Pravilnik o helidromima objavljen u »Narodnim novinama«

Pravilnik o helidromima objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« broj 109/2021 objavljen je Pravilnik o helidromima. 

Pravilnikom su propisani minimalni tehnički i drugi zahtjevi koji se primjenjuju tijekom projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije i označavanja helidroma, gradnje i postavljanja prepreka na području helidroma, te za određivanje površine ograničenja prepreka helidroma.

U pogledu geodetske struke, Pravilnik je zanimljiv jer se njime propisuju prostorni parametri za prikaz helidroma koji se trebaju izraziti u referentnim položajnim i visinskim sustavima definiranim Pravilnikom.

Poveznica na NN