Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Na mrežnim stranicama e-Savjetovanja objavljeno je (otvoreno) dana 25. veljače 2021. Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Ovim Višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. određuju se područja na kojima će se provesti katastarska izmjera, poslovi i zadaci katastra nekretnina te obnove odnosno osnivanja zemljišnih knjiga, način i rokovi njihovog izvršenja, nositelji i sudionici izvršenja, načini njihovog financiranja te druga pitanja važna za provedbu Programa.

Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj.

Glavna aktivnost iz Programa je obnova katastra i zemljišne knjige za 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj kao i u područjima oko građevinskih područja koja su značajna za razvoj gradova i općina.

Savjetovanje za zainteresiranom javnošću je otvoreno do 26. ožujka 2021. godine.

Poveznica na Savjetovanje