Obavijest o održavanju webinara: Normativne specifičnosti upravnih područja prostornog uređenja i gradnje

Obavijest o održavanju webinara: Normativne specifičnosti upravnih područja prostornog uređenja i gradnje

U četvrtak, 26.5.2022. s početkom u 10.00 sati, u trajanju od pet akademskih sati održat će se u organizaciji TS Seminari online predavanja pod nazivom Normativne specifičnosti upravnih područja prostornog uređenja i gradnje“ Predavanja će održati dr.sc. Desanka Sarvan, dipl.iur. i Josip Bienenfeld, dipl.iur.

 Program predavanja i upute za prijave možete pogledati ovdje.

Ova predavanja uvrštena su u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za 2022. te su vrednovana sa ukupno pet (5) akademskih sati iz Područja 3 Programa stručnog usavršavanja HKOIG.

Poveznica na Program predavanja i upute