Izmjene i dopune Godišnjeg programa stručnog usavršavanja HKOIG za 2022. (16.5.2022.)

Izmjene i dopune Godišnjeg programa stručnog usavršavanja HKOIG za 2022. (16.5.2022.)