Promjene u legislativi za profesionalne geodete i kartografe u Hrvatskoj – najava predavanja

Promjene u legislativi za profesionalne geodete i kartografe u Hrvatskoj – najava predavanja

U petak, 25.2.2022. s početkom u 14.00 sati, u trajanju od tri akademska sata, održat će se u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predavanje Promjene u legislativi za profesionalne geodete i kartografe u Hrvatskoj, koje će održati prof. dr. sc. Robert Župan.

 Predavanje će se održati online, putem Adobe Connect platforme Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, a upute za pristup bit će dostavljene polaznicima u četvrtak, 24.2.2022. iza 12.00 sati.

Prijave se zaprimaju putem sustava Entrio na slijedećoj poveznici.

Ovo predavanje uvršteno je u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za 2022. te je vrednovano sa ukupno tri (3) akademska sata iz područja 3. Programa stručnog usavršavanja HKOIG.