Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. objavljen u »Narodnim novinama«

Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 109/2021 objavljen je Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030. 

Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti iz Programa provodit će se deset godina u razdoblju od 2021. do 2030. za 600.000 ha zemljišta i nekretnina u građevinskim područjima, područjima oko građevinskih područja te drugim područjima u Republici Hrvatskoj koja su značajna za razvoj gradova i općina, županija i države.

Važno je istaknuti kako je Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 25/2018.) propisano da poslove za potrebe osnivanja katastra nekretnina mogu obavljati zajednički geodetski uredi odnosno pravne osobe koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave, a koji za obavljanje navedenih poslova moraju imati zaposlene ovlaštene inženjere geodezije.

Provedbom ovog Programa stavit će se veliki izazovi pred geodetsku struku u RH, a samim time i većinu članova naše Komore, te će HKOIG posvetiti posebnu pažnju pravovremenom informiranju i edukaciji svojih članova vezano za obavljanje stručnih geodetskih poslova u okvirima ovog Programa.

Poveznica na NN