Obavijest MPGI o geodetskim elaboratima na nekretninama u vlasništvu RH

Obavijest MPGI o geodetskim elaboratima na nekretninama u vlasništvu RH

Na traženje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljujemo obavijest vezano za postupanje s geodetskim elaboratima na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Navedenom obavijesti ovlašteni inženjeri geodezije upućuju se da je sve pozive i obavijesti vezano uz predočavanje geodetskih elaborata, a potom i izrađene geodetske elaborate u svrhu izdavanja suglasnosti na nekretninama koje su u zemljišnoj knjizi upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske potrebno dostaviti onom tijelu koje je nadležno sukladno Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske («Narodne novine» 155/23).

Navedeni Zakon stupio je na snagu 30. prosinca 2023. godine, te su njime poslovi upravljanja nekretninama u vlasništvu RH povjereni MPGI, županijama, gradovima sjedištima županija, velikim gradovima, društvu Državne nekretnine d.o.o. te javnim ustanovama za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode.

Poveznica na izvornu obavijest MPGI