Obavijest Državne geodetske uprave pravnim osobama s izdanom suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova

HKOIG obavijest

Državna geodetska uprava poziva pravne osobe kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova...

Državna geodetska uprava poziva pravne osobe kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe državne izmjere i za potrebe osnivanja katastra nekretnina da do 1. ožujka 2021. godine, za prethodnu kalendarsku godinu, dostave dokaze da se uvjeti na temelju kojih su dobili suglasnost nisu izmijenili.

Izvor: https://dgu.gov.hr

Poveznica na izvornu vijest