Smjernice za formiranje građevne čestice na pomorskom dobru

Smjernice za formiranje građevne čestice na pomorskom dobru

U izdanju Hrvatske komore inženjera građevinarstva objavljene su Smjernice za formiranje građevne čestice na pomorskom dobru.

Smjernicama se želi pomoći svim sudionicima u pripremi projekata gradnje građevina na pomorskom dobru te pospješiti njihovo razumijevanje ključnih pitanja i postupaka u vezi s formiranja građevne čestice u idejnom projektu i geodetskom elaboratu za gradnju građevina na pomorskom dobru, a sve u cilju kvalitetne i pravovremene pripreme tih projekata za provedbu postupaka i aktivnosti koje prethode izdavanju akata za građenje.

Rano prepoznavanje svih problema vezanih uz pripremu projektne dokumentacije u odnosu na formiranje građevne čestice bitno je u cilju poštivanja rokova za realizaciju projekata, a u procesu projektiranja započinje već u trenutku stvaranja ideje o izgradnji građevina na pomorskom dobru.

S obzirom na kompleksnog i međuovisnost različitih postupaka potrebnih za realizaciju ovakve vrste projekata, tijekom vremena dolazi do promjene zakonske regulative i propisa kao i uvjeta za realizaciju ove vrste građevina. Iz svega navedenog, vrijeme se ocjenjuje kao jedan od ključnih faktora u realizaciji projekata.

Ovim Smjernicama nastojalo se projektantima na jednostavan i transparentan način ukazati na ključne detalje o kojima je potrebno voditi računa prilikom formiranja građevne čestice određenih lučkih zahvata na pomorskom dobru.

Smjernice su dostupne na slijedećoj poveznici:

https://www.hkig.hr/fdsak3jnFsk1Kfa/strucna_izdanja/HKIG-smjernice_pomdob.pdf

Izvor: Hrvatska komora inženjera građevinarstva, www.hkig.hr