Poziv na oprez pri obavljanju geodetskih mjerenja na potresom pogođenim područjima

Poziv na oprez pri obavljanju geodetskih mjerenja na potresom pogođenim područjima

Nastavno na prethodno priopćenje koje smo jučer dobili od profesora Željka Bačića sa Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i jučerašnju obavijest Državne geodetske uprave...

Nastavno na prethodno priopćenje koje smo jučer dobili od profesora Željka Bačića sa Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i jučerašnju obavijest Državne geodetske uprave, koju smo odmah prenijeli našim članovima, kako je utvrđeno da se referentna stanica CROPOS sustava u Sisku pomaknula u horizontalnom smislu 5 cm, a u smjeru jugoistoka i u visinskom smislu 2 cm, te je iz navedenog razloga referentna točka, od 29. prosinca 2020. godine isključena iz umreženog rješenja CROPOS sustava i računanja korekcijskih parametara koji se putem usluga CROPOS sustava šalju korisnicima na terenu, pozivamo naše članove na poseban oprez prilikom obavljanja stručnih geodetskih poslova pri kojima koriste usluge CROPOS sustava na području zahvaćenom potresom.

Naime, nedostatak pojedine bazne stanice može umanjiti razinu pouzdanosti GNSS mjerenja, te o tome treba voditi računa prilikom geodetskih mjerenja.

Prema jučer dobivenim informacijama naših članova s tog područja, došlo je do značajnih pomaka zemljišta, tako da su mjerenjima prije i nakon potresa na pojedinim točkama geodetske osnove dobivene položajne razlike u koordinatama od 6-7 cm na području Gline do čak 60 cm na jednom području Petrinje. Sve to ukazuje na potrebu povećanog opreza prilikom obavljanja terenskih radova, te preporučamo osiguravanje kontrolnih točaka prilikom svakog mjerenja, ukoliko se pojavi potreba za naknadnim ponavljanjem mjerenja.

Napominjemo da se radi o preliminarnim mjerenjima te još ne znamo koliko su dobiveni podaci pouzdani i koliko daleko seže područje zahvaćeno ovim trajnim pomacima. Detaljne stručne analize još nisu provedene za cjelokupno područje, pa smatramo prioritetima naše struke u ovom trenutku provesti istraživanja te pouzdano utvrditi stvarne pomake. Ukoliko pomaci uistinu budu potvrđeni, moći će se definirati metode kako dalje postupati sa podacima geodetskih mjerenja, postojećim podacima katastra nekretnina i katastra zemljišta, te ostalim postojećim geoprostornim podacima.

O svemu ovome uspostavit ćemo komunikaciju s Državnom geodetskom upravom i Geodetskim fakultetom, prvenstveno u nastojanju da se geodetskim izvoditeljima na tom području dadu konkretne upute i preporuke na koji način obavljati stručne geodetske poslove terenskih mjerenja, te ćemo Vas o tome redovito izvještavati.

Vaš HKOIG