Nova usluga eGrađevinski dnevnik za lakšu realizaciju investicijskih projekata

Nova usluga eGrađevinski dnevnik za lakšu realizaciju investicijskih projekata

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izradilo je novu e-uslugu pod nazivom eGrađevinski dnevnik. Riječ je o usluzi namijenjenoj praćenju procesa građenja od prijave početka građenja do procesa tehničkog pregleda izgrađene građevine, odnosno izdavanja Uporabne dozvole.

Ovlašteni inženjeri geodezije prijavljuju se u sustav eGrađevinski dnevnik putem korporativne komorske iskaznice za digitalno potpisivanje izdane od strane HKOIG, na isti način kao i u sustav eDozvola.

 Sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/2021) usluga eGrađevinskog dnevnika može se primjenjivati na postupke gradnje koji su započeti od stupanja na snagu tog Pravilnika (1.1.2022. godine), a zakonska obaveza primjene je na sve postupke gradnje koji započnu nakon 30. lipnja 2022. godine.

Modul je povezan sa modulom eDozvola, te omogućuje dohvaćanje podataka o prijavljenim gradilištima iz istog. Također, modul je povezan i sa Centrom dijeljenih usluga (CDU), putem kojeg je povezan sa OIB servisom i obrtnim registrom. Sam dnevnik pokreće Nadzorni inženjer temeljem podataka sadržanim u prijavi građenja, te upisuje podatke o ostalim sudionicima u gradnji, uključivo i ovlaštene inženjere geodezije bilo u funkciji izvoditelja radova ili nadzornih inženjera koji pak u eGrađevinski dnevnik upisuju podatke u domeni svojih poslova. Ovlašteni inženjeri geodezije prijavljuju se u sustav eGrađevinski dnevnik putem korporativne komorske iskaznice za digitalno potpisivanje izdane od strane HKOIG, na isti način kao i u sustav eDozvola.

Modulima i podacima pristupa se kroz geoportal Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU).

Članovi HKOIG mogu se za pomoć pri korištenju ove usluge obratiti na e-mail adresu HKOIG: odborzaespip@hkoig.hr.

Izvor: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne

Poveznica na izvornu vijest

Poveznica na sustav eGrađevinski dnevnik (Geoportal ISPU)