Pravilnik o katastru infrastrukture objavljen u »Narodnim novinama«

Pravilnik o katastru infrastrukture

U »Narodnim novinama« broj 77/2021 objavljen je Pravilnik o katastru infrastrukture, koji stupa na snagu 1.1.2022.

 Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/2017). Pravilnikom se postupak izrade, ovjere i provedbe elaborata infrastrukture digitalizira na način da se po uzoru na sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) predviđa Sustav katastra infrastrukture (SKI). Pravilnikom je predviđena i izrada Tehničkih specifikacija kojima bi trebali biti opisani svi procesi i detalji oko načina izrade, izgleda i formata elaborata katastarske izmjere a koje je Državna geodetska uprava dužna donijeti do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije planira u suradnji s Državnom geodetskom upravom tokom jeseni, a prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, organizirati edukacije o postupanjima propisanima ovim Pravilnikom, odnosno o novom sustavu.

Poveznica na Pravilnik