Obavijest o dostavi uplatnica za I. ratu članarine za 2022.

Obavijest o dostavi uplatnica za I. ratu članarine za 2022.

Temeljem odluke Upravnog odbora HKOIG, KLASA: 360-04/22-01/1, URBROJ: 507-22-5, od 13.1.2022., te odredbi Pravilnika o plaćanju članarine i ostalih davanja Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 002-013/10-01/1, URBROJ: 507-02-01-10-1, od 17.12.2009., sa danom 4.2.2022. poslane su putem elektroničke pošte uplatnice za I. ratu članarine za 2022. prema svim aktivnim članovima Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, na adrese elektroničke pošte koje su članovi prethodno verificirali za primanje uplatnica.

 Molimo članove da provjere svoje sandučiće elektroničke pošte uključujući i neželjenu poštu (bezvrijedna pošta, prijetnje i sl.), te ukoliko uplatnicu nisu primili to prijave na adresu elektroničke pošte: hkoig@hkoig.hr, s naslovom „Neisporuka uplatnice za članarinu“.

Vaš HKOIG