Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina objavljen u »Narodnim novinama«

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 39/2022 od 30.3.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. 

Ovim zakonom provode se mjere iz  Akcijskog plana za  smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja 2020. koji je donesen sukladno preporuci Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku u okviru Europskog semestra te je jedna od mjera koju se Hrvatska obvezala provesti s ciljem pridruživanja Europskom tečajnom mehanizmu (ERM II) i bankovnoj uniji.

U svrhu provođenja mjera iz Akcijskog plana za čiju provedbu je nadležna Državna geodetska uprava ovim zakonom se  propisuje ukidanje naplate većine stvarnih troškova uporabe podataka za izdavanje izvadaka, prijepisa, potvrda i preslika podataka dokumentacije državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena, ostvarenje uvida te za određena postupanja po zahtjevu stranaka.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članaka 1., 2. i 3., članka 4. stavaka 3. i 4., članka 5. stavka 1. i članaka 6. do 20. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 59/2018.).

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 7.4.2022.

Poveznica na NN