Stručni priručnik „Linijske infrastrukturne građevine“

Stručni priručnik „Linijske infrastrukturne građevine“

Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavila je stručni priručnik za projektante, ovlaštene inženjere geodezije i službenike koji izdaju službene akte naziva „Linijske infrastrukturne građevine“.

U priručniku su detaljno opisani pojmovi, zakonska regulativa koja definira predmetne zahvate i primjeri zahvata u prostoru a u sklopu njega je i provedena anketa o načinima postupanja za izdavanje dozvola i akata prostornog uređenja u kojoj su sudjelovali ovlašteni inženjeri geodezije, i drugi stručnjaci te službenici MPGI. Priručnik je dobar sumarnik postupanja u postupcima za dobivanje dozvola i akata za linijske infrastrukturne građevine, te na jednom mjestu objedinjuje povezanu regulativu iz više različitih zakona i podzakonskih akata, kao i primjere i postupanja iz prakse.

Poveznica na izvornu vijest MPGI

Poveznica na Priručnik