Objašnjenje DGU o privremenim postupanjima u postupcima izrade, pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata na potresom pogođenim područjima

objavila Izvješće o analizi rezultata preciznih geodetskih mjerenja o pomicanju zemljine kore na potresom pogođenom području

Državna geodetska uprava je izradila i objavila Izvješće o analizi rezultata preciznih geodetskih mjerenja o pomicanju zemljine kore na potresom pogođenom području...

Državna geodetska uprava je izradila i objavila Izvješće o analizi rezultata preciznih geodetskih mjerenja o pomicanju zemljine kore na potresom pogođenom području gradova Glina, Sisak i Petrinja. Analizom koordinata stalnih točaka geodetske osnove prije i nakon potresa, utvrđeno je da najveći pomak pokazuju točke na području Petrinje i to sa srednjim vrijednostima pomaka 45 cm u smjeru jugoistoka, dok srednje vrijednosti pomaka za Glinu iznose 10 cm u smjeru sjeverozapada odnosno 10 cm u smjeru istoka za područje Siska.

Nastavno na rezultate Izvješća, a vezano uz izradu, te pregled i potvrđivanje geodetskih elaborata na području potresom pogođenih katastarskih općina (popis katastarskih općina prilog je objašnjenju) za koje su terenska mjerenja obavljena nakon potresa (28. prosinca 2020. godine), do dana kada će se sustavno obaviti potrebne radnje na uklanjanju posljedica potresa nad katastarskim podacima i podacima državne izmjere, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave donio je objašnjenje za privremena postupanja osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova te Područnog ureda za katastar Sisak.

Objašnjenje za privremena postupanja na potresom pogođenim područjima

Popis katastarskih općina