DGU pustila u rad e-aplikaciju za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i odobrenja za uporabu zračnih snimaka

DGU pustila u rad e-aplikaciju za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i odobrenja za uporabu zračnih snimaka

Dana 20.1.2021. godine Državna geodetska uprava pustila je u rad e-aplikaciju za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i odobrenja za uporabu zračnih snimaka.

 Putem e-aplikacije omogućeno je podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i zahtjeva za izdavanje odobrenja za uporabu zračnih snimaka.

E-aplikacija za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka i odobrenja za uporabu zračnih snimaka je dostupna na poveznici: https://snimanje-iz-zraka.dgu.hr

Izvor: www.dgu.gov.hr

Poveznica na izvornu vijest