Najava predavanja u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije

HKOIG

U utorak, 6.4.2021. s početkom u 13.00 sati, u trajanju od šest akademskih sati, održat će se u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije predavanja:

  1. Dr.sc. Vlado Cetl: Novi pravni akti i strategije EU te njihov utjecaj na geodetsko-geoinformatičku struku, (4 akademska sata, od čega 2 sata predavanja i 2 sata radionice)
  2. Prof. dr. sc. Jozo Čizmić: Vještak geodetske struke, (2 akademska sata, od čega 2 sata predavanja)

Predavanja će se održati online, putem Adobe Connect platforme Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, a upute za pristup bit će dostavljene polaznicima dan prije termina predavanja.

Prijave su moguće do 1.4.2021. do 20.00 sati. Potrebno se prijaviti putem online obrasca (poveznica) i poslati potvrdu o uplati kotizacije do navedenog datuma.

Ovo predavanje uvršteno je u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za 2021. te je vrednovano sa ukupno šest (6) akademskih sati iz područja 3. Programa stručnog usavršavanja HKOIG.

Poveznica na izvornu obavijest