luksemburg, Švicarska, Španjolska-promatrač, Slovenija-promatrač) daje smjernice o uvjetima koje bi europski geodeti trebali ispunjavati da bi se uspješno i odgovorno bavili geodetskom profesijom.
Ovaj dokument trebao bi poslužiti kao osnova svim europskim nacionalnim državnim i strukovnim tijelima prilikom propisivanja uvjeta za obavljanje geodetskih poslova kojima se osigurava pravo vlasništva nad nekretninama.
Dokument možete pogledati i preuzeti ovdje.

Srijeda, 1. Lipanj 2016.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu iskaza i nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Izvješće možete pročitati ovdje.

Srijeda, 1. Lipanj 2016.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata

Izvješće možete pročitati ovdje.

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

 

 

RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI

 

Aktivnosti tijela Komore:

13.07.2016.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu

07.07.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

10.06.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

02.06.2016.

- održana sjednica Odbora za SPIR

20.05.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

31.03.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

12.02.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

16.01.2016.

- održana sjednica Odbora za upis

- održana sjednica Odbora za strance

15.01.2016.

- održana sjednica Upravnog odbora Komore


17.12.2015

- održan sastanak Radne skupine za izradu prijedlog dokumenta ˝Geodetska politika˝

12.12.2015.

- Održana sjednica Upravnog odbora Komore

11.12.2015.

- održana sjednica Skupštine Komore

- održana sjednica Odbora za upis

- održan sastanak Koordinacijskog tijela za promociju Ruđera Boškovića


06.11.2015.

- održana 28. sjednica Stegovnog tužitelja


22.10.2015.

- održana 27. sjednica Odbora za upis


16.09.2015.

- održana 26. sjednica Odbora za upis


28.08.2015.

- održana 22. sjednica Upravnog odbora Komore

- održana glavna rasprava pred Stegovnim sudom

- održana 27. sjednica Stegovnog tužitelja


31.07.2015.

- održana 25. sjednica Odbora za upis


10.07.2015.

- održana 21. sjednica Upravnog odbora Komore


19.06.2015.

- održana 24. sjednica Odbora za upis


29.05.2015.

- održane glavne rasprave pred Stegovnim sudom

- održana 26. sjednica Stegovnog tužitelja

27.05.2015.

- održana 23. sjednica Odbora za upis

09.05.2015.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu


25.04.2015.

- održana 20. sjednica Upravnog odbora Komore

- održana sjednica Nadzornog odbora Komore


24.04.2015.

- obilježen 4. Europski dan geodezije i geoinformacija

- održana 1. sastanak Koordinacijskog tijela za promociju Ruđera Boškovića

- održana sjednica Odbora za upis


20.02.2015.

- održana radionica predstavljanja pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

- održana je sjednica Odbora za trajno stručno usavršavanje

- održana 20. sjednica Odbora za upis


 19.02.2015.

- održana zajednička sjednica Upravnog odbora Komore i PO Varaždin


 23.01.2015.

- održana 19. sjednica Odbora za upis

 

Više...


fiskalizacijaimagesCAWK6MI8.jpg 

 


O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Stipetić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije