Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka objavljen u »Narodnim novinama«

Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 56/2023 od 26.5.2023. objavljen je Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova izdavanja i uvjeta korištenja podataka

Ovim Pravilnikom propisuje se izdavanje podataka državne izmjere, katastra nekretnina, registra zgrada, katastra infrastrukture, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena, tehničke radnje koje se obavljaju u postupku izdavanja podataka, visina stvarnih troškova za izdavanje podataka i izvođenje tehničkih radnji te uvjeti korištenja podataka.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 3.6.2023.

Poveznica na NN:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_56_970.html