Webinar na temu pristupa i korištenja portala Zakon.hr

Webinar na temu pristupa i korištenja portala Zakon.hr

U srijedu, 6.10.2021. s početkom u 14.00 sati, u trajanju od jednog akademskog sata, održat će se u organizaciji Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije webinar: Ante Borić, dipl.iur.: Pristup i korištenje sadržaja portala Zakon.hr

Webinar će se održati putem webinarske platforme Adobe Connect HKOIG, pristup je besplatan a prisustvovanje će se vrednovati sa jednim (1) akademskim satom iz područja 5. Programa stručnog usavršavanja HKOIG.

Prijaviti na webinar može se najkasnije do 5.10.2021. do 23.00 sata, ovdje.

Upute i pristupni podaci bit će dostavljeni polaznicima webinara na dan održavanja, u prijepodnevnim satima, na e-mail adrese s kojima su se prijavili na webinar.