Hrvatski sabor usvojio Prijedlog višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Hrvatski sabor usvojio Prijedlog višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.

Izvor:  www.sabor.hr