Objavljene verzije 3.0 Dodatka 1 i Dodatka 2 Tehničkih specifikacija za izradu geodetskih elaborata infrastrukture i zapise

Objavljene verzije 3.0 Dodatka 1 i Dodatka 2 Tehničkih specifikacija za izradu geodetskih elaborata infrastrukture i zapise

Na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave objavljene su verzije 3.0 Dodatka 1 i Dodatka 2 Tehničkih specifikacija za izradu geodetskih elaborata infrastrukture i zapise.
Izvor: Državna geodetska uprava

Promjene u odnosu na prijašnje verzije gore navedenih DODATAKA su:

Dodatak 1- Razmjenski format zapisa za potrebe izrade digitalnog geodetskog elaborata infrastrukture  (DGEI)

 • Dodan novi objekt elektroenergetske infrastrukture 1103_EEI_CIJEVI.
 • Obaveznost dostave podataka upravitelja i vlasnika sukladno Pravilniku o katastru infrastrukture (NN 77/21).
 • Obaveznost dostave email adrese vlasnika i upravitelja.
 • Opisana pravila za evidentiranje vrsta promjena na detaljnim točkama.
 • Opisana pravila za evidentiranje vrsta promjena na objektima.
 • Izmijenjeni dxf i gml predlošci.
 • U KI_VLASNICI i KI_UPRAVITELJI, u retku 3, „IN_OSOBE“ je promijenjeno u „STRANKE“.
 • Dodana dva primjera elaborata (EKI i EEI) u DXF formatu

Dodatak 2- Razmjenski format zapisa za inicijalni uvoz

 • Dodan novi objekt elektroenergetske infrastrukture 1103_EEI_CIJEVI.
 • Izmijenjeni dxf, shp i gml predlošci.
 • Dodani novi primjeri podataka u DXF razmjenskom formatu za elektroničko komunikacijsku i plinovodnu infrastrukturu.

Poveznice:

OCR_Dodatak 1 - Razmjenski format zapisa za DGEI - Verzija 3.0.pdf

OCR_Dodatak 2 - Razmjenski format za IU verzija 3.0.pdf

DXF_Template.zip

PRIMJER DGEI-EEI.zip

PRIMJER DGEI-EKI.zip