• Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • T +385 1 5508 402 / F +385 1 5508 408
  • MB 2532026 / OIB 10252280242 / IBAN HR9723600001102092351

Vijesti

Vijesti

Utorak, 17. Studeni 2015.

Donesen Pravilnik o obavljanju stručnih geodetskih poslova u komasaciji

Ovim Pravilnikom propisuje se način i radnje koje osobe ovlaštene za obavljanje stručnih geodetskih poslova obavljaju u svrhu izvođenja komasacije.
Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije aktivno je sudjelovala u izradi nacrta ovog Pravilnika na način da je u povjerenstvu koje je izradilo nacrt Pravilnika bila zastupljena sa dva svoja predstavnika. Također, Komora je u sklopu javne rasprave o ovom Pravilniku dala mišljenje koje možete pročitati ovdje.
Tekst Pravilnika objavljen je u Narodnim novinama broj 123/2015 od 11.11.2015. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

→ Pročitaj više

Utorak, 17. Studeni 2015.

Donesen Pravilnik o izdavanju EU potvrde

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj EU potvrde koja se izdaje hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na tržištu država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije te se utvrđuje popis nadležnih tijela za izdavanje EU potvrda, osim ako posebnim propisom nije uređeno drukčije.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije sudjelovala je u javnoj raspravi o Nacrtu Pravilnika o izdavanju EU potvrde. Više o tome možete pročitati ovdje.
Tekst Pravilnika objavljen je u Narodnim novinama broj 123/2015 od 11.11.2015. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

→ Pročitaj više

Utorak, 17. Studeni 2015.

Donesen Pravilnik o izdavanju europske profesionalne kartice

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/983 od 24. lipnja 2015. o postupku za izdavanje europske strukovne iskaznice i primjeni mehanizma upozoravanja u skladu s Direktivom 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba) te se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (Tekst značajan za EGP) (SL L 255, 30. 9. 2005.) kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (»Uredba IMI«) (Tekst značajan za EGP) (SL L 354, 28. 12. 2013).

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije sudjelovala je u javnoj raspravi o Nacrtu Pravilnika o izdavanju Europske profesionalne kartice. Više o tome možete pročitati ovdje.
Važno je napomenuti slijedeće. U Prilogu I. Provedbene uredbe Komisije navode se slijedeće profesije prihvatljive za izdavanje Europske profesionalne kartice: medicinske sestre za opću zdravstvenu njegu, farmaceuti (osnovna osposobljenost), fizioterapeuti, gorski vodiči, posrednici u prometu nekretnina.
Kako je u uvodu Provedbene uredbe Komisije navedeno da je za uvođenje Europske profesionalne kartice za liječnike, inženjere, specijalizirane medicinske sestre i specijalizirane farmaceute potrebna dodatna procjena u odnosu na njihovu usklađenost s uvjetima utvrđenim u članku 4.a stavku 7. Direktive 2005/36/EZ, to znači da se do daljnjega Europska profesionalna kartica za inženjerske struke, pa tako i za ovlaštene inženjere geodezije, neće izdavati, već će se i dalje provoditi postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija temeljem odredbi Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15).

Tekst Pravilnika objavljen je u Narodnim novinama broj 123/2015 od 11.11.2015. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

→ Pročitaj više

Utorak, 17. Studeni 2015.

Druga međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija o profilu dionika u geodetskom sektoru: Zapadni Balkan susreće Europsku uniju: Zbivanja u geoprostornoj domeni i održivi razvoj

Druga međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija „The Western Balkans Meets the EU: Ongoings inside geospatial domain and sustainable development“ (Zapadni Balkan susreće Europsku uniju: Zbivanja u geoprostornoj domeni i održivi razvoj) održati će se od 26. do 27. 11. 2015. na Geodetskom fakultetu u Zagrebu, Kačićeva 26.

Organizator konferencije je Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pod generalnim pokroviteljstvom Grada Zagreba, Gradskog ureda za strategijsko planiranje i visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije tehničkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, Financijske agencije Fine, a u suradnji sa Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije i HUP-om Udrugom geodetsko geoinformatičke struke.

Prema programu stručnog usavršavanja 2015/2016 nositelja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije sudionicima skupa dodijelit će se 7/0 bodova.  

→ Pročitaj više

Srijeda, 11. Studeni 2015.

Donesen Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja

Ovim se Pravilnikom propisuje, odnosno određuje način propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru, sadržaj namjena pojedinih zona i koridora koji se planiraju Državnim planom prostornog razvoja i namjena građevina koje se u njima mogu graditi, prostorni standardi za određivanje određenih zemljišta tim planom, te pobliži sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, standard elaborata, elektronički standard i sadržaj obrazloženja tog plana.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije sudjelovala je u javnoj raspravi o Nacrtu Pravilnika o državnom planu prostornog razvoja (od 20.07.2015.-19.08.2015.) te dala prijedloge vezane uz definiranje kartografskih prikaza od kojih je veći dio usvojen i ugrađen u konačni tekst Pravilnika.

Tekst Pravilnika objavljen je u Narodnim novinama broj 122/2015 od 06.11.2015. godine i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 26. Listopad 2015.

Zaključci 8. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije „Geodetska politika za budućnost“

8. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije koji je održan u Opatiji od 23. do 25. listopada 2015. godine okupio je više od 750 sudionika, goste iz inozemstva, predstavnike lokalne vlasti, predstavnike Ministarstva pravosuđa, Državne geodetske uprave, Agencije za poljoprivredno zemljište i međunarodne stručne javnosti, te se još jednom pokazao kao vodeći skup geodetske struke u hrvatskoj.

Zahvaljujemo pokroviteljima, sponzorima, izlagačima, predavačima i svim ostalim sudionicima na odazivu i doprinosu uspješnom održavanju Simpozija.

Zaključke 8. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije možete preuzeti OVDJE.

ART6850

Petak, 25. Rujan 2015.

8. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije, Opatija, 23.-25.10.2015.

opatija 48. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije ˝GEODETSKA POLITIKA ZA BUDUĆNOST˝ održati će se od 23. do 25. listopada 2015. godine u Opatiji u Kongresnom centru Grand Hotela 4 opatijska cvijeta.

U skladu s Programom stručnog usavršavanja HKOIG, sudionicima 8. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije dodijeliti će se ukupno 17/6 bodova.

PROGRAM možete preuzeti OVDJE.

Mogućnost sudjelovanja na Simpoziju ograničena je veličinom dvorane i smještajnim kapacitetima. Popunjavanje će se obavljati po datumu zaprimanja Prijave te temeljem dokaza o zaprimljenoj kotizaciji do popunjenja mjesta.

Online prijavu i upute za sudjelovanje možete preuzeti ovdje.

 

SPONZORI 8. SIMPOZIJA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

Sponzori 2015

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 12. Listopad 2015.

Savjetovanje o Pravilniku o obavljanju stručnih geodetskih poslova u komasaciji

Na internetskim stranicama e-Savjetovanja otvoreno je savjetovanje o PRAVILNIKU O OBAVLJANJU STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA U KOMASACIJI.

Ovim pravilnikom propisuje se način i radnje koje osobe ovlaštene za obavljanje stručnih geodetskih poslova obavljaju u svrhu izvođenja komasacije. Cilj savjetovanja je upoznati struku, zainteresirane korisnike i javnost o navedenom Pravilniku prije njegove objave.

U povjerenstvu za izradu navedenog Pravilnika aktivno su sudjelovali predstavnici HKOIG Rajko Horvat i Dinko Rončević.

Savjetovanje je otvoreno do 25.10.2015. godine.

→ Pročitaj više

Srijeda, 23. Rujan 2015.

Posjet Sajmu geodezije, geoinformatike i upravljanja prostorom – INTERGEO 2015, STUTTGART

U svrhu što boljeg praćenja novih trendova i tehnologija u geodetskoj profesiji Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije organizirala je za sve zainteresirane članove zajednički posjet sajmu geodezije, geoinformatike i upravljanja prostorom – INTERGEO 2015, koji je od 15. do 17. rujna 2015. godine održan u Stuttgartu, Njemačka.

Na putovanje se prijavilo dvadeset članova, troškove puta (najam autobusa) snosila je Komora, a posebnu zahvalu upućujemo tvrtki GEO CENTAR d.o.o. iz Čakovca koja je za sve sudionike ovog posjeta osigurala besplatne ulaznice za ulazak na sajam.

Ponedjeljak, 14. Rujan 2015.

Stručno-znanstveni skup: Profil dionika u geodeziji 3: TEHNOLOŠKI RAZVITAK I PROFESIJE U GEODEZIJI I GEOINFORMATICI

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 24. Kolovoz 2015.

Mišljenje HKOIG na Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije aktom KLASA: 006-10/15-02/7, URBROJ: 507-01-15-2, od 20.08.2015. godine, uputila je mišljenje na tekst Nacrta prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti s konačnim prijedlogom Zakona.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 13. Kolovoz 2015.

EU PROJEKT „Zelena i održiva gradnja na mediteranskom području“

U ponedjeljak, 13. srpnja 2015., u Velikoj vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, održan je kick off sastanak projekta „Razvoj visokoobrazovanih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za područje održive i zelene gradnje uz razvoj novog sveučilišnog diplomskog programa održive i zelene gradnje s naglaskom na mediteransko područje. Projekt se provodi u sklopu sheme bespovratnih sredstava pod nazivom „Unapređenje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“, a nositelj projekta je Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu (FGAG). Skraćeni naziv projekta je „Zelena i održiva gradnja na mediteranskom području“.

Već sljedeći dan, 14.7.2015., su održani i prvi radni sastanci predstavnika nositelja i partnera projekta.

Partneri na projektu su relevantne institucije, organizacije i poduzeća: CEMEX Hrvatska d.d., Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Hrvatska udruga poslodavaca, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Spegra inženjering d.o.o. i Stowarzyszenie B-4.

→ Pročitaj više

Utorak, 11. Kolovoz 2015.

Predavanje ˝Geodetski monitoring klizišta˝, Split 11.09.2015.

U organizaciji Udruge geodeta dalmacije 11.09.2015. godine održat će se predavanje ˝Geodetski monitoring klizišta˝.

→ Pročitaj više

Petak, 7. Kolovoz 2015.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 9. Srpanj 2015.

Objavljen Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

U Narodnim novinama broj 75/2015 od 08.07.2015. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

→ Pročitaj više

Utorak, 30. Lipanj 2015.

Predsjednica Republike Hrvatske gospođa Kolinda Grabar Kitarović prihvatila je pokroviteljstvo nad 8. simpozijem ovlaštenih inženjera geodezije

→ Pročitaj više

Četvrtak, 18. Lipanj 2015.

POZIV: Radionica "Primjena Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova"

U svojim nastojanjima da primjenu odredbi Pravilnika u najvećoj mogućoj mjeri pojasni zainteresiranim stranama Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo organizira još jednu radionicu na kojoj će se razgovarati o uočenim problemima u primjeni odredbi Pravilnika i pokušati ponuditi rješenja.

→ Pročitaj više

Nedjelja, 25. Svibanj 2014.

European Space Expo izložba u Zagrebu, 12. – 21. lipnja 2015.

Od 12. – 21. lipnja 2015. godine na Trgu bana Jelačića održava se „European Space Expo“ besplatna interaktivna izložba koja prikazuje usluge i primjene glavnih europskih svemirskih programa u domenama satelitske navigacije (Galileo) i promatranja Zemlje (Copernicus). Ova izložba je održana u više od dvadeset europskih gradova te je primila više od 700.000 posjetitelja.

Ulaz je besplatan a izložba je otvorena radnim danom od 10:00 do 21:00 i vikendom od 10:00 do 22:00

Glavni cilj ove izložbe je informirati javnost o pozitivnim utjecajima europskih svemirskih programa na svakodnevni život Europljana.

U okviru Programa izožbe, na dan 15.06.2015. u 18:30, prezentaciju ˝Dubine Jadrana određene satelitskim misijama˝ održati će dr.sc. Olga Bjelotomić, dipl.ing.geod. predstavnica Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i Geodetskog fakulteta u Zagrebu.

→ Pročitaj više

Utorak, 12. Svibanj 2015.

XVIII. susret hrvatskih geodeta

XVIII. susret hrvatskih geodeta u organizaciji Hrvatskog geodetskog društva održati će se od 12. do 14. lipnja 2015. godine u Zatonu. Prema programu stručnog usavršavanja 2015/2016 sudionicima skupa dodijelit će se 12/0 bodova. 

→ Pročitaj više

Utorak, 26. Svibanj 2015.

Odgovor MGIPU na upit Komore vezano za tumačenje odredbi Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina i Pravilnika o geodetskom projektu

Na upit Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije vezano za tumačenje pojedinih odredbi Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina i Pravilnika o geodetskom projektu Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dostavilo je odgovor koji možete pročitati ovdje.

→ Pročitaj više

Srijeda, 20. Svibanj 2015.

Najava ciklusa radionica o aktualnim pitanjima vezano uz Geodetski projekt i ostala pitanja struke

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije planira održati ciklus radionica o aktualnim pitanjima vezano uz geodetski projekt i ostala pitanja struke.

Pozivamo članstvo da Komori putem e-maila na adresu regulativa@hkoig.hr dostavi vlastita saznanja i primjere vezane uz navedene teme kako bi najavljene radionice bile što kvalitetnije pripremljene. Datum do kojeg će se zaprimati e-mailovi članova je 14.06.2015. godine.

Radionice će biti održane u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu a točni termini održavanja biti će objavljeni naknadno na internetskim stranicama Komore.

Petak, 15. Svibanj 2015.

Jednogodišnji program stručnog usavršavanja za razdoblje 01.04.2015. - 31.03.2016. godine, nositelja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

TSU icon daotaoHrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije zaprimila je Suglasnost na jednogodišnji Program stručnog usavršavanja obveznika stručnog usavršavanja za razdoblje 01. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 14. Svibanj 2015.

Uputa DGU vezano za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina

Državna geodetska uprava je na traženje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije izdala uputu vezano za slučajeve kada ovlašteni inženjer geodezije koji je izradio geodetski elaborat prestane biti u radnom odnosu u pravnoj osobi, a katastarski ured prilikom pregleda pronađe nedostatke u predmetnom elaboratu te ga vrati tvrtki na ispravak.

→ Pročitaj više

Srijeda, 13. Svibanj 2015.

Zakon o komasaciji poljoprivrenog zemljišta (NN br. 51/15)

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 11. Svibanj 2015.

Objavljen Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova

U Narodnim novinama broj 49/15 od 6.svibnja 2015. objavljen je Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Ovim Pravilnikom propisuju se opći, tehnički i operativni uvjeti za sigurnu uporabu bespilotnih zrakoplova, sustava bespilotnih zrakoplova i zrakoplovnih modela te uvjeti kojima moraju udovoljavati osobe koje sudjeluju u upravljanju tim zrakoplovima i sustavima.

→ Pročitaj više

Srijeda, 6. Svibanj 2015.

Savjetovanje o Tezama i Prethodnoj procjeni za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Državna geodetska uprava objavila je Poziv na savjetovanje o Tezama i Prethodnoj procjeni za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Zainteresirana javnost može sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga dostavom istih na adresu elektroničke pošte info@dgu.hr u razoblju od 30.04.2015. do 15.05.2015. godine.

(Izvor: www.dgu.hr)

→ Pročitaj više

Petak, 5. Lipanj 2015.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Državna geodetska uprava objavila je Poziv na savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.

Zainteresirana javnost može sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga dostavom istih na adresu elektroničke pošte info@dgu.hr u razdoblju od 27.04.2015. do 12.05.2015.

(Izvor: www.dgu.hr)

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 27. Travanj 2015.

Projekt BlueParking

BlueParking logoUnatoč napretku mobilnost još uvijek predstavlja problem za osobe s invaliditetom. Iz tog razloga CLGE (Vijeće europskih geodeta) je pokrenuo projekt BlueParking.eu.

Kao jedna od članica zadužena za realizaciju Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije je pristupila provedbi aktivnosti vezanih uz projekt BlueParking.

Projekt je izrađen i tehnički postavljen na temelju prototipa projekta u Švicarskoj (www.placehandicape.ch), a omogućit će da se kroz web platformu pronađe položaj parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom u Europi. U skladu s već unaprijed određenim tehničkim specifikacijama (kriterijima) članice CLGE svake zemlje će koordinirati prikupljanje podataka u vezi s parkirnim mjestima. Dostupnost podataka osigurat će se i na mobilnim aplikacijama.

Europski geodeti su idealni partneri za učinkovito prikupljanje podataka. CLGE smatra da će projekt osim za opće dobro poslužiti i za promociju geodetske struke, a u duhu solidarnosti s osobama s invaliditetom geodeti iz cijele Europe ove podatke prikupit će besplatno.

Detalje oko provedbe projekta objavit ćemo uskoro.

→ Pročitaj više

Petak, 24. Travanj 2015.

Obilježen 4. Europski dan geodezije i geoinformacija

24.04.2015. godine u organizaciji Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obilježen je 4. Europski dan geodezije i geoinformacija.

→ Pročitaj više

Srijeda, 22. Travanj 2015.

VI International Summer School ˝Survey for Planning: New Tecnologies and Land Protection˝

→ Pročitaj više

Petak, 17. Travanj 2015.

Sastavnice geodetske struke potpisale izjavu o dokumentu ˝Geodetska politika˝

1web1 2.web2
→ Pročitaj više

Utorak, 31. Ožujak 2015.

4. Europski dan geodezije i geoniformacija

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pozivaju Vas na tradicionalnu proslavu obilježavanja Europskog dana geodezije i geoinformacija koja će se održati u petak 24.04.2015. godine s početkom u 13,00 sati u Velikoj dvorani Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, Zagreb.

Središnje predavanje o životu i djelu Europskog geodeta godine 2015. održati će Izv.prof.dr.sc. Željko Hećimović, dipl.ing.geod.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 16. Travanj 2015.

Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je izmjene i dopune postojećih pravilnika

U Narodnim novinama broj 41/2015 od 14.04.2015. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je slijedeće izmjene i dopune postojećih pravilnika:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

(Izvor: www.mgipu.hr)

Utorak, 14. Travanj 2015.

NAJAVA: Potpisivanje Izjave o spremnosti i opredijeljenosti za izradu, zajednički koncept i daljnje aktivnostivezane uz donošenje dokumenta ˝Geodetska politika˝

U srijedu 15.04.2015. godine s početkom u 11,00 sati u dvorani br. 17 (MMTF) Državne geodetske uprave, Gruška 20, Zagreb, održat će se svečano potpisivanje Izjave o spremnosti i opredijeljenosti za izradu, zajednički koncept i daljnje aktivnosti vezane uz donošenje dokumenta ˝Geodetska politika˝.

→ Pročitaj više

Utorak, 31. Ožujak 2015.

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti

Kako bi do objave odgovarajućeg propisa omogućila pravni okvir za letenje sustavima bespilotnih zrakoplova, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je Naredbu o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2015-005.

→ Pročitaj više

Petak, 27. Ožujak 2015.

Izrada geodetskih podloga za situacije građevina i zahvata u prostoru - upis u Upisnik obavljanja geodetske djelatnosti

Državna geodetska uprava dostavila je mišljenje o načinu ispunjavanja Upisnika obavljanja geodetske djelatnosti a vezano uz geodetske djelatnosti izrade podloga za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje je izdana lokacijska dozvola (članak 27. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14)) i izrade podloga za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje nije izdana lokacijska dozvola (članak 28. istog Pravilnika), a koje nisu navedene u članku 9. stavkama 1. i 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11, 56/13).

→ Pročitaj više

Srijeda, 11. Ožujak 2015.

Euklid - Europski geodet godine 2015.

euclid Clipboard01Euklid (grč.Εὐκλείδης, 330. pr. Kr. - 275. pr. Kr.) izabran je od Vijeće Europskih geodeta (CLGE) za Europskog geodetu godine 2015.

Sastavnice geodetske struke u Hrvatskoj tradicionalno će i ove godine obilježiti Europski dan geodezije i geoniformacija te će se na taj način pridružiti brojnim europskim zemljama u proslavi ovog važnog dana za geodetsku struku. 

Glavna proslava održati će se u travnju 2015. godine na Geodetskom fakultetu u Zagrebu predavanjem o životu i djelu Europskog geodeta godine 2015. 

Točan datum i program događanja objaviti ćemo uskoro.

Ponedjeljak, 9. Ožujak 2015.

Edukacija projektanata za sustav eDozvola, Osijek, 11.03.2015.

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje grada Osijeka i Županijska komora Osijek s ciljem što potpunijeg informiranja, dana 11. ožujka (srijeda) 2015. godine s početkom u 12,00 sati u HGK Županijskoj komori Osijek održati će radionicu pod nazivom Edukacija projektanata za sustav eDozvola koja je namijenjena projektantima, ovlaštenim inženjerima elektrotehnike, strojarstva i geodezije.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 16. Veljača 2015.

Postupanja katastarskih ureda i ovlaštenih tvrtki vezana uz članke 136. i 148. Zakona o gradnji (NN br. 153/13)

Državna geoetska uprava dostavila je objašnjenje za Postupanja katastarskih ureda i ovlaštenih tvrtki vezana uz članke 136. i 148. Zakona o gradnji (NN br. 153/13).

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 2. Veljača 2015.

Poziv za sudjelovanje na radionici predstavljanja Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

Kako bi omogućila stvaranje regulatornog okvira za letenje zrakoplovnim modelima i izvođenje letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo donijela je prijedlog Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova, te organizira radionicu na kojoj će predstaviti prijedlog Pravilnika.

U dogovoru sa Agencijom, za članove Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije navedena radionica održat će se u petak 20.02.2015. godine, u Dvorani Zagreb - prizemlje, Chromosov toranj, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 9. Veljača 2015.

Aplikacija za konverziju sadržaja geodetskog projekta odnosno geodetske podloge za zahvat u prostoru iz DXF formata u GML format

Ravnatelj Državne geodetske uprave donio je Odluku o stavljanju u službenu primjenu Aplikacije za konverziju sadržaja geodetskog projekta iz DXF formata u GML format.

WEB Aplikacija je dostupna na adresi  http://dxf2gml.dgu.hr

(Izvor: www.dgu.hr)

→ Pročitaj više

Nedjelja, 1. Veljača 2015.

Poziv za prijavu aktivnosti u Program stručnog usavršavanja za razdoblje 2015. - 2016

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije kao nositelj programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove poziva zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave prijedloge za uvrštavanje tečajeva, skupova, predavanja, okruglih stolova ili radionica koje namjeravaju organizirati u programu stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove u razdoblju od 1.4.2015. do 31.3.2016.

→ Pročitaj više

Petak, 30. Siječanj 2015.

Postupanja katastarskih ureda vezana uz evidentiranje građevina u katastarskom operatu

Državna geoetska uprava objavila  je objašnjenje vezano uz uporabnu dozvolu za građevinu za koju se ne izrađuje geodetski projekt.

→ Pročitaj više

Srijeda, 28. Siječanj 2015.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je danas objavila nacrt Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je danas objavila nacrt Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova na svojim Internet stranicama. Pozivamo Vas da se s nacrtom upoznate i date svoje primjedbe, komentare i prijedloge kako je opisano u uputama na navedenoj Internet lokaciji.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 26. Siječanj 2015.

Evidencija ovlaštenih inženjera geodezije sa izdanom svjedodžbom Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo javno dostupna na internetskim stranicama Komore

Od 20. siječnja 2015. godine „Evidencija ovlaštenih inženjera geodezije sa izdanom svjedodžbom Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo“ postala je javno dostupna na internetskim stranicama Komore.
Evidencija je osnovana i vodi se na temelju odredbi Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti: ASO-2014-002. 

→ Pročitaj više

Petak, 23. Siječanj 2015.

Predavanje u organizaciji Udruge geodeta dalmacije, Split, 13.02.2015.

→ Pročitaj više

Utorak, 13. Siječanj 2015.

Obavijest DGU o dostavi Godišnjeg izvješća za 2014. godinu

Državna geodetska uprava putem svoje web stranice obavijestila je sve ovlaštene osobe za obavljanje geodetske djelatnosti da podatke iz Upisnika u obliku Godišnjeg izvješća za 2014. godinu u elektroničkom obliku sukladno članku 7. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Upisnika obavljanja geodetske djelatnosti (NN 67/09), dostavljaju na mail adresu upisnik@dgu.hr do 31.01.2015. godine

(Izvor: www.dgu.hr)

→ Pročitaj više

Utorak, 9. Prosinac 2014.

Aerofotogrametrijski materijal - 1968.

Državna geodetska uprava objavila je informaciju o  mogućnosti uvida u raspoložive zračne snimke prije 15. veljače 1968. godine.

→ Pročitaj više

Petak, 5. Prosinac 2014.

Inicijativa za izradu Geodetske politike

04. prosinca 2014. u prostorijama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na inicijativu predsjednika HKOIG Vladimira Krupe održan je koordinacijski sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici sastavnica geodetske struke: ravnatelj DGU dr.sc. Danko Markovinović, zamjenik ravnatelja DGU Vladimir Majetić, predsjednik HKOIG Vladimir Krupa, član UO HKOIG Robert Paj, dekan GEOF dr.sc. Miodrag Roić, prodekan GEOF dr.sc. Siniša Mastelić Ivić, predsjednik HGD dr.sc. Milan Rezo, predsjednik Udruge geodetsko-geo informatičke struke (HUP) Damir Delač.

→ Pročitaj više

Utorak, 25. Studeni 2014.

Radni sastanak u Ministarstvu pravosuđa

U četvrtak 20. studenog 2014. godine u Ministarstvu pravosuđa održan je radni sastanak predstavnika HKOIG i HUP-UGGS s pomoćnicom ministra gđom. Renatom Duka. Uz pomoćnicu ministra, na sastanku je sudjelovala i voditeljica Službe za zemljišnoknjižno pravo gđa. Mirela Fučkar. Udrugu geodetsko geoinformatičke struke pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca predstavljao je predsjednik HUP-UGGS Damir Delač, a Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije predsjednik Vladimir Krupa i član upravnog odbora Robert Paj.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 27. Studeni 2014.

Izrađene informativne brošure o proizvodima i uslugama Državne geodetske uprave

U Sektoru za državnu izmjeru, izrađeno je 10 informativnih brošura o proizvodima i uslugama Državne geodetske uprave.

U pojedinoj brošuri su opisani proizvod ili usluge, njihova primjena, postupak izdavanja ili registracija za korištenje usluga, cijene proizvoda ili usluge, prava i ograničenja upotrebe podataka. Brošure su objavljene na hrvatskom i engleskom jeziku i koristiti će se kao informativni materijal za predstavljanje javnosti Državne geodetske uprave

(Izvor: www.dgu.hr)

→ Pročitaj više

Srijeda, 19. Studeni 2014.

Izrada i ovjera geodetskih podloga za građevine i zahvate u prostoru

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 10. Studeni 2014.

Zaključci 7. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije

7. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije koji je održan u Opatiji od 24. do 26. listopada 2014. godine okupio je više od 750 sudionika, goste iz inozemstva, predstavnike lokalne vlasti (grada Opatije i Županije), predstavnike Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva pravosuđa, Agencije za poljoprivredno zemljište, Državne geodetske uprave i međunarodne stručne javnosti, te se još jednom pokazao kao vodeći skup geodetske struke u hrvatskoj.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 6. Studeni 2014.

Predavanje u organizaciji Udruge geodeta Istarske županije, Poreč, 28.11.2014.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 6. Studeni 2014.

Predavanje u organizaciji Udruge geodeta dalmacije, Split, 21.11.2014.

→ Pročitaj više

Utorak, 4. Studeni 2014.

Uredba o vojnom graditeljstvu, Narodne novine br: 125, od 27.10.2014.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine donijela Uredbu o vojnom graditeljstvu.

Uredba o vojnom graditeljstvu regulira postupanje s bivšim vojnim građevinama koje se predaju civilnim strukturama odnosno koje se stavljaju u gospodarsku funkciju. To područje nije bilo do sada detaljno regulirano te su investitori imali određene poteškoće kod upisa bivših vojnih građevina u katastar i zemljišnu knjigu. 

→ Pročitaj više

Utorak, 28. Listopad 2014.

Damir Delač za Poslovni dnevnik: ˝Bez katastra ništa od novog poreza, a problem nije novac nego politička volja˝

Na prošlotjednom radnom ručku u organizaciji HUP-a ministru financija Borisu Lalovcu postavljen je niz pitanja u vezi s uvođenjem poreza na nekretnine od 2016.

Damir Delač, predsjednik HUP-UGGS i član Nadzornog odbora Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije istaknuo je da su novi katastar nekretnina i zemljišna knjiga temelj za sve druge registre nužne za upravljanje prostorom.

(Izvor: www.poslovni.hr , 27.10.2014.)

→ Pročitaj više

Utorak, 28. Listopad 2014.

Sastanak IO HUP Udruge geodetske i geoinformatičke struke

U prostorijama HUPa u Zagrebu 22.10. 2014. održan je sastanak Izvršnog odbora udruge geodetske i geo-informatičke djelatnosti na kojoj su gosti bili dr. Danko Markovinović, ravnatelj Državne geodetske uprave i gospodin Vladimir Krupa, dipl.ing.geod., predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

(Izvor: HUP-Udruga geodetsko geoinformatičke struke)

→ Pročitaj više

Srijeda, 22. Listopad 2014.

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o snimanju iz zraka

→ Pročitaj više

Četvrtak, 9. Listopad 2014.

CLGE students contest 2014

The third CLGE Students contest has been successfully implemented

The jury has decided to award prizes in three categories.

→ Pročitaj više

Srijeda, 8. Listopad 2014.

Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Vladimir Krupa izabran za zamjenika predsjednika IG PARLS

Na sjednici IG-PARLS skupine CLGE (Europskog vijeća geodeta) koja okuplja zemlje u kojima se geodetska profesija obavlja po načelu javnog imenovanja ili kao regulirana profesija (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Danska, Francuska, Njemačka, Luksemburg, Švicarska, Španjolska-promatrač, Slovenija-promatrač) predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije izabran je za zamjenika predsjednika. Predsjednik IG-PARLS-a u narednom razdoblju biti će Clemens Kiepke iz Njemačke, a blagajnik Dieter Seitz iz Njemačke.

Utorak, 7. Listopad 2014.

Poziv na konzultacije u svezi primjene Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko–baranjske županije poziva ovlaštene arhitekte, inženjere građevinarstva i inženjere geodezije na konzultacije u svezi primjene Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13).

→ Pročitaj više

Četvrtak, 2. Listopad 2014.

Natječaj za izradu vizualnog identiteta HKOIG

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije raspisuje i provodi

NATJEČAJ ZA IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 29. Rujan 2014.

Generalna skupština CLGE, Reykjavik

U glavnom gradu Islanda, Reykjaviku od 25. do 27. rujna odrzana je Generalna skupština CLGE. Na skupštini je izabrano novo vodstvo organizacije. Na čelu će slijedeći period biti Maurice Barbieri, kolega iz Švicarske, a na prijedlog HKOIG-a na mjesto podpredsjednika velikom većinom glasova izabran je Danko Markovinović.

→ Pročitaj više

Petak, 26. Rujan 2014.

Ruđer Bošković - Europski geodet godine 2016.

Na Generalnog Skupštini CLGE u Reykjaviku koja je održana danas 26.09.2014. godine, na prijedlog HKOIG predstavnika, Ruđer Bošković izabran je za Europskog geodeta godine 2016.

Život i djelo Ruđera Boškovića Vijeću Europskih geodeta prezentirali su predstavnici Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 25. Rujan 2014.

Odbor za poljoprivredu o Prijedlogu zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 41. sjednici održanoj 24. rujna 2014. godine, Prijedlog zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. srpnja 2014. godine. U raspravi su sudjelovali predstavnici Hrvatskog agronomskog društva, Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Hrvatske poljoprivredne komore i Hrvatske zajednice županija.

(Izvor: www.sabor.hr)

→ Pročitaj više

Četvrtak, 25. Rujan 2014.

˝Globalna okolina, profil dionika i korporativno upravljanje u geodeziji˝, 03.- 05.10.2014.

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju pod nazivom "Globalna okolina, profil dionika i korporativno upravljanje u geodeziji" (Global environment, stakeholders' profile and corporate governance in geodesy), koja će se održati na Geodetskom fakultetu u Zagrebu od 3. do 5. listopada 2014. godine.

Skup je uvršten u program stručnog usavršavanja HKOIG-a. Polaznici ostvaruju 14 bodova.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 25. Rujan 2014.

˝Profil dionika u geodeziji˝, 29.09.2014.

Stručno-znanstveni skup - Profil dionika u geodeziji 2: POSLOVNE PRAKSE U GEODEZIJI održati će se na Geodetkom fakultetu u Zagrebu 29.09.2014. godine. Skup je dio aktivnosti iz znanstveno-nastavnog projekta „Profil dionika u geodeziji“, podržanog Programskim ugovorom Sveučilišta u Zagrebu i MZOS-a kroz Opći cilj 1 - Olakšati studentima u kojem području geodezije žele dalje razvijati svoje radne karijere i nastavak studiranja.

Skup je uvršten u program stručnog usavršavanja HKOIG-a. Polaznici ostvaruju 10 bodova.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 22. Rujan 2014.

Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

Na temelju članka 60. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donijela je Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 111/14, 19.09.2014.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 18. Rujan 2014.

Franka Grubišić - pobjednica natjecanja Europskog vijeća geodeta

Franka Grubišić, studentica 1. godine preddiplomskog studija geodezije
i geoinformatike pobjednica je studentskog natjecanja Europskog vijeća
geodeta u kategoriji "Angažman studenata i mladih" svojim radom pod
naslovom "Novi pogledi geodezije".

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 15. Rujan 2014.

Održan radni sastanak s predstavnicima poplavljenih područja

U subotu 13. rujna 2014. godine na području Općine Županja održana je proširena sjednica Upravnog odbora i konstituirajuća sjednica Područnog odbora Osijek Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije. Sastanak je održan u prostorijama Knjižnice u Drenovcima.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 15. Rujan 2014.

2nd FIG Young Surveyors European Meeting, 7th October 2014, Berlin, Germany

It gives us great pleasure to invite Young Surveyors to our 2nd FIG Young Surveyors European Meeting in Berlin, Germany on 7th October 2014. The meeting is jointly organized by FIG Young Surveyors Network and KONGEOS (Conference of Geodetic Students) supported by FIG, FIG Foundation, CLGE, DVW, BDVI and OE.

www.fig.net/ys/

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 15. Rujan 2014.

Reagiranje predsjednika HKOIG na dopis gospodina Bojana Mlatca

Nedavno je na e-mail adresu Komore zaprimljen dopis člana Komore Bojana Mlatca u kojem se iznose navodne nezakonitosti u postupanju i djelovanju stegovnih tijela Komore. Dopis je upućen i na e-mail adrese članova Komore.

→ Pročitaj više

Petak, 5. Rujan 2014.

Radni sastanak predstavnika HKOIG i HUP-UGGS s ravnateljicom Agencije za poljoprivredno zemljište

U srijedu 3. rujna 2014. godine u Ministarstvu poljoprivrede održan je radni sastanak predstavnika HKOIG i HUP-UGGS s ravnateljicom Agencije za poljoprivredno zemljište, Mr.sc. Blaženkom Mičević. Hrvatsku udrugu poslodavaca i Udrugu geodetsko geoinformatičke struke predstavljali su predsjednik HUP-UGGS Damir Delač i direktorica granskih udruga HUP-a Tatjana Gračić, a Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije predsjednik Vladimir Krupa i član upravnog odbora Robert Paj.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 28. Kolovoz 2014.

Vladimir Majetić, dipl.ing.geod. imenovan zamjenikom ravnatelja Državne geodetske uprave

Na zatvorenom dijelu današnje, 180. sjednice Vlade Republike Hrvatske,  Vladimir Majetić imenovan je zamjenikom ravnatelja Državne geodetske uprave, na razdoblje od četiri godine temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.

Čestitamo kolegi Vladimiru Majetiću dipl.ing.geod. na imenovanju i želimo uspjeh u radu!

Izvor: www.vlada.gov.hr.

→ Pročitaj više

Utorak, 29. Srpanj 2014.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

U Narodnim novinama br. 92 od 28.07.2014.objevljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama.

→ Pročitaj više

Srijeda, 16. Srpanj 2014.

Informacija o prijenosu Ugovora o višegodišnjem obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera geodezije od profesionalne odgovornosti u obavljanju stručnih geodetskih poslova

eurohercU proteklom razdoblju Sunce osiguranje d.d. i Euroherc osiguranje d.d. su, kao članice Koncerna Agram, donijele odluku o prijenosu dijela poslova osiguranja, a između ostalog odnosi se na osiguranja od odgovornosti kojim se Sunce osiguranje u buduće neće baviti, a koje preuzima vodeće Društvo Koncerna, Euroherc osiguranje d.d., domaća tvrtka s preko 20 godina stabilnog financijskog poslovanja.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije zaključila je 28.05.2013. sa Sunce osiguranjem Ugovor o višegodišnjem obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera geodezije od profesionalne odgovornosti u obavljanju stručnih geodetskih poslova, za razdoblje od 01.06.2013. do 01.06.2016.

Slijedom reorganizacije poslovanja koje su nastupile a koje su naprijed spomenute 27.05.2014. zaključen je Ugovor o prijenosu Ugovora o višegodišnjem obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera geodezije od profesionalne odgovornosti u obavljanju stručnih geodetskih poslova. Ugovorne strane su: Sunce osiguranje d.d., Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije i Euroherc osiguranje d.d.

→ Pročitaj više

Utorak, 8. Srpanj 2014.

Reagiranje predsjednika HKOIG na intervju ministrice graditeljstva Anke Mrak Taritaš

vl bannerU današnjem broju Večernjeg lista objavljeno je reagiranje predsjednika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije gospodina Vladimira Krupe na intervju ministrice Anke Mrak Taritaš (VL, 14.06.2014) u kojem je izneseno stajalište odnosno zaključak da je cijena geodetskog projekta u ovom trenutku previsoka. Na reagiranje predsjednika HKOIG osvrnuo se i predsjednik Republike Hrvatske gospodin Ivo Josipović.

Vezani dokumenti:

Reagiranje predsjednika HKOIG Vladimira Krupe (VL, 08.07.2014.)

Podrška Predsjednika Republike Hrvatske gospodina Ive Josipovića

Reagiranje predsjednika HUP-UGGS Damira Delača (VL, 28.06.2014.)

Intervju ministrice graditeljstva Anke Mrak Taritaš (VL, 14.06.2014)

 

Utorak, 8. Srpanj 2014.

Osposobljavanje ovlaštenih inženjera geodezije temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 73/2010

Radi se o ovlaštenim inženjerima geodezije (članova HKOIG) koji stručne geodetske poslove obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije, u zajedničkom geodetskom uredu ili kao zaposlenici u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 73/2010

ccaa fotoOd 7-8. srpnja 2014. godine, u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, održava se prvo dodatno osposobljavanje ovlaštenih inženjera geodezije (članova HKOIG). Osposobljavanje se održava prostorijama Državne geodetske uprave u Zagrebu.

 Izvor: www.ccaa.hr

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 7. Srpanj 2014.

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području geodetske djelatnosti (NN 81/14)

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine« br. 152/2008, 61/2011 i 56/2013), ravnatelj Državne geodetske uprave donio je Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području geodetske djelatnosti.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 81/14, od 04.07.2014.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 3. Srpanj 2014.

Sastanak predstavnika HKOIG I HUP-UGGS sa ministricom Ankom Mrak-Taritaš

U srijedu 2. srpnja 2014. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja održan je radni sastanak predstavnika HKOIG i HUP-UGGS sa ministricom Ankom Mrak-Taritaš.

Uz ministricu na sastanku su sudjelovali pomoćnik ministrice Davorin Oršanić, tajnica kabineta Nevenka Koričanić i glasnogovornica ministarstva Đurđica Čočić. Hrvatsku udrugu poslodavaca i Udrugu geodetsko geoinformatičke struke predstavljali su glavni direktor HUP-a Davor Majetić, direktorica granskih udruga HUP-a Tatjana Gračić i predsjednik HUP-UGGS Damir Delač, a Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije Branko Kleković i Robert Paj, članovi upravnog odbora.

→ Pročitaj više

Utorak, 1. Srpanj 2014.

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14)

Na temelju članka 128. stavka 1. i članka 153. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donijela je Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Pravilnik je objavljen u Narodnim Novinama broj 79/14.

→ Pročitaj više

Utorak, 1. Srpanj 2014.

Stručni razgovori i konzultacije za provedbu novih Zakona u Puli

Područni odbor Pazin Hrvatske komore arhitekata u suradnji s područnim odborima Rijeka Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije organizira stručne razgovore i konzultacije za efikasnu provedbu Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji s predstavnicima lokalnih tijela koji izdaju akte za građenje.

→ Pročitaj više

Nedjelja, 29. Lipanj 2014.

Breaking news, additional support for CLGE's Students' Contest 2014

GEN BLU ScaleableDear Colleagues and Friends, dear Young Surveyors and Students,

Breaking news: Trimble has increased its commitment for the CLGE Students’ Contest and the 2nd FIGYSEN meeting in Berlin. We will be able to improve the CLGE students’ Contest, since we will invite the best authors to Berlin. They will be asked to present their paper during the 2nd FIGYSEN meeting in Berlin on 7 October 2014.
CLGE will reimburse their flight and hotel costs. This is another improvement of our Contest and another reason to take part.

→ Pročitaj više

Utorak, 17. Lipanj 2014.

Reagiranje predsjednika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG) na intervju ministrice Anke Mrak-Taritaš 14.06.2014. Večernjem listu

U intervju je izneseno stajalište odnosno zaključak da je cijena geodetskog projekta u ovom trenutku previsoka, te se kroz usporedbu s arhitektonsko-građevinskim projektom geodetski projekt nastoji prikazati kao manje vrijedan proizvod.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 16. Lipanj 2014.

Nacrt prijedloga Cjenika usluga

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije izradila je i objavljuje prijedlog Cjenika usluga koji će biti prosljeđen na izdavanje suglasnosti Državnoj geodetskoj upravi.

Tekst sadrži Radnu verziju Cjenika i izmjene Cjenika u dijelu TB 20. – Izrada geodetskog projekta, a izradio ga je Odbor za Cjenik i verificirao Upravni odbor Komore.

Po dobivanju suglasnosti DGU očekuje se donošenje Cjenika usluga od strane Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 16. Lipanj 2014.

Otvorene su prijave za dodatno osposobljavanje OIG za obavljanje stručnih geodetskih poslova za zračne luke

Na web stranici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ) http://www.ccaa.hr/hrvatski/novosti_7/prvo-dodatno-osposobljavanje-ovlastenih-inzenjera-geodezije_516/ objavljena je informacija o dodatnom osposobljavanju ovlaštenih inženjera geodezije za obavljanje stručnih geodetskih poslova za zračne luke, s obrascem za prijavu.

→ Pročitaj više

Srijeda, 11. Lipanj 2014.

Poboljšanje modela katastarskih izmjera

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije izradila je dokument ˝Poboljšanje modela katastarskih izmjera˝ kao prilog skupu mjera i koraka u rješavanju zemljišnih evidencija u Republici Hrvatskoj.

→ Pročitaj više

Utorak, 27. Svibanj 2014.

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

Na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donijela je Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina.

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina objavljen je u »Narodnim novinama« broj 64. od 26. svibnja 2014. i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 38., 39., 40., 41. i 42. ovoga Pravilnika, a koji stupaju na snagu 1. srpnja 2015. godine za postupke građevinskih dozvola koje izdaje Ministarstvo, odnosno 1. srpnja 2016. godine za postupke građevinskih dozvola koje izdaje upravno tijelo.

Izvor: www.mgipu.hr

→ Pročitaj više

Utorak, 27. Svibanj 2014.

Edukacijske radionice „One Stop Shop“ aplikacije

Dana 22. i 23. svibnja 2014. godine u prostorijama trgovačkog društva Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu, u organizaciji Državne geodetske uprave, održane su za predstavnike Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije edukacijske radionice na temu korištenje funkcionalnosti aplikacije „One Stop Shop“ razvijene kao dijela Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS).

→ Pročitaj više

Nedjelja, 25. Svibanj 2014.

Program savjetovanja na temu Geodetski projekt

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije i Državna geodetska uprava u razdoblju od 28.05. do 05.06.2014. godine održati će savjetovanja na temu Pravilnik o geodetskom projektu (NN broj 12/14 i 56/14).

Program Savjetovanja i upute za postavljanje pitanja pronaći ćete u nastavku.

→ Pročitaj više

Srijeda, 21. Svibanj 2014.

Savjetovanja na temu Geodetski projekt - objava termina održavanja

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije i Državna geodetska uprava u razdoblju od 28.05. do 05.06.2014. godine održati će savjetovanja na temu Pravilnik o geodetskom projektu (NN broj 12/14 i 56/14).

→ Pročitaj više

Utorak, 20. Svibanj 2014.

Pomoć stradalima u poplavama

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije danas je putem Crvenoga križa donirala pakete vode za stradale u poplavama.

Donaciju je predao predsjednik Komore gospodin Vladimir Krupa, dipl.ing.geod. u prostorijama Crvenog križa Osijek.

Pozivamo sve članove – ovlaštene inženjere geodezije i pravne subjekte da se prema vlastitim mogućnostima uključe u akcije prikupljanje pomoći stanovnicima koji žive na područjima pogođenima poplavama, kojima je sada naša pomoć i podrška najpotrebnija.

Četvrtak, 8. Svibanj 2014.

Sastanak u Ministarstvu poljoprivrede

08. svibnja 2014. godine u Ministarstvu poljoprivrede održan je sastanak na kojem su sudjelovali zamjenica ministra gđa. Snježana Španjol, ravnateljica Agencije za poljoprivredno zemljište, gđa. Blaženka Mičević, te predstavnici HKOIG, predsjednik Vladimir Krupa i član Upravnog odbora Robert Paj.

→ Pročitaj više

Petak, 9. Svibanj 2014.

Neslužbeni pročišćeni tekst Pravilnika o geodetskom projektu

Tekst sadrži Pravilnik o geodetskom projektu objavljen u "Narodnim novinama", br. 12/14, te njegove Izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama", br. 56/14.

→ Pročitaj više

Petak, 2. Svibanj 2014.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu, Narodne Novine broj 56/14

Na temelju članka 133. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/2013) ravnatelj Državne geodetske uprave uz suglasnost ministrice nadležne za poslove prostornog uređenja donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama br. 56, od 07.05.2014.

→ Pročitaj više

Srijeda, 7. Svibanj 2014.

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta

Na temelju članka 133. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donijela je Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama br. 55, od 05.05.2014.

→ Pročitaj više

Petak, 2. Svibanj 2014.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu upućen na objavu u Narodne novine

Državna geodetska uprava izradila je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu uz suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

(izvor DGU)

→ Pročitaj više

Subota, 26. Travanj 2014.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu

Državna geodetska uprava izradila je nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu koji je dostavljen Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja na suglasnost i koji se planira objaviti 28. travnja 2014. na web-stranicama DGU i MGIPU.

(Izvor: www.dgu.hr)

→ Pročitaj više

Srijeda, 23. Travanj 2014.

Nacrt Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Zainteresirana i stručna javnost može svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika dostaviti najkasnije do 2. svibnja 2014. na adresu elektroničke pošte pravilnik.jednostavne.gradjevine@mgipu.hr.

(Izvor: www.mgipu.hr)

Srijeda, 23. Travanj 2014.

Dodatno osposobljavanje za obavljanje stručnih geodetskih poslova za zračne luke

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo donijela je 18. travnja 2014. godine Naredbu o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2014-002 kojom su propisani uvjeti i program dodatnog osposobljavanja fizičkih osoba koje imaju namjeru obavljati stručne geodetske poslove za zračne luke.

U izradi teksta Naredbe sudjelovali su uz Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo i predstavnici Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Geodetskog fakulteta i Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Program osposobljavanja trebao bi započeti u lipnju 2014. godine a termini održavanja osposobljavanja biti će objavljeni naknadno na internetskim stranicama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Dokument Naredbe može se preuzeti ovdje

Petak, 18. Travanj 2014.

3. Europski dan geodezije i geoniformacija

2 VonStruve OKEHrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Državna geodetka uprava i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pozivaju Vas na tradicionalnu proslavu obilježavanja Europskog dana geodezije i geoinformacija koja će se održati u petak 25.04.2014. godine s početkom u 12,00 sati u Velikoj dvorani Geodetskog fakulteta, Kačićeva 26 u Zagrebu.

 

Središnje predavanje o životu i djelu Europskog geodeta godine 2014. održati će dr.sc. Tomislav Bašić, dipl.ing.geod. 

 

 

PROGRAM

12,00 - 12,15  Svečano otvaranje skupa

12,15 - 12,45 Pozdravni govori, DGU, GEOF, HUP, HKOIG

12,45 - 13,30 Središnje pozvano predavanje - prof.dr.sc. Tomislav Bašić: F.G.W. von Struve - europski geodet godine 2014.

13,30 Zatvaranje skupa

Pozivamo Vas da svojim prisustvom zajedno obilježimo Europski dan geodezije i geoinformacija.

Srijeda, 16. Travanj 2014.

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta dalmacije, Split, 25.04.2014.

Predavanja u organizaciji Udruge geodeta dalmacije, održati će se u prostorijama DIT-a, Starčevićeva 24/c, Split, u petak 25.04.2014. godine.

→ Pročitaj više

Srijeda, 16. Travanj 2014.

Odgoda Savjetovanja na temu geodetski projekt - druga obavijest

Obzirom na brojne upite prijavljenih sudionika ističemo da su savjetovanja odgođena do završetka dodatnih konzultacija Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Državne geodetske uprave i da će sve uplate vrijediti za nakon toga organizirane skupove. U slučaju otkazivanja uplate će svima biti vraćene.

Kako smo upoznati od strane Državne geodetske uprave, u najskorije vrijeme bit će donešene izmjene i dopune Pravilnika o geodetskom projektu a do tada treba primjenjivati važeći Pravilnik o geodetskom projektu.

Utorak, 15. Travanj 2014.

Poziv na savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Državna geodetska uprava objavila je Nacrt prijedloga Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija i pozvala sve zainteresirane da do 28.04.2014. godine putem obrasca dostave svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja.

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Utorak, 15. Travanj 2014.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Nacrt prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta i pozvalo sve zainteresirane da do 14.05.2014. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju na mail adresu gordon.haluska@mps.hr dostave svoje primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta.

Izvor: www.mps.hr

→ Pročitaj više

Četvrtak, 10. Travanj 2014.

Friedrich Georg Wilhelm von Struve- Europski geodet godine 2014

2 VonStruve OKEFriedrich Georg Wilhelm von Struve izabran je od Vijeće Europskih geodeta (CLGE) za Europskog geodetu godine 2014.

Sastavnice geodetske struke u Hrvatskoj tradicionalno će i ove godine obilježiti Europski dan geodezije i geoniformacija te će se na taj način pridružiti brojnim europskim zemljama u proslavi ovog važnog dana za geodetsku struku.

Glavna proslava će se održati 25.04.2014. godine na Geodetskom fakultetu u Zagrebu, a središnje predavanje o životu i djelu Europskog geodeta godine 2014. održati će dr.sc. Tomislav Bašić, dipl.ing.geod. 

Program događanja objaviti ćemo uskoro.

Četvrtak, 10. Travanj 2014.

Predavanje o komasaciji zemljišta u organizaciji Udruge geodeta Osječko-baranjske županije

Udruga geodeta Osječko-baranjske županije organizira stručno predavanje koje će se održati 24. travnja 2014. s početkom u 11.00 sati u Osijeku, Trg Lava Mirskog 1 (gradska četvrt Gornji grad).

→ Pročitaj više

Četvrtak, 10. Travanj 2014.

Dopuna Programa vježbeničke prakse

Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije doni je Dopunu Programa vježbeničke prakse s načinom provedbe.

Dopuna Programa odnosi se na jasno definiranje koliki broj vježbenika može imati mentor ukoliko uredu ili pravnoj osobi u kojoj se provodi vježbenička praksa nije zaposlen u punom radnom vremenu.

Datoteka Dopuna Programa može se ovdje.

Utorak, 25. Ožujak 2014.

Odgoda savjetovanja na temu Geodetski projekt

Savjetovanja na temu Geodetski projekt koja su trebala biti održana u razdoblju od 26.3. do 3.4.2014. godine odgađaju se. Razlog odgode je dodatna potreba da se usuglase pojedina tumačenja vezana uz provedbu Geodetskog projekta.

Savjetovanja će biti održana u terminima koji će biti naknadno objavljeni na web stranici Komore.

Ispričavamo se sudionicima zbog odgode i molimo za razumijevanje.

Petak, 21. Ožujak 2014.

Savjetovanja o Geodetskom projektu – način postavljanja pitanja

Pitanja na temu geodetskog projekta  o kojima će se raspravljati u drugom dijelu svakog savjetovanja (poslije pauze) mogu se dostaviti na e-mail Komore regulativa@hkoig.hr minimalno dva dana prije održavanja pojedinog savjetovanja a mogu se predati i predstavniku Komore u pauzi savjetovanja.

U oba slučaja pitanja moraju biti na za to pripremljenom obrascu koji se može preuzeti ovdje.

Na obrascu obavezno treba navesti podnositelja pitanja jer anonimna pitanja neće biti uzeta u razmatranje.

Drugi načini postavljanja pitanja neće biti mogući.

Petak, 14. Ožujak 2014.

Program Savjetovanja u organizaciji HKOIG i DGU

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije i Državna geodetska uprava u razdoblju od 26. ožujka do 03. travnja 2014. godine održati će savjetovanja na temu Pravilnik o geodetskom projektu (NN broj 12/14). Kroz predavanja i radionice koje će se održati u okviru savjetovanja provesti će se stručna rasprava i dati pojašnjenja vezana uz sadržaj, oblik i sastavne dijelove geodetskog projekta, radnje koje se obavljaju u svrhu njegove izrade te radnje koje se provode prilikom pregledavanja i potvrđivanja.

→ Pročitaj više

Petak, 14. Ožujak 2014.

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Državna geodteska uprava objavila je objedinjene primjedbe predstavnika zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i izvješće o provedenom savjetovanju.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katstru nekretnina

Očitovanje o zaprimljenim primjedbama na nacrt iskaza o procjeni učinaka propisa na nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Izvor: www.dgu.hr

Srijeda, 12. Ožujak 2014.

Otvorene su prijave za sudjelovanje na savjetovanjima na temu Geodetski projekt

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave za sudjelovanje na savjetovanjima o Geodetskom projektu koja će se održati u ožujku i travnju 20104. godine prema već objavljenom rasporedu.

Zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti ispunjavanjem prijavnog obrasca. Obrazac se dostavlja elektroničkom poštom na adresu strucno.usavrsavanje@hkoig.hr ili faksom na broj 01/5508-408.

Program savjetovanja i broj bodova objavit ćemo uskoro.

→ Pročitaj više

Srijeda, 12. Ožujak 2014.

Provedba Zakona o gradnji

U svrhu ujednačene primjene Zakona o gradnji (NN 153/13) koji je stupio na snagu 1.1.2014. godine, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je objašnjenje vezano uz uporabnu dozvolu prema navedenom Zakonu.

→ Pročitaj više

Petak, 7. Ožujak 2014.

Geodetski projekt - savjetovanja u organizaciji HKOIG i DGU

Pozivamo članove HKOIG da svoje primjedbe, prijedloge i opažanja povezana na Pravilnik o geodetskom projektu i nove zakone o prostornom uređenju i gradnji upute na regulativa@hkoig.hr radi što kvalitetnije rasprave na planiranim savjetovanjima.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije uputila je Državnoj geodetskoj upravi osvrt na Pravilnik o geodetskom projektu koji možete pročitati ovdje.

Ponedjeljak, 24. Veljača 2014.

Reagiranje HKOIG na Nacrt prijedloga Uredbe o procjeni nekretnina

HKOIG je dopisom dostavljenim MGIPU reagirala na nacrt prijedloga Uredbe o procjeni nekretnina.

→ Pročitaj više

Subota, 15. Veljača 2014.

Mišljenje i pojašnjenja MGIPU o Zakonu o gradnji

Ministarstvo Graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je mišljenje odnosno pojašnjenje za postupanje u nekim slučajevima vezano za novi Zakon o gradnji.

→ Pročitaj više

Subota, 15. Veljača 2014.

Prijedlog Zakona o Pomorskom dobru i morskim lukama

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezija je uputila prijedloge Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture na tekst nacrta zakona za koje se nadamo da će biti uzeti prilikom izrade konačnog nacrta zakona.

 

Radna verzija Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Prijedlog izmjena i dopuna - HKOIG

Ponedjeljak, 3. Veljača 2014.

mr. sc. Blaženka Mičević, dipl.ing.geod. imenovana novom ravnateljicom Agencije za poljoprivredno zemljište

Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište na 16. sjednici imenovalo je mr. sc. Blaženku Mičević, dipl.ing.geod. ravnateljicom Agencije za poljoprivredno zemljište. Čestitamo kolegici mr.sc. Blaženki Mičević, dipl.ing.geod. na imenovanju i želimo joj uspjeh u radu!

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 3. Veljača 2014.

Pravilnik o geodetskom projektu (NN br. 12/14)

Na temelju članka 133. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/2013) ravnatelj Državne geodetske uprave uz suglasnost ministrice nadležne za poslove prostornog uređenja donio je Pravilnik o geodetskom projektu. Pravilnik je objavljen u »Narodnim novinama« broj 12/14 dana 31.01.2014. i stupa na snagu prvog dana od dana objave.

→ Pročitaj više

Petak, 31. Siječanj 2014.

Program vježbeničke prakse s načinom provedbe

→ Pročitaj više

Subota, 25. Siječanj 2014.

Pravilnik o geodetskom projektu

Ravnatelj Državne geodetske uprave donio je pravilnik o geodetskom projektu.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 23. Siječanj 2014.

Radionica u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 20. Siječanj 2014.

Izrada elaborata studijskih programa preddiplomskog i diplomskog studija Geodezije i geoinformatike

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je pokrenuo izradu elaborata studijskih programa preddiplomskog i diplomskog studija Geodezije i geoinformatike.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe i konstruktivnim prilozima pridonesu kvaliteti budućeg obrazovanja na Geodetskom fakultetu.

Na webu Fakulteta (http://www.geof.unizg.hr/ ) je otvoren intranet (Prijedlog studijskih programa 2014. - SP2014) za podršku izradi elaborata. Na njemu se nalaze sve informacije i dokumenti koji su potrebni za kvalitetan rad i koordinirani pristup pojedinim aktivnostima. U tijeku rada će biti dodani i drugi sadržaji kako poslovi budu napredovali.

Za pristup intranetu je potrebna prijava, koju svi zainteresirani mogu napraviti samostalno, OVDJE

→ Pročitaj više

Srijeda, 15. Siječanj 2014.

V. Hrvatski kongres o Katastru - prva obavijest

Hrvatsko geodetsko društvo organizira V. Hrvatski kongres o katastru s međunarodnim sudjelovanjem od 8. do 9. svibnja 2014. godine u Zagrebu (hotel Antunović).

CGS V Croatian Congress on Cadastre 2014 FirstCall

HGD V hrvatski kongres o katastru 2014 I obavijest

 HGD

Utorak, 14. Siječanj 2014.

Međunarodni standard mjerenja nekretnina

Tijelo za izradu međunarodnog standarda mjerenja nekretnina (International Property Measurement Standards Coalition - IPMSC) objavilo je poziv na sudjelovanje u javnoj raspravi.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 7. Siječanj 2013.

Specifikacija proizvoda za digitalne ortofotokarte za mjerila 1:2000 (DOF2) i 1:5000 (DOF5)

Povjerenstvo imenovano Odlukom ravnatelja Državne geodetske uprave izradilo je prijedlog novih Specifikacija proizvoda za digitalne ortofotokarte za mjerila 1:2000 (DOF2) i 1:5000 (DOF5).

→ Pročitaj više

Petak, 3. Siječanj 2014.

Geodetski projekt

Od 1. siječnja  2014.  u primjeni su novi propisi odnosno Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji  u kojima se uvodi geodetski projekt kao potpuno novi geodetski proizvod.

Podrobniji sadržaj i oblik sastavnih dijelova geodetskog projekta te način njihove izrade, pregledavanja, potvrđivanja i provedbe u katastru propisuje ravnatelj Državne geodetske uprave pravilnikom kojeg donosi uz suglasnost ministrice graditeljstva i prostornog uređenja.

Predstavnici Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije bili su uključeni u rad Povjerenstva za izradu prijedloga Pravilnika o geodetskom projektu u studenom i prosincu 2013. godine te su nakon toga Državnoj geodetskoj upravi uputili na razmatranje Koncept Pravilnika o geodetskom projektu čiji sadržaj možete preuzeti u nastavku.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 2. Siječanj 2014.

Poziv za uvrštavanje u program stručnog usavršavanja za razdoblje 2014/2015

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije kao nositelj programa stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove poziva zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave prijedloge za uvrštavanje tečajeva, skupova, predavanja, okruglih stolova ili radionica koje namjeravaju organizirati u programu stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove u razdoblju od 1.4.2014. do 31.3.2015.

→ Pročitaj više

Četvrtak, 19. Prosinac 2013.

Novi propisi iz područja prostornog uređenja i graditeljstva


Zakon o prostornom uređenju

Zakon o gradnji

Zakon o građevinskoj inspekciji


 Vezane vijesti

Utorak, 10. Prosinac 2013.

Vijest iz DGU

Državna geodetska uprava (DGU) popunjava svoje evidencije. U tablici u nastavku nalazi se popis katastarskih općina za koje DGU raspolaže materijalima (snimcima iz zraka).

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 9. Prosinac 2013.

Zakon o prostornom uređenju , Zakona o gradnji i Zakona o građevinskoj inspekciji izglasan na sjednici Sabora

Rasprava o Zakonu prostornom uređenju , Zakona o gradnji i Zakona o građevinskoj inspekciji zaključena je i Zakon je donesen je na 10. sjednici Hrvatskog sabora.

→ Pročitaj više

Petak, 29. Studeni 2013.

Konačni prijedlozi Zakona prostornom uređenju , Zakona o gradnji i Zakona o građevinskoj inspekciji na drugom čitanju u Saboru RH

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU, drugo čitanje, P.Z. br. 466

Veza...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O GRADNJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 467

Veza...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 468

Veza...

Urednik

Četvrtak, 28. Studeni 2013.

3 CROPOS Konferecija i VI. Simpozij HKOIG - objava radova

Prezentacije koje ste imali prilike vidjeti tijekom predavanja na 3. CROPOS Konferenciji i VI. Simpoziju Ovlaštenih inženjera geodezije možete pregledati i spremiti lokalno u pripremljenom PDF formatu.

Također, omogućili smo pregled i preuzimanje digitalnog Zbornika radova za obadva događanja.

Siniša Ramić

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 25. Studeni 2013.

Informiranje članstva o aktivnostima tijela Komore

U cilju kvalitetnijeg informiranja o aktivnostima Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na službenoj internet stranici Komore u rubrici IZDVOJENO moći će se naći skraćene informacije o aktivnostima svih tijela Komore, a podrobnije informacije će biti locirane u OPERATIVNE INFORMACIJE / Informacije o aktivnostima tijela Komore.

→ Pročitaj više

Srijeda, 20. Studeni 2013.

Uspostava Baze zemljišnih podataka

Baza zemljišnih podataka (BZP) sastoji se od katastarskih podataka o imenu katastarske općine, broju katastarske čestice, površini, izgrađenosti i načinu uporabe katastarske čestice te podataka zemljišne knjige o nositeljima knjižnih prava, pravnim činjenicama i osobnim odnosima. U BZP-u su tijela nadležna za katastar nadležna za katastarske podatke, a zemljišnoknjižni sudovi za podatke o nositeljima knjižnih prava, pravnim činjenicama i osobnim odnosima.

Obavijest o uspostavi Baze zemljišnih podataka za katastarske općine Brestovac (MB 327026), Nurkovac (MB 327573), Dolac (MB 336769), Završje (MB 336777), Knežci (MB 336793), Zarilac (MB 328081), Gradac (MB 327280), Vidovci (MB 328006), Svetinja (MB 336785), Novo Selo (MB 327557) i Dervišaga (MB 327131) koje se vode i održavaju u nadležnosti Područnog ureda za katastar Požega možete pročitati ovdje.  

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 18. Studeni 2013.

Predavanje u organizaciji Udruge geodeta Istarske županije

Udruga geodeta Istarske županije 29.11.2013. godine organizira predavanja u cilju stručnog usavršavanja, stručnih suradnika, vježbenika i ovlaštenih inženjera geodezije.

→ Pročitaj više

Utorak, 12. Studeni 2013.

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra

Ravnatelj Državne geodetske uprave donio je Odluku o započinjanju Produkcije Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra u Područnom uredu za katastar Bjelovar dana 28.10.2013. godine, te Odluku o započinjanju Produkcije Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra u Ispostavi za katastar nekretnina Čazma, Područnog ureda za katastar Bjelovar dana 28.10.2013. godine.

Izvor: www.dgu.hr

→ Pročitaj više

Utorak, 29. Listopad 2013.

6. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije - ZAKLJUČCI

→ Pročitaj više

Petak, 25. Listopad 2013.

Otvoren je VI. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije

U kongresnoj dvorani Hotela 4 Opatijska cvijeta, pred preko 700 prijavljenih učesnika otvoren je VI. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije.

→ Pročitaj više

Utorak, 15. Listopad 2013.

Program 3. CROPOS konferencije i VI. Simpozija ovlaštenih inženjera geodezije

→ Pročitaj više

Četvrtak, 10. Listopad 2013.

Popunjeni kapaciteti za sudjelovanje na VI. Simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije

Obaviještavamo sve zainteresirane da su popunjeni kapaciteti za sudjelovanje na VI. Simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije.

Prijave su zaključene na dan 10. listopada 2013. godine.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije neće moći odgovoriti pozitivno na prijave sudionika koje su zaprimljene nakon navedenog datuma.

Zahvaljujemo se svima što ste se prijavili u tako velikom broju i veselimo se susretu u Opatiji.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Subota, 21. Rujan 2013.

Savjetovanje DGU i HKOIG

Objavljujemo prezentacije koje su korištene tijekom održavanja Savjetovanja u organizaciji Državne geodetske uprave i Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u razdoblju od 27. kolovoza do 05. rujna 2013. godine, a vezano uz:

1. Uputu vezano uz postupak izrade parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata kao tehničke osnove za održavanje katastarskog operata (digitalnog katastarskog plana)
2. Tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske
3. Izmjene i dopune pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima - prijedlog
4. Tehničke specifikacije za izgled i sadržaj parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata - prijedlog
5. Ogledni primjerci sastavnih dijelova parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata (u digitalnom i analognom obliku) - prijedlog
6. Tehničke specifikacije za izradu/održavanje digitalnog katastarskog plana - prijedlog

Zahvaljujemo svima koji su sa svojim komentarima, prijedlozima i primjedbama sudjelovali u javnoj raspravi.

(izvor DGU)

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 16. Rujan 2013.

Očitovanje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na nove propise i prijedloge novih propisa

Nakon provedenih savjetovanja Odbor za stručna pitanja i regulativu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije razmotrio je sve prezentirane dokumente i pristigle primjedbe i prijedloge ovlaštenih inženjera geodezije te izradio očitovanje i prijedloge za izmjene i dopune novih i predloženih propisa.

→ Pročitaj više

Ponedjeljak, 17. Lipanj 2013.

Tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske

Ravnatelj Državne geodetske uprave donio je Odluku kojom se stavljaju u službenu uporabu „Tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske“ i Odluku da se za područje Područnog ureda za katastar Požega (sjedište PUK-a), od 17. lipnja 2013. godine, koordinate točaka određuju, te popis koordinata izrađuje sukladno „Tehničkim specifikacijama za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske“. 

→ Pročitaj više

Utorak, 27. Studeni 2012.

Otkazano stručno predavanje u Dubrovniku

Radi premalog broja prijavljenih sudionika otkazano je stručno predavanje "Postupak uređenja međe i Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora" najavljeno za 29.11.2012. u Dubrovniku.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Traži

Kalendar događanja i najava

Izdvojeno

Aktivnosti tijela Komore:

06.11.2015.

- održana 28. sjednica Stegovnog tužitelja


22.10.2015.

- održana 27. sjednica Odbora za upis


16.09.2015.

- održana 26. sjednica Odbora za upis


28.08.2015.

- održana 22. sjednica Upravnog odbora Komore

- održana glavna rasprava pred Stegovnim sudom

- održana 27. sjednica Stegovnog tužitelja


31.07.2015.

- održana 25. sjednica Odbora za upis


10.07.2015.

- održana 21. sjednica Upravnog odbora Komore


19.06.2015.

- održana 24. sjednica Odbora za upis


29.05.2015.

- održane glavne rasprave pred Stegovnim sudom

- održana 26. sjednica Stegovnog tužitelja

27.05.2015.

- održana 23. sjednica Odbora za upis

09.05.2015.

- održana sjednica Odbora za stručna pitanja i regulativu


25.04.2015.

- održana 20. sjednica Upravnog odbora Komore

- održana sjednica Nadzornog odbora Komore


24.04.2015.

- obilježen 4. Europski dan geodezije i geoinformacija

- održana 1. sastanak Koordinacijskog tijela za promociju Ruđera Boškovića

- održana sjednica Odbora za upis


20.02.2015.

- održana radionica predstavljanja pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

- održana je sjednica Odbora za trajno stručno usavršavanje

- održana 20. sjednica Odbora za upis


 19.02.2015.

- održana zajednička sjednica Upravnog odbora Komore i PO Varaždin


 23.01.2015.

- održana 19. sjednica Odbora za upis

 

Više...


fiskalizacijaimagesCAWK6MI8.jpg 

 


O nama

PREDSJEDNIK KOMORE
Vladimir Krupa, dipl.ing.geod.
vladimir.krupa@hkoig.hr

VODITELJ TAJNIŠTVA KOMORE
Ivana Alerić
ivana.aleric@hkoig.hr

STRUČNI TAJNIK KOMORE
Ivan Remeta, dipl.ing.geod.
ivan.remeta@hkoig.hr

ADMINISTRATIVNI SLUŽBENIK
Biserka Stipetić
biserka.stipetic@hkoig.hr

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Ivana Alerić
ivana.aleric@hkoig.hr

GLAVNI UREDNIK INTERNETSKE STRANICE I GLASILA KOMORE
Siniša Ramić, dipl.ing.geod.
urednik@hkoig.hr

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

SKRAĆENI NAZIV:
HKOIG

NAZIV NA ENGLESKOM:
CROATIAN CHAMBER OF CHARTERED GEODETIC ENGINEERS

SJEDIŠTE - ADRESA:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II

MB: 2532026

OIB: 10252280242

Redovni račun: IBAN HR9723600001102092351

Posebni račun: IBAN HR7023600001500187724

Internetska stranica: www.hkoig.hr

Email adresa: hkoig@hkoig.hr

Skype: hkoig.zagreb

Telefoni
Tel: 01/5508-402
Faks: 01/5508-408

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak
08,00 - 16,00

Rad sa strankama
ponedjeljak - četvrtak
10,00 - 14,00

Copyright © Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije