Program stručnog usavršavanja HKOIG - GIS

Program stručnog usavršavanja HKOIG - GIS

Program stručnog usavršavanja HKOIG - GIS edukacija u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o. – obavijest organizatora
Tvrtka Prehnit d.o.o. poziva sve zainteresirane polaznike da se prijave na GIS edukaciju u našem edukacijskom centru ili interaktivnu web GIS edukaciju koristeći web platformu za učenje.

U rujnu i listopadu 2021. organiziramo tečajeve Uvod u QGIS (6 akademski sati), Uvod u ArcGIS (6 akademski sati), Primjena dronova u poslovanju (24 akademska sata), QGIS uvodni tečaj (20 akademskih sati), ArcGIS ubrzani temeljni tečaj (24 akademska sata) i QGIS napredni tečaj (24 akademska sata).

Edukacija se organizira sukladno Godišnjem programu stručnog usavršavanja za razdoblje 1.1. - 31.12.2021. Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Sve informacije vezane za navedene tečajeve mogu se dobiti od organizatora aktivnosti: Prehnit d.o.o., Kvaternikov trg 3, Zagreb, 01/5513-890, edu@prehnit.hr.

Raspored edukacija

Način održavanja web edukacija

Program predavanja

Obrazac za prijavu