Imenovani novi suci Stegovnog i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Imenovani novi suci Stegovnog i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 2. povlaka 1. i stavka 1. točka 4. povlaka 4. istog članka Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (Narodne novine, broj 109/2018), Skupština Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, na 10. redovitoj virtualnoj sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine, donijela je odluke o imenovanjima sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda HKOIG.

 Za člana Stegovnog suda HKOIG u mandatu 2020.-2024. imenovana je Sandra Lacković, mag.ing.geod. et geoinf.

Za članove Višeg stegovnog suda HKOIG u mandatu 2020.-2024. imenovani su Zorana Filak, dipl.ing.geod. i mr.sc. Vladimir Moser, dipl.ing.geod.

Poveznica na popis članova stegovnih tijela HKOIG