Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina – neslužbena usporedba

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Nastavno na prethodnu obavijest o početku Savjetovanja o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina objavljujemo neslužbenu usporedbu teksta važećeg Zakona i Nacrta prijedloga Zakona, a sve radi boljeg uvida u predložene izmjene.

Poveznica

Ovim putem pozivamo sve naše članove na sudjelovanje u ovom savjetovanju jer se radi o temeljnom zakonu koji regulira obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina, tj. ima direktan utjecaj na svakodnevni rad velike većine ovlaštenih inženjera geodezije, te njihovih stručnih suradnika i suradnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 7. srpnja 2021.

Poveznica na Savjetovanje