Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju objavljen u »Narodnim novinama«

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 67/2023 od 21.6.2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 29.6.2023.

Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) uređuje se sustav prostornog uređenja: ciljevi, načela i subjekti prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i području prostornog uređenja, uvjeti planiranja prostora, donošenje Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, prostorni planovi uključujući njihovu izradu i postupak donošenja, provedba prostornih planova, uređenje građevinskog zemljišta, imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta i nadzor.

Poveznica na NN:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_67_1101.html