Program stručnog usavršavanja HKOIG - GIS edukacija u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o. – obavijest organizatora

HKOIG  - GIS edukacija

Tvrtka Prehnit d.o.o. poziva sve zainteresirane polaznike da se prijave na GIS edukaciju ili interaktivnu web GIS edukaciju koristeći web platformu za učenje.

srpnju i kolovozu 2021. organiziramo tečajeve Uvod u QGIS (6 akademskih sati), Uvod u ArcGIS (6 akademskih sati) i QGIS ubrzani temeljni tečaj (24 akademska sata).

Edukacija se organizira sukladno Godišnjem programu stručnog usavršavanja za razdoblje 1.1. - 31.12.2021. Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Sve informacije vezane za navedene tečajeve mogu se dobiti od organizatora aktivnosti: Prehnit d.o.o., Kvaternikov trg 3, Zagreb, 01/5513-890, edu@prehnit.hr.

Raspored edukacija

Način održavanja web edukacija

Program predavanja

Obrazac za prijavu