• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti

Vijesti

Srijeda, 17. Siječanj 2018.

Podsjetnik na obavezu dostave podataka iz Upisnika obavljanja geodetske djelatnosti u obliku Godišnjeg izvješća

Podsjećamo naše članove na odredbe iz članka 6. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja upisnika obavljanja geodetske djelatnosti (NN 67/09) po kojima su ovlaštene osobe, pod što se podrazumijevaju pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova, ovlašteni inženjeri geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu, obavezne jednom godišnje do 31. siječnja za prethodno jednogodišnje razdoblje dostaviti Državnoj geodetskoj upravi podatke iz Upisnika obavljanja geodetske djelatnosti u obliku Godišnjeg izvješća.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 15. Siječanj 2018.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima

Opis savjetovanja: Ažuriranje i prilagodba Pravilnika o kartografskim znakovima te Zbirke kartografskih znakova mjerila od 1: 500 do 1:25 000 novim propisima i potrebama.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.01.2018.

→ Pročitaj više

Petak, 29. Prosinac 2017.

Objavljeni rezultati Savjetovanja o Prijedlogu iskaza i Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

→ Pročitaj više

Srijeda, 27. Prosinac 2017.

Prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu prihvaćen na sjednici Vlade RH

Na 72. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 21.12.2017. godine prihvaćen je Prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu te je upućen u saborsku proceduru.

Donošenjem predloženog Zakona omogućit će se, između ostalog, jednostavno i brzo evidentiranje u katastru i upis u zemljišne knjige komunalne  infrastrukture izgrađene  do  stupanja  na  snagu  novog Zakona o  komunalnom gospodarstvu.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 21. Prosinac 2017.

Sretan Božić i Nova godina

blagdanska cestitka 2018

Srijeda, 20. Prosinac 2017.

Održana treća redovita i svečana sjednica Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

U utorak 19. prosinca 2017. godine u dvorani Zagreb poslovnog tornja Chromos održana je treća redovita i svečana sjednica Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

20171219 152231

→ Pročitaj više

Utorak, 5. Prosinac 2017.

Savjetovanje o Prijedlogu iskaza i Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Opis savjetovanja: Glavni ciljevi predlaganja donošenja novog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina su unaprjeđenje katastra nekretnina, unaprjeđenje čuvanja i korištenja podataka državne izmjere i katastra nekretnina, unaprjeđenje katastra infrastrukture, uspostavljanje registra zgrada, unaprjeđenje registra prostornih jedinica i unaprjeđenje registra geografskih imena. Navedenim Nacrtom prijedloga Zakona uređuje se državna izmjera, katastar nekretnina, katastar infrastrukture, registar zgrada, registar prostornih jedinica, registar geografskih imena, geodetski poslovi u lokalnoj samoupravi i čuvanje i korištenje podataka državne izmjere i katastra nekretnina. Definiraju se prava i obveze službenika pri obavljanju poslova državne izmjere i katastra nekretnina, te prava i obveze nositelja prava na katastarskim česticama. Nadalje, definira se ustrojstvo i djelokrug Državne geodetske uprave.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.12.2017. god.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 4. Prosinac 2017.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

Opis savjetovanja: Glavni ciljevi donošenja novog Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina je ažuriranje popisa proizvoda i podataka u nadležnosti Državne geodetske uprave, jasnije definiranje uvjeta korištenja podataka te uvođenje elektroničkog izdavanja podataka, odnosno javnih isprava. Novim prijedlogom Pravilnika, omogućava se dostupnost novim podacima i proizvodima, u pravilu se smanjuju stvarni troškovi (naknade) uporabe podataka te se predviđa mogućnost uporaba podataka putem mrežnih usluga.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.12.2017.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 30. Studeni 2017.

Specifikacija proizvoda snimanje iz zraka i orijentacijske točke verzija 2.1.

Odlukom ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka, dipl. ing. geod., od 28. studenoga 2017. godine u službenu uporabu stavljene su Specifikacije proizvoda snimanje iz zraka i orijentacijske točke verzija 2.1.
Ovim Specifikacijama uređuje se određivanje orijentacijskih točaka, snimanje iz zraka, sadržaj tehničke dokumentacije, kao i isporuka podataka.

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 27. Studeni 2017.

Održana proširena sjednica Upravnog odbora i konstituirajuća sjednica Područnog odbora Varaždin

Dana 25.11.2017. godine u Štrigovi održana je proširena sjednica na kojoj su sudjelovali članovi Upravnog odbora Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i članovi Područnog odbora Varaždin.

→ Pročitaj više

Petak, 24. Studeni 2017.

Član Upravnog odbora HKOIG Siniša Ramić imenovan članom Vijeća NIPP-a

Na zatvorenom dijelu 67. sjednice Vlade RH održane dana 23.11.2017. godine razriješen je dio dosadašnjih članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, i to: Bernard Gršić, doc. dr. sc., Nenad Leder te Robert Paj. Imenovan je dio  novih članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, kao predstavnici Ministarstva uprave, Hrvatskoga hidrografskog instituta i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije: Darko Nekić, Vinka Kolić i Siniša Ramić.

→ Pročitaj više

Utorak, 21. Studeni 2017.

Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

U »Narodnim novinama« broj 112/2017 od 17.11.2017. godine objavljen je Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra. Ovim Poslovnikom uređuju se nadležnosti, opseg, način rada i rokovi obavljanja poslova u Zajedničkom informacijskom sustavu zemljišnih knjiga i katastra (ZIS).

Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Utorak, 21. Studeni 2017.

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

U »Narodnim novinama« broj 112/2017 od 17.11.2017. godine objavljen je Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne i druge građevine i radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja te se propisuje obveza prijave početka građenja i stručni nadzor građenja tih građevina, odnosno izvođenja radova.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Utorak, 21. Studeni 2017.

Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

U »Narodnim novinama« broj 112/2017 od 17.11.2017. godine objavljen je Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova. Ovim Pravilnikom propisuje se način izvođenja osnovnih geodetskih radova, uspostavljanje i održavanje stalnih točaka geodetske osnove, izradba, sadržaj i izgled tehničke dokumentacije te pohranjivanje podataka.

Pravilnik ima priloge i zapisnike koji su objavljeni na mrežnoj stranici Državne geodetske uprave.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 16. Studeni 2017.

Poziv na natječaj (PN) za Nabavu tehničkih usluga za provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar - Pula, Gospić, Ugovor br.: SGA/ILAS-C1-1c/NCB/17/171R

Na stranicama Državne geodetske uprave objavljen je Poziv na natječaj (PN) za Nabavu tehničkih usluga za provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar - Pula, Gospić, Ugovor br.: SGA/ILAS-C1-1c/NCB/17/171R.

Poveznice: 

http://www.dgu.hr/detaljni-prikaz-vijesti.html?id=627&pre=news 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8232895.html

Izvor: www.dgu.hr 

→ Pročitaj više

Petak, 10. Studeni 2017.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

U »Narodnim novinama« broj 108/2017 od 08.11.2017. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 10. Studeni 2017.

Predavanje: „KATASTARSKE IZMJERE - ISKUSTVO U ORGANIZACIJI, KONTROLI I IZLAGANJU PODATAKA“

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Osječko-baranjske županije održati će se u četvrtak 30.11.2017. godine s početkom u 11:00 sati u Osijeku, Trg Lava Mirskog 1 (Gornji grad). Prema programu stručnog usavršavanja 2017/2018 sudionicima predavanja dodijelit će se 4/0 bodova.

Aktivnost: Predavanje
Organizator: Udruga geodeta Osječko baranjske županije
Mjesto: Osijek, Trg Lava Mirskog 1 (Gornji grad)
Vrijeme: Četvrtak, 30.11.2017.
Tema: KATASTARSKE IZMJERE - ISKUSTVO U ORGANIZACIJI, KONTROLI I IZLAGANJU PODATAKA

 

PROGRAM


OBRAZAC ZA PRIJAVU

Četvrtak, 9. Studeni 2017.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

U »Narodnim novinama« broj 108/2017 od 08.11.2017. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 9. Studeni 2017.

Javno savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka predstavlja potpuno usklađivanje sa zahtjevima Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE). Predmetno usklađivanje bilo je potrebno u području koje definira teme prostornih podataka koje su dio Nacionalne infrastrukture prostornih podataka te pravima i ograničenjima u pristupu navedenim podacima putem mrežnih usluga. Također je u okviru navedenog zakona detaljnije razrađena problematika Registara NIPP-a.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.11.2017.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 9. Studeni 2017.

Obavijest o provođenju homogenizacije 253 katastarske općine

Državna geodetska uprava će u suradnji s odabranim geodetskim Izvoditeljima izabranim na natječaju za Provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar provoditi homogenizaciju digitalnih katastarskih planova za 253 katastarske općine.

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 6. Studeni 2017.

Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

U »Narodnim novinama« broj 107/2017 od 3.11.2017. godine objavljena je Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

→ Pročitaj više

Petak, 3. Studeni 2017.

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske

U »Narodnim novinama« broj 106/2017 od 31.10.2017. godine objavljena je Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske, temeljni državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru.

→ Pročitaj više

Utorak, 31. Listopad 2017.

Donesen Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar donio je, na temelju članka 125. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17), Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola. 
Ovim Pravilnikom se određuju zahvati u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 105/2017 i stupa na snagu osmoga dana od dana objave odnosno 4. studenog 2017. godine.

Izvor: www.mgipu.hr

→ Pročitaj više

Petak, 13. Listopad 2017.

Održan 10. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije ˝Prostorni registri za budućnost˝

Banner za power point2

→ Pročitaj više

Utorak, 10. Listopad 2017.

Održana edukacija članova stegovnih tijela HKOIG

Dana 10.10.2017. godine održana je edukacija novoizabranih članova stegovnih tijela HKOIG u mandatu 2017 – 2021.

→ Pročitaj više

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

twitter 192x192 HKOIG @HKOIG_CCCGE

Pitanja i odgovori

 10. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije

LogoZaSlidoKompozicija


NovaulogaNaslovnica


     RBKnjigaZaWeb


pravnisavjetpicture

PRAVNI SAVJETI

 

O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.

VODITELJICA TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENICA
Biserka Jelavić

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije