Zakon o naseljima objavljen u »Narodnim novinama«

Zakon o naseljima objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 39/2022 od 30.3.2022. objavljen je Zakon o naseljima. 

Ovim se Zakonom uređuje način i postupak određivanja granica područja naselja, određivanja imena naselja, ulica i trgova, označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanja zgrada kućnim brojevima.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o naseljima (»Narodne novine«, br. 54/88.) i Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada (»Narodne novine«, br. 30/90.).

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 7.4.2022.

Poveznica na NN