Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o naseljima

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o naseljima

Na mrežnim stranicama e-Savjetovanja objavljeno je (otvoreno) dana 25. veljače 2021. Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o naseljima.

Nacrtom prijedloga Zakona o naseljima uređuje se način i postupak utvrđivanja granica područja naselja, spajanja i razdvajanja naselja, određivanja imena naselja, ulica i trgova, obilježavanja zgrada brojevima.

Savjetovanje za zainteresiranom javnošću je otvoreno do 25. ožujka 2021. godine.

Poveznica na Savjetovanje