Program stručnog usavršavanja HKOIG - GIS edukacija u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o. – obavijest organizatora

HKOIG program stručnog usavršavanja

Tvrtka Prehnit d.o.o. poziva sve zainteresirane polaznike da se prijave na GIS edukaciju ili interaktivnu web GIS edukaciju koristeći web platformu za učenje.

kolovozu 2021. organiziramo tečajeve Uvod u ArcGIS (6 akademskih sati), Uvod u QGIS (6 akademskih sati) i QGIS ubrzani temeljni tečaj (24 akademska sata).

Edukacija se organizira sukladno Godišnjem programu stručnog usavršavanja za razdoblje 1.1. - 31.12.2021. Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Sve informacije vezane za navedene tečajeve mogu se dobiti od organizatora aktivnosti: Prehnit d.o.o., Kvaternikov trg 3, Zagreb, 01/5513-890, edu@prehnit.hr.

Raspored edukacija

Način održavanja web edukacija

Program predavanja

Obrazac za prijavu