• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
 • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti

Vijesti

Petak, 18. Listopad 2019.

12. SIMPOZIJ OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE: „ ETIKA U STRUCI ?! “ 18. – 20. listopad 2019., Opatija, Hrvatska

bammer12SOIG

PROGRAM

 

sponzori

→ Pročitaj više

Srijeda, 16. Listopad 2019.

Predaja zahtjeva za izdavanje korporativnih komorskih kartica za digitalno potpisivanje dokumenata, Opatija 18. i 19.10.2019.

Poštovani ovlašteni inženjeri geodezije,

ususret 12. simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije podsjećamo Vas da dolazak u Opatiju iskoristite i za predaju zahtjeva za izradu korporativne kartice za digitalno potpisivanje dokumenata (obvezan prilog kopija OI)

Zahtjevi se predaju prema sljedećem rasporedu:

Mjesto

Predaja zahtjeva za izdavanje korporativnih komorskih kartica za digitalno potpisivanje dokumenata

Opatija

Kongresni centar Grand Hotel 4 Opatijska cvijeta, prizemlje, Opatija

Petak 18. listopada 2019.

u terminu od 12,00 do 18,00 sati

Subota 19. listopada 2019.

u terminu od 09,00 do 12,00 sati

 

U sustavu eDozvole digitalno potpisivanje s elektroničkom osobnom iskaznicom omogućeno je do 31.03.2020. godine. Nakon tog roka digitalno potpisivanje biti će moguće jedino uz korištenje certifikata za digitalno potpisivanje (korporativne kartice).

U smislu naprijed navedenog obavještavamo Vas da se isporuka kartica planira obaviti do konca 2019. godine a za ovlaštene inženjere geodezije će Komora u suradnji sa Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja organizirati radionice na temu Korištenje informacijskog sustava eDozvola - predaja zahtjeva i digitalno potpisivanje dokumenta, o čemu ćete biti naknadno obaviješteni.

Vezane vijesti:

Važna obavijest za članove Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Program 12 simpozija ovlaštenih inženjera geodezije

Utorak, 15. Listopad 2019.

Analiza dokumenta DGU „Postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju - Dodatak objašnjenju KLASA: 932-01/19-01/47, URBROJ: 541-01/1-19-1“, od 26.07.2019. godine

Sukladno ovlastima propisanim člankom 57. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije je u razdoblju kolovoz-listopad 2019. godine pratio i analizirao primjenu donesenih zakonskih akata MGIPU (Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)) kao i objašnjenja DGU vezanih za navedene zakonske akte, te je kao rezultat toga izrađena Analiza dokumenta DGU „Postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju - Dodatak objašnjenju KLASA: 932-01/19-01/47, URBROJ: 541-01/1-19-1“, od 26. srpnja 2019. godine.

Navedeni dokument dostavljen je glavnom ravnatelju Državne geodetske uprave sa molbom za žurno razmatranje te pozivom na suradnju u rješavanju iznesene problematike.

Dokument Analiza HKOIG Dodatka objašnjenju DGU možete pogledati ovdje.

→ Pročitaj više

Nedjelja, 13. Listopad 2019.

Važna obavijest za članove Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije započela je s realizacijom nabavke korporativnih kartica za elektroničko potpisivanje dokumenata za svoje članove.

Zahtjev za izdavanje korporativne kartice možete predati u Opatiji u vrijeme održavanja 12. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 10. Listopad 2019.

Forum HKOIG – omogućeno samostalno otvaranje tema

Od 07.10.2019. godine na Forumu HKOIG dodana je mogućnost samostalnog otvaranja tema, u dijelu Geodezija - slobodne teme.

U ovom dijelu Foruma omogućeno je svim registriranim korisnicima Foruma samostalno otvaranje tema, te dodavanje privitaka u .zip formatu ili u nekom od slikovnih formata (.jpg, .tif …). Namjena mu je omogućiti međusobnu komunikaciju te pomoć u radu između korisnika Foruma, prijavu problema u obavljanju geodetske djelatnosti te raspravu kako ih najbolje riješiti. Dozvoljene su sve teme koje se odnose na obavljanje geodetske djelatnosti, vezanog poslovanja, organizacije druženja među kolegama i sl.

Forumu se može pristupiti putem registracije na internetskoj stranici Foruma: https://forum.hkoig.hr/ucp.php?mode=register

Nakon što se pošalje zahtjev za registraciju, administrator Foruma će unutar 24 sata pregledati i odobriti zahtjev. O odobrenju zahtjeva ne dobiva se povratna informacija na mail adresu podnositelja već podnositelj treba po isteku 24 sata pokušati prijavu sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Ukoliko to ne bude u mogućnosti potrebno je da problem prijavi na mail hkoig@hkoig.hr.

Nakon što administrator Foruma odobri registraciju, korisniku se otvara pristup temama Foruma te iste može komentirati i izravno komunicirati sa drugim korisnicima. Preporuča se prije početka korištenja, a radi lakšeg i kvalitetnijeg korištenja, proučiti Opće napomene Foruma.

Poveznica na Forum je: https://forum.hkoig.hr/

Petak, 4. Listopad 2019.

Poziv za prijavu aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja za razdoblje 01.01. – 31.12.2020. godine

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije poziva zainteresirane strukovne organizacije, visoka učilišta i druge ovlaštene pravne osobe da dostave prijedloge za uključivanje aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja i to za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 30. Rujan 2019.

Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske objavljena u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« br. 87/2019 od 13.09.2019. godine objavljena je Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ovom Uredbom propisuju se postupci i mjerila za osnivanje prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u obuhvatu šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske, koje provodi tijelo državne uprave nadležno za poslove šumarstva.

Posebno ističemo odredbe iz članka 13. ove uredbe gdje se propisuje sadržaj zahtjeva za osnivanje prava služnosti na nekretnini pa se tako u stavku 2. navedenog članka navodi kao obavezan sadržaj zahtjeva „geodetski elaborat ovjeren od strane ovlaštenog inženjera geodezije s ucrtanom površinom služnosti i iskazanim površinama za izvršavanje prava služnosti na svakoj pojedinoj zemljišnoj čestici“.

Uredba je stupila na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 21.09.2019. godine.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 30. Rujan 2019.

Zatvorene prijave za organizirani posjet gradilištu Pelješkog mosta

Zbog popunjenosti predviđenog broja mjesta, sa danom 30.09.2019. godine, zatvorene su prijave za organizirani posjet gradilištu Pelješkog mosta, za termin 5. i 6. listopad 2019. godine.

Ponedjeljak, 30. Rujan 2019.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika te sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« br. 90/2019 od 25.09.2019. godine objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika te sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i drugim radnjama s podacima o provedbi inspekcijskog nadzora te sadržaj i oblik službene iskaznice geodetskog inspektora.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 03.10.2019. godine.

→ Pročitaj više

Srijeda, 25. Rujan 2019.

Usklađenje poslovanja osoba koje imaju suglasnost obavljanja stručnih geodetskih poslova

Nastavno na podsjetnik obaveze pribavljanja suglasnosti Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018) koji je HKOIG 25.06.2019. godine poslala svojim članovima, objavljuje se dopis Državne geodetske uprave zaprimljen dana 24.09.2019. godine kojim se poziva HKOIG da poduzme dodatne radnje radi pojedinačnog upućivanja ovlaštenih inženjera geodezije na potrebu usklađenja poslovanja sa odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018).

Dopis DGU može se pogledati ovdje.

→ Pročitaj više

Utorak, 24. Rujan 2019.

OTVORENE PRIJAVE ZA ORGANIZIRANI POSJET GRADILIŠTU PELJEŠKOG MOSTA

U okviru Godišnjeg programa stručnog usavršavanja za razdoblje od 01.05. do 31.12.2019. godine Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije organizira za svoje članove i vježbenike-kandidate (kojima članstvo ili vježbeništvo nije u mirovanju) posjet gradilištu Pelješkog mosta.

Cijena dvodnevnog aranžmana (subota, 05.10. - nedjelja, 06.10.2019.) iznosi 495,00 HRK po osobi za smještaj u jednokrevetnoj sobi te 455,00 HRK po osobi za smještaj u dvokrevetnoj sobi. U cijenu je uključen prijevoz autobusom visoke turističke klase, večera na dan dolaska i ručak na dan povratka, te noćenje s doručkom u hotelu Narona 3*, Metković.

Prijaviti se mogu samo aktivni članovi i vježbenici-kandidati (kojima članstvo ili vježbeništvo nije u mirovanju) putem Prijavnog obrasca koji se može preuzeti ovdje te ga potpisanog treba dostaviti na e-mail simpozij@hkoig.hr s naslovom „Prijava za MOST PELJEŠAC“. Kako je broj mjesta u autobusu ograničen lista putnika formirat će se prema redoslijedu zaprimljenih prijava.

O prihvaćanju prijave podnositelji će biti obaviješteni od strane HKOIG putem e-maila nakon čega će ih kontaktirati turistička agencija SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o., kojoj je povjerena organizacija putovanja, te s njima dogovoriti način i rokove plaćanja.

Posebno se napominje da za osobe koje nisu iz Zagreba postoji mogućnost dogovora za ukrcaj u autobus i na drugoj lokaciji ukoliko se radi o lokaciji koja se nalazi na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik. U tom slučaju trebat će sa predstavnikom turističke agencije SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o. dogovoriti točno mjesto i vrijeme za ukrcaj u autobus.

Sukladno Godišnjem programu stručnog usavršavanja za razdoblje od 01.05. do 31.12.2019. godine, sudionicima ovog putovanja dodijelit će se četiri akademska sata iz Područja 6. – Stručna putovanja i iskustva iz inozemstva, Programa stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Sva dodatna pitanja mogu se dostaviti na e-mail simpozij@hkoig.hr.

Program putovanja može se pogledati ovdje.

Ponedjeljak, 23. Rujan 2019.

15th International Conference on Geoinformation and Cartography

Cartography banner24 65b0b40b

→ Pročitaj više

Četvrtak, 19. Rujan 2019.

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije, Split - 23.09.2019.

Udruga geodeta Dalmacije organizira stručna predavanja koja će se održati 23. rujna 2019. godine u dvorani B401 u FESB-u, Ruđera Boškovića 32, Split.

Teme predavanja:

Prof. dr. sc. Nevio Rožić – Hrvatski visinski referentni sustav - geneza i uporaba
Prof. dr. sc. Željko Bačić – Razvoj GNSS sustava - nove metode i uređaji - smetnje i pogreške

Predavanja će trajati šest akademskih sati a prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (KLASA: 003-01/19-01/3, URBROJ: 507-01-19-3, od 25.04.2019.) i Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, sudionicima predavanja dodijelit će se 6 (šest) akademskih sati iz područja stručnih geodetskih poslova koji utječu na kvalitetu službenih državnih evidencija o prostoru Državne geodetske uprave i koji služe za vođenje i održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina, sukladno članku 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC

→ Pročitaj više

Subota, 14. Rujan 2019.

Održano zadnje u nizu predavanja: PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA

Zadnje u nizu predavanja na temu „PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA“ u organizaciji Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije održano je u srijedu, 11. rujna 2019., u  kongresnoj dvorani hotela Atrium, Ulica Domovinskog rata 49, 21000 Split.

Predavanje je održao prof.dr.sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Pred 160 prijavljenih sudionika prof. Đerđa je u svom izlaganju pojasnio razlikovanje upravnog postupka i neupravnih postupaka, osvrnuo se na načela vođenja upravnoga postupka te je analizirao ključne postupovne stadije. Posebnu pozornost posvetio je pravnim sredstvima pravne zaštite prava i pravnih interesa stranaka u upravnom postupku, ali i upravnome sporu kao vidu sudskoga nadzora zakonitosti rada upravnih tijela. Ukazao je na obvezu odgovarajuće primjene pravila upravnoga postupka u poduzimanju drugih radnji upravnih tijela. Pozornost je skrenuo i na neka dvojbena rješenja sadržana u Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti i Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

U nastavku predavanja prof. Đerđa odgovarao je na brojna pitanja prisutnih a posebno zanimljiva rasprava odnosila se na ovlasti ovlaštenih inženjera geodezije u postupku izrade geodetskih elaborata. U tom kontekstu naglašena je i potreba unaprjeđenja pravnoga okvira, a koji uređuje rad ovlaštenih inženjera geodezije.

Ovim predavanjem završen je niz od pet predavanja na temu „PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA“, koja su osim u Splitu održana još u Čakovcu, Osijeku, Rijeci i Zagrebu, i kojima je prisustvovalo ukupno 620 sudionika.

Nastavno na pitanja koja su ova predavanja otvorila a tiču se prvenstveno postupanja ovlaštenih inženjera geodezije prema važećim propisima koji uređuju obavljanje geodetske djelatnosti u RH, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije planira skori nastavak aktivnosti na njihovoj analizi i izradi konstruktivnih prijedloga za njihovo rješavanje.

Prezentacija prof. Đerđe može se pogledati ovdje.

→ Pročitaj više

Petak, 13. Rujan 2019.

Tečajevi u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o.

Otvorene su prijave za tečajeve u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o.

→ Pročitaj više

Petak, 13. Rujan 2019.

Geodetsko društvo Herceg Bosne (GDHB) organizira IV. Kongres o katastru u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati od 29. do 31. listopada u Neumu

Geodetsko društvo Herceg Bosne (GDHB) organizira IV. Kongres o katastru u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem, koji će biti održan od 29. do 31. listopada 2019. godine u Neumu. 

→ Pročitaj više

Četvrtak, 12. Rujan 2019.

Otvorene su prijave za 12. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije "Etika u struci?!"

Obavještavamo sve zainteresirane da su otvorene prijave za sudjelovanje na 12. simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije "Etika u struci?!" koji će se održati u Opatiji, u Grand Hotelu 4 Opatijska cvijeta, od 18. do 20.listopada 2019. godine.

Više informacija o rasporedu sesija, načinu prijave i smještajnim kapacitetima možete preuzeti ovdje.

 bammer12SOIG

Online prijava

Preliminarni program

→ Pročitaj više

Utorak, 10. Rujan 2019.

Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« br. 84/2019 od 06.09.2019. godine objavljen je Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj zahtjeva, dokumentacija i način plaćanja naknade za osnivanje prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države.

Posebno ističemo odredbe iz članka 3. ovog pravilnika gdje se propisuje sadržaj prijedloga za osnivanje prava građenja pa se tako u stavku 2. navedenog članka navodi kao obavezan sadržaj „opis zahvata s geodetskom podlogom na kojoj su prikazane nekretnine na kojima je zahvat planiran i građevine koje se namjeravaju graditi, obrazloženom svrhom projekta i rokovima izgradnje (pojam građevine obuhvaća poljoprivredne, rudarske, naftno-rudarske i ostale građevine sukladno posebnim propisima“.

Nadalje, u člancima 7., 8. i 9. ovog pravilnika, kod osnivanja prava služnosti navodi se kao obavezan prilog i „geodetski elaborat za osnivanje prava služnosti ovjeren od strane ovlaštenog inženjera geodezije koji sadrži kopiju katastarskog plana s ucrtanom trasom služnosti i iskazanim površinama za izvršavanje prava služnosti na svakoj pojedinoj zemljišnoj čestici“ koji je u konačnici sastavni je dio Ugovora o osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 14.09.2019. godine.

→ Pročitaj više

Subota, 7. Rujan 2019.

Javno savjetovanje: Nacrt Pravilnika o načinu uporabe zemljišta i zgrada te posebnim pravnim režimima

Od utorka, 03.09.2019. godine otvoreno je javno savjetovanje za Nacrt Pravilnika o načinu uporabe zemljišta i zgrada te posebnim pravnim režimima.

Opis savjetovanja: Pravilnikom o načinu uporabe zemljišta i zgrada te posebnim pravnim režimima propisuju se načini uporabe zemljišta unutar pojedine vrste uporabe zemljišta, načini uporabe zgrada unutar pojedine vrste uporabe zgrada propisanih Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18) te posebni pravni režimi koji se evidentiraju u katastarskom operatu.

Savjetovanje je otvoreno do 03.10.2019.

Poveznica

→ Pročitaj više

Subota, 7. Rujan 2019.

Javno savjetovanje: Pravilnik o kartografskim znakovima s pripadajućom Zbirkom kartografskih znakova

Od utorka, 03.09.2019. godine otvoreno je javno savjetovanje za Pravilnik o kartografskim znakovima s pripadajućom Zbirkom kartografskih znakova.

Opis savjetovanja: Pravilnikom o kartografskim znakovima propisuje se način prikazivanja sadržaja karata, katastarskih planova, situacija, posebnih geodetskih podloga i drugih georeferenciranih prikaza kartografskim znakovima. Kartografski znakovi propisani ovim Pravilnikom koriste se za prikazivanje stalnih geodetskih točaka, zgrada i drugih građevina te izgrađenih površina, vodova i njima pripadajućih objekata katastra infrastrukture, prometa, vegetacije, vrsta uporabe zemljišta i posebnih pravnih režima na zemljištu, voda i s njima povezanih objekata, reljefa, granica i graničnih oznaka te toponima i kratica koje se koriste za prikazivanje. Sastavni dio Pravilnika je i Zbirka kartografskih znakova.

Savjetovanje je otvoreno do 03.10.2019.

Poveznica

→ Pročitaj više

Petak, 6. Rujan 2019.

Predavanje: PRIMJENA FOTOGRAMETRIJE I DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA U GEODEZIJI

Geodetska udruga Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije organizira 21.09.2019. u Senju stručno predavanje u okviru stručnog usavršavanja odobrenog od Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije s temom: PRIMJENA FOTOGRAMETRIJE I DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA U GEODEZIJI.

Odlukom Odbora za trajno stručno usavršavanje HKOIG, polaznicima ovih predavanja
priznat će se ukupno 4 akademska sata, od čega:

• 2 sata za Stručno usavršavanje iz područja stručnih geodetskih poslova koji utječu na
kvalitetu službenih državnih evidencija o prostoru Državne geodetske uprave i koji služe za vođenje i održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina, sukladno članku 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18), te

• 2 sata za Stručno usavršavanje iz područja stručnih geodetskih poslova za tehničke i druge potrebe, sukladno članku 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

Predavanje će se održati 21. rujna 2019.
s početkom u 11:00 sati u Senju,
Obala dr. Franje Tuđmana 8 (Hotel Libra)
Predavač: doc. dr. sc. Mateo Gašparović

Kotizacija za predavanje iznosi 400,00 kn. Za članove Geodetske udruge Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije kotizacija iznosi 200,00 kn.

Ispunjeni obrazac potrebno je poslati putem elektroničke pošte zajedno s potvrdom o uplati kotizacije na e-mail: geodetskaudrugapgls@gmail.com.
Kotizacija se uplaćuje se na žiro račun organizatora, IBAN: HR7224020061100134999, opis
plaćanja: Kotizacija za predavanja – ime i prezime sudionika. Prijave su otvorene do 18. rujna 2019.

Nakon predavanja bit će organizirano zajedničko druženje za članove Geodetske udruge, sudionike predavanja i goste.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 5. Rujan 2019.

12. SIMPOZIJ OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE: „ ETIKA U STRUCI ?! “ 18. – 20. listopad 2019., Opatija - UPUTA ZA IZLAGAČE I SPONZORE

→ Pročitaj više

Utorak, 3. Rujan 2019.

Smjernice za izradu elaborata iskolčenja građevine i iskolčenje građevine – poziv na davanje mišljenja

Prateći problematiku obavljanja stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornoga uređenja i gradnje, te nakon razgovora sa predstavnicima Državne geodetske uprave po tim pitanjima, Odbor za etiku, stručna pitanja i propise HKOIG izradio je dokument „Smjernice za izradu elaborata iskolčenja građevine i iskolčenje građevine“ sa pripadajućim prilozima, s ciljem standardiziranja sadržaja i dijelova elaborata iskolčenja građevine te načina izrade elaborata iskolčenja građevine, a što do sada nije bilo razrađeno. Poveznice na navedene dokumente su slijedeće:

Smjernice-nacrt

Smjernice-prilozi

Ovim putem pozivamo naše članove, vježbenike-kandidate te stručne suradnike i suradnike ovlaštenog inženjera geodezije da svoje primjedbe i prijedloge na predmetni dokument i pripadajuće priloge dostave na mail adresu regulativa@hkoig.hr ili se o tome očituju na Forumu HKOIG u za to otvorenoj temi, najkasnije do četvrtka, 12.09.2019. godine.

Petak, 30. Kolovoz 2019.

Priopćenje predsjednika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Poštovane kolegice i kolege ovlašteni inženjeri geodezije,

danas me je kontaktirao veći broj naših članova i postavio upit o inicijativi za sazivanje Skupštine Komore, a koja je pokrenuta od nekih članova Komore.

Smatram potrebnim upoznati cjelokupno članstvo Komore o trenutnom stanju u HKOIG i činjenicama o navodima koje su izneseni od strane pokretača ove inicijative.

Navodi koji se iznose kao argumenti za sazivanje izvanredne Skupštine su neistiniti u cijelosti, te se istima narušava ugled Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije kao krovne strukovne organizacije koja je osnovana s ciljem da čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera geodezije, promiče zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu te skrbi da ovlašteni inženjeri geodezije savjesno i u skladu s Zakonom o objavljenju geodetske djelatnosti i javnim interesom obavljaju svoje poslove i pritom štite i unaprjeđuju geodetsku djelatnost.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 29. Kolovoz 2019.

Objava o utvrđivanju vremena i mjesta o održavanju razgovora (intervjua) - zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto glavnog tajnika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Razgovor (intervju) sa kandidatima čije su prijave pravodobne i potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se dana 04. rujna 2019. godine u vremenskom razdoblju od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Ulica grada Vukovara 271/II, Zagreb.

Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Četvrtak, 29. Kolovoz 2019.

Predavanje/tečaj/radionica: FRANCISKANSKI KATASTAR, Zagreb

Predavanje (2 sata) „FRANCISKANSKI KATASTAR“ koje organizira Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije održat će se u petak, 6.09.2019. s početkom u 13.00 sati u dvorani ˝Zagreb˝ poslovnog tornja Chromos, Ulica grada Vukovara 271 – prizemlje, Zagreb.

→ Pročitaj više

Srijeda, 28. Kolovoz 2019.

Predavanje: PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA, Split

Predavanje na temu „PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA“ koje organizira Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije održat će se u srijedu, 11.09.2019. s početkom u 14.00 sati u  kongresnoj dvorani hotela Atrium, Ulica Domovinskog rata 49, 21000 Split.

Predavanje će održati prof.dr.sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Sadržaj predavanja je slijedeći:

 1. Nadležnosti državne uprave i lokalne i područne samouprave u geodetskim stvarima, prvostupanjska i drugostupanjska nadležnost u upravnim postupcima sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti
 2. Razlikovanje upravnih i neupravnih postupka te postupanje u neupravnim postupcima odgovarajućom primjenom Zakona o općem upravnom postupku
 3. Pisanje i adresiranje podnesaka
 4. Načela i osnovne faze upravnoga postupka
 5. Prava i obveze ovlaštenih inženjera geodezije u upravnim i neupravnim postupcima s posebnim naglaskom na odbijanje potvrđivanja geodetskih elaborata
 6. Prvostupanjsko rješenje i žalba kao redoviti pravni lijek
 7. Postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi i donošenje drugostupanjskog rješenja
 8. Pokretanje upravnoga spora i ovlasti upravnih sudova
 9. Pravomoćnost i izvršnost rješenja i sudske presude

Predavanje će trajati četiri akademska sata a prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (KLASA: 003-01/19-01/3, URBROJ: 507-01-19-3, od 25.04.2019.) i Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, sudionicima predavanja dodijelit će se 4 (četiri) akademska sata iz područja Regulatorne izobrazbe.

Prijavni obrazac

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 26. Kolovoz 2019.

Sudjelovanje HKOIG na javnim savjetovanjima za Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta i Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije sudjelovala je na savjetovanjima s javnošću za Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta i Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina. Tekst očitovanja Komore izradili su članovi Odbora za stručna pitanja i regulativu HKOIG.

Komentare možete vidjeti na poveznicama:
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

Petak, 16. Kolovoz 2019.

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Požeško-slavonske županije, 06.09.2019., Požega

Udruga geodeta Požeško-slavonske županije organizira stručna predavanja koja će se održati u Požegi, Konferencijska dvorana Hrvatske gospodarske komore, Vukovarska 6, dana 6. rujna 2019. godine (petak).

→ Pročitaj više

Utorak, 13. Kolovoz 2019.

Godišnji program stručnog usavršavanja 01.05. - 31.12.2019.

→ Pročitaj više

Petak, 2. Kolovoz 2019.

U MGIPU održan sastanak vezano uz izradu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom

Na inicijativu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja održan je dana 30. srpnja 2019. godine sastanak sa predstavnicima inženjerskih komora na temu izrade Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom. U ime Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije sastanku su prisustvovali Mario Tomić i Adam Agotić, članovi Odbora za etiku, stručna pitanja i propise HKOIG.

Državni tajnik u MGIPU Danijel Meštrić prezentirao je prisutnima radnu verziju nacrta prijedloga  Zakona koji je izradila radna skupina Ministarstva te je dogovoreno da će prikazana prezentacija kao i hodogram daljnjih aktivnosti biti dostavljen predstavnicima komora na razmatranje te dostavu mišljenja i prijedloga. Najavljeno je da se idući sastanak na ovu temu sa predstavnicima komora planira održati početkom rujna 2019. godine.

HKOIG će putem svojih stručnih tijela razmotriti dobivenu dokumentaciju i informacije sa ovog sastanka te intenzivno nastaviti suradnju sa MGIPU po pitanjima izrade ovog Zakona tim više što bi kvalitetno izrađen Zakon za izvođenje poslova ozakonjenja nezakonito izgrađene infrastrukture zahtijevao veliki angažman i geodetske struke.

Petak, 2. Kolovoz 2019.

Pravilnik o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« br. 72/2019 od 31.07.2019. godine objavljen je Pravilnik o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina.

Ovim Pravilnikom propisuje se način pojedinačnog prevođenja jedne ili više katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 08.08.2019. godine.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 1. Kolovoz 2019.

Objavljen dodatak Objašnjenja vezano uz postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslove u primjeni odredbi Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju (KLASA: 932-01/19-01/47, URBROJ: 541-01/1-19-1, od 24. travnja 2019.)

Tijekom primjene predmetnog Objašnjenja Državne geodetske uprave pojavila se potreba za donošenjem Dodatka Objašnjenju a posebno u dijelu izrade Geodetske situacije stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu (GSSS), kao i vezano uz potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat predan na pregled i potvrđivanje koji se prilaže prvoj mapi glavnog projekta za građevinsku dozvolu odnosno idejnom projektu za lokacijsku dozvolu, te situacije kada geodetski elaborat kojem se prilaže geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu nije potrebno izrađivati.

Poveznica – Objašnjenje

Poveznica – Dodatak Objašnjenja

Poveznica – Obrazac Zahtjeva za izdavanje potvrde o pregledanom i potvrđenom geodetskom elaboratu temeljem kojeg je provedena promjena u katastarskom operatu

Izvor: www.dgu.gov.hr

Četvrtak, 1. Kolovoz 2019.

Otvoren Forum HKOIG

Od 1. kolovoza 2019. godine otvoren je Forum HKOIG. Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije poziva sve svoje članove, vježbenike-kandidate te stručne suradnike i suradnike ovlaštenog inženjera geodezije da se pridruže Forumu kao središnjem mjestu rasprave o aktualnostima i problemima geodetske struke u Republici Hrvatskoj.

Forumu se može pristupiti putem registracije na internetskoj stranici Foruma: https://forum.hkoig.hr/. Nakon što administrator Foruma odobri registraciju, korisniku se otvara pristup temama Foruma te iste može komentirati i izravno komunicirati sa drugim korisnicima. Preporuča se prije početka korištenja a radi lakšeg i kvalitetnijeg korištenja,  proučiti Opće napomene Foruma.

Trenutno je na Forumu otvoreno nekoliko tema koje su od strane HKOIG ocijenjene kao najaktualnije. Ovim putem pozivano korisnike Foruma da predlože otvaranje i drugih tema koje smatraju bitnima kako bi ovaj Forum postigao svoju punu svrhu – postao središnje mjesta rasprave o obavljanju geodetske djelatnosti u RH.

→ Pročitaj više

Srijeda, 31. Srpanj 2019.

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto glavnog tajnika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Javni natječaj objavljen je u tiskanom izdanju Jutarnjeg lista od 31.07.2019. godine.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 25. Srpanj 2019.

Javna savjetovana za Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta i Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

Od ponedjeljka, 22.07.2019. godine otvorena su javna savjetovana za Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta i Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina.

Navedenim pravilnicima podrobnije se opisuje obvezni sadržaj i elementi idejnog projekta, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja i označavanje idejnog projekta, način i značenje ovjere idejnog projekta od strane odgovornih osoba, pravila za ispis projekta i ovjeru ispisa projekta, te zahvati u prostoru za koje se određuje građevna čestica i/ili obuhvat zahvata u prostoru i način njegova određivanja, te obvezni podrobniji sadržaj i elementi projekata, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja, označavanje projekata, način i značenje ovjere projekata od strane odgovornih i službenih osoba, način razmjene elektroničkih zapisa u skladu s posebnim propisima, pravila za ispis projekata i ovjeru ispisa projekata.

Savjetovanja su otvorena do 21.8.2019. godine.

 

Poveznice:

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

Srijeda, 17. Srpanj 2019.

CLGE Students' Contest 2018 - 2019

U suradnji sa GSA (the European GNSS Agency) Europsko vijeće geodeta – CLGE, pokrenulo je osmi po redu CLGE European Students’ Contest za akademsku godinu 2018 - 2019.

Podsjećamo sve zainteresirane da je krajnji rok za dostavu radova ponedjeljak, 29.07.2019. godine.

CLGE Students' Contest Regulations

Linkedin Campaign

→ Pročitaj više

Utorak, 9. Srpanj 2019.

Javno savjetovanje: Nacrt Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata

Od utorka, 09.07.2019. godine otvoreno je javno savjetovanje za Nacrt Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata.

Opis savjetovanja: Pravilnikom o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata propisuje se način prikupljanja, obrađivanja i pohranjivanja podataka topografske izmjere, način vođenja i održavanja topografskih i kartografskih baza podataka te način izrade službenih državnih karata odgovarajućih mjerila. Pravilnik je u svojim uvodnim odredbama i sadržaju usklađen sa novim Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 112/18) te su izvršene izmjene i dopune obzirom na kontinuirani razvoj novih tehnologija u načinu prikupljanja topografskih podataka. Pravilnik je podijeljen na sedam osnovnih poglavlja i to: Osnovne odredbe; Topografska izmjera; Topografske i kartografske baze podataka; Službene državne karte; Proces izrade državnih karata; Kontrola kvalitete; Čuvanje i korištenje podataka te Prijelazne i završne odredbe.

Savjetovanje je otvoreno do 12.8.2019.

→ Pročitaj više

Petak, 5. Srpanj 2019.

Javna savjetovanja: Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika te sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora i Pravilnik o registru zgrada

Od četvrtka, 04.07.2019. godine otvorena su javna savjetovanja za Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika te sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora i Pravilnik o registru zgrada.

Opis savjetovanja:

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja očevidnika te sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora se propisuje sadržaj i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i drugim radnjama s podacima o provedbi inspekcijskog nadzora te sadržaj i oblik službene iskaznice geodetskog inspektora. Poveznica na savjetovanje ovdje.

Pravilnikom o registru zgrada se propisuje sadržaj i način osnivanja, vođenja, prikupljanja i obrade podataka registra zgrada. Poveznica na savjetovanje ovdje.

Savjetovanja su otvorena do 04.08.2019. godine

Ponedjeljak, 1. Srpanj 2019.

Zakon o zemljišnim knjigama objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 63/2019 od 28.06.2019. godine objavljen je Zakon o zemljišnim knjigama. Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo, uređenje, vođenje i čuvanje zemljišnih knjiga, određuje predmet i vrste upisa te vođenje zemljišnoknjižnih postupaka.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 06.07.2019. godine.

→ Pročitaj više

Petak, 28. Lipanj 2019.

Zatvorene prijave za predavanje u Zagrebu „PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA“

Zbog popunjenosti kapaciteta dvorane, sa danom 27.06.2019. godine,  zatvorene su prijave za predavanje na temu „PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA“,  koje će se održati  u srijedu, 03.07.2019. godine, s početkom u 14.00 sati,  u kongresnoj dvorani Chromosovog tornja, Ulica grada Vukovara 271/II, Zagreb.

Četvrtak, 27. Lipanj 2019.

Puštena u uporabu nova e-usluga za članove Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije u suradnji sa Ministarstvom uprave i Financijskom agencijom razvila je novu e-uslugu Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije. Usluga omogućava izdavanje potvrda iz službenih evidencija Komore za ovlaštene inženjere geodezije, vježbenike - kandidate za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te stručne suradnike i suradnike ovlaštenih inženjera geodezije.

Usluga je dostupna uz vjerodajnice sigurnosne razine 3. i 4. (eOI) a dostupna je na poveznici Središnjeg državnog portala e-Građani u rubrici Poslovanje Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

Pozivamo sve naše članove da koriste mogućnost pribavljanja elektroničkih javnih isprava a sve one koji nisu korisnici sustava e-Građani pozivamo da pribave elektroničke osobne iskaznice (eOI) koja će im omogućiti korištenje servisa iz sustava e-Građani.

Srijeda, 26. Lipanj 2019.

Produljen rok za prijavu aktivnosti u Program stručnog usavršavanja HKOIG za razdoblje 01.06. – 31.12.2019. godine

Obavještavamo sve zainteresirane strukovne organizacije, visoka učilišta i druge ovlaštene pravne osobe da je rok za dostavu prijava aktivnosti u godišnji program stručnog usavršavanja za razdoblje od 01.06.2019. do 31.12.2019. godine, produljen do 15.07.2019. godine.

Ujedno napominjemo kako su izvršene izmjene u obrascu „Zahtjev za upis u Evidenciju predavača“ na način da je pojednostavljen popis obaveznih priloga. Novi obrazac možete preuzeti ovdje.

Više informacija koje se odnose na prijavu aktivnosti u Program stručnog usavršavanja možete pogledati ovdje.

Utorak, 25. Lipanj 2019.

Podsjetnik na obavezu pribavljanja suglasnosti Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018)

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018), članak 101., propisana je obaveza ovlaštenih inženjera geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu te pravnih osoba registriranih za obavljanje geodetske djelatnosti koje obavljaju stručne geodetske poslove, da usklade svoje poslovanje sa odredbama navedenog Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova (NN 54/2018), te da će istekom roka od dvije godine osobe koje ne usklade svoje poslovanje s odredbama Zakona biti brisane iz evidencije o suglasnostima koju vodi Državna geodetska uprava, te tako neće moći obavljati stručne geodetske poslove iz članka 5. Zakona.

Kako je do isteka roka za usklađenje ostalo još godina dana, krajnji rok je 20.06.2020. godine, ovim putem podsjećamo svoje članove da na vrijeme pokrenu postupak pribavljanja suglasnosti Državne geodetske uprave kako se ne bi doveli u situaciju da izgube pravo na obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018).

→ Pročitaj više

Petak, 14. Lipanj 2019.

Predavanje: PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA, Zagreb

Predavanje na temu „PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA“ koje organizira Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije održat će se u srijedu, 03.07.2019. s početkom u 14.00 sati u kongresnoj dvorani Chromosovog tornja, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb.

Predavanje će održati prof.dr.sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Sadržaj predavanja je slijedeći:

 1. Nadležnosti državne uprave i lokalne i područne samouprave u geodetskim stvarima, prvostupanjska i drugostupanjska nadležnost u upravnim postupcima sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti
 2. Razlikovanje upravnih i neupravnih postupka te postupanje u neupravnim postupcima odgovarajućom primjenom Zakona o općem upravnom postupku
 3. Pisanje i adresiranje podnesaka
 4. Načela i osnovne faze upravnoga postupka
 5. Prava i obveze ovlaštenih inženjera geodezije u upravnim i neupravnim postupcima s posebnim naglaskom na odbijanje potvrđivanja geodetskih elaborata
 6. Prvostupanjsko rješenje i žalba kao redoviti pravni lijek
 7. Postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi i donošenje drugostupanjskog rješenja
 8. Pokretanje upravnoga spora i ovlasti upravnih sudova
 9. Pravomoćnost i izvršnost rješenja i sudske presude

Predavanje će trajati četiri akademska sata a prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (KLASA: 003-01/19-01/3, URBROJ: 507-01-19-3, od 25.04.2019.) i Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, sudionicima predavanja dodijelit će se 4 (četiri) akademska sata iz područja Regulatorne izobrazbe.

Prijavni obrazac

→ Pročitaj više

Srijeda, 12. Lipanj 2019.

Predavanje: PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA, Čakovec

Predavanje na temu „PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA“ koje organizira Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije održat će se u utorak, 02.07.2019. s početkom u 14.00 sati u kongresnoj dvorani hotela Park, Zrinsko-frankopanska 14, 40000 Čakovec.

Predavanje će održati prof.dr.sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Sadržaj predavanja je slijedeći:

 1. Nadležnosti državne uprave i lokalne i područne samouprave u geodetskim stvarima, prvostupanjska i drugostupanjska nadležnost u upravnim postupcima sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti
 2. Razlikovanje upravnih i neupravnih postupka te postupanje u neupravnim postupcima odgovarajućom primjenom Zakona o općem upravnom postupku
 3. Pisanje i adresiranje podnesaka
 4. Načela i osnovne faze upravnoga postupka
 5. Prava i obveze ovlaštenih inženjera geodezije u upravnim i neupravnim postupcima s posebnim naglaskom na odbijanje potvrđivanja geodetskih elaborata
 6. Prvostupanjsko rješenje i žalba kao redoviti pravni lijek
 7. Postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi i donošenje drugostupanjskog rješenja
 8. Pokretanje upravnoga spora i ovlasti upravnih sudova
 9. Pravomoćnost i izvršnost rješenja i sudske presude

Predavanje će trajati četiri akademska sata a prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (KLASA: 003-01/19-01/3, URBROJ: 507-01-19-3, od 25.04.2019.) i Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, sudionicima predavanja dodijelit će se 4 (četiri) akademska sata iz područja Regulatorne izobrazbe.

Prijavni obrazac

→ Pročitaj više

Srijeda, 12. Lipanj 2019.

Svečano puštanje u rad portala Katastar.hr

U utorak 11. lipnja 2019. godine, u 15 sati u Državnoj geodetskoj upravi svečano je pušten u rad portal Katastar.hr koji su u rad pustili, u svojstvu izaslanika Vlade Republike Hrvatske, ministar uprave g. Lovro Kuščević i ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod.

Na svečanom puštanju u rad portala Katastar.hr nazočili su i državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja gđa. Dunja Magaš, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje g. Nikola Mažar, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva g. Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu g. Ivan Bubić, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika g. Jozo Jurčević, pomoćnik ministra i ravnatelj Porezne uprave g. Božidar Kutleša, pomoćnica ministra pravosuđa gđa. Mirela Fučkar, pomoćnik ministra graditeljstva Zdravko Vukić, glavna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije gđa. Tina Markuš, predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije g. Vladimir Krupa te brojni ostali uzvanici.

→ Pročitaj više

Srijeda, 12. Lipanj 2019.

Objašnjenje DGU vezano uz izradu Geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture

Člankom 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/2018) propisan je postupak evidentiranja komunalne infrastrukture u katastru i upis iste u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture.

Objašnjenje DGU vezano uz izradu Geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture možete pogledati ovdje.

Ponedjeljak, 10. Lipanj 2019.

PRIJAVE ZA ORGANIZIRANI POSJET SAJMU GEODEZIJE, GEOINFORMATIKE I UPRAVLJANJA PROSTOROM – INTERGEO 2019, STUTTGART

Poštovani članovi,

u svrhu što boljeg praćenja novih trendova i tehnologija u geodetskoj profesiji Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije organizira za svoje aktivne članove (kojima članstvo nije u mirovanju) posjet sajmu geodezije, geoinformatike i upravljanja prostorom – INTERGEO 2019, koji će se od 17. do 19. rujna 2019. godine održati u Stuttgartu, Njemačka.

Cijena četverodnevnog aranžmana (ponedjeljak, 16.09. - četvrtak, 19.09.2019.) iznosi 1.400,00 HRK. U cijenu je uključen prijevoz autobusom visoke turističke klase sa vodičem, ručak na dan polaska i povratka, noćenje s doručkom u hotelu 4* (tri noći) u jednokrevetnim sobama, prijevoz od hotela do sajma i natrag u hotel u utorak i srijedu.

Prijaviti se mogu samo aktivni članovi i vježbenici (kojima članstvo ili vježbeništvo nije u mirovanju) putem Prijavnog obrasca koji se može preuzeti ovdje te ga potpisanog treba dostaviti na e-mail simpozij@hkoig.hr s naslovom „Prijava za INTERGEO 2019“. Kako je broj mjesta u autobusu ograničen lista putnika formirati će se prema redoslijedu zaprimljenih prijava.

O prihvaćanju Vaše prijave bit ćete obaviješteni putem e-maila nakon čega će Vas kontaktirati turistička agencija SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o., kojoj je povjerena organizacija putovanja, te s Vama dogovoriti način i rokove plaćanja (postojat će mogućnost obročnog plaćanja). Napominje se da će krajnji rok za početak plaćanja biti 01.06.2019., nakon čega će se smatrati da je član odustao od putovanja i mjesto će biti ponuđeno idućem članu sa liste prijavljenih.

Sva dodatna pitanja članovi mogu dostaviti na e-mail simpozij@hkoig.hr.

Program putovanja možete pogledati ovdje.

Srijeda, 5. Lipanj 2019.

Javno savjetovanje: Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

Od utorka, 04.06.2019. godine otvoreno je javno savjetovanje za Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova.

Opis savjetovanja: Pravilnikom o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova uređuje se način izvođenja osnovnih geodetskih radova, uspostavljanje i održavanje stalnih točaka geodetske osnove, izradba, sadržaj i izgled tehničke dokumentacije, kao i pohranjivanje podataka.

Savjetovanje je otvoreno do 04.07.2019. godine

→ Pročitaj više

Utorak, 4. Lipanj 2019.

Očitovanje HKOIG na održani sastanak sa DGU na temu objašnjenja Državne geodetske uprave „Postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju“

Nastavno na obavijest o sastanku predstavnika Državne geodetske uprave (DGU) i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG) na temu objašnjenja DGU „Postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju“, održanom 17. svibnja 2019. godine u prostorijama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, HKOIG ovim putem obavještava svoje članove o detaljima navedenog sastanka.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 3. Lipanj 2019.

Održana 3. sjednica Odbora za etiku, stručna pitanja i propise HKOIG

 

ESPIP 20190531 small

U petak, 31. svibnja 2019. godine održana je 3. sjednica Odbora za etiku, stručna pitanja i propise Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Sjednici su uz predsjednika HKOIG Vladimira Krupu, predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora za ESPIP Bornu Gradečaka i Maria Tomića prisustvovali svi članovi Odbora: Robert Klojčnik, Damir Oštrek, Adam Agotić, Adrijan Jadro I Mladen Rapaić, novoimenovani članovi Pododbora za propise: Ilija Barišić, Mirko Ivošević, Igor Matišić, Marko Mlinarić i Marko Pilić, te stručni tajnik HKOIG Ivan Remeta.

Odbor je raspravio i usuglasio konačni tekst očitovanja HKOIG na rezultate sastanka u DGU održanog 17.05.2019., vezano za Objašnjenje DGU „Postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslove vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju“ te dao preporuku da se isti što prije javno objavi.

Raspravljeno je i o prijedlozima dvaju pravilnika koji se trenutno nalaze na javnim savjetovanjima: Nacrt Pravilnika o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina i Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima. Dogovoreno je da HKOIG sudjeluje na oba savjetovanja te su podijeljena zaduženja pojedinim članovima Odbora za pripremu nacrta očitovanja HKOIG.

Adrijan Jadro izvijestio je Odbor o dosad održanim tematskim sjednicama područnih odbora HKOIG na temu izrade Standarda geodetskih usluga te najavio izradu konačne verzije Standarda do sredine lipnja 2019. godine.

Raspravljeno je i o pozivu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo na očitovanje o dokumentu „Politika implementacije elektroničkih podataka o terenu i preprekama (eTOD) u Republici Hrvatskoj“ te su podijeljena zaduženja za pripremu nacrta očitovanja.

Zaključno je još jednom raspravljeno o Inicijativi HKOIG za poboljšanjima Sustava digitalnih geodetskih elaborata, gdje je HKOIG u dva navrata, putem dopisa od 1. ožujka 2019. i 16. svibnja 2019. godine, dostavila DGU na razmatranje obrađene upite svojih članova, te ponudila daljnju suradnju stručnih tijela HKOIG po dostavljenim prijedlozima i upitima. Odbor je jednoglasno zaključio da se aktivnosti vezane za Inicijativu trebaju kontinuirano nastaviti sve dok za to bude potrebe.

Petak, 31. Svibanj 2019.

Poziv za prijavu aktivnosti u Program stručnog usavršavanja

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije poziva zainteresirane strukovne organizacije, visoka učilišta i druge ovlaštene pravne osobe da dostave prijedloge za uključivanje aktivnosti u godišnji program stručnog usavršavanja i to za razdoblje od 01.06.2019. do 31.12.2019. godine.

→ Pročitaj više

Petak, 31. Svibanj 2019.

Inicijativa HKOIG za poboljšanjima Sustava digitalnih geodetskih elaborata – objava prijedloga i upita upućenih prema DGU

Sukladno zakonskim ovlastima, a potaknuta javljanjima velikog broja svojih članova, HKOIG je putem svojih stručnih tijela, Odbora za stručna pitanja i regulativu te Odbora za etiku, stručna pitanja i propise, obradila dostavljene upite te ih nakon inicijalnog sastanka sa predstavnicima DGU održanog 22. veljače 2019. godine u dva navrata, putem dopisa od 1. ožujka 2019. i 16. svibnja 2019. godine, dostavila DGU na razmatranje te ponudila daljnju suradnju stručnih tijela HKOIG po dostavljenim prijedlozima i upitima.

Navedene prijedloge i upite objavljujemo u cijelosti na slijedećim poveznicama:

Inicijativa HKOIG za poboljšanjima SDGE od 01.03.2019.

Privitci vezani za dopis od 01.03.2019.

Inicijativa HKOIG za poboljšanjima SDGE od 16.05.2019.

Četvrtak, 30. Svibanj 2019.

Najava završnih prezentacija natjecanja „Copernicus Hackathon Zagreb 2019“ u Splitu i Zagrebu, obavijest organizatora

U Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu održati će se 23. i 24. listopada ove godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja i organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, natjecanje pod nazivom “Copernicus Hackathon Zagreb 2019” koje ima za svrhu promociju EU Copernicus programa opažanja Zemlje u gospodarskoj, znanstvenoj i obrazovnoj zajednici, odnosno poticanje primjene podataka i servisa Copernicus satelita. Na Hackathonu se natječu interdisciplinarni timovi do 5 članova koji imaju zadatak razviti programsku aplikaciju koja koristi Copernicus podatke ili servise za rješavanje nekog problema na jednu od zadanih tema natjecanja.

Završne prezentacije „Copernicus Hackathon Zagreb 2019“ natjecanja održat će se u Splitu i Zagrebu prema slijedećem rasporedu:

Split, 5. lipnja 2019. u 14.00 sati, ZUIS, Starčevićeva 24c, poziv

Zagreb, 6. lipnja 2019. u 15.00 sati, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, učionica 120, poziv

www.copernicus-zagreb.eu

Srijeda, 29. Svibanj 2019.

12. SIMPOZIJ OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE: „ ETIKA U STRUCI ?! “ 18. – 20. listopad 2019., Opatija, Hrvatska

bammer12SOIG

sponzori


 

PROGRAM

→ Pročitaj više

Utorak, 28. Svibanj 2019.

Najava predavanja „PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA“

Nakon Pazina i Osijeka predavanja na temu „PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA“ koje organizira Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije održat će se prema slijedećem rasporedu:

02.07.2019.      Čakovec, kongresna dvorana hotela Park, s početkom u 14.00 sati

03.07.2019.      Zagreb, kongresna dvorana Chromosovog tornja, s početkom u 14.00

11.09.2019.      Split, kongresna dvorana hotela Atrium, s početkom u 14.00 sati.

Predavanja će trajati četiri akademska sata a prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (KLASA: 003-01/19-01/3, URBROJ: 507-01-19-3, od 25.04.2019.) i Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, sudionicima predavanja dodijelit će se 4 (četiri) akademska sata iz područja Regulatorne izobrazbe.

Prijave za predavanja bit će otvorene dva tjedna prije gore navedenih termina o čemu će HKOIG objaviti posebnu vijest.  

Četvrtak, 23. Svibanj 2019.

Održano predavanje: PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA

Predavanje Osijek 20190522

Predavanje na temu „PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA“ u organizaciji Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije održano je u srijedu, 22.05.2019. godine u prostorijama Vikarijata Osijek u Osijeku.

Predavanje je održao prof.dr.sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Pred oko 100 prijavljenih sudionika prof. Đerđa je u svom izlaganju pojasnio razlikovanje upravnog postupka i neupravnih postupaka, osvrnuo se na načela vođenja upravnoga postupka te je analizirao ključne postupovne stadije. Posebnu pozornost posvetio je pravnim sredstvima pravne zaštite prava i pravnih interesa stranaka u upravnom postupku, ali i upravnome sporu kao vidu sudskoga nadzora zakonitosti rada upravnih tijela. Ukazao je na obvezu odgovarajuće primjene pravila upravnoga postupka u poduzimanju drugih radnji upravnih tijela. Pozornost je skrenuo i na neka dvojbena, nejasna i sporna rješenja sadržana u Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti i Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

U nastavku predavanja prof. Đerđa odgovarao je na brojna pitanja prisutnih a posebno zanimljiva rasprava odnosila se na ovlasti ovlaštenih inženjera geodezije u postupku izrade geodetskih elaborata. U tom kontekstu naglašena je i potreba unaprjeđenja pravnoga okvira, a koji uređuje rad ovlaštenih inženjera geodezije.

Ovo predavanje planira se u 2019. godini održati još u Zagrebu, Varaždinu i Splitu, o čemu će HKOIG pravovremeno obavijestiti svoje članove.

Prezentaciju prof. Đerđe možete pogledati ovdje.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 23. Svibanj 2019.

Objavljena najčešće postavljana pitanja i odgovori pristigli na SDGE korisničku podršku

Državna geodetska uprava je održala 6 radionica sa 177 službenika koji rade na poslovima pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata. Na radionicama su se sa službenicima analizirala najčešće postavljana pitanja  od strane osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova, te su dani odgovori na ista, a u cilju ujednačavanja postupanja kako na strani ovlaštenih osoba kod izrade geodetskih elaborata, tako i na strani katastarskih ureda pri pregledu i potvrđivanju istih.

Sva pitanja su popisana u dokumentu SDGE_najčešća pitanja i odgovori na SDGE korisničkoj podršci.pdf, a odgovori su dani u zasebnim dokumentima čija imena prate broj dokumenta naveden u popisu.
Dokument s najčešćim do sada postavljanim pitanjima, kao i odgovore na ista mogu se pronaći na web stranicama Državne geodetske uprave u kategoriji Najčešća pitanja i odgovori.

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Srijeda, 22. Svibanj 2019.

Održan sastanak na temu objašnjenja Državne geodetske uprave „Postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju“

U petak, 17. svibnja 2019. godine u prostorijama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave održan je sastanak predstavnika Državne geodetske uprave (DGU) i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG) na temu objašnjenja DGU „Postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju“.

Sastanak je organiziran na poziv DGU a potaknut dostavljenim očitovanjem HKOIG na naslovno objašnjenje DGU.

Sastanku su prisustvovali ravnatelj DGU dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., zamjenik ravnatelja DGU Antun Vidaković, dipl. ing. geod., načelnik Sektora za katastar nekretnina Antonio Šustić, dipl. ing. geod., načelnica Sektora za katastarske programe i posebne registre Maja Pupačić, dipl.ing.geod., načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka mr.sc. Ljerka Marić, dipl.ing.geod., Davorin Marinović, dipl.ing.geod., Irena Magdić, dipl.ing.geod., članovi Upravnog odbora HKOIG Borna Gradečak, dipl.ing.geod. i Robert Klojčnik, dipl.ing.geod., članovi Odbora za etiku, stručna pitanja i propise HKOIG Mario Tomić, mag.ing.geod. et geoinf., Adam Agotić, dipl.ing.geod., Adrijan Jadro, dipl.ing.geod., te stručni tajnik HKOIG Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

U konstruktivnoj trosatnoj raspravi detaljno je obrađeno svih devet točaka iz očitovanja HKOIG na objašnjenje DGU. O dobivenim odgovorima HKOIG će obavijestiti svoje članove u roku nekoliko dana, nakon što stručno tijelo HKOIG – Odbor za etiku, stručna pitanja i propise, obradi dobivena pojašnjenja. Ravnatelj DGU Damir Šantek najavio je nastavak aktivnosti DGU na izradi propisa i objašnjenja vezanih za nove odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju te pozvao HKOIG na suradnju po tim pitanjima što su predstavnici HKOIG sa zadovoljstvom prihvatili.

Zaključno je dogovoren nastavak suradnje DGU i HKOIG po pitanjima postupanja osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju, te otvoreno pitanje suradnje na održavanju edukacija po tim pitanjima za osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove.

Utorak, 14. Svibanj 2019.

Javno savjetovanje: Nacrt Pravilnika o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina

Od ponedjeljka, 13.05.2019. godine otvoreno je javno savjetovanje za Nacrt Pravilnika o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina.

Opis savjetovanja: Pravilnikom o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina propisuje se način pojedinačnog prevođenja jedne ili više katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina.

Savjetovanje je otvoreno do 13.06.2019. godine.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 13. Svibanj 2019.

Predavanje: PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA

Predavanje na temu „PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA“ koje organizira Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije održat će se u srijedu, 22.05.2019. s početkom u 13.00 sati u velikoj dvorani Vikarijata Osijek, Ulica Josipa Jurja Strossmayera 58, 31 000 Osijek.

Predavanje će održati prof.dr.sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Sadržaj predavanja je slijedeći:

 1. Nadležnosti državne uprave i lokalne i područne samouprave u geodetskim stvarima, prvostupanjska i drugostupanjska nadležnost u upravnim postupcima sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti
 2. Razlikovanje upravnih i neupravnih postupka te postupanje u neupravnim postupcima odgovarajućom primjenom Zakona o općem upravnom postupku
 3. Pisanje i adresiranje podnesaka
 4. Načela i osnovne faze upravnoga postupka
 5. Prava i obveze ovlaštenih inženjera geodezije u upravnim i neupravnim postupcima s posebnim naglaskom na odbijanje potvrđivanja geodetskih elaborata
 6. Prvostupanjsko rješenje i žalba kao redoviti pravni lijek
 7. Postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi i donošenje drugostupanjskog rješenja
 8. Pokretanje upravnoga spora i ovlasti upravnih sudova
 9. Pravomoćnost i izvršnost rješenja i sudske presude

Predavanje će trajati četiri akademska sata a prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (KLASA: 003-01/19-01/3, URBROJ: 507-01-19-3, od 25.04.2019.) i Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, sudionicima predavanja dodijelit će se 4 (četiri) akademska sata iz područja Regulatorne izobrazbe.

Prijavni obrazac

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 13. Svibanj 2019.

Državna geodetska uprava pustila u probni rad redizajniranu mrežnu stranicu katastar.hr

Državna geodetska uprava je, u cilju daljnje digitalizacije svojeg poslovanja, redizajnirala stranicu katastar.hr približivši je građanima na način da su na jednom mjestu objedinjeni servisi koji se putem ove aplikacije koriste na jednostavan način .

Razlika u odnosu na staru stranicu katastar.hr je ta što je portal prilagođen prikazu na mobilnim uređajima, a nudi mnoge funkcionalnosti praktičnog karaktera.

U odnosu na lokaciju na kojoj jeste aplikacija vam pruža informacije o najbližim katastarskim uredima, ZK odjelima i najbližim geodetskim izvoditeljima, te informacije o katastarskim česticama (ime katastarske općine, broj katastarske čestice, adresa katastarske čestice, površina čestice u m2, način uporabe i upisane osobe (s informacijama o udjelu, imenu i prezimenu/nazivu upisane osobe, adresom prebivališta/sjedišta). Detaljnije informacije o posjedovnom listu i ZK ulošku nude vam se spajanjem na stranice uređene zemlje (www.uređenazemlja.hr).

Portal Katastar.hr je razvijen kako bi bio na usluzi građanima i svima koji imaju neki interes vezan uz zemljište, a možete mu pristupiti putem poveznice www.katastar.hr.

Izvor: Državna geodetska uprava

→ Pročitaj više

Petak, 10. Svibanj 2019.

Očitovanje HKOIG na objašnjenje DGU „Postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju“

Sukladno ovlastima propisanim člankom 57. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018) Odbor za etiku, stručna pitanja i propise Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije je na sjednici održanoj 03. svibnja 2019. godine izvršio detaljnu analizu objašnjenja Državne geodetske uprave „Predmet: Postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju“ (KLASA: 932-01/19-01/47, URBROJ: 541-01/1-19-1, od 24. travnja 2019. godine), te je istu dostavio na razmatranje Državnoj geodetskoj upravi.

Temeljem navedenog Državna geodetska uprava pozvala je predstavnike HKOIG na sastanak koji će se održati u petak, 17.05.2019. godine. O rezultatima sastanka HKOIG će putem elektroničkih medija obavijestiti svoje članove.

Tekst očitovanja HKOIG možete pogledati ovdje

→ Pročitaj više

Četvrtak, 9. Svibanj 2019.

POZIV NA SASTANAK ovlaštenim inženjerima geodezije sa područja Osječko-baranjske županije u svezi primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN broj 39/19) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN broj 39/19)

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije poziva ovlaštene inženjere geodezije, elektrotehnike i strojarstva sa područja Osječko-baranjske županije na sastanak koji će se održati dana 28. svibnja 2019. godine od 12:00 do 15:00 sati u Velikoj vijećnici u Osijeku, Županijska 4.

Teme  sastanka su u svezi primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN broj 39/19) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN broj 39/19), odnosno upoznavanje sa novostima u propisima te predstavljanje nadogradnje u sustavu eDozvola koje će prezentirati predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

→ Pročitaj više

Srijeda, 8. Svibanj 2019.

Održan sastanak predstavnika sastavnica geodetske struke

U ponedjeljak, 06. svibnja 2019. godine u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca održan je redovni sastanak predstavnika sastavnica geodetske struke.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vladimir Krupa, dipl. ing. geod., ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković, dipl. ing. geod., načelnik Sektora za katastar nekretnina Antonio Šustić, dipl. ing. geod., , dekan Geodetskog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Medak, predsjednik Hrvatskog geodetskog društva doc. dr. sc. Rinaldo Parr, te domaćini ovog sastanka, predsjednik HUP-Udruge geodetsko geoinformatičke struke Željko Perić, dipl. ing. geod. i dopredsjednici Vedran Car, dipl. ing. geod. i Branko Manojlović dipl. ing. geod.

Uz niz aktualnih tema razgovaralo se o geodetskim politikama za budućnost i stanju u geodetskoj djelatnosti s ciljem jačanja uloge geodetske struke na tržištu i promocije geodetsko geoinformatičke djelatnosti.

sastavnice 20190506 small

Ponedjeljak, 6. Svibanj 2019.

Održana konstituirajuća sjednica Odbora za etiku, stručna pitanja i propise HKOIG

Odbor za ESPIP 20190503 2

U petak, 3. svibnja 2019. godine održana je konstituirajuća sjednica Odbora za etiku, stručna pitanja i propise Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, koju je sukladno svojim ovlastima sazvao predsjednik  HKOIG Vladimir Krupa.

Sjednici su osim predsjednika HKOIG prisustvovali imenovani članovi odbora Borna Gradečak, Robert Klojčnik, Mladen Rapaić, Adam Agotić i Damir Oštrek, te stručni tajnik HKOIG Ivan Remeta. Ostala dva člana odbora, Mario Tomić i Adrijan Jadro, zbog poslovnih obaveza nisu prisustvovali sjednici.

Za predsjednika Odbora izabran je Borna Gradečak. Donesena je odluka o osnivanju Pododbora za propise te je za voditelja pododbora izabran Adam Agotić.

U nastavku sjednice raspravljen je budući rad Odbora te su obrađene aktualne teme vezano za donošenje Standarda geodetskih usluga, Objašnjenje DGU „Postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslove vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju“ te Inicijativu HKOIG za poboljšanjima Sustava digitalnih geodetskih elaborata. Po navedenim temama izrađena su očitovanja HKOIG koja će u idućim danima biti otpremljena prema nadležnim državnim tijelima a isto tako biti dostupna članovima HKOIG i ostaloj zainteresiranoj javnosti putem mrežnih stranica HKOIG.

Četvrtak, 2. Svibanj 2019.

„Copernicus Hackathon Zagreb 2019“ natjecanje, obavijest organizatora

Poštovani članovi Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije,

u Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu održati će se 23. i 24. listopada ove godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja i organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, natjecanje pod nazivom “Copernicus Hackathon Zagreb 2019” koje ima za svrhu promociju EU Copernicus programa opažanja Zemlje u gospodarskoj, znanstvenoj i obrazovnoj zajednici, odnosno poticanje primjene podataka i servisa Copernicus satelita. Na Hackathonu se natječu interdisciplinarni timovi do 5 članova koji imaju zadatak razviti programsku aplikaciju koja koristi Copernicus podatke ili servise za rješavanje nekog problema na jednu od zadanih tema natjecanja. Natjecanje je organizirano u dvije kategorije:

- službenoj, u kojoj se mogu takmičiti punoljetne osobe državljani EU, Norveške i Islanda i

- srednjoškolskoj, u kojoj se mogu takmičiti učenici srednjih škola.

Pozivamo članove Komore da se na web-stranici natjecanja www.copernicus-zagreb.eu informiraju o natjecanju, jer ono nije samo takmičarsko događanje uz mogućnost osvajanja nagrada, već prigoda za promociju svojih ideja, aplikacija, znanja i kapaciteta u području koje će uskoro postati visoko profitabilna gospodarska grana. Ovo događanje biti će zaokruženo prigodnom Copernicus konferencijom 25. listopada 2019.

Organizacijski odbor Hackathona

→ Pročitaj više

Utorak, 30. Travanj 2019.

XIX. Dani geodeta Hrvatske, obavijest HGD-a

Hrvatsko geodetsko društvo ponovno organizira tradicionalne devetnaeste po redu Dane (susrete) geodeta Hrvatske. Godine 2017. preskočila se organizacija, ali ove, 2019. neće! XIX. Dani geodeta Hrvatske održati će se od 9.-12. svibnja 2019., u hotelu Medena, Seget Donji (kod Trogira). Do danas se prijavilo preko 500 sudionika, a očekujemo ih još i više! Prijavite se u što većem broju kako bi XIX. Dani geodeta Hrvatske ostali zapamćeni kao jedni od najposjećenijih!

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 29. Travanj 2019.

Priopćenje DGU o postupanjima katastarskih ureda nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju, a koja se odnose na zaprimanje zahtjeva za pregled i potvrđivanje geodetskih projekata

Po zahtjevima za pregled i potvrđivanje geodetskih projekata koji će se zaprimiti nakon 25.4.2019. godine katastarski uredi će postupati također sukladno Pravilniku o geodetskom projektu(NN 12/14, 56/14) uz napomenu da je uz zahtjev za pregled i potvrđivanje geodetskih projekata potrebno priložiti i dokaz da je pred nadležnim tijelom započet postupak prije stupanja na snagu navedenih Zakona o izmjenama i dopunama.
Dakle, geodetski projekti će se i nadalje zaprimati, pregledavati i potvrđivati na uobičajeni način ali je uz zahtjev za pregled i potvrđivanje geodetskih projekata potrebno dostaviti dokaz da je pred nadležnim tijelom započet postupak prije stupanja na snagu navedenih Zakona o izmjenama i dopunama Zakona.

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 29. Travanj 2019.

Otvorena stranica HKOIG na Facebooku

U cilju brže, lakše i transparentnije komunikacije sa svojim članovima i javnošću Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije otvorila je svoju stranicu na Facebooku: http://bit.ly/HKOIG_Facebook.

Na njoj će se objavljivati sve bitno vezano za obavljanje geodetske djelatnosti i rad HKOIG-a, pa se ovim putem pozivaju svi članovi HKOIG i ostali zainteresirani na aktivno praćenje ove stranice te davanje svojih komentara, pitanja i prijedloga.

→ Pročitaj više

Nedjelja, 28. Travanj 2019.

Dopis HKOIG prema DGU vezano za primjenu odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o prostornom uređenju, a koje se odnose na zaprimanje zahtjeva za pregled i potvrđivanje geodetskih projekata

Kako su dana 25.04.2019. godine stupili na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 39/19) te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, 39/17), prestale su važiti one odredbe zakona koje uređuju pitanja geodetskih projekata.

Sukladno tome, zahtjevi za pregled i potvrđivanje geodetskih projekata koji su zaprimljeni do dana stupanja na snagu navedenih zakona, riješit će se i zaprimiti odgovarajućom primjenom Pravilnika o geodetskom projektu, pa stoga i odgovarajućom primjenom članka 60. i 61. Pravilnika o geodetskom projektu („Narodne novine“, br. 12/2014 i 56/2014).

Međutim, radi izbjegavanja pravne nesigurnosti i interesa cijele geodetske struke, HKOIG je prema DGU dana 26.04.2019. uputila dopis kojim se predlaže da se u slučaju kada je zahtjev za izdavanje građevinske odnosno lokacijske dozvole podnesen po odredbama ranijeg Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13 i 20/17) i Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", br. 153/13, 65/17 i 114/18), a koji mora sadržavati i geodetski projekt, ukoliko se zahtjev za ovjeru geodetskog projekta podnosi nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", br. 39/19), tada bi postupak po navedenom zahtjevu trebalo provesti sukladno odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13 i 20/17) te Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17 i 114/18), i sukladno odredbama citiranog Pravilnika o geodetskom projektu „Narodne novine", br. 12/2014 i 56/2014), a kako bi se moglo udovoljiti zahtjevima citiranog članka 61. prijelaznih i završnih odredba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji „Narodne novine", br. 39/19) te članka 62. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju „Narodne novine", br. 39/19) prema kojima se postupci započeti po odredbama Zakona o gradnji „Narodne novine", br. 153/13 i 20/17) i Zakona o prostornom uređenju „Narodne novine", br. 153/13, 65/17 i 114/18) trebaju dovršiti primjenom odredbi tih Zakona, uz napomenu da postoji veliki broj geodetskih projekata u procesu izrade ili prikupljanju potrebne dokumentacije odnosno potpisa i ovjera tako da bi odluka o odbacivanju zahtjeva za pregled i potvrđivanje geodetskih projekta nakon stupanja na snagu novih zakona za posljedicu imala ogromnu materijalnu štetu za investitore i izuzetno negativno utjecala na poslovanje velikog broja geodetskih tvrtki.

→ Pročitaj više

Petak, 26. Travanj 2019.

Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

Uz prethodnu suglasnost Državne geodetske uprave Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije donijela je Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 25. Travanj 2019.

Postupanje osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih za odredbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju - objašnjenje Državne geodetske uprave

Državna geodetska uprava dala je objašnjenje vezano uz primjenu Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17 i 39/19) i Zakona o prostornom uređenju ( NN br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), a u svrhu postizanja ujednačenog postupanja osoba koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova u postupku obavljanja geodetskih poslova u okviru izrade glavnog projekta odnosno idejnog projekta.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 18. Travanj 2019.

Sretan Uskrs!

uskrs2019

Četvrtak, 18. Travanj 2019.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji objavljeni u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 39/2019 od 17.04.2019. godine objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji.

Ovi zakoni stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 25.04.2019. godine.

→ Pročitaj više

Srijeda, 17. Travanj 2019.

Održana Svečana akademija povodom 20. godišnjice djelovanja inženjerskih komora

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović nazočila je Svečanoj akademiji kojom je pet inženjerskih komora – Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera strojarstva i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike – obilježilo 20. godina djelovanja te zaželjela predsjedniku HKOIG Vladimiru Krupi i drugim čelnicima komora uspješan daljnji rad.

2019 04 16 Svecana Akademija 75 of 161

→ Pročitaj više

Utorak, 16. Travanj 2019.

Inicijativa HKOIG za održavanje edukacija za osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove, vezano za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o prostornom uređenju

S obzirom da su dana 11. travnja 2019. godine u Hrvatskom saboru izglasani Zakon o izmjenama i dopunama zakona o gradnji i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, te da se stupanje na snagu ovih zakona očekuje do 1. svibnja 2019. godine, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije ja dana 15. travnja 2019. uputila prema Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja te Državnoj geodetskoj upravi inicijativu za  što žurniju organizaciju edukacija za osobe koje temeljem Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018) obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe – ovlaštenog inženjera geodezije, te stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, iz područja u kojima na njihov rad utječu odredbe izglasanih zakona.

→ Pročitaj više

Petak, 12. Travanj 2019.

Održan sastanak predstavnika Svjetske banke i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Dana 11. travnja 2019. godine u prostorijama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije održan je sastanak predstavnika Svjetske banke (The World Bank) i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Predstavnike Svjetske banke predvodio je gospodin Maciej Drozd, a od strane HKOIG prisustvovali su predsjednik HKOIG Vladimir Krupa, članovi Upravnog odbora Borna Gradečak i Goran Lipovšćak te stručni tajnik Ivan Remeta.

Na sastanku, koji je održan na traženje Svjetske banke, razgovaralo se o utjecaju postojeće i buduće zakonske regulative na obavljanje stručnih geodetskih poslova u Republici Hrvatskoj, kako na rad ovlaštenih inženjera geodezije tako i na funkcioniranje pravnih osoba koje obavljaju geodetsku djelatnost. Predstavnici Svjetske banke pokazali su veliki interes i upućenost u aktualnu situaciju u geodetskoj struci što su pokazali brojnim, vrlo konkretnim pitanjima i komentarima.

Na kraju, svi prisutni su održani sastanak ocijenili kao vrlo kvalitetan i koristan, te dogovorili daljnje kontakte po temama o kojima se na sastanku razgovaralo.

Srijeda, 10. Travanj 2019.

Očitovanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije je u skladu sa svojim ovlastima uvijek nudila suradnju i stručnu pomoć pri izradi propisa koji utječu na obavljanje geodetske djelatnosti. Na isti način je HKOIG djelovala i vezano za izmjene Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju. U nastavku se iznosi kronologija aktivnosti i osvrt HKOIG po pitanju izmjena ovih zakona. Inicijative HKOIG, kao i ostalih inženjerskih komora, ni ovoga puta nisu u većoj mjeri prepoznate i uvažene od strane zakonodavca.

Ovo očitovanje dostavlja se i svim klubovima zastupnika Hrvatskog sabora.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 8. Travanj 2019.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrte konačnih prijedloga izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju, i Zakona o gradnji

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 150. sjednici održanoj 04. travnja 2019. godine usvojila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (poveznica) i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (poveznica).

Istog dana na e-Savjetovanju objavljeni su rezultati savjetovanja  o navedenim zakonima na  kojima je sudjelovala i HKOIG. Rezultate savjetovanja za Zakon o prostornom uređenju možete vidjeti ovdje, a za Zakon o gradnji ovdje.

Izdvojene rezultate savjetovanja sa prijedlozima HKOIG i odgovorima MGIPU za Zakon o prostornom uređenju možete vidjeti ovdje, a za Zakon o gradnji ovdje.

Stavovi HKOIG o usvojenim prijedlozima izmjena i dopuna ovih dvaju zakona bit će javno objavljeni nakon provedene analize rezultata savjetovanja.

Četvrtak, 4. Travanj 2019.

Uredba o snimanju iz zraka (NN 28/2019) – upute i obrasci

Vezano za stupanje na snagu Uredbe o snimanju iz zraka (NN 28/2019) sa danom 30.03.2019. godine, Državna geodetska uprava je na svojim mrežnim stranicama objavila nove upute i obrasce kako slijedi:

Uputa za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i uporabu zračnih snimaka

Zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i uporaba zračnih snimaka

Dostavnica zračnih snimaka na pregled

Izjava – članak 10. Uredbe o snimanju iz zraka

 

Izvor: www.dgu.gov.hr

Srijeda, 3. Travanj 2019.

Zakon o željeznici objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« br. 32/2019 od 29.03.2019. godine objavljen je Zakon o željeznici.

Ovim se Zakonom uređuju pravila koja se primjenjuju na upravljanje željezničkom infrastrukturom i na usluge željezničkog prijevoza, neovisnost upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, izdavanje i ukidanje dozvola, željezničke usluge i naknade, uvjete za pristup željezničkoj infrastrukturi i željezničkim uslugama, izvješće o mreži, dodjelu i korištenje infrastrukturnog kapaciteta te pravni status željezničke infrastrukture.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 06.04.2019. godine, osim članaka 77., 78. i 79. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Poveznica na Zakon.

→ Pročitaj više

Srijeda, 3. Travanj 2019.

Prof. dr. sc. Željko Bačić u emisiji Treći element

U srijedu, 3. travnja, s početkom u 21:20 na Trećem programu HTV-a ne propustite pogledati emisiju Treći element, u kojoj gostuju prof. dr. sc. Željko Bačić sa Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i astronom Ante Radonić. Sa doc. dr. sc. Jelenom Šuran i dr. sc. Sašom Cecijem razgovarali su o pristupanju Hrvatske Europskoj svemirskoj agenciji i načinima na koje se Hrvatska može uključiti u njena znanstvena istraživanja, kao i o razvoju modernih svemirskih tehnologija i njihovih industrijskih primjena.

Izvor: www.geof.unizg.hr

Napominjemo da ovu emisiju možete pogledati i naknadno putem besplatne multimedijske usluge HRTi.

Utorak, 2. Travanj 2019.

Održano predavanje: PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA

Predavanje na temu „PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA“ u organizaciji Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije održano je u utorak, 26. ožujka 2019., u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu.

Predavanje je održao prof.dr.sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

20190326 HKOIG Pazin

Prezentaciju prof. Đerđe možete pogledati ovdje.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 1. Travanj 2019.

Održana šesta redovita sjednica Skupštine Komore

U petak 29. ožujka 2019. godine održana je šesta redovita sjednica Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije usvojila je: Zapisnik s pete redovite Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, održane 11.12.2018. godine, Zapisnik izvanredne sjednice Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije koja je održana pisanim putem elektroničkom poštom u razdoblju od 22. do 27. veljače 2019. godine, Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama Komore, Izvještaj o radu Komore i tijela Komore za razdoblje travanj 2018. – veljača 2019. godine i Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine i radu Nadzornog odbora Komore. 

Na prijedlog Upravnog odbora Komore Skupština Komore donijela je Zaključak kojim je povukla iz procedure donošenja Standard geodetskih usluga i dala rok od 60 dana za doradu akta.

Srijeda, 27. Ožujak 2019.

OTVORENE PRIJAVE ZA ORGANIZIRANI POSJET SAJMU GEODEZIJE, GEOINFORMATIKE I UPRAVLJANJA PROSTOROM – INTERGEO 2019, STUTTGART

U svrhu što boljeg praćenja novih trendova i tehnologija u geodetskoj profesiji Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije organizira za svoje aktivne članove (kojima članstvo nije u mirovanju) posjet sajmu geodezije, geoinformatike i upravljanja prostorom – INTERGEO 2019, koji će se od 17. do 19. rujna 2019. godine održati u Stuttgartu, Njemačka.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 25. Ožujak 2019.

Uredba o snimanju iz zraka objavljena u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 28/2019 od 22.03.2019. godine objavljena je Uredba o snimanju iz zraka.

Ovom Uredbom propisuju se uvjeti za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka državnog područja Republike Hrvatske koje obavljaju pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost snimanja iz zraka, te uvjeti za izdavanje odobrenja za umnožavanje, objavljivanje i iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske, kao i način pregledavanja zračnih snimaka prije njihovog korištenja.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 30.03.2019. godine. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o snimanju iz zraka (»Narodne novine«, broj 70/16).

Izvor: www.narodne-novine.nn.hr

→ Pročitaj više

Četvrtak, 21. Ožujak 2019.

21. ožujak, Svjetski dan geodeta (Global Surveyors Day)

Europsko vijeće geodeta (The Council of European Geodetic Surveyors - CLGE), zajedno sa Međunarodnom udrugom geodeta (International Federation of Surveyors  - FIG) i Nacionalnim udruženjem profesionalnih geodeta SAD-a (National Society of Professional Surveyors  - NSPS) i  ove godine obilježavaju Svjetski dan geodeta, 21. ožujak (https://surveyorsday.com). Središnja proslava održat će se u National Museum "Earth and Man" u Sofiji. Praćenje događaja uživo, s početkom u 14.00 sati, moguće je ovdje.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije kao član Europskog vijeća geodeta sudjelovat će na ovogodišnjoj proslavi putem svojih predstavnika.

Tom prilikom bit će posebno istaknuta glavna ovogodišnja tema Europskog vijeća geodeta, a to je profesionalna (strukovna) etika, a koja je odlukom Upravnog odbora HKOIG određena kao glavna tema ovogodišnjeg Simpozija ovlaštenih inženjera geodezije koji će se od 18. do 20. listopada 2019. održati u Opatiji.

Svim kolegicama i kolegama geodetima u Republici Hrvatskoj čestitamo Svjetski dan geodeta!

Četvrtak, 21. Ožujak 2019.

Uredba o snimanju iz zraka

Vlada Republike Hrvatske je na 148. sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine donijela Uredbu o snimanju iz zraka. 

Uredbom o snimanju iz zraka propisuju se uvjeti za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka državnog područja Republike Hrvatske koje obavljaju pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost snimanja iz zraka te uvjeti za izdavanje odobrenja za umnožavanje, objavljivanje i iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske, kao i način pregledavanja zračnih snimaka prije njihovog korištenja.

Uredba o snimanju iz zraka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Izvor: www.dgu.gov.hr

 

Poveznica na dokument:

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//2016/Sjednice/2019/O%C5%BEujak/148%20sjednica%20VRH//148%20-%209.docx

 

Srijeda, 20. Ožujak 2019.

Sudjelovanje HKOIG na javnim savjetovanjima za Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije sudjelovala je na savjetovanjima s javnošću za Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju. Tekst očitovanja Komore izradila je radna grupa osnovana temeljem odluke predsjednika Komore Vladimira Krupe a u suradnji sa svim članovima Odbora za stručna pitanja i regulativu HKOIG. Naglasak je stavljen na nužnost ostanka Geodetskog projekta u navedenim zakonima, koji bi uz određene izmjene garantirao učinkovito rješenje usklađenja prostornog plana niže razine, stanja u katastru i  zemljišnoj knjizi sa stanjem u naravi, čime bi se optimiziralo formiranje građevne čestice kao temeljnog uvjeta za građenje.

SPIR 20190316 2

Poveznice na komentare HKOIG:

Zakon o gradnji

Zakon o prostornom uređenju

Utorak, 19. Ožujak 2019.

Mrežne usluge prostornih podataka za registrirane korisnike i korisnike s kojima Državna geodetska uprava ima potpisane sporazume

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Srijeda, 13. Ožujak 2019.

Nacrt Standarda geodetskih usluga

Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018), Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije obavezna je donijeti Standard geodetskih usluga kao opći akt Komore  kojem je svrha pružiti informaciju naručiteljima geodetskih usluga o vremenskom opsegu koji je potreban za obavljanje određenog stručnog geodetskog posla te usmjeravanje članova Komore u smjeru ekonomski najpovoljnijeg pružanja usluga.

Slijedom navedenog, a u svrhu izrade što kvalitetnijeg akta, dostavljamo našim članovima na uvid nacrt Standarda geodetskih usluga, te ih pozivamo da svoje komentare, primjedbe i prijedloge na objavljeni tekst Standarda dostave na adresu e-pošte Komore: regulativa@hkoig.hr, najkasnije do srijede, 20. ožujka 2019. godine.  

Poveznica na dokument

→ Pročitaj više

Srijeda, 13. Ožujak 2019.

Predavanje: PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA

Predavanje na temu „PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI I PODRUČJA UPRAVNOG POSTUPANJA“ koje organizira Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije održat će se u utorak, 26. ožujka 2019., s početkom u 16.00 sati, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Pazin, Šet. Pazinske gimnazije 1, 52 000 Pazin.

Predavanje će održati prof.dr.sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Prema programu stručnog usavršavanja 2018/2019 sudionicima predavanja dodijelit će se 6/6 bodova.

Prijavni obrazac

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 11. Ožujak 2019.

Objavljena mrežna usluga pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina

Državna geodetska uprava kao subjekt NIPP-a učinila je dostupnom mrežnu uslugu pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina. 

Mrežna usluga pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina dostupna je na jedinstvenom poslužnom mjestu za pristup podacima katastra i zemljišne knjige (OSS). Pristup mrežnoj usluzi pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina omogućen je registriranim korisnicima, bez naknade.

Izvor: www.dgu.gov.hr 

→ Pročitaj više

Srijeda, 6. Ožujak 2019.

Zatvorene su prijave za predavanja u organizaciji Zagrebačke udruge geodeta, Zagreb, 07.03.2019.

→ Pročitaj više

Utorak, 5. Ožujak 2019.

Predavanje: GEODETSKI POSLOVI NA UREĐIVANJU NEKRETNINA PUTEM SUDA, Osijek, 28.03.2019.

→ Pročitaj više

Petak, 1. Ožujak 2019.

Mrežne usluge prostornih podataka Državne geodetske uprave

Državna geodetska uprava je u okviru svojeg djelokruga rada razvila niz mrežnih usluga putem kojih se korisnicima omogućava pristup prostornim podacima. 

Mrežne usluge pregleda u obliku WMS (Web Map Service) omogućene su za anonimne korisnike i to za sljedeće skupove podataka iz nadležnosti Državne geodetske uprave: Hrvatska osnovna karta, Digitalni ortofoto 2014/16, Digitalni ortofoto 2017, Topografske karte mjerila 1:25 000 (TK25), 1:100 000 (TK100) i 1:200 000 (TK200) i Registar geografskih imena.

Mrežne usluge preuzimanja u obliku WFS (Web Feature Service) omogućene su za anonimne korisnike za sljedeće skupove podataka iz nadležnosti Državne geodetske uprave: Registar geografskih imena.

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 25. Veljača 2019.

Održan sastanak na temu poboljšanja Sustava digitalnih geodetskih elaborata

Na inicijativu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije dana 22. veljače 2019. godine održan je u prostorijama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave sastanak na temu poboljšanja Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) na kojem su predstavnici HKOIG prezentirali prikupljene komentare svojih članova vezano za korištenje SDGE te otvorili temu kontinuiranog nastavka edukacija za uporabu SDGE kako bi se svim članovima HKOIG koji za to imaju interes omogućila edukacija na način kako je to za većinu članova HKOIG urađeno u 2018. godini.

Sastanku su ispred DGU prisustvovali voditeljica Odjela za katastarska postupanja u Središnjem uredu Branka Vorel Jurčević, dipl.ing.geod. i voditelj Odjela za katastarske programe i geodetske poslove u PUK Sisak Ozren Šukalić, univ. spec. geod., dok su ispred HKOIG sastanku prisustvovali član Odbora za Stručna pitanja i regulativu HKOIG Adam Agotić, dipl.ing.geod. i stručni tajnik HKOIG Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

Ovim putem HKOIG zahvaljuje svojim članovima na do sada dostavljenim komentarima te ih poziva na nastavak aktivnog sudjelovanja u poboljšanju SDGE.

Četvrtak, 21. Veljača 2019.

VAŽNA OBAVIJEST - promjena lokacije održavanja Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije, 22.02.2019.

Zbog povećanog interesa za predavanje Udruge geodeta Dalmacije 22.02.2019. (petak) promijenjena je lokacija održavanja predavanja. Nova lokacije je FESB, dvorana B401, na adresi Ruđera Boškovića 32, Split.


Prema programu stručnog usavršavanja 2018/2019 sudionicima predavanja dodijelit će se 6/2 bodova.

Poziv i program predavanja možete preuzeti ovdje.

Srijeda, 20. Veljača 2019.

Javna savjetovanja: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

Od utorka, 19.02.2019. godine otvorena su javna savjetovanja za Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.

Savjetovanja su otvorena do 20.03.2019. godine.

Poveznice:

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

Četvrtak, 14. Veljača 2019.

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije, 22.02.2019.

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije održati će se u petak 22. veljače 2019. godine od 16:00 do 20:00 sati u prostorijama ZUIS-a, Starčevićeva 24/c, Split. 

Prema programu stručnog usavršavanja 2018/2019 sudionicima predavanja dodijelit će se 6/2 bodova.

Poziv i program predavanja možete preuzeti ovdje.

Srijeda, 13. Veljača 2019.

Predavanja u organizaciji Zagrebačke udruge geodeta, Zagreb, 07.03.2019.

Predavanja u organizaciji Zagrebačke udruga geodeta održati će se u četvrtak 7. ožujka 2019. s početkom u 16.30 sati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza u Zagrebu, Berislavićeva 6/I kat.

→ Pročitaj više

Petak, 8. Veljača 2019.

U prostorijama MGIPU održan sastanak na temu Geodetskog projekta

Na inicijativu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja održan je dana 07. veljače 2019. godine sastanak na temu Geodetskog projekta.

Sastanku su ispred Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja prisustvovali Dunja Magaš, državna tajnica, Daniel Meštrić, državni tajnik i Josip Bienenfeld, načelnik sektora, sa suradnicima, ispred Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Borna Gradečak, član Upravnog odbora i Adam Agotić, član Odbora za stručna pitanja i regulativu HKOIG, ispred Državne geodetske uprave Antun Vidaković, zamjenik ravnatelja, Antonio Šustić, načelnik sektora i Maja Pupačić, načelnica sektora, ispred HUP-Udruge geodetsko-geoinformatičke struke Željko Perić, predsjednik, te ispred Hrvatskog geodetskog društva Rinaldo Paar, predsjednik.

Uvodno su predstavnici MGIPU obavijestili prisutne o planiranim izmjenama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju kojima se predviđa ukidanje Geodetskog projekta a u svrhu ubrzanja postupaka izdavanja akata o gradnji.

Predstavnici HKOIG su prisutnima prezentirali stavove HKOIG po kojima Geodetski projekt svakako treba ostati, ali uz nužne izmjene.

U raspravi koja je uslijedila razmatrane su razne opcije kojima bi se postupci izdavanja akata o gradnji ubrzali, ali uz uvjet korištenja katastarskih podataka usklađenih sa stvarnim stanjem (kroz geodetske elaborate).

Predstavnici MGIPU najavili su skore javne rasprave o prijedlozima izmjena Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju te je HKOIG sa svojim članovima pozvana na daljnju suradnju u postupku donošenja navedenih zakona.

Utorak, 29. Siječanj 2019.

Obavijest Državne geodetske uprave vezano za Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

Izvor: dopis Državne geodetske uprave

→ Pročitaj više

Četvrtak, 24. Siječanj 2019.

Zatvorene su prijave za predavanja u organizaciji Zagrebačke udruge geodeta, Zagreb, 31.01.2019.

U ime organizatora Zagrebačke udruge geodeta obavještavamo sve zainteresirane da su zbog velikog broja prijava i ograničenog kapaciteta dvorane s datumom 24. siječnja 2019. godine ZATVORENE PRIJAVE za stručno predavanje koje će se održati u četvrtak 31. siječnja 2019. godine s početkom u 16:30 sati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza u Zagrebu, Berislavićeva 6/I kat.

Utorak, 22. Siječanj 2019.

Implementacija Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) Državna geodetska uprava implementirala je Rješenje koje sadrži izvod iz katastarskog plana s popisom koordinata osnovanih katastarskih čestica.

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Srijeda, 16. Siječanj 2019.

Održan zajednički sastanak čelnika sastavnica geodetske struke

15. siječnja 2019. godine u prostorijama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije održan je zajednički sastanak čelnika sastavnica geodetske struke. Sastanku su prisustvovali ravnatelj Državne geodetske uprave Damir Šantek, zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković, predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vladimir Krupa, predsjednik HUP-Udruge geodetsko geoinformatičke struke Željko Perić, dekan Geodetskog fakulteta u Zagrebu Damir Medak, prodekan za nastavu i studente Ante Marendić, predsjednik Hrvatskog geodetskog društva Rinaldo Parr i tajnik Hrvatskog geodetskog društva Marko Pavasović.

→ Pročitaj više

Srijeda, 16. Siječanj 2019.

Važna obavijest za projektante - elektroničko potpisivanje projekata

10. siječnja 2019. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja održan je sastanak na kojem su predstavnici inženjerskih komora upoznati sa uvođenjem 3. faze nadogradnje sustava eDozvola.

Provedene su sve radnje za uvođenje digitalnog potpisa dokumenata te online plaćanje pristojbi čime će sustav biti spreman za potpuno elektroničko poslovanje. Istaknuto je da je sustav eArhiva završen, te da je u tijeku 3. faza nadogradnje sustava eDozvola koja uključuje uvođenje novog podmodula eKonferencija i eUsluga. Za realizaciju ove faze potrebno je uvesti digitalno potpisivanje budući da se sustav kompletno bazira na elektroničkom poslovanju. U tijeku je spajanje sa sustavom eGrađani putem NIAS-a i to 4. stupnja autentifikacije.

→ Pročitaj više

Utorak, 15. Siječanj 2019.

Predavanja u organizaciji Zagrebačke udruge geodeta, Zagreb, 31.01.2019.

Predavanja u organizaciji Zagrebačke udruga geodeta održati će se u četvrtak 31. siječnja 2019. godine s početkom u 16:30 sati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza u Zagrebu, Berislavićeva 6/I kat. 31. siječnja 2019. u Zagrebu. 

Program predavanja:

16:30 – 16:45     Uvod u predavanje

16:45 – 17:30     Robert Župan, ELEKTRONSKI ZAPIS PROSTORNIH PODATAKA S OSVRTOM NA  ZAKONSKU REGULATIVU

17:30 – 18:00     Pauza za kavu i osvježenje

18:00 – 19:30     Željko Bačić, HRVATSKA U SVEMIRU – GDJE JE U TOME GEODETSKA STRUKA?

Prema programu stručnog usavršavanja 2018/2019 sudionicima predavanja dodijelit će se 4/1 boda.

POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU 

Utorak, 15. Siječanj 2019.

Radionica UREĐENJE MEĐE U POSTUPCIMA IZMJERE ZEMLJIŠTA I SUDSKOJ PRAKSI, Zagreb, 13.02.2019.

Obavještavamo sve zainteresirane da će se Radionica UREĐENJE MEĐE U POSTUPCIMA IZMJERE ZEMLJIŠTA I SUDSKOJ PRAKSI organizatora NOVI INFORMATOR d.o.o. održati 13. veljače 2019. godine (srijeda) u 9.30 sati.

Mjesto održavanja: Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553
seminari@novi-informator.net

Bodovanje: Prema programu stručnog usavršavanja 2018/2019 sudionicima predavanja dodijelit će se 2/1 boda.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 14. Siječanj 2019.

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 120/2018 od 31.12.2018. godine objavljen je novi Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak ovlašćivanja, razine ovlaštenja, tehnički i stručni uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe, odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje djelatnosti izmjere dubina mora, marinske geodezije, snimanje objekata u priobalju i moru, snimanje objekata na morskom dnu i podmorju, geologije i geofizike mora te oceanologije iz članka 7. stavka 1. Zakona o hidrografskoj djelatnosti, uvjeti i način obavljanja i nadzora obavljanja tih djelatnosti, način i uvjeti za pregled i ovjeru podataka istraživanja, prikupljenih i obrađenih podataka, odnosno hidrografskih originala i hidrografskih elaborata ovlaštenih pravnih osoba, visina naknade za pregled i ovjeru podataka istraživanja, prikupljenih i obrađenih podataka, odnosno hidrografskih elaborata ovlaštenih pravnih osoba i osnovice za njen obračun, kao i način korištenja te naknade..

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 08. siječnja 2019. godine. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje hidrografskih djelatnosti («Narodne novine«, br. 162/98).

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 14. Siječanj 2019.

Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije

»Narodnim novinama« broj 3/2019, objavljen je Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije.

Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije utvrđuje skup etičkih načela i pravila kojih su se članovi Komore dužni pridržavati prilikom obavljanja poslova.

Odredbe Kodeksa obvezne su za sve ovlaštene inženjere geodezije kao i kandidate za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 14. Siječanj 2019.

Odluka kojom se utvrđuje Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

»Narodnim novinama« broj 3/2019, objavljena je Odluka kojom se utvrđuje Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije.

→ Pročitaj više

Petak, 4. Siječanj 2019.

Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije dopisom KLASA: 140-01/18-01/191, URBROJ: 524-05-01-01/3-18-2 zaprimila je mišljenje Uprave za mirovinski sustav Ministarstva rada i mirovinskog sustava u pogledu nastavka obavljanja geodetske djelatnosti samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije na pola radnog vremena bez istovremene obustave mirovine. 

→ Pročitaj više

Petak, 4. Siječanj 2019.

PROPISI IZ PODRUČJA GEODETSKE DJELATNOSTI DONESENI U 2018. GODINI

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 31. Prosinac 2018.

Evidencija obavljanja stručnih geodetskih poslova i obaveza dostave podataka iz Upisnika obavljanja geodetske djelatnosti u obliku Godišnjeg izvješća

Dana 01.01.2019. godine stupa na snagu Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova (NN 90/18) kojim je propisana obveza vođenja evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova od strane fizičkih i pravnih osoba koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave.

Vođenje evidencije omogućeno je u elektroničkom obliku putem e-aplikacije koja je dostupna na poveznici https://sdge.dgu.hr modul „Evidencija poslova“. Aplikaciji se pristupa preuzetim korisničkim imenom i lozinkom.

Posebno naglašavamo da stupanjem na snagu navedenog Pravilnika ostaje obaveza dostave podataka iz Upisnika obavljanja geodetske djelatnosti u obliku Godišnjeg izvješća za 2018. godinu, do 31. siječnja 2019., temeljem članka 6. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja upisnika obavljanja geodetske djelatnosti (NN 67/09) po kojem su ovlaštene osobe, pod što se podrazumijevaju pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova, ovlašteni inženjeri geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu, obavezne jednom godišnje do 31. siječnja za prethodno jednogodišnje razdoblje dostaviti Državnoj geodetskoj upravi podatke iz Upisnika obavljanja geodetske djelatnosti u obliku Godišnjeg izvješća.

Subota, 22. Prosinac 2018.

Sretan Božić i Nova godina

bozic 2018

Petak, 21. Prosinac 2018.

Održana 5. redovita sjednica i Svečana sjednica Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

ghega 2018

U utorak 11. prosinca 2018. godine održana je 5. redovita sjednica Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i Svečana skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije povodom obilježavanja Europskog dana geodezije i geoinformacija.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 17. Prosinac 2018.

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« br. 112/2018 od 14.12.2018. godine objavljen je Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Ovim se Zakonom uređuje državna izmjera, katastar nekretnina, katastar infrastrukture, registar zgrada, registar prostornih jedinica, registar geografskih imena, nadležnost nad poslovima državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica, registra geografskih imena te obavljanje tih poslova, poslovi Državne geodetske uprave, čuvanje i korištenje podataka i nadzor nad poslovima koji se uređuju ovim Zakonom. Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom te na druge geodetske poslove ako se oni obavljaju u okviru hidrografskih izmjera, komasacija i drugih sličnih postupaka.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 22.12.2018. godine.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 6. Prosinac 2018.

Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije objavljen u »Narodnim novinama«

Dana 05.12.2018. godine u »Narodnim novinama« broj 109/2018, objavljen je Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije koji stupa na snagu dana 13.12.2018. godine.

→ Pročitaj više

Utorak, 4. Prosinac 2018.

Radionica: Evidentiranje nekretnina, porezi i javna davanja vezana za nekretnine

Obavještavamo sve zainteresirane da će se radionica Evidentiranje nekretnina, porezi i javna davanja vezana za nekretnine organizatora NOVI INFORMATOR d.o.o. održati 12. prosinca 2018. (srijeda) u 9.30 sati.

Mjesto održavanja: Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553
seminari@novi-informator.net

Bodovanje: Prema programu stručnog usavršavanja 2018/2019 sudionicima predavanja dodijelit će se 2/1 boda.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 3. Prosinac 2018.

Hrvatski sabor usvojio Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Nakon zaključene rasprave u Hrvatskom saboru dana 28. studenog 2018. godine, Hrvatski sabor je na svojoj 10. sjednici održanoj 3. prosinca 2018. godine usvojio Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina sa 97 glasova „za“ i 3 „suzdržana“.

Pitanja koja se Zakonom uređuju odnose se na državnu izmjeru, katastar nekretnina, katastar infrastrukture, registar prostornih jedinica, registar geografskih imena, obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina, poslovi Državne geodetske uprave te čuvanje i korištenje podataka državne izmjere i katastra nekretnina.

Ciljevi donošenja novog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina su unaprjeđenje postupanja u okviru upravnih područja katastra nekretnina i državne izmjere, unaprjeđenje čuvanja i korištenja podataka državne izmjere i katastra nekretnina, unaprjeđenje katastra infrastrukture, uspostavljanje registra zgrada, unaprjeđenje registra prostornih jedinica, unaprjeđenje registra geografskih imena, osiguravanje kvalitete prostornih podataka Državne geodetske uprave kao i osiguravanje učinkovitijeg planiranja i provedbe unaprjeđenja sustava zemljišne administracije (katastra i zemljišnih knjiga).

→ Pročitaj više

Petak, 30. Studeni 2018.

Održana 5. CROPOS konferencija

Dana 30. studenoga 2018. godine na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je 5. CROPOS konferencija kojom je obilježeno i deset godina uspješnog rada CROPOS sustava. Konferenciju su zajedno organizirali Državna geodetska uprava, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko geodetsko društvo i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije.

→ Pročitaj više

Petak, 30. Studeni 2018.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zemljišnim knjigama

Opis savjetovanja: Reforma zemljišnih knjiga i katastra provodi se kontinuirano kroz duže vremensko razdoblje s ciljem uspostave modernog, efikasnog i transparentnog sustava vođenja zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka u elektroničkom obliku. U tom smislu provedene su značajnije promjene u važećem Zakonu o zemljišnim knjigama (dalje: ZZK), a ovim Nacrtom prijedloga Zakona o zemljišnim knjigama (dalje: Nacrt prijedloga), sve dosadašnje izmjene i dopune ZZK-a objedinile bi se u jedinstveni tekst novoga zakona, pa se predlaže novi integralni tekst sa svim relevantnim promjenama u postupku reforme zemljišnoknjižnog sustava. Činjenica velikog broja izmjena i dopuna ZZK-a upućuje na izuzetnu dinamiku promjena u zemljišnoknjižnom sustavu, prije svega u poslovnim procesima i organizaciji rada koji su utemeljeni na novim informatičkim tehnologijama te ih je bilo nužno i pravno definirati radi njihove primjene. Ovim Nacrtom prijedloga, između ostaloga, znatno se pojednostavljuje postupanje u pojedinačnom ispravnom postupku, redefiniraju se poslovni procesi za provedbu zemljišnoknjižnih postupaka koji se uz to određuje i kao hitan postupak, nadalje određuje se rok za donošenje rješenja u redovnim zemljišnoknjižnim postupcima te se podaci zemljišne knjige, osim što su javni, proglašavaju i elektronički dostupnima itd. Nacrtom prijedloga ostvaruju se pretpostavke za postupni potpuni prelazak na elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.12.2018.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 29. Studeni 2018.

Novi Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 104/2018 od 28.11.2018. godine objavljen je novi Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za sigurnu uporabu bespilotnih zrakoplova operativne mase do i uključujući 150 kilograma te uvjeti kojima moraju udovoljavati osobe koje sudjeluju u izvođenju letova tim zrakoplovima.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. prosinca 2018. godine. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova (»Narodne novine«, broj 49/15 i 77/15).

→ Pročitaj više

Četvrtak, 22. Studeni 2018.

Novi list objavio je intervju s predsjednikom Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vladimirom Krupom dipl.ing.geod.

 intervjuNoviList

Utorak, 13. Studeni 2018.

Zajednički sastanak HUP_UGGS, HKOIG, HGD i DGU

U ponedjeljak, 12. studenog 2018. godine u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca održan je zajednički sastanak predsjednika HUP-Udruge geodetsko-geoinformatičke struke Željka Perića, predsjednika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vladimira Krupe, predsjednika Hrvatskog geodetskog društva Rinalda Paara i ravnatelja Državne geodetske uprave Damira Šanteka.

U cilju unapređenja geodetsko geoinformatičke djelatnosti razgovaralo se o nizu pitanja i izazova s kojima se ova djelatnost susreće. Jedno od aktualnih pitanja koje se na sastanku razmatralo je i pitanje geodetskog projekta.

Svi nazočni složili su se da je za unaprjeđenje djelatnosti važno nastupati s zajedničkim i usuglašenim stavovima te je zaključeno će se zajednički sastanci nastaviti kontinuirano održavati.

Na sastanku su uz navedene sudjelovali zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković, načelnik Sektora za katastar nekretnina  Antonio Šustić i direktorica HUP-Udruge geodetsko-geoinformatičke struke Marijana Filipić.

sastanak HKOIG HUP DGU HGD 20181112

Ponedjeljak, 12. Studeni 2018.

5. CROPOS konferencija – druga obavijest

Državna geodetska uprava, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko geodetsko društvo i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije organiziraju 5. CROPOS konferenciju koja će se održati dana 30. studenoga 2018. godine na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26. Na 5. CROPOS konferenciji obilježit će se deset godina uspješnog rada CROPOS sustava koji je pušten u službenu upotrebu 9. prosinca 2008. godine i upoznati sudionike s aktivnostima održavanja i planovima za nadogradnju sustava te kroz razmjenu domaćih i međunarodnih iskustava vezanih uz rad i korištenje permanentnih GNSS mreža proširiti i unaprijediti primjenu CROPOS sustava.

→ Pročitaj više

Srijeda, 7. Studeni 2018.

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Istarske županije, Pazin, 07.12.2018.

Udruga geodeta Istarske županije organizira stručna predavanja koje će se održati 07.12.2018. godine s početkom u 15.00 sati, Hotel Lovac, Šime Kurelića 4A, Pazin.

Program predavanja 

Prijavni obrazac

U skladu sa Odlukom Odbora za trajno stručno usavršavanje HKOIG i Jednogodišnjim programom stručnog usavršavanja za razdoblje 01.04.2018. - 31.03.2019. polaznici predavanja ostvaruju ukupno 4/1 boda.

Srijeda, 31. Listopad 2018.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrt konačnog prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 123. sjednici održanoj 31. listopada 2018. godine usvojila Nacrt konačnog  prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koji je Vladi Republike Hrvatske predložila Državna geodetska uprava. Nacrt konačnog prijedloga ZDIKN možete pregledati ovdje.

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 29. Listopad 2018.

Novi pravilnici iz područja naftnog rudarstva objavljeni u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 95/2018 od 26.10.2018. godine objavljeni su novi pravilnici iz područja naftnog rudarstva.

Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu

Navedenim pravilnicima se između ostalog propisuje sadržaj glavnog projekta naftno-rudarskog objekta i postrojenja, sadržaj izjave ovlaštenog inženjera geodezije i obaveza polaganja stručnog ispita.

→ Pročitaj više

Petak, 26. Listopad 2018.

Predavanje: PRIMJENA GIS-a I LOKALNIH KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA U GEODETSKOJ PRAKSI

Udruga geodeta Osječko-baranjske županije organizira stručno predavanje koje će se održati 22. studenog 2018. godine s početkom u 11.00 sati u Osijeku, Trg Lava Mirskog 1 (gradska četvrt Gornji grad).

Program predavanja 

Prijavni obrazac

U skladu sa Odlukom Odbora za trajno stručno usavršavanje HKOIG i Jednogodišnjim programom stručnog usavršavanja za razdoblje 01.04.2018. - 31.03.2019. polaznici predavanja ostvaruju ukupno 4/0 boda.

Srijeda, 17. Listopad 2018.

11. SIMPOZIJ OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE, OPATIJA, 19. - 21. 10. 2018.

foto 11SOIG

ZAKLJUČCI

 

 1. Geodezija je interdisciplinarna znanost i struka koja je nezaobilazna pomoć svim ostalim tehničkim strukama: arhitektonskim, građevinskim, elektrotehničkim, strojarskim itd.,
 2. Geodezija i geoinformatika  kroz katastarski sustav moraju osigurati prostornu i zemljišno-knjižnu sigurnost,
 3. Geodetski prikljupljeni i geoinformatički obrađeni prostorni podaci temelj su razvojnih, ekonomskih analiza i projekata jedne države te stoga Geodeziju treba smatrati interdisciplinarnom znanosti i strukom od posebnog značaja za državu,
 4. Mi, geodeti, moramo širiti paletu svojih geodetskih usluga, na način da dodamo vrijednost postojećim uslugama, napravimo nove proizvode i ohrabrimo se u tome, odnosno da izađemo iz svojih  kalupa i svakodnevnih problema te se otvorimo prema drugima,
 5. Prostorni podaci koje mi, geodeti, prikupljamo, obrađujemo, analiziramo i prezentiramo su neophodni svima i toj činjenici treba pridati značaj kako bismo se izborili za bolji status na tržištu. Danas, svaka informacija u sebi sadrži geoprostornu komponentu!
 6. Promjene su nužne i poželjne jer vode ka unapređenju struke, pojednostavljenju i ubrzavanju poslovnih procedura i procesa, no nužno ih je uvoditi postepeno i polako, malim koracima...

U Opatiji, 20. listopada 2018. godine 

Foto galerija

 

slikaCover11Zbornik

→ Pročitaj više

Srijeda, 17. Listopad 2018.

Omogućeno podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti i potvrde putem e-usluge

Od dana 16.10.2018. godine omogućeno je podnošenje e-zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova te podnošenje e-zahtjeva i izdavanje e-potvrde o izdanoj suglasnosti po novom Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18) uz plaćanje e-pristojbe.

Pristup je moguć na poveznici: https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp

Izvor: www.dgu.gov.hr

Ponedjeljak, 15. Listopad 2018.

Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vladimir Krupa izabran je za dopredsjednika CLGE

Na generalnoj skupštini CLGE (Council of European Geodetic Surveyors - Comité de Liaison des Géomètres Européens) održanoj 5. listopada 2018. u Barceloni predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vladimir Krupa izabran je za dopredsjednika CLGE.

Za predsjednika CLGE ponovno je izabran Maurice Barbieri (Švicarska), za generalnog tajnika Vladimir Tikhonov (Rusija), dok je za novog blagajnika izabran Nicolas Smith (Francuska). Thomas Jacubeit (Njemačka), Michalis Kalogiannakis (Grčka ), Mairolt Kakko (Estonia), Álvaro Mateo (Španjolska) i Vladimir Krupa (Hrvatska) novi su dopredsjednici CLGE u slijedećem mandatu.

Europsko vijeće geodeta (CLGE) matična je organizacija nacionalnih profesionalnih udruženja geodeta u Europi i trenutno okuplja 39 zemalja članica. Republika Hrvatska punopravni je član CLGE od 2009. godine, a izbor predsjednika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vladimira Krupe za dopredsjednika CLGE potvrda je i kvalitetnog rada HKOIG.

→ Pročitaj više

Utorak, 9. Listopad 2018.

Novi pravilnici iz područja geodetske djelatnosti objavljeni u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 90/2018 od 10.10.2018. godine objavljeni su novi pravilnici iz područja geodetske djelatnosti.

Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova  (Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2019.)

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije (Pravilnik stupa na snagu 18. listopada 2018.)

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (Pravilnik stupa na snagu 18. listopada 2018.)

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 8. Listopad 2018.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o snimanju iz zraka

Opis savjetovanja: Uredbom o snimanju iz zraka propisuje se izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka državnog područja Republike Hrvatske koje obavljaju pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost snimanja iz zraka te izdavanje odobrenja za umnožavanje, objavljivanje i iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske, kao i način pregledavanja zračnih snimaka prije njihovog korištenja.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.11.2018.

 

→ Pročitaj više

Petak, 5. Listopad 2018.

Održan sastanak predstavnika DGU-a i HKOIG-a

U srijedu, 3. listopada 2018. godine u prostorijama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave u Zagrebu, održan je sastanak predstavnika Državne geodetske uprave i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije. Od strane Državne geodetske uprave sastanku su prisustvovali ravnatelj Državne geodetske uprave dr.sc. Damir Šantek, dipl.ing.geod., zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković, dipl.ing.geod. i tajnica Kabineta ravnatelja Ivana Medarić, dipl.iur. Od strane Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije sastanku su prisustvovali predsjednik HKOIG Vladimir Krupa, dipl.ing.geod., predsjednik Nadzornog odbora HKOIG Zdravko Zorić, dipl.ing.geod., te članovi Upravnog odbora HKOIG Borna Gradečak, dipl.ing.geod., Robert Klojčnik, dipl.ing.geod., Goran Lipovšćak, dipl.ing.geod. i Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

Na sastanku se razgovaralo o aktualnostima vezanim uz primjenu Sustava digitalnih geodetskih elaborata, pripremu Nacrta Konačnog prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina za slanje u proceduru donošenja, donošenje Statuta i ostalih općih akata HKOIG-a koji proizlaze iz novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) te aktivnostima HKOIG u organizaciji 11. Simpozija ovlaštenih inženjera geodezije koji će se od 19. do 21. listopada 2018. godine održati u Opatiji.

U ovom trenutku primjena Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti ocjenjena je zadovoljavajućom te je analizirano stanje i dogovorena dinamika donošenja općih akata HKOIG-a koji se donose na temelju tog Zakona.

Dogovoreno je da se prije upućivanja Konačnog prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina u proceduru donošenja na zajedničkom sastanku raspravi tekst Konačnog prijedloga.

Predstavnici HKOIG izvijestili su o aktivnostima na organizaciji 11. Simpozija ovlaštenih inženjera geodezija nakon čega su dogovoreni detalji oko učešća predstavnika DGU na 11. Simpoziju.

Na početku rasprave o primjeni Sustava digitalnih geodetskih elaborata Predsjednik HKOIG upoznao je ravnatelja Državne geodetske uprave sa zaključcima Upravnog odbora i sjednica Područnih odbora HKOIG.

Zaključci 27. sjednice Upravnog odbora HKOIG - LINK

Predsjednik HKOIG istaknuo je da će se Komora kao i uvijek uključiti u organiziranje edukacije financijski i organizacijski ali i podsjetio na činjenicu da Komora nakon što je iskazala zainteresiranost za organizaciju u prvom dijelu godine nije do sada bila pozvana odnosno uključena, niti je bila u mogućnosti organizirati edukaciju obzirom na specifičnost tematike. Dogovoreni su daljnji koraci u organizaciji edukacije koja bi zajedničkim nastupom trebala biti obavljena u znatno kraćem vremenu.

Ravnatelj DGU ponovio je da je svim ovlaštenim geodetskim izvoditeljima do izdavanja korisničkih imena i lozinki omogućeno neometano izrađivanje geodetskih elaborata budući da se elaborati i dalje mogu izrađivati u analognom obliku uz pripadajući digitalni zapis. Istaknuo je da nije moguće izbjeći naplatu troškova za izdavanje katastarskih podataka potrebnih za izradu geodetskih elaborata, a koji se traže predajom zahtjeva u katastarski ured  zbog važećih propisa. Predstavnici Komore su istaknuli kako se njeni članovi stavljaju u međusobno neravnopravan položaj  jer oni koji nemaju pristup SDGE moraju plaćati katastarske podatke za potrebe izrade geodetskih elaborata te čekati njihovo izdavanje za razliku od kolega koji imaju pristup SDGE i do podataka mogu doći u realnom vremenu.

Predsjednik HKOIG iznio je prijedlog Komore o žurnom izdavanju korisničkih imena i lozinki bez uvjetovanja završene edukacije čime bi se svim ovlaštenicima omogućio pristup sustavu, posebno izdavanju podataka pod jednakim uvjetima. Ravnatelj DGU odgovorio je da u ovom trenutku nije moguće izdavanje korisničkih imena i lozinki bez odgovarajuće edukacije.

Ravnatelj DGU je također naglasio da će se elaborati koji su započeti prije stupanja na snagu novih propisa, a zbog opravdanih razloga (prikupljanje potrebnih potvrda u nadležnim uredima, čekanja potpisa stranaka i sl. ) nisu mogli biti predani na pregled i potvrđivanje do tog datuma, pregledavati prema propisima koji su vrijedili u vrijeme započinjanja izrade elaborata.

Ravnatelj DGU izjavio je da će se nakon što službenim putem zaprimi zaključke Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o njima očitovati.

Predstavnici HKOIG istaknuli su da se nadaju da će DGU prihvatiti predložene prijedloge i na taj način otkloniti probleme u implementaciji SDGE. Na taj način će svim ovlaštenicima biti omogućeni jednaki uvjeti u obavljanju stručnih geodetskih poslova do pune implementacije sustava te osigurana kvalitetnija priprema za prilagođavanje poslovanja novom sustavu.

→ Pročitaj više

Utorak, 2. Listopad 2018.

Dostupna prezentacija HKOIG o Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Obavještavamo članove da je prezentacija o Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) sa otvorenih sjednica područnih odbora HKOIG održanih u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zagrebu i Čakovcu dostupna putem slijedećih poveznica:

PDF

PowerPoint

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 1. Listopad 2018.

Održana otvorena sjednica Područnog odbora Zagreb na temu novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Nakon otvorenih sjednica područnih odbora HKOIG u Osijeku, Rijeci i Splitu u Zagrebu je u petak,  28.09.2018. godine održana otvorena sjednica Područnog odbora Zagreb na temu novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18). Sjednicu kojoj je prisustvovalo više od 100 zainteresiranih vodila je  predsjednica Područnog odbora Zagreb gospođa Sandra Lacković, mag.ing.geod. et geoinf., a prezentaciju novog Zakona održao je stručni tajnik HKOIG Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

U nastavku sjednice nakon rasprave o novom Zakonu prisutnima se obratio predsjednik HKOIG Vladimir Krupa, dipl.ing.geod., te ih izvijestio o zaključcima netom završene sjednice Upravnog odbora HKOIG koji će biti upućeni Državnoj geodetskoj upravi kao prijedlozi Komore sa ciljem olakšavanja implementacije Sustava digitalnih geodetskih elaborata.

Predsjednik HKOIG je upoznao prisutne sa aktivnostima predstavnika HKOIG koji su sudjelovali kao članovi Povjerenstva za izradu Pravilnika o geodetskim elaboratima zajedno sa kolegama iz DGU, zahvalio svima na uloženom trudu te istaknuo da predstavnici HKOIG nisu sudjelovali u izradi predložaka i pripadajućih tehničkih specifikacija.

Predsjednik je naglasio da će Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, kao i uvijek dosada,  podržati svaku aktivnost koja doprinosi unapređenju obavljanja stručnih geodetskih poslova te da će se u suradnji sa Državnom geodetskom upravnom aktivno uključiti u edukaciju članova HKOIG za rad u Sustavu digitalnih geodetskih elaborata. Namjera je da se kroz zajedničku suradnju DGU i HKOIG edukacija završi u što je mogućem kraćem vremenskom okviru i za sve zainteresirane ovlaštenike, odnosno da se žurno omogući svim zainteresiranim ovlaštenicima pristup Sustavu digitalnih geodetskih elaborata.

Nakon rasprave koja je uslijedila prisutni članovi Područnog odbora Zagreb su jednoglasno donijeli slijedeće zaključke:

1. Traži se odgoda obaveze predaje geodetskih elaborata u katastarske urede prema odredbama Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) i vezanih Tehničkih specifikacija dok svim podnositeljima Zahtjeva za odobravanje korisničkog imena i lozinke za prijavu u Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) i One Stop Shop (OSS) sustav ne budu dostavljena korisnička imena i lozinke i omogućeno pohađanje edukacije za rad sa navedenim sustavima.

2. Traži se da se do dostave korisničkih imena i lozinki i pohađanja edukacije za rad sa SDGE i OSS sustavima svih podnositelja Zahtjeva za odobravanje korisničkog imena i lozinke za prijavu u Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) i One Stop Shop (OSS) ne naplaćuje preuzimanje analognih ili digitalnih podataka potrebnih za izradu geodetskih elaborata.

Petak, 28. Rujan 2018.

Obavijest o odgodi radionice u organizaciji Novog informatora

Obavještavamo sve zainteresirane da se odgađa radionica „ULOGA I STANJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI) U RH“ koje je Programom stručnog usavršavanja 2018./2019. najavljena za 17.10.2018. godine. 

Novi termin biti će objavljen naknadno. 

Četvrtak, 27. Rujan 2018.

Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije sazvao je sjednicu Upravnog odbora

U petak 28. rujna 2018. godine održat će se sjednica Upravnog odbora Komore na kojoj će se raspravljati o donošenju novih akata Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, konačnom prijedlogu Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, 11. simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije i Pravilniku o geodetskim elaboratima te korištenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE).

Nakon sjednice Upravnog odbora Komore održati će se otvorena sjednica Područnog odbora Zagreb na temu novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti. U okviru otvorene sjednice ovlašteni inženjeri geodezije raspravljati će i o funkcionalnosti SDGE i problemima sa kojima se susreću pri predaji elaborata.

Zajednički sastanak predstavnika Državne geodetske uprave i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije najavljen je za srijedu 03. listopada 2018. godine u Državnoj geodetskoj upravi. Sastanku će prisustvovati predsjednik Komore, članovi Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora sa zajedničkim ciljem pronalaženja rješenja kojim se treba osigurati neometana izrada i predavanje geodetskih elaborata putem SDGE.

Utorak, 25. Rujan 2018.

Održan sastanak ravnatelja DGU-a i predsjednika HKOIG-a

Na inicijativu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije održan je u petak, 21. rujna 2018. godine u prostorijama Državne geodetske uprave sastanak ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka, dipl. ing. geod., načelnika Sektora za katastar nekretnina Antonia Šustića, dipl. ing. geod. i predsjednika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije g. Vladimira Krupe, dipl. ing. geod.

Razgovarano je o trenutnom stanju geodetske struke te o planiranim aktivnostima i projektima.

Predsjednik HKOIG Vladimir Krupa, dipl. ing. geod., upoznao je ravnatelja Državne geodetske uprave dr.sc. Damira Šanteka, dipl. ing. geod., sa zaključcima do sada održanih sjednica područnih odbora HKOIG-a te iznio prijedloge Komore za otklanjanje uočenih poteškoća u primjeni Sustava digitalnih geodetskih elaborata.

Predstavnici DGU istaknuli su da se uočeni problemi rješavaju te da je svim ovlaštenim geodetskim izvoditeljima do izdavanja korisničkih imena i lozinki omogućeno neometano izrađivanje geodetskih elaborata budući da se elaborati i dalje mogu izrađivati u analognom obliku.

Predsjednik HKOIG naglasio je da će Komora podržati sve aktivnosti za koje se procijeni da su usmjerene u cilju učinkovitog obavljanja stručnih geodetskih poslova do pune implementacije sustava za sve ovlaštenike.

Dogovoreno je intenziviranje suradnje sa ciljem ubrzanja i olakšavanja implementacije Sustava digitalnih geodetskih elaborata.

Srijeda, 12. Rujan 2018.

Postupanja ovlaštenih osoba do izdavanja korisničkog imena i lozinke

Vezano uz primjenu odredbi Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18), a nastavno na već objavljenu obavijest o početku podnošenja zahtjeva za izdavanje odobravanja korisničkog imena i lozinke za dohvat podataka sukladno članku 20. stavak 4. Pravilnika, obavještavamo da su po svim zahtjevima pokrenuti postupci, a o vremenu preuzimanja odobrenja će se podnositelji zahtjeva obavijestiti.

Kod preuzimanja odobrenja za korištenje korisničkog imena i lozinke Državna geodetska uprava će za sve korisnike organizirati i edukaciju u cilju osposobljavanja za korištenje Sustava digitalnih geodetskih elaborata.

Do preuzimanja korisničkog imena i lozinke sustavu (SDGE) možete pristupiti i kao „gost“ korisnik sa korisničkim imenom i lozinkom „Gost“, za korištenje funkcionalnosti kontrole kvalitete grafičkog dijela geodetskog elaborata.

Do preuzimanja korisničkog imena i lozinke geodetski elaborati izrađuju se u analognom obliku. Katastarski i zemljišnoknjižni podaci o katastarskim česticama potrebni za izradu elaborata (izvadak iz katastarskog plana, izvadak ili prijepis posjedovnog lista, zemljišnoknjižni izvadak ili izvadak iz BZP-a), prilažu se elaboratu kao neslužbeni dokumenti, dok se za preuzeti digitalni katastarski plan elaboratu prilaže dokaz o izdanim podacima digitalnog katastarskog plana u katastarskom uredu.

Zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje elaborata ovlaštena osoba koja je izradila elaborat u analognom obliku, može podnijeti nadležnom katastarskom uredu i u analognom obliku, a zahtjevu se prilaže elaborat izrađen u analognom obliku uz koji se prilaže digitalni zapis sa izrađenim sastavnim dijelovima geodetskog elaborata sukladno tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.

Slijedom svega navedenog ovlaštene geodetske tvrtke neometano mogu izrađivati geodetske elaborate do izdavanja odobrenja korisničkog imena i lozinke.

Izvor: Državna geodetska uprava

→ Pročitaj više

Srijeda, 12. Rujan 2018.

14th International Conference on Geoinformation and Cartography

Hrvatsko kartografsko društvo od 27. do 29. rujna 2018. godine organizira stručni skup: 14. međunarodna konferencija o geoinformacijama i kartografiji.
Prema programu stručnog usavršavanja za razdoblje 2018./2019. sudionicima skupa dodijelit će se 8/0 bodova.

→ Pročitaj više

Utorak, 11. Rujan 2018.

Svečano puštanje u rad sustava Digitalnih geodetskih elaborata (SDGE)

U ponedjeljak 10. rujna 2018. godine, u 11 sati u Državnoj geodetskoj upravi svečano je pušten u rad Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE).

Navedenim sustavom kreće se u dodatno elektroničko poslovanje u Državnoj geodetskoj upravi te kod ovlaštenih geodetskih tvrtki. U okviru navedenog sustava omogućava se preuzimanje svih potrebnih podataka za izradu geodetskih elaborata, njegova izrada i predaja u katastarske urede elektroničkim putem.

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Četvrtak, 6. Rujan 2018.

Obavijest o promjeni termina radionice „TEHNIČKI, UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI U EVIDENTIRANJU NEKRETNINA“

Radionica „TEHNIČKI, UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI U EVIDENTIRANJU NEKRETNINA“ koja je Programom stručnog usavršavanja 2018./2019. najavljena za 19.09.2018. pomiče se na termin 27.09.2018.

Prema programu stručnog usavršavanja 2018./2019. sudionicima predavanja dodijelit će se 2/2 boda.

Sve informacije vezane za navedenu radionicu mogu se dobiti od organizatora aktivnosti Novi informator d.o.o.

→ Pročitaj više

Srijeda, 5. Rujan 2018.

Obavijest o održavanju otvorenih sjednica područnih odbora HKOIG na temu novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Ovim putem obavještavamo naše članstvo da je zaključkom sa sjednice Upravnog odbora HKOIG od 15. lipnja 2018. godine u sklopu redovnih aktivnosti HKOIG u rujnu 2018. predviđeno održavanje otvorenih sjednica područnih odbora HKOIG na temu novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18). Na sjednicama će od strane predstavnika HKOIG biti održano predavanje na temu novog Zakona s naglaskom na najvažnije promjene u pravima i obvezama ovlaštenih inženjera geodezije koje Zakon donosi, a nakon čega će se održati rasprava o toj temi.

Sjednice će se održati prema slijedećem rasporedu:

Osijek – 13.09.2018. godine, od 14.00 do 17.00 sati, Vikarijat Osijek, Ulica Josipa Jurja Strossmayera 58, Osijek

Rijeka – 14.09.2018. godine, od 14.00 do 17.00 sati, Kampus Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet, predavaonica F-006, Rijeka

Split – 21.09.2018. godine, od 16.00 do 19.00 sati, Zajednica udruga inženjera Splita, Starčevićeva 24 c, Split

Zagreb – 28.09.2018. godine, od 17.00 do 20.00 sati, Chromosov toranj - prizemlje, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Varaždin – 02.10.2018. godine, od 15.00 do 18.00 sati, kongresna dvorana hotela Park, Zrinsko-frankopanska 14, Čakovec

Prisustvovanje sjednicama je slobodno uz obaveznu prijavu na registracijskom mjestu i predočenje iskaznice ovlaštenog inženjera geodezije. Prisustvovanje sjednicama bodovati će se sa 2/2 boda iz programa stručnog usavršavanja HKOIG.

Srijeda, 5. Rujan 2018.

Obavijest o odgodi predavanja u organizaciji Sveučilišta Sjever

Obavještavamo Vas da se odgađa predavanje „Masovna procjena vrijednosti nekretnina i prostorni registri“ koje je Programom stručnog usavršavanja 2018./2019. najavljeno za 06.09.2018. godine i predavanja ˝Opća uredba o zaštiti osobnih podataka i prostorni podaci˝ i ˝Infrastruktura prostornih podataka u radu ovlaštenih inženjera geodezije˝ najavljena za 14.09.2018. godine.

Novi termini biti će objavljeni naknadno. 

Ponedjeljak, 3. Rujan 2018.

Omogućeno podnošenje Zahtjeva za odobravanje korisničkog imena i lozinke za prijavu u Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) i One Stop Shop (OSS) sustav

Korisničko ime i lozinku sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018), na temelju Zahtjeva za odobravanje korisničkog imena i lozinke izdaje Državna geodetska uprava.

Obrazac Zahtjeva za odobravanje korisničkog imena i lozinke možete preuzeti na web stranici Državne geodetske uprave www.dgu.gov.hr.

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 3. Rujan 2018.

Uvođenje u produkcijski rad Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE)

Od 01. rujna 2018. godine, Državna geodetska uprava omogućila je korištenje Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE).

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Nedjelja, 2. Rujan 2018.

Poziv za predavanja iz programa cjeloživotnog stjecanja znanja i vještina Udruge geodeta Dalmacije

Dana 7. rujna 2018. (petak) od 16 do 20 h održat će se predavanja u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije.

Predavanja su sljedeća:

1. Dr.sc. Ivan Landek:

Zakonska regulativa povezana s odobrenjem snimanja iz zraka za dronove, zrakoplove i satelite u RH

Unapređenje modela topografskih podataka u RH,

2. Prof. dr.sc. Jozo Čizmić:

Pravo - pojam, pravni izvori, statusna prava i organizacijski oblici - značaj poznavanje za magistre geodezije i geoinformatike.

Predavanja se održavaju u prostorijama ZUIS-a (Starčevićeva 24/c, Split) i boduju se sa 6/4 bodova.

 

Sudionici obavljaju uplatu na žiro račun Udruge geodeta Dalmacije:

IBAN: HR6423300031100007748 - Splitska banka.

Model: 00

Poziv na broj: upisati OIB uplatitelja

Opis plaćanja: Predavanje 07.09.2018. ‐ ime i prezime sudionika

Cijena sudjelovanja na predavanjima iznosi 600 HRK, a za članove Udruge geodeta Dalmacije (za 2018. godinu) cijena iznosi 550 HRK.

Predavanja su otvorenog tipa.

Petak, 24. Kolovoz 2018.

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018)

U Narodnim novinama broj 68/2018, od 27.07.2018. objavljen je Zakon o komunalnom gospodarstvu. Zakonom se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

→ Pročitaj više

Srijeda, 1. Kolovoz 2018.

Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba

Savjetovanje je otvoreno do: 31.08.2018.

→ Pročitaj više

Srijeda, 1. Kolovoz 2018.

Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova

Opis savjetovanja: Pravilnikom se propisuje sadržaj podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova iz članka 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 25/18).

Savjetovanje je otvoreno do: 31.08.2018.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 26. Srpanj 2018.

Objašnjenje MGIPU vezano za izdavanje uporabne dozvole i evidentiranje građevina u katastru

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dalo je objašnjenje u svrhu ujednačene provedbe Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13 i 20/17) kao i otklanjanja nedosljednosti, odnosno dvojbi uočenih u praksi, a s obzirom na evidentiranje građevina u katastru te s tim u vezi dokumentacijom koja se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.

→ Pročitaj više

Srijeda, 25. Srpanj 2018.

Tehničke specifikacije iz članka 39. i 53. Pravilnika o geodetskim elaboratima

Sukladno članku 93. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/2018) prilog Pravilniku su tehničke specifikacije iz članka 39. i 53. koje se objavljuju na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

Uz tehničke specifikacije na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave objavljeni su i dodaci tehničkim specifikacijama kao i primjeri izrađenih geodetskih elaborata.

Tehničke specifikacije se primjenjuju od 1. rujna 2018. godine.

Izvor: www.dgu.gov.hr

 

Poveznice:

Upute i objašnjenje.zip

Primjeri elaborata.zip

Dodaci Tehničkim specifikacijama za izradu DKP i DGE.zip

Tehničke specifikacije za geodetske elaborate.pdf

Tehničke specifikacije za izradu DKP i DGE.pdf

Dodaci Tehničkim specifikacijama za geodetske elaborate.zip

Tehničke specifikacije za određivanje koordinata.pdf

→ Pročitaj više

Četvrtak, 19. Srpanj 2018.

Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

Opis savjetovanja: Pravilnikom se propisuje način polaganja stručnog ispita, detaljan popis propisa koji su predmetom stručnog ispita za stjecanje svojstva odgovorne osobe, stručnog suradnika i suradnika, visinu naknade za troškove stručnog ispita, način rada i sastav ispitnog povjerenstva, sadržaj i oblik obrazaca za provedbu stručnog ispita i uvjerenja o položenom stručnom ispitu te detaljan sadržaj i način vođenja evidencija iz kojih se izdaju potvrde o položenom ili priznatom stručnom ispitu.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.8.2018.

→ Pročitaj više

Utorak, 17. Srpanj 2018.

Objavljena Zbirka kartografskih znakova mjerila od 1: 500 do 1: 25 000

Sukladno članku 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima (NN 59/2018) na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave objavljen je prilog navedenom Pravilniku – Zbirka kartografskih znakova mjerila od 1: 500 do 1: 25 000.

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Utorak, 17. Srpanj 2018.

Obavijest o početku rada HR BIM TASK GRUPE

U svrhu poticanja i promoviranja inovacija u području graditeljstva i prostornoga uređenja Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja aktivno se uključilo u rad  EU BIM Task grupe čiji je cilj promoviranje i razmjena najbolje prakse BIM-a na EU razini. Više o radu EU BIM Task grupe možete doznati ovdje.

S tim u vezi osnovana je pri MGIPU HR BIM Task grupa u rad koje su osim djelatnika Ministarstva uključeni i predstavnici inženjerskih komora pa tako i predstavnici Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije koju u navedenoj radnoj grupi predstavljaju član Upravnog odbora i predsjednik Odbora za SPIR HKOIG Borna Gradečak, dipl.ing.geod. i član Odbora za SPIR HKOIG Mladen Rapaić, mag.ing.geod. et geoinf.

Na početnim sastancima određeni su primarni ciljevi i aktivnosti grupe:

-        osmisliti NACIONALNI STANDARD za BIM

-        izraditi informativnu knjižicu s primjerima projekata u Hrvatskoj kojima bi se BIM približio javnosti

-        na budućim skupovima u organizaciji komora sazvati sve zainteresirane za BIM te uz pozive proslijediti i Priručnik o BIM-u predstavljen od EU javnog sektora.

U vezi s navedenim pozivamo zainteresirane članove HKOIG da nam se jave sa primjerima BIM projekata u kojima su sudjelovali te isto tako sa svojim pitanjima i prijedlozima vezanim za BIM tematiku. Navedeno molimo dostaviti na mail adresu: hkoig@hkoig.hr sa naslovom HR BIM.

HKOIG će nastaviti redovno informirati svoje članstvo o rezultatima rada HR BIM Task grupe.

Petak, 13. Srpanj 2018.

Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

Opis savjetovanja: Pravilnikom se propisuje stručna sprema, stručni ispit i radno iskustvo projektanta projekata građenja, revidenta, glavnog nadzornog inženjera, nadzornog inženjera, glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i voditelja radova, odgovornog voditelja probne eksploatacije, obvezni sadržaj i elementi projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, način opremanja i označivanja projekta, sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja naftno-rudarskih objekata i postrojenja, sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera, sadržaj izjave ovlaštenog inženjera geodezije, sadržaj programa probne eksploatacije i izvješća o obavljenoj probnoj eksploataciji, način obavljanja tehničkog pregleda te ostali detalji vezani za gradnju naftno-rudarskih objekata.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.8.2018.

→ Pročitaj više

Petak, 13. Srpanj 2018.

Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu

Opis savjetovanja: Pravilnikom se propisuje program, uvjeti i način polaganja stručnog ispita iz područja naftnog rudarstva, ustroj i način rada ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz područja naftnog rudarstva, prijave osoba za polaganje stručnog ispita iz područja naftnog rudarstva, kao i uvjeti koji se moraju ispuniti za polaganje stručnog ispita iz područja naftnog rudarstva i druga pitanja u svezi sa stručnom osposobljenosti, provjerom stručne osposobljenosti i stručnim usavršavanjem u vezi s određenim poslovima naftno-rudarskih radova

Savjetovanje je otvoreno do: 13.8.2018.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 9. Srpanj 2018.

Katalog proizvoda Državne geodetske uprave

Sukladno članku 6. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 59/2018) koji stupa na snagu 1. rujna 2018. godine, izrađen je Katalog podataka državne izmjere i katastra nekretnina. Cilj Kataloga je dati detaljniji pregled i dodatni opis podataka i standardnih proizvoda Državne geodetske uprave.

Katalog se primjenjuje od 1. rujna 2018. godine

Izvor: www.dgu.gov.hr

→ Pročitaj više

Četvrtak, 5. Srpanj 2018.

Novi pravilnici iz područja geodetske djelatnosti objavljeni u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 59/2018 od 04.07.2018. godine objavljeni su novi pravilnici iz područja geodetske djelatnosti.

Pravilnik o geodetskim elaboratima

Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima

Pravilnici stupaju na snagu 01.09.2018. godine.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 2. Srpanj 2018.

Prihvaćen PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, prvo čitanje

Na 8. sjednici Hrvatskog sabora 29. lipnja 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (85 glasova "za", 2 "protiv“, 5 "suzdržanih").

→ Pročitaj više

Četvrtak, 21. Lipanj 2018.

The CLGE Students’ Contest 2017 - 2018

→ Pročitaj više

Petak, 15. Lipanj 2018.

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 54/2018 od 13.06.2018. godine objavljen je Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Pravilnikom se propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova ovlaštenom inženjeru geodezije, zajedničkom geodetskom uredu i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti, dokumentacija koja se predaje uz zahtjev, sadržaj suglasnosti kao i sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim suglasnostima za obavljanje stručnih geodetskih poslova i rješenjima o ukidanju tih suglasnosti.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 21.06.2018. godine.

→ Pročitaj više

Petak, 15. Lipanj 2018.

Vlada Republike Hrvatske usvojila Prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 101. sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine usvojila je Prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koji je Vladi predložila Državna geodetska uprava

Više – izvor DGU: https://dgu.gov.hr/vijesti/vlada-republike-hrvatske-usvojila-prijedlog-zakona-o-drzavnoj-izmjeri-i-katastru-nekretnina/4725

→ Pročitaj više

Petak, 15. Lipanj 2018.

5. CROPOS konferencija – prva obavijest

Državna geodetska uprava, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko geodetsko društvo i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije organiziraju 5. CROPOS konferenciju koja će se održati dana 30. studenoga 2018. godine na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26.

→ Pročitaj više

Petak, 15. Lipanj 2018.

Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije

Opis savjetovanja: Pravilnikom se propisuje način izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.07.2018.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 14. Lipanj 2018.

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Bjelovarsko - bilogorske županije, Bjelovar, 29.06.2018.

Predavanja:
1. Inženjerska geodezija u održavanju objekata autocesta
2. Višekriterijsko vrednovanje u postupku komasacije

Udruga geodeta Bjelovarsko - bilogorske županije (BBŽ) u petak 29.06.2018. godine od 15:00 - 18:00 sati održat će predavanja :
1. Doc. dr. sc. Rinaldo Paar i Doc. dr. sc. Ante Marendić: Inženjerska geodezija u održavanju objekata autocesta
2. Doc. dr. sc. Hrvoje Tomić: Višekriterijsko vrednovanje u postupku komasacije

 

Aktivnost: Predavanje
Organizator: Udruga geodeta BBŽ
Tema: „Inženjerska geodezija u održavanju objekata autocesta „
Predavači: Doc. dr. sc. Rinaldo Paar i Doc. dr. sc. Ante Marendić
Mjesto: zgrada Županijske komore Bjelovar, P. Preradovića 4A
Vrijeme: petak 29. 06. 2018.godine, 15:00 sati 

Aktivnost: Predavanje
Organizator: Udruga geodeta BBŽ
Tema: „Višekriterijsko vrednovanje u postupku komasacije „
Predavač: Doc. dr. sc. Hrvoje Tomić
Mjesto: Županijska komora Bjelovar, P. Preradovića 4A
Vrijeme: petak 29. 06. 2018.godine, 17:00 sati 

Za sve informacije možete se obratiti na dragan.curkovic@dgu.hr
Prema programu stručnog usavršavanja 2018/2019 sudionicima predavanja dodijelit će se 6/0 bodova.

PRIJAVA

Petak, 8. Lipanj 2018.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 52/2018 od 06.06.2018. godine objavljen je  Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 8. Lipanj 2018.

Zakon o upravljanju državnom imovinom objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 52/2018 od 06.06.2018. godine objavljen je Zakon o upravljanju državnom imovinom.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 8. Lipanj 2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju

Opis savjetovanja: Predmet Odluke je određivanje relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju, prema članku 284. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi, a kojim čelnik središnjeg tijela državne uprave može javnim naručiteljima iz svog djelokruga odlukom odrediti relativne pondere za pojedine vrste predmeta nabave.

U Radnoj skupini koja je sudjelovala u izradi Nacrta Odluke radili su i predstavnici HKOIG, članovi Upravnog odbora HKOIG Goran Lipovšćak, dipl.ing.geod. i Robert Klojčnik, dipl.ing.geod.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.7.2018.

→ Pročitaj više

Petak, 8. Lipanj 2018.

Vlada prihvatila prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu

Na 100. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 07.06.2018. godine prihvaćen je konačni prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu kojim se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje infrastrukture, plaćanje doprinosa i naknada, održavanje reda i druga značajna pitanja, te je isti upućen u saborsku proceduru.

→ Pročitaj više

Petak, 8. Lipanj 2018.

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta dalmacije, Split, 15.06.2018.

Predavanja:
1. Primjena robotiziranih mjernih stanica s integriranim slikovnim senzorima u Inženjerskoj geodeziji - 1. dio
2. Primjena robotiziranih mjernih stanica s integriranim slikovnim senzorima u Inženjerskoj geodeziji - 2. dio

Organizator: Udruga geodeta Dalmacije

Vrijeme i mjesto održavanja: 15.06.2018., 16:00 - 20:00, ZUIS (DIT) - Starčevićeva 24/c , Split

→ Pročitaj više

Utorak, 29. Svibanj 2018.

Predavanje: „Masovna procjena vrijednosti nekretnina i prostorni registri“, Varaždin, 13.06.2018.

Predavanje u organizaciji Sveučilišta Sjever održati će se 13. lipnja 2018. godine s početkom u 17.00 sati u Varaždinu, Zgrada UNIN 2, dvorana 115/I kat.

Aktivnost: Predavanje
Organizator: Sveučilište Sjever
Mjesto: Varaždin, Zgrada UNIN 2, dvorana 115/I kat, J. Križanića 31b - vidi lokaciju
Vrijeme: Srijeda, 13.06.2018., 17:00

Tema predavanja/predavači:
„Masovna procjena vrijednosti nekretnina i prostorni registri“
predavači doc. dr. sc. Milan Rezo, doc. dr. sc. Danko Markovinović i prof. dr. sc. Siniša Mastelić Ivić

Prema programu stručnog usavršavanja 2018./2019. sudionicima predavanja dodijelit će se 3/0 boda.
Mole se sudionici (obveznici stručnog usavršavanja) da popunjeni Obrazac za prijavu sudjelovanja na predavanju s dokazom uplate o kotizaciji, te eventualna pitanja, pošalju na el. poštu: graditeljstvo_su@unin.hr.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Ponedjeljak, 28. Svibanj 2018.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation)

Dana 25. svibnja 2018. započela je primjena Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.), a istog dana na snagu je stupio i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine” broj 42/18).

→ Pročitaj više

Utorak, 22. Svibanj 2018.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

U »Narodnim novinama« broj 46/2018 od 18.5.2018. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 21. Svibanj 2018.

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

U »Narodnim novinama« broj 46/2018 od 18.5.2018. godine objavljen je Pravilnik o tehničkom pregledu građevine.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 17. Svibanj 2018.

Radionica: ZAKON O CESTAMA - GEODETSKA IZMJERA I UPIS CESTA U KATASTRU I ZEMLJIŠNOJ KNJIZI, Zagreb, 12.06.2018.

Obavještavamo sve zainteresirane da će se radionica ZAKON O CESTAMA - GEODETSKA IZMJERA I UPIS CESTA U KATASTRU I ZEMLJIŠNOJ KNJIZI organizatora NOVI INFORMATOR d.o.o. održati 12. lipnja (srijeda) 2018. godine s početkom u 9:00 sati

Mjesto održavanja: Hotel Central, Branimirova 3, Zagreb (dvorana Tomislav)

Dodatne informacije:
tel: 01/7888-854
faks: 01/4612-553
seminari@novi-informator.net

PROGRAM i PRIJAVA

Bodovanje: Prema programu stručnog usavršavanja 2018/2019 sudionicima predavanja dodijelit će se ukupno 2/1 boda.

Petak, 11. Svibanj 2018.

Održana radionica o elektroničkim podacima o terenu i preprekama u RH u suradnji s EUROCONTROL-om

Dana 07. i 08. svibnja 2018. godine održana je radionica o elektroničkim podacima o terenu i preprekama u Republici Hrvatskoj u suradnji s Europskom organizacijom za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL).

→ Pročitaj više

Četvrtak, 3. Svibanj 2018.

Predavanja: Utjecaj modernizacije postojećih (GPS, GLONASS) i uspostave novih satelitskih sustava (Galileo, BeiDou) na pozicioniranje - određivanje koordinata u HTRS96 i Geodetska mjerenja i promjene razine more

Udruga geodeta Dalmacije u petak 04.05.2018. godine održati će predavanja :

1. Utjecaj modernizacije postojećih (GPS, GLONASS) i uspostave novih satelitskih sustava
(Galileo, BeiDou) na pozicioniranje - određivanje koordinata u HTRS96

2. Geodetska mjerenja i promjene razine more

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 30. Travanj 2018.

Predavanja u organizaciji Sveučilišta Sjever

Predavanja u organizaciji Sveučilišta Sjever održati će se 10. svibnja 2018. s početkom u 15.00 sati u Varaždinu, Zgrada UNIN 2, dvorana 115/I kat.

Aktivnost: Predavanje

Organizator: Sveučilište Sjever

Mjesto: Varaždin, Zgrada UNIN 2, dvorana 115/I kat, J. Križanića 31b - vidi lokaciju 

Vrijeme: Četvrtak, 10.05.2018., 15:00

Teme predavanja:
„Opća uredba o zaštiti osobnih podataka i prostorni registri“, predavači prof. dr. sc. Vlado Cetl i doc. dr. sc. Danko Markovinović
„Infrastruktura prostornih podataka u radu ovlaštenih inženjera geodezije“, predavači prof. dr. sc. Vlado Cetl, doc. dr. sc. Danko Markovinović i doc. dr. sc. Milan Rezo

Prema programu stručnog usavršavanja 2018./2019. sudionicima predavanja dodijelit će se 6/3 bodova.

Mole se sudionici (obveznici stručnog usavršavanja) da popunjeni Obrazac za prijavu sudjelovanja na predavanjima s dokazom uplate o kotizaciji, te eventualna pitanja, pošalju na el. poštu: graditeljstvo_su@unin.hr.

Obrazac za prijavu

Ponedjeljak, 30. Travanj 2018.

Obavijest o promjeni termina predavanja „Masovna procjena vrijednosti nekretnina i prostorni registri“

Predavanje „Masovna procjena vrijednosti nekretnina i prostorni registri“ koje je Programom stručnog usavršavanja 2018./2019. najavljeno za 07.06.2018. pomiče se na termin 13.06.2018. s početkom u 17:00. Organizator aktivnosti je Sveučilište Sjever a sve informacije vezane za navedeno predavanje biti će objavljene uskoro.

Petak, 27. Travanj 2018.

Članak iz Zbornika radova 10. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije objavljen u Geodetskom vestniku u Sloveniji

Zbornik radova Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije čita se i izvan Hrvatske. Uz odobrenje autora, kolega Miran Brumec iz Ljubljane preveo je i objavio članak „Poboljšanje katastarskih planova grafičke izmjere (homogenizacija)“ u Geodetskom vestniku br. 1/2018.

→ Pročitaj više

Petak, 6. Travanj 2018.

Jednogodišnji program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

predavanjeHrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije objavljuje Jednogodišnji program stručnog usavršavanja za razdoblje 01. travnja 2018. – 31. ožujka 2019. godine.

Jednogodišnji program nositelja i dobivenu suglasnost Državne geodetske uprave možete preuzeti u rubrici stručno usavršavanje.

U suradnji sa organizatorima, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije će redovito objavljivati informacije o svim aktivnostima iz Programa. 

Jednogodišnji program za razdoblje 01. travnja 2018. – 31. ožujka 2019. godine

Suglasnost Državne geodetske uprave

→ Pročitaj više

Četvrtak, 5. Travanj 2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Opis savjetovanja: Pravilnikom se propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova ovlaštenom inženjeru geodezije, zajedničkom geodetskom uredu i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti, dokumentacija koja se predaje uz zahtjev, sadržaj suglasnosti kao i sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim suglasnostima za obavljanje stručnih geodetskih poslova i rješenjima o ukidanju tih suglasnosti.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.5.2018.

→ Pročitaj više

Petak, 30. Ožujak 2018.

Sretan Uskrs!

Uskrs18

Ponedjeljak, 26. Ožujak 2018.

Obavijesti vezano za upise u Imenik i evidencije HKOIG prema odredbama novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Stupanjem na snagu novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) na dan 22. ožujka 2018. godine izmijenjeni su uvjeti koji se odnose na upis u Imenik i evidencije HKOIG te obavljanje vježbeničke prakse.

S tim u vezi na internetskim stranicama HKOIG dostupni su novi obrasci zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, Evidenciju vježbenika-kandidata, Evidenciju stručnih suradnika i suradnika, Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije, Upisnik zajedničkih geodetskih ureda, reguliranje statusa vježbenika-kandidata, obrasci Dnevnik rada vježbeničke prakse, Izvještaj mentora i Dnevnik rada (potvrda o stručnom radu) pod nadzorom, u kojima su popisi obaveznih priloga usklađeni sa odredbama novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

Nadalje, odredbama članka 67. Zakona o obavljanu geodetske djelatnosti (NN 25/18) propisano je trajanje vježbeničkog staža od najmanje dvije godine. Sukladno tome zahtjev za zaključenjem vježbeničkog staža može se podnijeti nakon dvije godine obavljenog vježbeništva ako je vježbenik u tom razdoblju sakupio najmanje 20/4 bodova godišnje iz programa stručnog usavršavanja HKOIG.

HKOIG će nastaviti kontinuirano putem elektronskih medija obavještavati svoje članove o novostima vezanim za primjenu novog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti a za sva dodatna pitanja vezana za ovu temu možete se obratiti Tajništvu HKOIG na e-mail: hkoig@hkoig.hr ili tel. 01 55 08 402.

Petak, 23. Ožujak 2018.

Novi propisi

U "Narodnim novinama" objavljeni Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti prirode i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o okolišnoj dozvoli.

→ Pročitaj više

Srijeda, 21. Ožujak 2018.

21. ožujak, Svjetski dan geodeta (Global Surveyors Day)

Svim kolegama geodetima, u Hrvatskoj, Europi i cijelom svijetu koji danas slave svoj dan HKOIG želi sretan Svjetski dan geodeta!

http://surveyorsday.com/

GlobalSurveyorsDay

→ Pročitaj više

Nedjelja, 18. Ožujak 2018.

21. ožujak, Svjetski dan geodeta (Global Surveyors Day)

Europsko vijeće geodeta (The Council of European Geodetic Surveyors - CLGE), zajedno sa Nacionalnim udruženjem profesionalnih geodeta SAD-a (National Society of Professional Surveyors  - NSPS) i Međunarodnom udrugom geodeta (International Federation of Surveyors  - FIG) proglasili su 21. ožujak Svjetskim danom geodeta.

Land Conference 2017

→ Pročitaj više

Četvrtak, 15. Ožujak 2018.

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 25/2018 od 14.3.2018. godine objavljen je Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti.

Ovim se Zakonom uređuje obavljanje geodetske djelatnosti i stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastra nekretnina, katastra zgrada i katastra infrastrukture te drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama, stručni ispit i stručno usavršavanje te uvjeti za strane osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove.

Također, ovim se Zakonom uređuje temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti i članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije tako da se uređuje javnost rada Komore, tijela Komore, opći akti koje donosi Komora, upisi u Imenik, upisnike i evidencije Komore, mirovanje i prestanak članstva u Komori, stegovna tijela i stegovni postupak te nadzor nad provođenjem ovoga Zakona.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 22.3.2018. godine.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 12. Ožujak 2018.

VI. Hrvatski Kongres o Katastru i Land Administration Domain Model 2018 radionica, 11.-14. travanj 2018., Zagreb

Hrvatsko geodetsko društvo (FIG član), u suradnji s Državnom geodetskom upravom (FIG pridruženi član), Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (FIG akademski član), TU Delft, Katastrom Nizozemska (FIG pridruženi član) i Međunarodnom udrugom geodeta (FIG), Komisija 7 – Katastar i upravljanje zemljištem organizira Međunarodnu konferenciju VI. Hrvatski kongres o katastru (Upravljanje zemljištem, globalizacija i integracija) i Land Administration Domain Model 2018 radionicu (VI.HKK&LADM2018). Kongres će se održati u Zagrebu od 11. do 14. travnja 2018. godine u Hotelu Antunović.

→ Pročitaj više

Srijeda, 7. Ožujak 2018.

Predavanje: Evidentiranje cesta po Zakonu o cestama

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Osječko-baranjske županije održati će se 22. ožujka 2018. s početkom u 11.00 sati u Osijeku, Trg Lava Mirskog 1 (gradska četvrt Gornji grad).

Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 4/1 boda.

Aktivnost: Predavanje
Organizator: Udruga geodeta Osječko baranjske županije
Mjesto: Osijek, Trg Lava Mirskog 1 (Gornji grad)
Vrijeme: Četvrtak, 22.03.2018., 11:00
Tema: EVIDENTIRANJE CESTA PO ZAKONU O CESTAMA

PROGRAM

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Subota, 3. Ožujak 2018.

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti donesen je na 7. sjednici Hrvatskog sabora 02. ožujka 2018. godine

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 169 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti donesen je na 7. sjednici Hrvatskog sabora 02. ožujka 2018. godine, nakon što je Vlada Republike Hrvatske na 83. sjednici, 01. ožujka 2018. godine prihvatila amandman Kluba zastupnika HDZ-a i Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata.  


Rasprava je zaključena 28. veljače 2018.

Zakon je donesen na 7. sjednici 2. ožujka 2018. (114 glasova "za", 3 "protiv", 2 "suzdržana"). 

Izvor: http://www.sabor.hr/sjednica-sabora

Petak, 2. Ožujak 2018.

Vlada Republike Hrvatske jednoglasno je prihvatila amandman kojim je osigurana samostalnost rada Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Vlada Republike Hrvatske na 83. sjednici, 01. ožujka 2018. godine, prihvatila je amandman na Konačni prijedlog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, drugo čitanje, P.Z.E. br. 169 Kluba zastupnika HDZ-a i Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, a kojim je osigurana samostalnost rada Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije odnosno samostalnost Skupštine Komore pri odlučivanju o visini upisnine, članarine i naknade za usluge članovima Komore. Amandman na članak 49. stavak 2. podstavak 1. Zakona obrazložio je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar.

→ Pročitaj više

Petak, 2. Ožujak 2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Pravilnika o geodetskim elaboratima

Opis savjetovanja: Nacrtom Pravilnika o geodetskim elaboratima propisuje se sadržaj i oblik geodetskih elaborata te način njihove izrade, pregledavanja i potvrđivanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.03.2018.

→ Pročitaj više

Petak, 2. Ožujak 2018.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 20/2018 od 1.3.2018. godine objavljen je Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Ovim se Zakonom uređuje održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje poljoprivrednog zemljišta, promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  i Zemljišni fond.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 1. Ožujak 2018.

U Hrvatskom saboru održana rasprava o Zakonu o obavljanju geodetskoj djelatnosti

U Hrvatskom saboru dana 28. veljače 2018. godine održana je rasprava o Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti u drugom čitanju. Snimku rasprave i ostale vezane informacije mogu se naći na poveznici http://www.sabor.hr/konacni-prijedlog-zakona-o-obavljanju-geodetske-dj

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 26. Veljača 2018.

Predavanja: Geodetsko visoko obrazovanje za potrebe gospodarstva - Hrvatski kvalifikacijski okvir i Praćenje pomaka i deformacija brana

Udruga geodeta Dalmacije u petak 02.03.2018. godine održati će predavanja :

1. Geodetsko visoko obrazovanje za potrebe gospodarstva - Hrvatski kvalifikacijski okvir

2. Praćenje pomaka i deformacija brana

 

Aktivnost: Predavanje

Organizator: Udruga geodeta Dalmacije

Tema: „Geodetsko visoko obrazovanje za potrebe gospodarstva - Hrvatski kvalifikacijski okvir“

Predavači: Prof. dr. sc. Damir Medak

Mjesto: ZUIS (DIT) - Starčevićeva 24/c , Split

Vrijeme: petak 02. 03. 2018.godine,  16:00 sati


Aktivnost: Predavanje

Organizator: Udruga geodeta Dalmacije

Tema:  „Praćenje pomaka i deformacija brana“

Predavači:  Doc. dr. sc. Ilija Grgić

Mjesto: ZUIS (DIT) - Starčevićeva 24/c , Split

Vrijeme: petak 02. 03. 2018.godine,  18:00 sati

 

Za sve informacije možete se obratiti na ugd@ugd.hr 

Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 6/1 bodova. 

Ponedjeljak, 26. Veljača 2018.

Poziv inženjerima na konzultacije - ZPU i ZG - Osječko - baranjska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko–baranjske županije poziva ovlaštene arhitekte, inženjere građevinarstva i inženjere geodezije na sastanak koji će se održati dana 28. veljače 2018. godine u 10:00 sati u Velikoj vijećnici, Osijek, Županijska 4.

→ Pročitaj više

Srijeda, 14. Veljača 2018.

e-aplikacija za prijavu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu

Dana 13. veljače 2018. godine puštena je u službenu upotrebu nova e-usluga u sustavu e-Građani - Prijava za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu.

→ Pročitaj više

Srijeda, 14. Veljača 2018.

Predavanje: Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske

Organizator: Geodetski fakultet u Zagrebu

Tema: Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske

Predavači: prof. dr. sc. Mario Brkić i dr. sc. Marko Pavasović

Mjesto: Geodetski fakultet, Kačićeva 26, Zagreb

Vrijeme: petak 23. 02. 2018.godine,  10:00 sati

Prijavnicu za sudjelovanje na predavanju  je potrebno ispuniti i obavezno s potvrdom o uplati kotizacije poslati na e-mail: strucno.usavrsavanje@geof.hr ili rpaar@geof.hr. Također sve potrebne materijale možete pronaći i na web stranicama Geodetskog fakulteta pod rubrikom cjeloživotno/program HKOIG.

Odbor za trajno stručno usavršavanje HKOIG predavanje je vrednovao sa 6/0 bodova. 

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na: strucno.usavrsavanje@geof.hr ili rpaar@geof.hr.

→ Pročitaj više

Utorak, 6. Veljača 2018.

Predavanja u organizaciji Zagrebačke udruge geodeta, 02.03.2018.

Predavanja u organizaciji Zagrebačke udruga geodeta održati će se u petak 2. ožujka 2018. s početkom u 17.00 sati u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza u Zagrebu, Berislavićeva 6/I kat.

Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 6/2 bodova.

Aktivnost: Predavanje
Organizator: Zagrebačka udruga geodeta
Mjesto: Zagreb, Berislavićeva 6/1
Vrijeme: Petak, 02.03.2018.

Program predavanja:

17:00 – 17:15 Uvod u predavanje

17:15 – 18:45 Damir Pahić, dipl. ing., Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb
PRAVNI OKVIR U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA DJELOVANJE GEODETSKE STRUKE

18:45 – 19:15 Pauza za kavu i osvježenje

19:15 – 20:45 Doc. dr. sc. Mario Miler, dipl. ing. geod. i Dr. sc. Marijan Grgić, mag. ing. geod. i geoinf., Geodetski fakultet u Zagrebu
OSNOVE COPERNICUS PROGRAMA I PRIMJENA SATELITSKIH I IN SITU PODATAKA ZA
ANALIZU VEGETACIJSKOG POKROVA

Uvodničar u predavanja:

Prof. dr. sc. Željko Bačić, dipl. ing. geod., Geodetski fakultet u Zagrebu, predsjednik Odbora za stručno usavršavanje, znanost i istraživanje Zagrebačke udruge geodeta

Prijava se podnosi najkasnije do 01.03.2018., a šalje se mailom zajedno s potvrdom o uplati kotizacije na e-mail udruge: zgug1993@gmail.com.

POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU 

Četvrtak, 25. Siječanj 2018.

Prijedlog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti prihvaćen na sjednici Vlade RH

Na 77. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 24.01.2018. godine prihvaćen je Prijedlog Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (ZOGD) te je upućen u saborsku proceduru na drugo čitanje.

Budući da se tekst Prijedloga ZOGD u bitnom razlikuje od teksta u čijoj izradi su sudjelovali predstavnici HKOIG i koji je bio upućen na prvo čitanje u Hrvatski sabor te nenajavljeno unosi nova rješenja koja značajno smanjuju samostalnost HKOIG u osnovama funkcioniranja, Upravni odbor HKOIG će nakon razmatranja posljedica koje proistječu iz takvog teksta izvijestiti članstvo te sve nadležne društvene i političke  institucije o stavovima i daljnjem postupanju HKOIG.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 25. Siječanj 2018.

Poziv za prijavu aktivnosti u Program stručnog usavršavanja za razdoblje 2018. - 2019.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, kao nositelj programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove, poziva zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave prijedloge za uvrštavanje tečajeva, skupova, predavanja, okruglih stolova ili radionica koje namjeravaju organizirati u programu stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove u razdoblju od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine.

Prijava aktivnosti u Program stručnog usavršavanja dostavlja se nositelju programa (HKOIG) najkasnije do 21.02.2018. godine.

→ Pročitaj više

Srijeda, 24. Siječanj 2018.

Predavanje Ciljevi moderne komasacije

Organizator aktivnosti: Geodetski fakultet u Zagrebu

Predavači: prof. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić, doc. dr. sc. Hrvoje Tomić

Mjesto i vrijeme održavanja:

Geodetski fakultet u Zagrebu, Kačićeva 26, Zagreb

16. veljače 2018., 14:00

Predviđeno trajanje: 4 h

Bodovanje: Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 6/2 boda.

PRIJAVA I SAŽETAK PREDAVANJA

Srijeda, 24. Siječanj 2018.

Predavanje Uloga geodezije u procesu gospodarenja autocestama i pripadajućim objektima

Organizator aktivnosti: Geodetski fakultet u Zagrebu

Predavači: doc. dr. sc. Rinaldo Paar, doc. dr. sc. Ante Marendić

Mjesto i vrijeme održavanja:

Geodetski fakultet u Zagrebu, Kačićeva 26, Zagreb

16. veljače 2018., 09:00 

Predviđeno trajanje: 4 h

Bodovanje: Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 6/2 boda.

PRIJAVA I SAŽETAK PREDAVANJA

Ponedjeljak, 22. Siječanj 2018.

Održana proširena sjednica Upravnog odbora i konstituirajuća sjednica Područnog odbora Osijek

Dana 20.01.2018. godine u Slavonskom Brodu održana je konstituirajuća sjednica Područnog odbora Osijek na kojoj su sudjelovali članovi Upravnog odbora Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i članovi Područnog odbora Osijek.
Za predsjednika PO Osijek izabran je Mario Tomić, mag.ing.geod. et geoinf.

→ Pročitaj više

Petak, 19. Siječanj 2018.

Pojašnjenje odluke Ministarstva državne imovine o prijenosu ovlasti u dijelu koji se odnosi na davanje suglasnosti glede granica i oblika katastarskih čestica u postupcima katastarskih izmjera, na stvarno i mjesno nadležna državna odvjetništva

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske dalo je pojašnjenje odluke Ministarstva državne imovine o prijenosu ovlasti u dijelu koji se odnosi na davanje suglasnosti glede granica i oblika katastarskih čestica u postupcima katastarskih izmjera, na stvarno i mjesno nadležna državna odvjetništva (KLASA:371-01/17-01/547, URBROJ: 536-03-02/01-17-04 od 14. srpnja 2017. godine).

→ Pročitaj više

Petak, 19. Siječanj 2018.

Radionica UREĐENJE MEĐE U POSTUPCIMA IZMJERE ZEMLJIŠTA I SUDSKOJ PRAKSI

Obavještavamo sve zainteresirane da će se radionica UREĐENJE MEĐE U POSTUPCIMA IZMJERE ZEMLJIŠTA I SUDSKOJ PRAKSI organizatora NOVI INFORMATOR d.o.o. održati 24. siječnja 2018. (srijeda) u 9.30 sati.

Mjesto održavanja: Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553
seminari@novi-informator.net

Bodovanje: Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 4/2 boda.

→ Pročitaj više

Srijeda, 17. Siječanj 2018.

Podsjetnik na obavezu dostave podataka iz Upisnika obavljanja geodetske djelatnosti u obliku Godišnjeg izvješća

Podsjećamo naše članove na odredbe iz članka 6. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja upisnika obavljanja geodetske djelatnosti (NN 67/09) po kojima su ovlaštene osobe, pod što se podrazumijevaju pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova, ovlašteni inženjeri geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu, obavezne jednom godišnje do 31. siječnja za prethodno jednogodišnje razdoblje dostaviti Državnoj geodetskoj upravi podatke iz Upisnika obavljanja geodetske djelatnosti u obliku Godišnjeg izvješća.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 15. Siječanj 2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima

Opis savjetovanja: Ažuriranje i prilagodba Pravilnika o kartografskim znakovima te Zbirke kartografskih znakova mjerila od 1: 500 do 1:25 000 novim propisima i potrebama.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.01.2018.

→ Pročitaj više

Petak, 29. Prosinac 2017.

Objavljeni rezultati Savjetovanja o Prijedlogu iskaza i Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

→ Pročitaj više

Srijeda, 27. Prosinac 2017.

Prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu prihvaćen na sjednici Vlade RH

Na 72. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 21.12.2017. godine prihvaćen je Prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu te je upućen u saborsku proceduru.

Donošenjem predloženog Zakona omogućit će se, između ostalog, jednostavno i brzo evidentiranje u katastru i upis u zemljišne knjige komunalne  infrastrukture izgrađene  do  stupanja  na  snagu  novog Zakona o  komunalnom gospodarstvu.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 21. Prosinac 2017.

Sretan Božić i Nova godina

blagdanska cestitka 2018

Srijeda, 20. Prosinac 2017.

Održana treća redovita i svečana sjednica Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

U utorak 19. prosinca 2017. godine u dvorani Zagreb poslovnog tornja Chromos održana je treća redovita i svečana sjednica Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

20171219 152231

→ Pročitaj više

Utorak, 5. Prosinac 2017.

Savjetovanje o Prijedlogu iskaza i Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis savjetovanja: Glavni ciljevi predlaganja donošenja novog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina su unaprjeđenje katastra nekretnina, unaprjeđenje čuvanja i korištenja podataka državne izmjere i katastra nekretnina, unaprjeđenje katastra infrastrukture, uspostavljanje registra zgrada, unaprjeđenje registra prostornih jedinica i unaprjeđenje registra geografskih imena. Navedenim Nacrtom prijedloga Zakona uređuje se državna izmjera, katastar nekretnina, katastar infrastrukture, registar zgrada, registar prostornih jedinica, registar geografskih imena, geodetski poslovi u lokalnoj samoupravi i čuvanje i korištenje podataka državne izmjere i katastra nekretnina. Definiraju se prava i obveze službenika pri obavljanju poslova državne izmjere i katastra nekretnina, te prava i obveze nositelja prava na katastarskim česticama. Nadalje, definira se ustrojstvo i djelokrug Državne geodetske uprave.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.12.2017. god.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 4. Prosinac 2017.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

Opis savjetovanja: Glavni ciljevi donošenja novog Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina je ažuriranje popisa proizvoda i podataka u nadležnosti Državne geodetske uprave, jasnije definiranje uvjeta korištenja podataka te uvođenje elektroničkog izdavanja podataka, odnosno javnih isprava. Novim prijedlogom Pravilnika, omogućava se dostupnost novim podacima i proizvodima, u pravilu se smanjuju stvarni troškovi (naknade) uporabe podataka te se predviđa mogućnost uporaba podataka putem mrežnih usluga.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.12.2017.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 30. Studeni 2017.

Specifikacija proizvoda snimanje iz zraka i orijentacijske točke verzija 2.1.

Odlukom ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka, dipl. ing. geod., od 28. studenoga 2017. godine u službenu uporabu stavljene su Specifikacije proizvoda snimanje iz zraka i orijentacijske točke verzija 2.1.
Ovim Specifikacijama uređuje se određivanje orijentacijskih točaka, snimanje iz zraka, sadržaj tehničke dokumentacije, kao i isporuka podataka.

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 27. Studeni 2017.

Održana proširena sjednica Upravnog odbora i konstituirajuća sjednica Područnog odbora Varaždin

Dana 25.11.2017. godine u Štrigovi održana je proširena sjednica na kojoj su sudjelovali članovi Upravnog odbora Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i članovi Područnog odbora Varaždin.

→ Pročitaj više

Petak, 24. Studeni 2017.

Član Upravnog odbora HKOIG Siniša Ramić imenovan članom Vijeća NIPP-a

Na zatvorenom dijelu 67. sjednice Vlade RH održane dana 23.11.2017. godine razriješen je dio dosadašnjih članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, i to: Bernard Gršić, doc. dr. sc., Nenad Leder te Robert Paj. Imenovan je dio  novih članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, kao predstavnici Ministarstva uprave, Hrvatskoga hidrografskog instituta i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije: Darko Nekić, Vinka Kolić i Siniša Ramić.

→ Pročitaj više

Utorak, 21. Studeni 2017.

Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

U »Narodnim novinama« broj 112/2017 od 17.11.2017. godine objavljen je Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra. Ovim Poslovnikom uređuju se nadležnosti, opseg, način rada i rokovi obavljanja poslova u Zajedničkom informacijskom sustavu zemljišnih knjiga i katastra (ZIS).

Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Utorak, 21. Studeni 2017.

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

U »Narodnim novinama« broj 112/2017 od 17.11.2017. godine objavljen je Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne i druge građevine i radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja te se propisuje obveza prijave početka građenja i stručni nadzor građenja tih građevina, odnosno izvođenja radova.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Utorak, 21. Studeni 2017.

Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

U »Narodnim novinama« broj 112/2017 od 17.11.2017. godine objavljen je Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova. Ovim Pravilnikom propisuje se način izvođenja osnovnih geodetskih radova, uspostavljanje i održavanje stalnih točaka geodetske osnove, izradba, sadržaj i izgled tehničke dokumentacije te pohranjivanje podataka.

Pravilnik ima priloge i zapisnike koji su objavljeni na mrežnoj stranici Državne geodetske uprave.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 16. Studeni 2017.

Poziv na natječaj (PN) za Nabavu tehničkih usluga za provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar - Pula, Gospić, Ugovor br.: SGA/ILAS-C1-1c/NCB/17/171R

Na stranicama Državne geodetske uprave objavljen je Poziv na natječaj (PN) za Nabavu tehničkih usluga za provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar - Pula, Gospić, Ugovor br.: SGA/ILAS-C1-1c/NCB/17/171R.

Poveznice: 

http://www.dgu.hr/detaljni-prikaz-vijesti.html?id=627&pre=news 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8232895.html

Izvor: www.dgu.hr 

→ Pročitaj više

Petak, 10. Studeni 2017.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

U »Narodnim novinama« broj 108/2017 od 08.11.2017. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 10. Studeni 2017.

Predavanje: „KATASTARSKE IZMJERE - ISKUSTVO U ORGANIZACIJI, KONTROLI I IZLAGANJU PODATAKA“

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Osječko-baranjske županije održati će se u četvrtak 30.11.2017. godine s početkom u 11:00 sati u Osijeku, Trg Lava Mirskog 1 (Gornji grad). Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 4/0 bodova.

Aktivnost: Predavanje
Organizator: Udruga geodeta Osječko baranjske županije
Mjesto: Osijek, Trg Lava Mirskog 1 (Gornji grad)
Vrijeme: Četvrtak, 30.11.2017.
Tema: KATASTARSKE IZMJERE - ISKUSTVO U ORGANIZACIJI, KONTROLI I IZLAGANJU PODATAKA

 

PROGRAM


OBRAZAC ZA PRIJAVU

Četvrtak, 9. Studeni 2017.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

U »Narodnim novinama« broj 108/2017 od 08.11.2017. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 9. Studeni 2017.

Javno savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka predstavlja potpuno usklađivanje sa zahtjevima Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE). Predmetno usklađivanje bilo je potrebno u području koje definira teme prostornih podataka koje su dio Nacionalne infrastrukture prostornih podataka te pravima i ograničenjima u pristupu navedenim podacima putem mrežnih usluga. Također je u okviru navedenog zakona detaljnije razrađena problematika Registara NIPP-a.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.11.2017.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 9. Studeni 2017.

Obavijest o provođenju homogenizacije 253 katastarske općine

Državna geodetska uprava će u suradnji s odabranim geodetskim Izvoditeljima izabranim na natječaju za Provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar provoditi homogenizaciju digitalnih katastarskih planova za 253 katastarske općine.

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 6. Studeni 2017.

Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

U »Narodnim novinama« broj 107/2017 od 3.11.2017. godine objavljena je Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 3. Studeni 2017.

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske

U »Narodnim novinama« broj 106/2017 od 31.10.2017. godine objavljena je Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske, temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru.

→ Pročitaj više

Utorak, 31. Listopad 2017.

Donesen Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar donio je, na temelju članka 125. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17), Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola. 
Ovim Pravilnikom se određuju zahvati u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 105/2017 i stupa na snagu osmoga dana od dana objave odnosno 4. studenog 2017. godine.

Izvor: www.mgipu.hr

→ Pročitaj više

Petak, 13. Listopad 2017.

Održan 10. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije ˝Prostorni registri za budućnost˝

Banner za power point2

→ Pročitaj više

Utorak, 10. Listopad 2017.

Održana edukacija članova stegovnih tijela HKOIG

Dana 10.10.2017. godine održana je edukacija novoizabranih članova stegovnih tijela HKOIG u mandatu 2017 – 2021.

→ Pročitaj više

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

e - usluga Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

slika eGradani

Potvrda iz Imenika/evidencija Komore


12. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije

bammer12SOIG

 


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI


 

 foto

CENTAR ZA MIRENJE


twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

 

 

O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr; pisarnica@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije