Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu objavljen u »Narodnim novinama«

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu objavljen u »Narodnim novinama«
U »Narodnim novinama« broj 57/2022 od 20.5.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

Ovim se Zakonom uređuje održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje poljoprivrednog zemljišta, promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Zemljišni fond.

Posebno ističemo kako se ovim Zakonom propisuje da se poljoprivredno zemljište izvan građevinskog područja ne može geodetskim elaboratima dijeliti niti formirati katastarsku česticu površine manje od 1 hektara, osim u slučaju izdvajanja poljoprivrednog zemljišta radi izgradnje infrastrukturnih i drugih građevina određenih propisom kojim se uređuju prostorno uređenje i osim u slučaju nasljeđivanja.

Kako ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 28.5.2022., preporučamo našim članovima da realizaciju stručnih geodetskih poslova na koje se odnose naprijed opisane zakonske odredbe, pokušaju uskladiti sa terminom stupanja na snagu ovog Zakona.

Poveznica na NN