Objavljene Tehničke specifikacije za izradu geodetskih elaborata infrastrukture i zapise

Objavljene Tehničke specifikacije za izradu geodetskih elaborata infrastrukture i zapise

Na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave objavljene su Tehničke specifikacije za izradu geodetskih elaborata infrastrukture i zapise, Ver. 1.0 sa pripadajućim dodatcima.

Tehničke specifikacije za izradu geodetskih elaborata infrastrukture izrađuju se na temelju članka 17. Pravilnika o katastru infrastrukture (NN 77/2021). Ovim tehničkim specifikacijama propisuje se izgled i način izradbe sastavnih dijelova geodetskih elaborata infrastrukture izrađenih kao tehnička osnova za potrebe vođenja i održavanja katastra infrastrukture i zapisi. Tehničke specifikacije su osnova za jedinstveni način izrade sastavnih dijelova geodetskih elaborata infrastrukture.

Podsjećamo kako je prezentacija Tehničkih specifikacija za izradu geodetskih elaborata infrastrukture i zapise na programu edukacija iz područja katastra infrastrukture koje organizira Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije u suradnji s Državnom geodetskom upravom.

Više o edukacijama možete doznati ovdje.

Tehničke specifikacije za izradu geodetskih elaborata infrastrukture i zapise Ver. 1.0

Dodatak 1 – Razmjenski format zapisa za DGEI

Dodatak 3 – Predlošci sastavnih dijelova elaborata

Dodatak 4 – Predložak Izjave, Potvrde, Obavijesti, Pisane primjedbe