Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Na mrežnim stranicama e-Savjetovanja otvoreno je dana 7. lipnja 2021. Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina provode se mjere iz Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja 2020., detaljnije se uređuju radnje u postupku izrade te pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata te se povećava učinkovitost u provođenju katastarske izmjere i izrade katastarskog operata katastra nekretnina te obnove/osnivanja i dopune zemljišne knjige.

Savjetovanje je otvoreno do: 7. srpnja 2021.

Poveznica na Savjetovanje