Obaveza primjene eGrađevinskog dnevnika odgođena za 1. siječnja 2023

Obaveza primjene eGrađevinskog dnevnika odgođena za 1. siječnja 2023

  Stupanjem na snagu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 68/2022 od 15.6.2022.) s danom 23.6.2022. propisuje se obaveza primjene eGrađevinskog dnevnika od 1. siječnja 2023. , umjesto do sada propisanog datuma 1.srpnja.2022. godine.
  Navedenim Pravilnikom propisuje se da ovlašteni inženjeri geodezije u svojstvu izvoditelja geodetskih radova u procesima gradnje popunjavaju građevinski dnevnik, te da inženjerima gradilišta ustupaju elaborate iskolčenja građevina a sve putem web aplikacije eGrađevinski dnevnik. Imenovani nadzorni inženjeri u tim procesima, između ostalog, utvrđuju da li su elaborat iskolčenja i iskolčenje građevine obavile osobe ovlaštene za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.