Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini

Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini

U »Narodnim novinama« broj 11/2021 objavljen je Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini.

 Ovim Naputkom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.

Skrećemo pažnju kako se dio računa propisanih ovim Naputkom koristi pri obavljanju stručnih geodetskih poslova iz članka 5. i 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018), te preporučamo našim članovima kao i organizacijskim oblicima njihova zaposlenja, uzeti to u obzir pri svom radu.

Naputak je stupio na snagu 10.2.2021. godine.